Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bygg- og anleggsteknikk

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bygg- og anleggsteknikk"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bygg- og anleggsteknikk
Ved å velge Bygg- og anleggsteknikk kan du få forskjellige jobber innen bygg og anlegg. Det kan for eksempel være husbygging, bygging av veier og tunneler, flyplasser, vann- og avløpsanlegg, anlegg for energiproduksjon og bygging av oljeinstallasjoner i betong. Programfagene er rettet mot produksjon, tegning og bransjelære, og det er viktig å ha et godt håndlag og praktisk sans. Du bør være glad i å skape og se resultater av egen innsats. Man bør også være selvstendig og nøyaktig og være fysisk utholdene. I mange tilfeller krever det at du kan arbeide godt i team, da gjennomføring av bygg og anlegg krever nært samarbeid mellom ulike yrkesutøvere. Utdanningen avsluttes vanligvis med fag-/svenneprøve. I Akershus finnes utdanningsprogrammet på følgende steder: Nesbru vgs. i Asker og Bærum Vestby vgs. i Follo Bjertnes vgs., Eidsvoll vgs., Jessheim vgs., Kjelle vgs., Nes vgs. og Skedsmo vgs. på Romerike

2 Design- og håndverk Ved å velge utdanningsprogrammet Design- og håndverk åpnes det muligheter for nærmere 50 fagutdanninger. Utdanningsprogrammet skal stimulere kreativitet og evne til praktisk problemløsning. Det er en fordel å være visuelt sterk og ha interesse for form og farge. En stor del av opplæringen foregår ved å arbeid praktisk med materialer, redskaper og teknikker. Du må konkretisere, planlegge og utføre håndverksarbeid. Du bør kunne arbeide selvstendig, men også ha evne til samarbeid og kommunikasjon. I mange av fagene er kundebehandling vesentlig. Utdanningen avsluttes vanligvis med fag-/svenneprøve. I Akershus finnes utdanningsprogrammet på følgende steder: Nesbru vgs. og Rud vgs. i Asker og Bærum Nesodden vgs., Oppegård vgs., Vestby vgs. og Ås vgs. i Follo Bjørkelangen vgs., Jessheim vgs., Lørenskog vgs., Nes vgs., Skedsmo vgs., Strømmen vgs. og Sørumsand vgs. på Romerike.

3 Elektrofag Ved å velge Elektrofag kan du få jobber innenfor installasjon, produksjon, distribusjon av elektrisk kraft og innen tele- og datakommunikasjon. Elektrisitet kan utløse og drive store krefter, men kan også føre til personskade, brann og eksplosjoner. En viktig del av opplæringen går derfor ut på å lære å omgås egen og andres sikkerhet og få forståelse for lovverket der. Du bør kunne arbeide nøyaktig, sikkert og systematisk. Det er en stor fordel om du er interessert i - og kan – matematikk og fysikk. Du bør ellers ha praktiske ferdigheter, kunne tenke logisk og se ulike løsninger. Ellers er det viktig at du kan kommunisere godt og har evne til samarbeid. Utdanningen avsluttes vanligvis med fagprøve. I Akershus finnes utdanningsprogrammet på følgende steder: Bleiker vgs. og Rud vgs. i Asker og Bærum Nesodden vgs. og Ås vgs. i Follo Bjertnes vgs., Bjørkelangen vgs., Eidsvoll vgs., Jessheim vgs., Nes vgs., Rælingen vgs., Skedsmo vgs., Strømmen vgs. og Sørumsand vgs. på Romerike

4 Helse- og sosialfag Ved å velge Helse- og sosialfag kan du få ulike jobber innen helse, sosial- og oppvekstsektoren. Utdanningsprogrammet gir grunnleggende kunnskaper i blant annet kommunikasjon, samhandling med andre mennesker, helsefremmende arbeid som gir kunnskaper om fysisk og psykisk helse, ernæringslære, flerkulturell forståelse og yrkesetikk. For å arbeide innenfor dette fagområdet er det viktig at du har interesse og respekt for andre mennesker, har innlevelsesevne og kan arbeid både selvstendig og sammen med andre. Utdanningsprogrammet fører fram til yrker hvor egne holdninger og kunnskaper om helsefremmende arbeid, livsstilssykdommer, arbeidsmiljø og kulturforskjeller er viktig. Det stilles krav til helhetlig tenkning og tverrfaglig samarbeid. I Akershus finnes utdanningsprogrammet på følgende steder: Bleiker vgs. og Rud vgs. i Asker og Bærum Drømtorp vgs., Nesodden vgs. og Ås vgs. i Follo Bjertnes vgs., Bjørkelangen vgs., Eidsvoll vgs., Jessheim vgs., Nes vgs., Rælingen vgs., Skedsmo vgs., Strømmen vgs. og Sørumsand vgs. på Romerike

