Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Livet i havet – vårt felles ansvar Erfaringer med bruk av sorteringsrist i fisket med småmasket trål i Nordsjøen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Livet i havet – vårt felles ansvar Erfaringer med bruk av sorteringsrist i fisket med småmasket trål i Nordsjøen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Livet i havet – vårt felles ansvar Erfaringer med bruk av sorteringsrist i fisket med småmasket trål i Nordsjøen.

2 Livet i havet – vårt felles ansvar Bakgrunn for og formålet med utviklingen av sorteringsrist i fisket med småmasket trål i Nordsjøen Sikre at reguleringer iverksettes og at fisket gjennomføres ut fra hensynet til ressursvennlig og rasjonell beskatning av fiskebestandene. Bestandssituasjonen for flere bunnfisk arter i Nordsjøen. Uregistrert innblanding av andre arter i fangstene. Utkast/ feilrapportering av fangst. Kartlegging av arts- og størrelsessammensetningen i industritrålfiske i Nordsjøen. Prøvetakingssystem for kontroll av landinger av industriråstoff.

3 Livet i havet – vårt felles ansvar Sorteringsrist i fisket etter kolmule og øyepål

4 Livet i havet – vårt felles ansvar Utførte forsøk med bruk av sorteringsrist i fisket med småmasket trål etter kolmule i Nordsjøen - 2007 Forsøksvolum: Tre tokt i 2007; juni - 15 hal, september – 6hal, oktober 2007 -6 hal Fartøy:M/S ”Johan Feyer” Trålutstyr: 14000# Steintrål, Thyborøen 160”, 4x 100 m sviper Forsøksutstyr:Ristkonsept - det samme som benyttet i sildetrålfisket Rist-type:Flexi-panel utspent med stålstenger i øverkant,på midten og i underkant av rista Kontroll: Småmasket oppsamlingspose montert over utslippshull fisk

5 Livet i havet – vårt felles ansvar RISTTYPE :FLEXIPANEL Flexipanel montert inn nettseksjon. Lengde : 360 cm Bredde : 180 cm Spilavstand : 40 mm Risten er bygd opp av 30 cm plastrør i lengderetning, 2mm tykkelse, 4 cm plastrør i tverr- retning, 1 mm tykkelse x2 Rørene bundet sammen med stropper av tynt Dynema tau.

6 Livet i havet – vårt felles ansvar Håndteringsaspekter / praktiske erfaringer Flexipanel former seg lett på rullen – et svært bra konsept med hensyn til håndtering / montering / lagring /vekt Må bruke tversgående stag, i alle fall nede på rist. Hindrer bue på rist, og tap av fisk under rista. Prismessig om lag det samme som stålrist. Plastrør utsatt for mekanisk påkjenning -totalt ca 20 rør måtte skiftes i de tre forsøkene. KONKLUSJON: Flexipanel et svært interessant konsept – men det stilles spørsmål med styrken. Hva med større fangster og dårlig vær. Kan panelet forsterkes? Anbefales undersøkt!!

7 Livet i havet – vårt felles ansvar Fangstresultater Fangstrate kolmule i forsøkperiode 10 – 60 tonn i halet, Størrelse på kolmule 20 -30 cm Tap av kolmule på 1-5 %, snitt under 3 %, Fangstsammensetning (hovedpose): Varierte lite fra tur til tur., om lag samme blanding i trål-og kontrollpose (det vil si tilfeldig tap). Kolmule 96 % Øyepål 2 % Strømsild, Sølvtorsk 1 % Annet 1 % (Ved fangst av hestmakrell ca 40 % tap av denne arten, 30 – 40 cm lengde)

8 Livet i havet – vårt felles ansvar Utsorteringsresultat Fangstrate sei (oppsamlingspose):500 kg til 16 tonn/hal Størrelse 35 til 110 cm, ”Kanten” 55 – 110 cm Egersundbk” 35 – 80 cm Middelseleksjonslengde for sei med 40 mm Flexipanel ca 42-43 cm. Litt høyere lengde enn forventet ut fra spileavstand, Mager og slank sei i Nordsjøen, spesielt tydelig på Egersund banken. Utsortering sei ”Kanten” 80 -96% Utsortering sei ”Egersund banken”60 – 80%, Størrelsesavhengig!!!

9 Livet i havet – vårt felles ansvar Ren kolmule fangst. Seien er i all hovedsak sortert ut

10 Livet i havet – vårt felles ansvar 12 – tonn sei et hal, oppsamlingspose Ombordtaking av utsortert sei. Hvert løft på ca 1200 kg Kort video Stålrist med ledepanel.avi..\Mine dokumenter\silderist.mpg

11 Livet i havet – vårt felles ansvar Gjeldende bestemmelser og videre utvikling Forskrift om utforming og innmontering av sorteringsrist i fisket etter kolmule og øyepål med småmasket trål. 2009 gitt som en tillatelse til å bruke rist i fiske etter kolmule. 2010 utvidet til også å gjelde øyepål og forskriften gitt som påbud. Videre utvikling i 2011.

12 Livet i havet – vårt felles ansvar Plastrist fra Carlsen Net A/S

13 Livet i havet – vårt felles ansvar Plastrist og oppsamlingspose

14 Livet i havet – vårt felles ansvar Finansiering og samarbeid Fiskeridirektoratet. Havforskningsinstituttet. Redskapsleverandører. Fiskeflåten.

15 Livet i havet – vårt felles ansvar Bestemmelser om stengte felt for fiske etter kolmule og regler om bruk av sorteringsrist Færøyene Island  Annet: Internasjonale forsøk for å finne frem til bruk av mer selektive redskaper.

16 Livet i havet – vårt felles ansvar

17

18 Eksempler på gjeldende tiltak for å bedre beskatningsmønsteret for bunnfisk i Nordsjøen

19 Livet i havet – vårt felles ansvar TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!!!


Laste ned ppt "Livet i havet – vårt felles ansvar Erfaringer med bruk av sorteringsrist i fisket med småmasket trål i Nordsjøen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google