Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Årsplan for Åkeberg barnehage 2009 – 2010 Avdeling Regnbuen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Årsplan for Åkeberg barnehage 2009 – 2010 Avdeling Regnbuen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Årsplan for Åkeberg barnehage 2009 – 2010 Avdeling Regnbuen

2 Velkommen til et nytt barnehageår i Åkeberg barnehage Åkeberg er en del av Kampenga barnehageenhet som består av seks barnehageteam, med tilbud til barn mellom 0 – 6 år. Teamleder har ansvar for sin barnehage, og enhetsleder er øverste ansvarlig for hele enheten. Åkeberg består av 7 avdelinger, totalt 99 barnehageplasser, og vi holder til i et gammelt ”slott” fra 1876 og har byens flotteste uteområde. Årsplanen er et plandokument som skal gi informasjon om hvordan barnehagen jobber for å gi barn omsorg, opplevelser, erfaringer og læringsmuligheter. Årsplanen er utarbeidet med utgangspunkt i Lov om barnehager av 01.01.06 Lov om barnehager av 01.01.06 Rammeplan for barnehager av 01.08.06 Rammeplan for barnehager av 01.08.06 Barnehageplan for bydel Gamle Oslo 2008-2012 Barnehageplan for bydel Gamle Oslo 2008-2012 Brukerundersøkelsen og vurderinger fra bhg året i fjor Brukerundersøkelsen og vurderinger fra bhg året i fjor Personalets kompetanse og erfaringer Personalets kompetanse og erfaringer Rammeplanen inneholder sju fagområder som på ulikt vis preger det pedagogiske arbeidet på avdelingene.

3 Kjekt å vite Felles satsningsområde for alle barnehageenhetene i bydelen er språk, og to av verktøyene vi bruker er TRAS og ”ABC og 1,2,3”. Disse har barnehagen jobbet med over lengre tid, og de er i stor grad en integrert del av barnehagens pedagogiske arbeid. Et godt samarbeid mellom barnehage og hjem er av stor betydning for barns trivsel og utvikling. Foreldre/foresatte og personale har her et felles ansvar. Det daglige samarbeidet mellom hjem og barnehage må bygge på gjensidig åpenhet og tillit. Samarbeidsutvalget 2009 – 2010 Foreldrerepresentanter: Email: Erik Harviken erik.harviken alfakrøl linfratek.no Gyda Askestad gydagyda alfakrøll hotmail.com Maria Moen /vara mariasmoen alfakrøll hotmail.com Tarjei /vara tajeets alfakrøll gmail.com Personalets representanter: Britt Inger Budeng brittinger.budeng @ bgo.oslo.kommune.no Katherine Navarro Fica Hanna Nicodemussen /vara Eierrepresentant: Odd stensby odd.stensby@bgo.oslo.kommune.no Teamleder: Hanne Marit Øiamo-Holsen hanne.holsen @l bgo.oslo.kommune.no Samarbeidsutvalget skal jmf Lov om barnehager være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ, og består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen. I tillegg skal eier,dvs Bydel Gamle Oslo, være representert. Det blir valgt foreldrerepresentanter hver høst på foreldremøtet. Informasjon om SU representantene vil henge på avdelingenes oppslagstavler.

