Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Anbefaling Kemnerenheten nye Harstad Dato:12. juni 2012 Navn Fagkoordinator: Merete Dalsegg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Anbefaling Kemnerenheten nye Harstad Dato:12. juni 2012 Navn Fagkoordinator: Merete Dalsegg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Anbefaling Kemnerenheten nye Harstad Dato:12. juni 2012 Navn Fagkoordinator: Merete Dalsegg

2 Faktagrunnlag Status Bjarkøy: –75% stilling SOFIE skatt Landsbasert datasystem –46% stilling Kommunal fakturering Samme datasystem som Harstad – Visma Enterprise –13% stilling Kommunal innfordring Utføres manuelt – ikke eget datasystem –15% stilling Vederlagsberegning Samme datasystem som Harstad – Profil –Benytter Kontor2000 saksbehandlingssystem –Relativt beskjedent omfang ut fra antall innbyggere Status Harstad: –Datasystemet EIK benyttes som innfordringsprogram –Datasystemet ePhorte benyttes som saksbehandlingssystem –Kemnerenheten registrerer selv all inngående post tilknyttet enheten

3 Faktagrunnlag Organinsasjonssnummer SOFIE skatt –Uavklart om det kan beholdes –Uavklart om kontonummer for skatt (Nordea) kan beholdes Omorganinsering ifbm kommunesammenslåing –Kommunal fakturering vurderes flyttet fra KEM til REG-enheten –Vederlagsberegning vurderes også flyttet til annen enhet Delkonklusjon –Anbefales at 1 stillingshjemmel overføres fra Bjarkøy til Kemnerenheten –Datasystemer omlegges ifht dagens systemer i Harstad kommune –Org. nr og kontonummer skatt må avklares –Omorganisering og flytting av personal til andre enheter må avklares endelig

4 Konklusjon/anbefaling Etter at Bjarkøyforbindelsen er på plass anbefales det at alle arbeidsoppgaver flyttes til nye Harstad kommune, med kontorsted Harstad Pr. 01.01.2013 skal alle oppgaver tilknyttet Kemnerenheten utføres på nåværende datasystemer til Harstad En stilling overføres fra Bjarkøy til Kemnerenheten fra 01.01.2013 En eventuell interimsløsning frem til forbindelsen er på plass, må avklares ad. arbeidssted og -oppgaver

5 Tidsplan –August-november: Eventuell opprydding i datagrunnlag for SOFIE skatteregnskap –August-desember: Innleggelse av personopplysninger mv i felles datasystem for de personer som i dag oppholder seg på institusjon i Bjarkøy –Oktober-desember: Legge inn i EIK innfordringssystem alle dagens manuelle innfordringssaker i Bjarkøy –Oktober-desember: Opplæring av ny ansatt i EIK kommunale innfordringsprogram –August-desember: Eventuelt opprydding i kommunenes kommunale faktureringssystemer ifbm overgang til ett felles system

6 Behov for avklaringer Org. nr og kontonummer skatt må avklares Personal/bemanning må avklares Arbeidsoppgaver/arbeidssted fra 01.01.2013 må avklares


Laste ned ppt "Anbefaling Kemnerenheten nye Harstad Dato:12. juni 2012 Navn Fagkoordinator: Merete Dalsegg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google