5 Medier og kommunikasjon
Ved å velge Medier og kommunikasjon kan du få forskjellige jobber innen mediebedrifter som avsier, forlag, magasinredaksjoner, reklame- og kommunikasjonsbyråer, trykkerier, markedsavdelinger, fotobedrifter, radio, film og fjernsyn. Utdanningsprogrammet passer for deg som ønsker å utvikle dine kreative evner innen bilder, tekst farge og lyd. Du får trening i å tenke i ”bilder”, og designe og produsere et budskap. Det vil i hovedsak bli brukt digitale verktøy både i opplæringen og i jobbsammenheng, slik at du vil utvikle gode dataferdigheter. Evne til både selvstendighet og samarbeid er viktige forutsetninger for mange av arbeidsoppgavene. Utdanningsprogrammet er fremtidsrettet og gir viktige kunnskaper og praktiske ferdigheter tilpasset det moderne informasjonssamfunnet. Utdanningsprogrammet har meget få læreplasser og over 90 % av elevene får studiekompetanse. I Akershus finnes utdanningsprogrammet på følgende steder: Bleiker vgs., Nesbru vgs., Rosenvilde vgs. og Sandvika vgs. i Asker og Bærum Drømtorp vgs., Nesodden vgs. og Oppegård vgs. i Follo Hvam vgs., Lillestrøm vgs., Mailand vgs., Nannestad vgs., nes vgs., Skedsmo vgs. og Sørumsand vgs. på Romerike

6 Naturbruk Ved å velge utdanningsprogrammet Naturbruk får du praktisere friluftsliv, jobbing med dyr og lære å bruke maskiner og redskaper. Du får erfaring med arbeid i hager, parker, gårdsbruk, kulturlandskap og skog. I andre deler av landet kan du få erfaring med fiske og fangst, akvakultur og reindrift. Du bør ha interesse for natur og miljø, da det er en ”grønn” utdanning med naturvern og bærekraftig utvikling som viktige innhold. Etter Vg2 har du valgmuligheten mellom å få en yrkesutdanning eller å skaffe deg studiekompetanse. I Akershus finnes utdanningsprogrammet på følgende steder: Stabekk vgs. i Asker og Bærum INGEN SKOLER i Follo Hvam vgs. og Kjelle vgs. på Romerike

7 Restaurant- og matfag Ved å velge Restaurant- og matfag kan du få jobber innen hotell- og restaurantbransjen, i bakeri/konditori, innen industriell matproduksjon, ved ferskvareavdeling i butikker, på kjøkken ved institusjoner, slakterier og pølsemakerverksted. Utdanningsprogrammet gir grunnleggende kunnskaper om kosthold, helse og ernæring og trygge metoder for fremstilling og oppbevaring av mat og drikke. Andre viktige deler av opplæringen er kunnskap om og respekt for egne og andres kulturer og mattradisjoner. Utdanningen avsluttes vanligvis med fagprøve. I Akershus finnes utdanningsprogrammet på følgende steder: Bleiker vgs. og Rosenvilde vgs. i Asker og Bærum Vestby vgs. i Follo Lørenskog vgs., Nannestad vgs. og Sørumsand vgs. på Romerike

8 Service og samferdsel Ved å velge Service og samferdsel kan du få jobber rettet mot tjenester og handel. Dette kan være innen reiseliv, transport, salg, sikkerhet og kontorvirksomhet. Kundekontakt og god service er en vesentlig del i de fleste yrkene. Gjennom utdanningen får du kunnskaper om administrative og økonomiske forhold. Du vil lære om aktuelle lover og forskrifter, kommunikasjon og marked og om forutsetninger for å starte egen bedrift. Kulturforståelse, etikk i arbeidslivet og evnen til å se kundens behov og finne løsninger står sentralt i opplæringen. Du bør være flink i norsk og i tillegg beherske andre språk. Bruk av data er en forutsetning, da dette er et sentralt verktøy innenfor alle fag. Utdanningen avsluttes vanligvis med fagprøve. I Akershus finnes utdanningsprogrammet på følgende steder: Bleiker vgs. Eikelig vgs. og Dønski vgs. i Asker og Bærum Drømtorp vgs., Frogn vgs. og Vestby vgs. i Follo Bjertnes vgs., Bjørkelangen vgs., Eidsvoll vgs., Jessheim vgs., Mailand vgs., Nannestad vgs. og Rælingen vgs. på Romerike

9 Teknikk og industriell produksjon
Ved å velge Teknikk og industriell produksjon kan du få arbeid i store og små industribedrifter og verksteder for alle typer kjøretøy og anleggsmaskiner. Dessuten kan du arbeide på skip, ved installasjoner for produksjon av olje og gass og innen kjemi- og laboratoriefag. Det er en fordel innenfor de fleste yrkene å ha interesse for mekanikk og teknikk. Egenskaper som nøyaktighet og utholdenhet er viktig, dessuten evne til samarbeid med andre yrkesgrupper. Bruk av dataverktøy er en naturlig del av opplæringen og blir brukt i forbindelse med konstruksjon og produksjon, for eksempel ved feilsøking på bil. Du vil få opplæring i alle deler av en produksjonsprosess, testing/måling, service, vedlikehold, reparasjon, rapportering og HMS (helse, miljø og sikkerhet) Utdanningen avsluttes vanligvis med fagprøve. I Akershus finnes utdanningsprogrammet på følgende steder: Bleiker vgs. og Rud vgs. i Asker og Bærum Ås vgs. i Follo Bjørkelangen vgs., Eidsvoll vgs., Jessheim vgs., Strømmen vgs. og Sørumsand vgs. på Romerike