4 Hva preger Åkeberg Barnehagen er Fokusbarnehage for NAFO – nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Det vil si at vi har inngått et forpliktende samarbeid med Fylkesmannnen (Oslo og Akesrhus), og Høyskolen i Oslo i forhold til at vi har hatt fokus på flerkulturellt arbeid over tid. Barnehagen tar imot besøk, gir informasjon og kurs til andre barnehager, og deltar på samlinger. Åkeberg har i over 10 år vært en barnehage preget av et mangfold rundt språk, religion, kultur og identitet. Barnehagen er Fokusbarnehage for NAFO – nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Det vil si at vi har inngått et forpliktende samarbeid med Fylkesmannnen (Oslo og Akesrhus), og Høyskolen i Oslo i forhold til at vi har hatt fokus på flerkulturellt arbeid over tid. Barnehagen tar imot besøk, gir informasjon og kurs til andre barnehager, og deltar på samlinger. Åkeberg har i over 10 år vært en barnehage preget av et mangfold rundt språk, religion, kultur og identitet. Vi er stolt over å ha et positivt språkmiljø som inkluderer og løfter frem barns hjemmekultur, språkkompetanse, og de språk som er representert i barnehagen. Vi har jobbet mye rundt synliggjøring av mangfold både blant personale og barn. Vi har synliggjort hvordan vi arbeider med språk. Barn lærer språk på mange ulike måter og i samspill med andre. Ulike former for lek, bruk av sang og musikk, bøker, turer og aktiviteter gir barna et mangfold av muligheter til å tilegne seg og utvikle sitt språk og sin evne til å kommunisere verbalt og non-verbalt Åkeberg er en praksisbarnehage og tar imot lærlinger, praksiselever og studenter fra Førskolelærerutdanningen ved Høyskolen i Oslo. Åkeberg er en praksisbarnehage og tar imot lærlinger, praksiselever og studenter fra Førskolelærerutdanningen ved Høyskolen i Oslo.

5 Fokusområder 2009-2010 Miljø og Økologi Miljø og Økologi (Fagområde: Natur, miljø og teknikk) Vi vil at barna skal utvikle en forståelse for samspillet i naturen og mellom mennesker og naturen. Rammeplanen har som mål at barn skal få en begynnende forståelse av betydningen av en bærekraftig utvikling. Barnehagen skal søke om å bli Miljøfyrtårn i løpet av 2010. (Fagområde: Natur, miljø og teknikk) Vi vil at barna skal utvikle en forståelse for samspillet i naturen og mellom mennesker og naturen. Rammeplanen har som mål at barn skal få en begynnende forståelse av betydningen av en bærekraftig utvikling. Barnehagen skal søke om å bli Miljøfyrtårn i løpet av 2010. Vårt mål er å gi barna kunnskap som gjør dem i stand til å ta vare på naturen og miljøet rundt oss. Vårt mål er å gi barna kunnskap som gjør dem i stand til å ta vare på naturen og miljøet rundt oss. Sunt kosthold Sunt kosthold (Fagområde: Kropp, bevegelse og helse) Dette fokusområdet startet som et samarbeid mellom SU og personalet med utgangspunkt i at barnehagen er en viktig arena for å fremme sunt kosthold. Vi har fokus på hva vi spiser, sammensetninger i mat, matpakker i barnehagen og inntak av sukker. Gode måltider preget av trivsel, ro og selvstendighet er også viktig. Vi er en MER-barnehage, et prosjekt i regi av Opplysningskontoret for frukt og grønt som har som mål å motivere og inspirere barnehager til å servere mer frukt og grønt. Det får vi til i samarbeid med foreldrene. Vårt mål er å være den sunne barnehagen. (Fagområde: Kropp, bevegelse og helse) Dette fokusområdet startet som et samarbeid mellom SU og personalet med utgangspunkt i at barnehagen er en viktig arena for å fremme sunt kosthold. Vi har fokus på hva vi spiser, sammensetninger i mat, matpakker i barnehagen og inntak av sukker. Gode måltider preget av trivsel, ro og selvstendighet er også viktig. Vi er en MER-barnehage, et prosjekt i regi av Opplysningskontoret for frukt og grønt som har som mål å motivere og inspirere barnehager til å servere mer frukt og grønt. Det får vi til i samarbeid med foreldrene. Vårt mål er å være den sunne barnehagen. Språk – mangfold og flerspråkligeht Språk – mangfold og flerspråkligeht (Fagområde: Språk, kommunikasjon og tekst) Dette er et område vi har jobbet med over flere år. Mange språkstimulerende tiltak er innarbeidet på avdelingene. Vi jobber med den uformelle kommunikasjonen i barnehagen, - hverdagen, her og nå, med bevissthet på kvaliteten i kommunikasjonen. Vi skal være åpne, lyttende, fange opp signaler og være tydelige. Vi vil bruke tid på personalet som språklige forbilder og rollemodeller. Vårt mål er å gi alle barn varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker, følelser og kultur. (Fagområde: Språk, kommunikasjon og tekst) Dette er et område vi har jobbet med over flere år. Mange språkstimulerende tiltak er innarbeidet på avdelingene. Vi jobber med den uformelle kommunikasjonen i barnehagen, - hverdagen, her og nå, med bevissthet på kvaliteten i kommunikasjonen. Vi skal være åpne, lyttende, fange opp signaler og være tydelige. Vi vil bruke tid på personalet som språklige forbilder og rollemodeller. Vårt mål er å gi alle barn varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker, følelser og kultur.

