Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rådgiversamlinger januar 2008 07/01 Bårdshaug Herregård - Odd Arne Moe 09/01 Gauldal vg. skole - Gerd Gaasø 10/01 Rissa vg. skole – Geir Hugo Sand 14/1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rådgiversamlinger januar 2008 07/01 Bårdshaug Herregård - Odd Arne Moe 09/01 Gauldal vg. skole - Gerd Gaasø 10/01 Rissa vg. skole – Geir Hugo Sand 14/1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rådgiversamlinger januar 2008 07/01 Bårdshaug Herregård - Odd Arne Moe 09/01 Gauldal vg. skole - Gerd Gaasø 10/01 Rissa vg. skole – Geir Hugo Sand 14/1 Fylkestingsalen – Øystein Moa

2 Program Spesialundervisning Spesialundervisning God-Start.no og realfag God-Start.no og realfag Fagopplæring (Ola og OK ) Fagopplæring (Ola og OK ) Inntak og tilbud Inntak og tilbud

3 Fagopplæring i arbeidslivet Opplæringskontor Opplæringskontor Dimensjonering Dimensjonering Markedsføring Markedsføring Formidling Formidling

4 Opplæringskontor 30 stk bransje- og tverrfaglige kontor 30 stk bransje- og tverrfaglige kontor 80% av kontraktene (ca 2000 stk) 80% av kontraktene (ca 2000 stk) Eies og drives av medlemsbedriftene Eies og drives av medlemsbedriftene –Rekruttering –Dimensjonering –Markedsføring –Kvalitetssikring

5 Dimensjonering - prognoser Hovedmodellen 2+2 Hovedmodellen 2+2 2 år i skole krever penger og politiske vedtak. 2 år i skole krever penger og politiske vedtak. 2 år i bedrift krever et lønnsomt arbeidsliv. 2 år i bedrift krever et lønnsomt arbeidsliv. Arbeidslivets fremtidige opplæringskapasitet er styrende. Arbeidslivets fremtidige opplæringskapasitet er styrende. Ikke direkte sammenheng mellom opplæringskapasitet og konjunkturer. Ikke direkte sammenheng mellom opplæringskapasitet og konjunkturer. Holdbare prognoser er avgjørende. Holdbare prognoser er avgjørende. Alle opplæringskontor bidrar på vegne av sine bransjer. Alle opplæringskontor bidrar på vegne av sine bransjer. Prognosene går 3 år fram i tid. Prognosene går 3 år fram i tid. Skriftlig uttalelse til fylkeskommunen ved Y-nemnda. Skriftlig uttalelse til fylkeskommunen ved Y-nemnda.

6 Markedsføring Opplæringsdagene Opplæringsdagene Velg et yrke – www.velgetyrke.no Velg et yrke – www.velgetyrke.nowww.velgetyrke.no Fadderordning Fadderordning –Kontaktpunkt mellom arbeidsliv og ungdomskole. Tilgjengelig kompetanse Tilgjengelig kompetanse –Fagdager for yrkesfaglige utdanningsprogram –Informasjon til VGS –Deltagelse i offentlige utvalg Rekruttering av nye lærebedrifter Rekruttering av nye lærebedrifter

7 Formidling Ingen har krav på læreplass. Ingen har krav på læreplass. Eleven må søke læreplass (jobb) Eleven må søke læreplass (jobb) Bedriften bestemmer hvem som tilbys lærekontrakt. Bedriften bestemmer hvem som tilbys lærekontrakt. –Søknad med cv –Prosjekt til fordypning –Intervju – personlig fremtreden –Forutsetninger for å arbeide i faget –Fravær – karakterer Lærlingen er ansatt i bedriften. Lærlingen er ansatt i bedriften. –Lærekontrakt (opplæringsloven) –Arbeidsavtale (aml., ferielov og trygdelov) –Lærlingen inngår i bedriftens bemanning. –Lærlingens lønn er ca 50 % av fagarbeiderslønn –Opplæring og produksjon hånd i hånd (opplæringstid/verdiskaping). –Praktisk opplæring også i ”teoretiske” fag (kompetanseutvikling).


Laste ned ppt "Rådgiversamlinger januar 2008 07/01 Bårdshaug Herregård - Odd Arne Moe 09/01 Gauldal vg. skole - Gerd Gaasø 10/01 Rissa vg. skole – Geir Hugo Sand 14/1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google