Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bruk av sorteringsrist i fisket med småmasket trål i Nordsjøen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bruk av sorteringsrist i fisket med småmasket trål i Nordsjøen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bruk av sorteringsrist i fisket med småmasket trål i Nordsjøen.

2 Bakgrunn for og formålet med utviklingen av sorteringsrist i fisket med småmasket trål i Nordsjøen
Sikre at reguleringer iverksettes og at fisket gjennomføres ut fra hensynet til ressursvennlig og rasjonell beskatning av fiskebestandene. Bestandssituasjonen for flere bunnfisk arter i Nordsjøen. Uregistrert innblanding av andre arter i fangstene. Samarbeidsprosjekt, Norge EU, teknisk regelverk: Kvoteavtalene for 2007 og 2008 Sannsynlig saksbehandlingstid og 2009

3 Forundersøkelser og utviklingstiltak
Praktiske fiskeforsøk og undersøkelser: Kartlegging av arts- og størrelsessammensetningen i det aktuelle fiskeriet. Kartlegging av utkast i de ulike fiskeriene. Utvikling/ utprøving og innføring av seleksjonsinnretninger. Andre beskyttelsestiltak som stenging av felt eller periodisk åpning/ stenging av enkelte fiskerier. Annet: Miljørelatert virksomhet, som for eksempel garnopprydding og beskyttelse av koralrev for å hindre ressursødeleggelse og miljøskadelige virkninger av fisket.

4 Hvilke undersøkelser er utført og hva er resultatet?
Kartlegging av arts- og størrelsessammensetningen i industritrålfiske i Nordsjøen. Kartlegging av utkast i de enkelte fiskeriene. Utvikling av sorteringsrist i fisket med småmasket trål i Nordsjøen. Annet: Prøvetakingssystem for kontroll av landinger av industriråstoff. Kartlegging av arts- og størrelsessammensetningen i andre fiskerier. Kartlegging av fiske med garn etter breiflabb etc. vest om de Britiske øyene i relasjon til gjeldende teknisk regelverk og problemstillingen knyttet til ”ghost fishing”.

5 Resultat fra utførte forsøk med bruk av sorteringsrist i fisket med småmasket trål etter kolmule i Nordsjøen Forsøksvolum: Tre tokt i 2007; juni hal, september – 6hal, oktober hal Fartøy: M/S ”Johan Feyer” Trålutstyr: # Steintrål, Thyborøen 160”, 4x 100 m sviper Forsøksutstyr: Ristkonsept - det samme som benyttet i sildetrålfisket Rist-type: Flexi-panel utspent med stålstenger i øverkant ,på midten og i underkant av rista Kontroll: Småmasket oppsamlingspose montert over utslippshull fisk

6 RISTTYPE :FLEXIPANEL Flexipanel montert inn nettseksjon.
Lengde : cm Bredde : cm Spilavstand : 40 mm Risten er bygd opp av 30 cm plastrør i lengderetning, 2mm tykkelse, 4 cm plastrør i tverr-retning, 1 mm tykkelse x2 Rørene bundet sammen med stropper av tynt Dynema tau.

7 Håndteringsaspekter / praktiske erfaringer
Flexipanel former seg lett på rullen – et svært bra konsept med hensyn til håndtering / montering / lagring /vekt Må bruke tversgående stag, i alle fall nede på rist. Hindrer bue på rist, og tap av fisk under rista. Prismessig om lag det samme som stålrist. Plastrør utsatt for mekanisk påkjenning -totalt ca 20 rør måtte skiftes i de tre forsøkene. KONKLUSJON: Flexipanel et svært interessant konsept – men det stilles spørsmål med styrken. Hva med større fangster og dårlig vær. Kan panelet forsterkes? Anbefales undersøkt!!

8 Fangstresultater Fangstrate kolmule i forsøkperiode 10 – 60 tonn i halet, Størrelse på kolmule cm Tap av kolmule på %, snitt under 3 %, Fangstsammensetning (hovedpose): Varierte lite fra tur til tur., om lag samme blanding i trål-og kontrollpose (det vil si tilfeldig tap). Kolmule % Øyepål % Strømsild, Sølvtorsk 1 % Annet % (Ved fangst av hestmakrell ca 40 % tap av denne arten, 30 – 40 cm lengde)

9 Utsorteringsresultat
Fangstrate sei (oppsamlingspose): 500 kg til 16 tonn/hal Størrelse til 110 cm, ”Kanten” – 110 cm Egersundbk” – 80 cm Middelseleksjonslengde for sei med 40 mm Flexipanel ca cm. Litt høyere lengde enn forventet ut fra spileavstand, Mager og slank sei i Nordsjøen, spesielt tydelig på Egersund banken. Utsortering sei ”Kanten” % Utsortering sei ”Egersund banken” 60 – 80% , Størrelsesavhengig!!!

10 Ren kolmule fangst. Seien er i all hovedsak sortert ut

11 12 – tonn sei et hal, oppsamlingspose
Ombordtaking av utsortert sei. Hvert løft på ca 1200 kg

12 Sei fra oppsamlingspose montert over fiskeutslipp på undersiden

13 Bestemmelser om stengte felt for fiske etter kolmule og regler om bruk av sorteringsrist
Færøyene Island Annet: Internasjonale forsøk for å finne frem til bruk av mer selektive redskaper.

14

15

16 Eksempler på gjeldende tiltak for å bedre beskatningsmønsteret for bunnfisk i Nordsjøen

17 Hvilke vurderinger skal legges til grunn for fremtidige tiltak for å bedre beskatningsmønsteret for bunnfisk i Nordsjøen? Norge-EU samarbeidet. Evt. tiltak i Norges økonomiske sone på kort og lengre sikt. Dybdegrenser. Åpning og stenging av felt. Periodevis åpning/stenging av enkelte fiskerier. Bruk av sorteringsrist. Eventuell tillatelse til å benytte oppsamlingspose ved bruk av sorteringsrist.

18 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!!!


Laste ned ppt "Bruk av sorteringsrist i fisket med småmasket trål i Nordsjøen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google