6 Presentasjon av personalet Hajra er 25 år gammel. Hun er født og oppvokst i Oslo, og er norsk pakistaner. Hajra er tatt sin utdanning på Høgskolen i Oslo. Hun var ferdig utdannet våren 2006. Hun liker å ha samlingsstunder der hun tar i bruk musikk som et hjelpemiddel, og har stor interesse for IKT. Hajra behersker norsk, punjabi, urdu og engelsk. Hajra er 25 år gammel. Hun er født og oppvokst i Oslo, og er norsk pakistaner. Hajra er tatt sin utdanning på Høgskolen i Oslo. Hun var ferdig utdannet våren 2006. Hun liker å ha samlingsstunder der hun tar i bruk musikk som et hjelpemiddel, og har stor interesse for IKT. Hajra behersker norsk, punjabi, urdu og engelsk. Ine Christine er 41 år gammel. Hun har jobbet på Åkeberg Barnehage i 20 år, både på småbarns- og storebarnsavdeling. Ine liker å ha samlingsstunder med eventyr og musikk, og er veldig glad i å være ute og gå på tur. Ine behersker norsk og engelsk. Ine Christine er 41 år gammel. Hun har jobbet på Åkeberg Barnehage i 20 år, både på småbarns- og storebarnsavdeling. Ine liker å ha samlingsstunder med eventyr og musikk, og er veldig glad i å være ute og gå på tur. Ine behersker norsk og engelsk. Mari er 25 år, har vokst opp i Bærum, men bodd i Oslo de siste årene og tatt Førskolelærerutdanning på HiO. Hun var ferdig våren 2008. Hun liker å være ute med barna, i barnehagen eller på tur, hvor barna kan få utfolde seg med grovmotorisk fysisk aktivitet. Å synge med barna er også noe av det hun liker å gjøre. Mari behersker norsk og engelsk. Mari er 25 år, har vokst opp i Bærum, men bodd i Oslo de siste årene og tatt Førskolelærerutdanning på HiO. Hun var ferdig våren 2008. Hun liker å være ute med barna, i barnehagen eller på tur, hvor barna kan få utfolde seg med grovmotorisk fysisk aktivitet. Å synge med barna er også noe av det hun liker å gjøre. Mari behersker norsk og engelsk. Parveen har jobbet i barnehage i 13 år, og har nå vært på Regnbuen i 7 år. Parveen er født og oppvokst i Pakistan. Hun er gift og har fire voksne barn. Parveen liker å være ute og er svært flink til å lage mat. Parveen snakker norsk, urdu og engelsk. Parveen har jobbet i barnehage i 13 år, og har nå vært på Regnbuen i 7 år. Parveen er født og oppvokst i Pakistan. Hun er gift og har fire voksne barn. Parveen liker å være ute og er svært flink til å lage mat. Parveen snakker norsk, urdu og engelsk.

7 AUGUST MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 12 3 Velkommen tilbake etter ferien 456 7 Mathea 4 år 7 Mathea 4 år Dans med Ida 89 10 Tur hver mandag. Husk 2 matpakker 111213 14 Pakistan 1516 17181920 21 5årsklubb sangsamling 22 Ramadan begynner 23 2425 26 Foreldremøte kl. 18.00 – 20.00 27 28 Planleggings- dag – STENGT! Julie 4 år Julie 4 år 2930 31 Uke 31 32 33 34 35 36 TEMA: Bli kjent med hverandre (månedsbrev kommer) Hver måned sender vi dere et mer detaljert månedsbrev. Der får dere mer informasjon om hvilken fagområder vi har fokusert på. Fagområdene er : Kommunikasjon, språk og tekst, Kropp, bevegelse og helse, Kunst, kultur og kreativitet, Natur, miljø og teknikk, Etikk, religion og filosofi,Nærmiljø og samfunn og Antall, rom og form

