Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

CT colografi Et paradigmeskifte.....

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "CT colografi Et paradigmeskifte....."— Utskrift av presentasjonen:

1 CT colografi Et paradigmeskifte....

2 Metodevalg Faktorer: Compliance Komplikasjoner
Grad av fullstendig undersøkelse Diagnostikk Metoder: Colonoscopi Røntgen colon CT colografi

3 Pilot Bergen 146 pasienter 24 til 85 år
Medio nov ultimo mars 2006

4 Compliance Godt tolerert Alle undersøkelser komplett gjennomført
Ligger rolig på undersøkelsesbordet Vesentlig mindre ubehag enn røntgen Bedre tolerert enn røntgen colon og colonoskopi

5 Komplikasjoner Ingen

6 Fullstendig undersøkelse
Samtlige tarmsegmenter fremstilt Ikke optimal i cøcum i noen tilfeller Påkrevet med scan både buk-og ryggleie Colonoscopi: Minst 10 % når ikke proksimale colonavsnitt/cøcum

7 Hva vet vi om diagnostikk?
Colonoscopi vs røntgen colon I praksis likeverdige ved stenoserende tumor Diskrepans for sensitivitet for polypper Eldre data god sensitivitet Nyere data dårligere sensitivitet Avdelinger med særlig ekspertise for rtg colon har gode resultat

8 Eldre data - god sensitivitet
Steine S SRI Doktorarbeid Fork FT Double contrast enema and colonoscopy in polyp detection Gut 1981 Fork FT Reability of routine double contrast enema of the large bowel Gut 1983 Bolin S et al Carcinoma of the colon and rectum Cancer 1988

9 Dobbelkontrast og colonoscopi Alle polypper
The use of double-contrast barium enema in an outpatient clinic pasienter Doktorarbeid SRI 1993 Dobbelkontrast og colonoscopi Alle polypper 70% 81% > 10mm Ingen cancer oversett

10 Nyere data - redusert sensitivitet
Winawer SJ et al A comparison of colonoscopi and double-contrast barium enema for surveilance after polypectomi National Polyp Study Work Group NEJM 2000 Kewenter J et al The yield of sigmoidescopi and double-contrast enema with a positive hemofec test Endoscopy 1995 Prospective comparison of air-contrast barium enema and colonoscopy in patients with fecal occult blood: a pilot study Rockey C Endoscopi 2004

11 NEJM 862 pasienter National Polyp Studie 2000
Dobbelkontrast og colonoscopi Adenom ved rtg 39% ved rtg (242) 48% > 10mm (23) 53% 6-10mm (64)

12 Rockey C 100 pasienter 2004 Dobbelkontrast og colonoscopi
Adenom ved rtg 39% < 10mm (15) 33% 6-10mm (15)

13 Hva vet vi om diagnostikk?
Colonoscopi vs CT colografi Metodeavhengig (2D vs 3D) Likverdig ved stenoserende tumor Likverdig med coloscopi mtp polypper > 6-8 mm Lite diagnostisk ved inflam. tarmsykdom

14 NEJM 1233 pasienter 2003 3D CT colografi Colonoscopi
Colonoscopi ikke regnet som gullstandard ”Second look” coloscopi i samme prosedyre etter incitament av studieleder

15 NEJM 1233 pasienter 2003 Adenom > 10mm Adenom > 8mm
Colografi 94% Colonoscopi 88% Adenom > 8mm Colografi 94% Colonoscopi 92% Adenom > 6mm Colografi 89%

16 Sunnhetsstyrelsen Danmark Tyktarmundersøgelse med CT-kolografi 2005
2D / 3D CT colografi Colonoscopi Colonoscopi ikke regnet som gullstandard ”Second look

17 Sunnhetsstyrelsen Danmark 2005
Polypp > 10mm Colografi % Colonoscopi 70-93% Polypp 5-9mm Colografi 66-74% Colonoscopi %

18 Colografi - tilleggsgevinst
Ekstraluminal patologi Tumorresidiv Diverticulose Gallestein Lever/nyre patologi Lungecarcinom

19 Colografi - tilleggsgevinst
Århus - delstudie 133 ekstracoliske funn hos 95 pasienter Behov for oppfølging hos 26 pasienter 3 pasienter operert Hos 5% var det ekstracoliske funn årsak til pasienten plager Malignt melanom Monstrøs Riedels lapp Dermoid cyste

20 CT colografi - Rendoscopy
State of the art - 3D imaging med samtidig 2D coronar/axial/sag/oblique Solid plattform Ingen proprietær arbeidsstasjon Eksportere utvalgte bilder til PACS

21 Rendoscopy Installasjoner
Universitetet: Malmø, Uppsala, Bonn, Manheim, Berlin, Basel, London (UCLH), Bochum, Roma, New York (Northshore), Boston General: Roma, Stockholm (Danderyd, St Gjøran, Sødertelje, Ersta), Horsens, Veile, Kolding

22 Rendoscopy Installasjoner
Privat: Freiburg, Hamburg, Køln, Hannover, Landshut, Kassel, Essen, Ludwigsburg, Mannheim, Leer, Karlsruhe, Porto, Lisboa, Fargo Bergen

23 Rendoscopy Obligat Tømming Phosforal
Tagging 1 spiseskje gastrografin x 3 dagen før Scan rygg og bukleie Dedikert PC (krav til grafikkort og minne)

24 Rendoscopy Bratt lærekurve Radiologtid 5 -10 minutter
Play around; fortrolighet med software

25 Generelt CT colografi Obs forskjell 2D og 3D
Obs kosmetikk og rekon. algoritmer Mindre global oversikt Lære ny form for visualisering Mye radiologtid

26 Vurdering software State of the art
Meget god support - svar umiddelbart! Dr Rust (Radiolog og fysiker) Grei eksport av filer Kan skrive ut brev med direkte visualisering av funn

27 Stråledoser CT noe lavere doser enn rtg colon
Men mye mere variasjon i doser ved røntgen colon

28 Konklusjon God pasient toleranse
Sannsynlig bedre deteksjon av polypper Fornuftig cut-off verdi (6 mm?) Screening? Radiolog-krevende Mindre global oversikt Persepsjonsproblemer?

29 Konklusjon - utredning colon
Sterk mistanke om cancer og/eller blødning Colonoscopi Inflammasjon Colonoscopi Ellers: CT colografi - Rtg colon Screening CT colografi


Laste ned ppt "CT colografi Et paradigmeskifte....."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google