Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Porsgrunn videregående skole - Sammen om mestring, mangfold og miljø.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Porsgrunn videregående skole - Sammen om mestring, mangfold og miljø."— Utskrift av presentasjonen:

1 Porsgrunn videregående skole - Sammen om mestring, mangfold og miljø

2

3 Studieforberedende utdanningsprogram: Vg1 Studiespesialisering Real Vg2Vg3 Språk -samfunn - økonomi Idrett Formgiving Studiespesialisering med formgiving

4 Utdanningsprogram for studiespesialisering (real og språk – samfunn - økonomi): VG315 VG215 VG130 FellesfagProgramfag Programfag: • Minst 20 timer (2 fag) innen programområdet • 10 timer valgfritt innen eget programområde eller andre studieforberedende utdanningsprogram

5 Formgiving og idrett (35 t/u): FellesfagProgramfag Valgfritt program -fag VG3 15 (13)10 (17)10 (5) VG2 20 (18)10 (12)5 (5) VG1 25 (23)10 (7)0 (5) Timetallet for idrett i parentes Valgfrie programfag kan velges fra eget utdanningsprogram eller fra andre studiespesialiserende utdanningsprogram

6 Krav for universitet- og høgskolestudier Generell studiekompetanse. I tillegg til generell studiekompetanse er det for enkelte studier spesielle fagkrav:  Helsefag: - medisin, ernæring, farmasi, odontologi - veterinær  Ingeniørfag: sivilingeniør, ingeniør, arkitekt  Realfag, informatikk, natur- og miljøfag  Landbruksfag  Økonomifag På studieforberedende utdanningsprogram kan man opparbeide seg tilleggspoeng (eks realfagspoeng)

7 Krav for å kunne få vitnemål: Du skal ha minst 3 programfag i Vg2 – til sammen minst 15 uketimer. For Idrett og Formgiving er noen programfag obligatoriske slik at du kan fritt velge kun ett fag.

8 Du kan velge et ekstra fag dersom det kan tilpasses timeplanen din.

9 Krav for å kunne få vitnemål: Minimum 2 av fagene må høre til det programområdet du søker opptak til. Begge disse fagene må videreføres i Vg3, og hvert fag må ha et omfang på minst 10 uketimer til sammen over de to årene.

10 Det tredje, og eventuelt det fjerde, programfaget kan brukes til ytterligere spesialisering/­fordypning i programfag fra eget programområde eller fra andre studieforberedende utdanningsprogram. Du kan dermed oppnå fordypning i inntil tre eller fire programfag.

11 Krav for å kunne få vitnemål: Elever som ikke har fullført 2. fremmed- språk i grunnskolen, må velge 2. fremmed- språk på nivå 2 som ett av programfagene i Vg3. Disse elevene må derfor velge de øvrige to programfagene fra eget programområde i Vg3.

12 Krav for å kunne få vitnemål: Dersom du velger matematikk R1 eller S1, skal du ikke ha det obligatoriske fellesfaget matematikk 2P (3 uketimer). Derfor må du velge et ekstra programfag for å få nok timer. Det kan enten være et 3- timersfag, eller et 5-timers fag. Du kan velge fra alle program­områdene.

13 Krav for å kunne få vitnemål: I Vg1 har du valgt 2. fremmedspråk. Dette må du videreføre i Vg2.

14 Krav for å kunne få vitnemål: For å kunne få vitnemål må du ha minst 90 uketimer til sammen i Vg1, Vg2 og Vg3. For idrett og for studiespesialisering med formgiving er timetallet 105.

15 Igangsetting av programfag forutsetter at tilstrekkelig mange velger faget. Ved overtegning fordeles plassene etter inntakspoeng. Elever som ønsker et ekstra program- fag utover de obligatoriske, tas inn i den grad det er ledig plass i undervisningsgruppa

16

17 Trykk og foto •Trykkteknikken og fotografiet som egne uttrykksmiddel og som uttrykk for kultur- strømmer. •Gjennom skapende arbeid med foto, trykk og grafiske teknikker skal den enkelte få høve til å utvikle egne uttrykk og kunnskap om og ferdighet innen visuell kommunikasjon. •Utprøving av materiale, teknikker og arbeidsmåter i verksteder.

18 Breddeidrett 1

19 Friluftsliv 1 •Nasjonal kultur •Bedre helse og høyere livskvalitet •Ta vare på naturen •Bærekraftig utvikling •Om friluftsliv, reiseliv, idrett og motorisert ferdsel •Utvikle evnen til omsorg og forpliktende samarbeid •Stimulere personlig utvikling

20

21

22 Søknadsfrist: 15. januar Eksempel!


Laste ned ppt "Porsgrunn videregående skole - Sammen om mestring, mangfold og miljø."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google