8 Presentasjon av barnegruppen 200420052006 LeoAlvaChebe GabrielOleaBirk Bo EliasJonathanIsaac HelleTilde JulieMarit ImranJenny AndreaFelix AslakFaais Sofia Ella Siham Martha Vi har 9 nasjonaliteter på avdelingen: Nigeria, Sverige, USA, Australia, Tyskland, Laos, Norge, Pakistan og Somalia.

9 TEMAPLAN Regnbuen opplevelsesreiser - Vi gjør det mulig 2009 - 2010 Regnbuen er en stor og fargerik avdelingen med 24 gullunger i alderen 3-6 år, sammen med et sammenkjørt personalet på 4 voksne. Regnbuens hovedtema i år blir ”transportmidler”. Vi ønsker å ha dette som en rød tråd gjennom hele året. Reisen begynner med å se på hva slags transportmidler det fantes i gamle dager. Deretter se på utviklingen frem til i dag. Alle 24 barna får pass, billetter og Regnbuen reiseforsikring som de må ha med seg under hele den ett år lange reisen. Foreldrene kan ta med en reisesekk som kan ligge på avdelingen. Denne sekken skal vi ta med på tur hver mandag når vi er ute og reiser utenfor barnehagen. På denne lange reisen har vi mye å tilby barna våre: Utflukter til alle mulige steder, både til skog og by. Innimellom tar vi våre reisende med på teater eller museum. Vi fire i personalet, som er reiseguider, kommer til å guide barna gjennom reisen.

10 MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 1234 5årsklubb sangsamling 56 78910111213 14151617 18 5årsklubb sangsamling 1920ID 2122 Chebe 3 år Chebe 3 år 232425 5-årstur til Hovedøya 2627 282930 SEPTEMBER Uke 36 37 38 39 50 (månedsbrev kommer) TEMA : Bli kjent med transportmidler (månedsbrev kommer)

11 Vi tilbyr også samling nesten hver dag hvor vi samler alle reisende og reiseguidene til felles sang eventyr, sangleker og regelleker. Samlingene er med på å skape en tilhørighet for hvert enkelt barn i gruppen. Det er en plass der barn skal føle seg trygge og respektere hverandre. I samlingene er det rom for å stå frem med sine tanker og ideer. Våre reiseguider bruker mye konkreter i samlingene, dette er fint fordi det hjelper våre barn til å utvikle sitt språk og sin språkforståelse. En hit fra i fjor er ”Ukens barn”. Det går ut på å hjelpe våre reiseguider med å dekke på bordet, velge bordsang osv. De tar som oftest med seg bilder av familien sin og viser det i samlingen. Vi oppfordrer vår ”ukens barn” om å pakke ned en spesiell gjenstand/leke/ bok som barna kan vise frem og fortelle om. Gjennom alle disse tilbudene vil vi jobbe med barnas sosiale kompetanse. For oss er det viktig at alle har det fint i barnehagen, er gode mot hverandre og har lekekamerater på avdelingen. Dette vil vi også skal styrke barnets selvbilde. Vi vil dele barna opp i forskjellige grupper, både aldersrene og aldersblandede. Gjennom leken og læringen blir de også utfordret til forskjellig typer samarbeid.

12 MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 1 Nigeria 2 5årsklubb sangsamling 3 TYSKLAND 4 5 verdensbarne - dagen 6789 Tilde 3 år 1011 12131415 16 5årsklubb sangsamling 1718 19 Marit 3 år 202122 23 5-årstur til Sognsvann 2425 2627 28 Fotografen kommer 29 Gabriel 5 år 30 Planleggings- dag – STENGT!31 OKTOBER Uke 40 41 42 43 44 : Samspill og sosial kompetanse gjennom musikk (månedsbrev kommer). TEMA : Samspill og sosial kompetanse gjennom musikk (månedsbrev kommer).