10 Idrettsfag Ved å velge utdanningsprogrammet Idrettsfag får du generell studiekompetanse sammen med en idrettsfaglig utdanning. Idrettsfag passer godt for deg som ønsker å utvikle dine idrettslige prestasjoner og samtidig kunne få en allsidig og variert innføring i flere forskjellige idretter. Du vil få kunnskaper om hvordan kroppen er bygd opp og hvordan du skal ta vare på din egen helse. Utdanningsprogrammet har et bredt innslag av teoretiske fag. Kombinasjonen av fellesfag og idrettsfaglig fordypning gir grunnlag for en lang rekke studier ved universitet og høgskoler. I Akershus finnes utdanningsprogrammet på følgende steder: Asker vgs., Dønski vgs. og Nadderud vgs. i Asker og Bærum Frogn vgs., Oppegård vgs., Ski vgs. og Ås vgs. i Follo Bjørkelangen vgs., Eidsvoll vgs., Hvam vgs., Lørenskog vgs., Nannestad vgs. og Rælingen vgs. på Romerike

11 Musikk, dans og drama Ved å velge utdanningsprogrammet Musikk, dans og drama får du generell studiekompetanse sammen med en fordypning innen musikk, dans eller drama. Utdanningsprogrammet passer godt for deg som enten har generell interesse for musikk, dans eller drama, eller deg som er spesielt talentfull innen et område. Det kan være opptaksprøve for å komme inn. I tillegg til slike spesielle interesser og ferdigheter, bør du like å arbeide med teoretiske fag. Musikk: Programområdet musikk gir deg muligheter til å utvikle deg som utøver både solistisk og i samspill på det instrumentet du velger. Her får du både praktiske og teoretiske fag, som instrumentopplæring, kor og samspill, musikkteori og musikkhistorie. Dans: Programområdet dans gir deg opplæring i de sceniske danseteknikkene klassisk ballett, jazzdans og moderne samtidsdans. Du får også undervisning i dansekomposisjon, grunntrening og dansehistorie. Du får mulighet til å utvikle både dansetekniske og fysiske ferdigheter, personlig danseuttrykk og kreativitet. Det er viktig at du er i god fysisk form. Drama: Programområdet drama gir grunnleggende ferdigheter innen drama og teater, både praktisk og teoretisk. Du får utviklet din egen identitet, dine talenter, evne til innlevelse, kritisk tenkning og undring. Teater er en kollektiv kunstart. Derfor er samarbeid den viktigste arbeidsformen. Gjennom skapende prosesser sammen ed andre, utvikler du din evne til å ta medansvar for gruppens behov. I Akershus finnes utdanningsprogrammet på følgende steder: Bleiker vgs. (tilbyr kun fordypning i musikk). i Asker og Bærum Ski vgs. i Follo Jessheim vgs. (tilbyr kun fordypning i musikk og drama) og Lillestrøm vgs. på Romerike

12 Studiespesialisering
Ved å velge utdanningsprogrammet Studiespesialisering legger du grunnlag for å studere videre ved en høgskole eller et universitet etter videregående opplæring. Dette utdanningsprogrammet gir studiekompetanse. Det passer godt dersom du liker å arbeide med teoretiske fag som norsk, andre språk, matematikk, naturfag, samfunnsfag, historie, geografi, religion og etikk. I tillegg får du kroppsøving. Disse fagene blir kalt fellesfag. På Vg2 og Vg3 kan du i tillegg velge felles programfag og valgfrie programfag. På mange studier er det konkurranse om å komme inn, og da er det karakterene dine og de programfagene du har valg som kan være avgjørende om du får starte på det studiet du ønsker. Noen studier har spesielle opptakskrav. Dette bør du ta med i vurderingen når du søker programfag. Snakk med rådgiver/karriereveileder på din skole! I Akershus finnes utdanningsprogrammet på følgende steder: Asker vgs., Bleiker vgs., Dønski vgs., Eikeli vgs., Nadderud vgs., Nesbru vgs., Rosenvilde vgs., Sandvika vgs., Stabekk vgs. og Valler vgs. i Asker og Bærum Frogn vgs., Nesodden vgs., Oppegård vgs., Ski vgs., Vestby vgs. og Ås vgs. i Follo Bjertnes vgs., Bjørkelangen vgs., Eidsvoll vgs., Jessheim vgs., Lillestrøm vgs., Lørenskog vgs., Mailand vgs., Nannestad vgs., Nes vgs., Rælingen vgs. og Skedsmo vgs. på Romerike


Laste ned ppt "Bygg- og anleggsteknikk"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google