Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dette velger Distrikt 2275 å satse på. Visjon Service Above Self Det betyr at vi skal tjene andre.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dette velger Distrikt 2275 å satse på. Visjon Service Above Self Det betyr at vi skal tjene andre."— Utskrift av presentasjonen:

1 Dette velger Distrikt 2275 å satse på

2 Visjon Service Above Self Det betyr at vi skal tjene andre

3 Hvorfor planlegge? For å velge hva vi skal bruke tida vår på. Dette kan skape bevisstgjøring. Når vi skal gjøre noe får vi behov for å fordele noe av arbeidet – vi organiserer oss. Det gir oss mulighet til å vurdere vår egen virksomhet. Kom vi dit vi tenkte oss? Planlegging gjør oss bedre kjent med hverandre. ”Planen er ikke det viktigste. Planlegging er det viktigste.”

4 Noe bakgrunnsstoff Fra RI og fra D 2275

5

6 RI´s mål 2012 - 2013 Støtte og Styrke klubbene ved å: oppmuntre til innovasjon og fleksibilitet oppmuntre klubbene til å arbeide med flere samfunnsprosjekter arbeid for mangfold i medlemsmassen forbedre arbeidet med medlemskapsarbeidet. utvikling av lederne start nye dynamiske klubber. oppmuntre til planlegging på distriktsnivå og på klubbnivå.

7 RI´s mål Ha fokus på og øke den humanitære innsatsen ved å: arbeide for utryddelse av polio. intensivere arbeidet for en bærekraftig virksomhet fokusert på: Arbeid med ”New generations” programmer. Arbeid med de seks fokusområdene for Future Vision Plan. øk samarbeidet med andre organisasjoner. utvikle solide prosjekter både lokalt og internasjonalt.

8 RI´s mål Utvikle folks forestilling og forståelse om Rotary – Forbedret omdømme ved å: gjøre som vi sier publisér aktiv tjeneste markedsføre kjerneverdiene. legge vekt på yrkestjenesten oppmuntre klubbene til å markedsføre nettverksmulighetene og kjerneaktivitetene i Rotary.

9 Distrikt 2275´s mål for 2012 - 2013

10 Hovedmål 1: Fornyelse Fornyelse skjer gjennom Anbefale endring av møtetid Nærmere analyse av frafallet til yngre medlemmer Utvidet bruk av sosiale media. Avklar forventninger til nye medlemmer Styrking av lederaspektet Sett fokus på medlemmene, utfordre dem. Styrk det indre liv i klubben. Ha det moro sammen. Gjennomsnittsalderen skal ned

11 Hovedmål 2: Forbedret omdømme Forbedret omdømme skjer gjennom Oppdatert hjemmeside i alle klubber Minst tre samfunnsprosjekter i alle klubber Informer lokalmiljøet om arbeidet Gjør som vi sier. Invitere gjester til våre møter. Involvere familie og kjente i vårt arbeid. Samarbeide med andre organisasjoner.

12 Hovedmål 3: Forenkling Forenkling skjer gjennom Kort veg fra beslutning til handling Valg av innkommende presidenter og sekretærer til rett tid. Organiser aktivitetene på en hensiktsmessig måte. Vite hvem som har ansvar for hva. Synliggjør noen få konkrete mål – dette vil vi satse på. Bruke og anvende få symboler/logoer innad i Rotary. Hjulet dekker det meste.

13 Måltall for 2012-2013 Antall medlemmer: Medlemstallet skal stabiliseres gjennom nye unge medlemmer. Minst 25 % kvinner. Ungdomsutveksling: 10 studenter inn og 10 studenter ut. RYLA: 2 seminarer – ett i Midt-Norge og ett i Nord-Norge GSE: Ett team inn og ett team ut. Handicamp: Det finansieres for 3 deltagere neste gang sommeren 2014. Roundtrips: Vi tar inn grupper hvert år. Vi ønsker å sende ut minimum 4 deltagere hvert år. Rotary Foundation: NOK 300 pr. medlem Media: Alle klubber skal ha webside og være nevnt i media minst 4 ganger.


Laste ned ppt "Dette velger Distrikt 2275 å satse på. Visjon Service Above Self Det betyr at vi skal tjene andre."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google