13 Barns medvirkning På Regnbuen ønsker vi å la barna få oppleve at de blir hørt og sett av de voksne på avdelingen. Barn skal være likestilt og respektert av de voksne. Vi vil at barna skal ha innflytelse på hvordan vi legger til rette barnehagehverdagen deres. Gjennom observasjon og samtale med barna blir vi mer bevisst på hva barna ønsker, liker og er interessert i. Med denne informasjonen kan vi på avdelingen jobbe med temaer som barna interesserer seg spesielt for. I løpet av en barnehagedag er det mye voksenstyrt aktivitet. Derfor mener vi at enkelte aktiviteter kan ungene bestemme selv. Etter to-maten er det fri lek. Barna kan avgjøre hvilken type aktivitet de ønsker å drive med.

14 MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 1 2345678 9101112 13 5årsklubb sangsamling 1415 16171819 20 5-årstur til Tonsenhagen- skogen 2122 2324 25 Andrea 4 år 25 Andrea 4 år 26 27 5årsklubb sangsamling 28 Store id 29 1. søndag i advent 30 NOVEMBER Uke 44 45 46 47 48 49 TEMA : Barns Medvirkning (månedsbrev kommer)

15 5-års klubben Vi har et opplegg for barna som skal begynne på skolen til neste år hvor barna skal bli litt forberedt til skolestart. På regnbuen er vi 3 femåringer i år: Leo, Bo Elias og Gabriel. Hver tirsdag og fredag skal Mari ha 5-års klubb med de i ca 45 min. Vi skal øve: Sosial øvelse: Motta kollektive beskjeder, som å øve på undervisningssituasjonen, og konsentrasjonsevne. Språkstimulering: - Utvide ordforrådet og lære skolerelaterte begreper (elev, lærer, pennal, viskelær…) - Øve på overbegreper (blomster: rose, løvetann.., møbler: stol, seng.. ) - Lære å rime - Sjekke at de kan fargene - Lære ulike former (trekant, sirkel, hjerte, stjerne…) - Lese fortsettelsesbøker og få barna til å fortelle fra forrige kapittel - Forskjell på bokstav og lyd Motorikk: - Grovmotorikk: Vi går på tur en gang i måneden med de andre 5-årsklubbene i barnehagen. - Finmotorikk: Blyantgrepet, fargelegge innenfor strekene, tegne border eller gjøre andre oppgaver vi gir. Selvstendighetstrening: Kle av og på raskt og selvstendig.

16 MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 123 4 5årsklubb sangsamling 5 6 2. søndag i advent 78910 11 Siham 4 år 4 år LUCIA 12 Aslak 4 år 4 år 13 Santa lucia 3. søndag i advent 141516 17 Nissefest 181920 2122232425Stengt26Stengt27 28 Juleåpning – påmelding29 påmelding30 påmelding31 DESEMBER Uke 49 50 51 52 53 TEMA : Jul/Advent (månedsbrev kommer)

17 Foreldresamarbeid og foreldresamtale Daglig dialog mellom hjem og barnehage er viktig i forhold til samarbeid og kommunikasjon. Vi vil ha en åpen og god kommunikasjon med foreldrene og foresatte, dette for barnets beste. På Regnbuen har vi en ”Foreldre tavle”. Her henger vi opp ulike informasjon og beskjeder til foreldrene. Gi beskjed til oss når barnet ikke kommer. Beskjeder angående episoder / spesielle ting skal gis til Hajra eller Mari. Gjennom barnehageåret blir foreldrene invitert til 2 foreldresamtaler. Vi prøver å gjennomføre foreldresamtaler før jul og før sommerferien. Dette vil dere få nærmere beskjed om. Hvis dere vil ha foreldresamtale utenom det så er det fullt mulig. Personalet på Regnbuen ser fram til et livlig, engasjert og morsomt barnehage år sammen med alle gamle og nye Regnbuebarn. Vi ønsker at samarbeidet og kommunikasjonen mellom personalet og foreldre/foresatte forblir like åpent og nært som det har vært. Brukerundersøkelsen Av 24 foreldre fikk vi inn 13 besvarelser. Vi fikk både ros og ris. Disse tiltakene vil jobbe mer med dette året: 1. Bli flinkere til å gi muntlig informasjon ved henting og bringing 2. Bedre organisering av barna i inne leken

18 MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 1 Mari 26 år 1 Mari 26 år Stengt23 4567 8 5årsklubb sangsamling 910 11121314151617 18192021 22 5årsklubb sangsamling 2324 25 26 Martha 5 år 5 år Australia2728293031 JANUAR Uke 53 1 2 3 4 TEMA : Vinter (månedsbrev kommer)

19 På Regnbuen skriver vi månedsbrev, som foreldrene får i slutten av hver måned. Vi skriver også dagsreferat hver dag som henger på foreldretavlen. Vi tar bilder under turer, høytider, bursdager, samlingsstunder osv. På Regnbuen skriver vi månedsbrev, som foreldrene får i slutten av hver måned. Vi skriver også dagsreferat hver dag som henger på foreldretavlen. Vi tar bilder under turer, høytider, bursdager, samlingsstunder osv. Vi lager en dokumentasjonsvegg med opplevelser fra barnas hverdag. Vi lager en dokumentasjonsvegg med opplevelser fra barnas hverdag. DOKUMENTASJON

20 MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 1234 5 5årsklubb sangsamling 6 Same - folkets dag 7 8 9 Jenny 4 år 101112Karneval1314 15161718 19 5årsklubb sangsamling 2021 22232425262728 FEBRUAR Uke 5 6 7 8 TEMA : Global kommunikasjon (månedsbrev kommer)

21 Samarbeidsavdeling Vår samarbeidsavdeling er Ekornbarna og Lille Bjørn. Vi arrangerer felles treff for foreldrene i løpet av året. Til våren kommer vi til å ha et nært samarbeid med tilvenning av nye barn fra de ulike småbarns- avdelingene. Vi kommer også til å ha felles avslutning til våren. TRAS TRAS (Tidlig registrering av språkutvikling) er et observasjonsmateriell for språk og språkutvikling hos barn i barnehagen. Materiellet gjør det blant annet mulig å vurdere et barns språkutvikling i forhold til det som er forventet på ulike alderstrinn. ABC og 1,2,3 ABC og 1,2,3 er et veiledingshefte i språk – og begrepsutvikling i barnehagen. Bruken av veilederen skal bidra til systematisk arbeid med utvikling av barns grunnleggende språk og begreper i forkant av den formelle lese-, skrive-, språk- og matematikkopplæringen i skolen.

22 MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 1234 5 5årsklubb sangsamling 67 891011121314 15161718 19 5årsklubb sangsamling 2021 2223242526 27 Helle 5 år 27 Helle 5 år Hajra 26 år Hajra 26 år 28 293031 MARS Uke 9 10 11 12 13 Det var en gang… (månedsbrev kommer) TEMA : Det var en gang… (månedsbrev kommer)

23 Fokusområde 1: Sunt kosthold På avdelingen har vi barn med ulike matvaner. Dette respekterer vi, og derfor serverer vi variert mat som de aller fleste kan spise. Vi serverer halalmat, frukt og grønnsaker, melk og vann. Vi oppfordrer alle foreldre til å ha med seg noe sunt på bursdagene til barna, hvis de ønsker å ha med noe.

24 MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 1Stengt2Stengt 3 Leo 6 år 3 Leo 6 år 4 5 Stengt 6 7 Bo Elias 6 år 7 Bo Elias 6 år 8 9 5årsklubb sangsamling 1011 1213 14 Sofia 5 år 14 Sofia 5 år 15 16 Ine 42 år 16 Ine 42 år 1718 19202122 23 5årsklubb sangsamling 2425 2627DUGNAD282930 APRIL Uke 13 14 15 16 17 : Pakistansk dukkebryllup (månedsbrev kommer) TEMA : Pakistansk dukkebryllup (månedsbrev kommer)

25 På Regnbuen har vi 9 nasjonaliteter representert blant foreldregruppen. Dette vil vi skal synes på avdelingen. Vi ønsker også å synliggjøre det kulturelle mangfoldet på avdelingen ved å markere ulike høytider og nasjonaldager. Personalet ønsker å gjøre barna bedre kjent med ulike kulturer og tradisjoner i Norge og de andre nasjonene som er representert på avdelingen. Dette innebærer et godt samarbeid og en åpen dialog mellom foreldre /foresatte og personalet, slik at dette blir mulig å gjennomføre. På Regnbuen har vi 9 nasjonaliteter representert blant foreldregruppen. Dette vil vi skal synes på avdelingen. Vi ønsker også å synliggjøre det kulturelle mangfoldet på avdelingen ved å markere ulike høytider og nasjonaldager. Personalet ønsker å gjøre barna bedre kjent med ulike kulturer og tradisjoner i Norge og de andre nasjonene som er representert på avdelingen. Dette innebærer et godt samarbeid og en åpen dialog mellom foreldre /foresatte og personalet, slik at dette blir mulig å gjennomføre. Fokusområde 2: Språk – mangfold og flerspråklighet

26 MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 12 3456 7 5årsklubb sangsamling 89 10111213Stengt141516 17 Stengt Ella 5 år NORGE 18 Imran 5 år 18 Imran 5 år 1920 21 5årsklubb sangsamling 22 Birk 4 år 22 Birk 4 år 23 24 Stengt 25 Olea og Jonathan 5 år 25 Olea og Jonathan 5 år 2627282930 31 MAI Uke 17 18 19 20 21 22 : 17.mai og Åkebergfestivalen (månedsbrev kommer) TEMA : 17.mai og Åkebergfestivalen (månedsbrev kommer)

27 Fokusområde 3: Miljø og Økologi På avdelingen: Sortering av papir, metall og glass Sortering av leker på avdelingen Barna må tegne på begge sider av arket Vi sender informasjon på e-mail til de som har det. Slår av lyset når vi forlater avdelingen. I løpet av året vil gi barna en forståelse for betydningen av å respektere naturen.

28 MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 12345 6 SVERIGE 78910111213 14151617181920 21222324252627 2829 30 Felix 4 år 30 Felix 4 år JUNI Uke 22 23 24 25 26 TEMA : Sommer (månedsbrev kommer)

29 LYD Hvordan jobber vi med lyd på regnbuen? Tiltak Voksne og barn skal ikke rope på hverandre, men heller gå til den personen man ønsker å snakke med. Voksne og barn skal ikke rope på hverandre, men heller gå til den personen man ønsker å snakke med. Ikke rope på tvers av rommene. Ikke rope på tvers av rommene. Det skal være tepper tilgjengelig når barna ønsker å bygge med lego. Det skal være tepper tilgjengelig når barna ønsker å bygge med lego. Fordele barnas aktiviteter utover alle rommene slik at ikke alle leker i samme rom. Da tror vi at de vil klare å konsentrere seg bedre om den leken de er i, og vi vil unngå mye støy. Fordele barnas aktiviteter utover alle rommene slik at ikke alle leker i samme rom. Da tror vi at de vil klare å konsentrere seg bedre om den leken de er i, og vi vil unngå mye støy. Det er lagt lyddempende plater i taket på to lekerom. Det er lagt lyddempende plater i taket på to lekerom. Trakfikklyset skal henges på kjøkkenet. Slik at barna kan følge med på når den lyser rødt og når den lyser grønt. Trakfikklyset skal henges på kjøkkenet. Slik at barna kan følge med på når den lyser rødt og når den lyser grønt. Mål Barn skal få kjennskap til hva lyd er og hvordan lyd lages Barna skal få kjennskap til forskjellige typer lyd

30 MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 1 Hurra for Parveen 1 Hurra for Parveen 23 4 USA 567891011 1213 Isaac 4 år Isaac 4 år 141516 Alva 5 år Alva 5 år 1718 19202122232425 26 LAOS 2728293031 JULI Uke 26 27 28 29 30


Laste ned ppt "Årsplan for Åkeberg barnehage 2009 – 2010 Avdeling Regnbuen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google