Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Livet i havet – vårt felles ansvar Bruk av sorteringsrist i fisket med småmasket trål i Nordsjøen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Livet i havet – vårt felles ansvar Bruk av sorteringsrist i fisket med småmasket trål i Nordsjøen."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Livet i havet – vårt felles ansvar Bruk av sorteringsrist i fisket med småmasket trål i Nordsjøen.

3 Livet i havet – vårt felles ansvar Bakgrunn for og formålet med utviklingen av sorteringsrist i fisket med småmasket trål i Nordsjøen • Sikre at reguleringer iverksettes og at fisket gjennomføres ut fra hensynet til ressursvennlig og rasjonell beskatning av fiskebestandene. • Bestandssituasjonen for flere bunnfisk arter i Nordsjøen. • Uregistrert innblanding av andre arter i fangstene. • Samarbeidsprosjekt, Norge EU, teknisk regelverk:  Kvoteavtalene for 2007 og 2008  Sannsynlig saksbehandlingstid - 2008 og 2009

4 Livet i havet – vårt felles ansvar Forundersøkelser og utviklingstiltak • Praktiske fiskeforsøk og undersøkelser:  Kartlegging av arts- og størrelsessammensetningen i det aktuelle fiskeriet.  Kartlegging av utkast i de ulike fiskeriene.  Utvikling/ utprøving og innføring av seleksjonsinnretninger.  Andre beskyttelsestiltak som stenging av felt eller periodisk åpning/ stenging av enkelte fiskerier.  Annet:  Miljørelatert virksomhet, som for eksempel garnopprydding og beskyttelse av koralrev for å hindre ressursødeleggelse og miljøskadelige virkninger av fisket.

5 Livet i havet – vårt felles ansvar Hvilke undersøkelser er utført og hva er resultatet?  Kartlegging av arts- og størrelsessammensetningen i industritrålfiske i Nordsjøen.  Kartlegging av utkast i de enkelte fiskeriene.  Utvikling av sorteringsrist i fisket med småmasket trål i Nordsjøen.  Annet:  Prøvetakingssystem for kontroll av landinger av industriråstoff.  Kartlegging av arts- og størrelsessammensetningen i andre fiskerier.  Kartlegging av fiske med garn etter breiflabb etc. vest om de Britiske øyene i relasjon til gjeldende teknisk regelverk og problemstillingen knyttet til ”ghost fishing”.

6 Livet i havet – vårt felles ansvar Resultat fra utførte forsøk med bruk av sorteringsrist i fisket med småmasket trål etter kolmule i Nordsjøen - 2007  Forsøksvolum: Tre tokt i 2007; juni - 15 hal, september – 6hal, oktober 2007 -6 hal  Fartøy:M/S ”Johan Feyer”  Trålutstyr: 14000# Steintrål, Thyborøen 160”, 4x 100 m sviper  Forsøksutstyr:Ristkonsept - det samme som benyttet i sildetrålfisket  Rist-type:Flexi-panel utspent med stålstenger i øverkant,på midten og i underkant av rista  Kontroll: Småmasket oppsamlingspose montert over utslippshull fisk

7 Livet i havet – vårt felles ansvar RISTTYPE :FLEXIPANEL • Flexipanel montert inn nettseksjon. • Lengde : 360 cm • Bredde : 180 cm • Spilavstand : 40 mm • Risten er bygd opp av 30 cm plastrør i lengderetning, 2mm tykkelse, 4 cm plastrør i tverr- retning, 1 mm tykkelse x2 • Rørene bundet sammen med stropper av tynt Dynema tau.

8 Livet i havet – vårt felles ansvar Håndteringsaspekter / praktiske erfaringer  Flexipanel former seg lett på rullen – et svært bra konsept med hensyn til håndtering / montering / lagring /vekt  Må bruke tversgående stag, i alle fall nede på rist. Hindrer bue på rist, og tap av fisk under rista.  Prismessig om lag det samme som stålrist.  Plastrør utsatt for mekanisk påkjenning -totalt ca 20 rør måtte skiftes i de tre forsøkene.  KONKLUSJON:  Flexipanel et svært interessant konsept – men det stilles spørsmål med styrken. Hva med større fangster og dårlig vær. Kan panelet forsterkes? Anbefales undersøkt!!

9 Livet i havet – vårt felles ansvar Fangstresultater  Fangstrate kolmule i forsøkperiode 10 – 60 tonn i halet,  Størrelse på kolmule 20 -30 cm Tap av kolmule på 1-5 %, snitt under 3 %,  Fangstsammensetning (hovedpose): Varierte lite fra tur til tur., om lag samme blanding i trål-og kontrollpose (det vil si tilfeldig tap). Kolmule 96 % Øyepål 2 % Strømsild, Sølvtorsk 1 % Annet 1 % (Ved fangst av hestmakrell ca 40 % tap av denne arten, 30 – 40 cm lengde)

10 Livet i havet – vårt felles ansvar Utsorteringsresultat  Fangstrate sei (oppsamlingspose):500 kg til 16 tonn/hal  Størrelse 35 til 110 cm, ”Kanten” 55 – 110 cm Egersundbk” 35 – 80 cm  Middelseleksjonslengde for sei med 40 mm Flexipanel ca 42-43 cm. Litt høyere lengde enn forventet ut fra spileavstand, Mager og slank sei i Nordsjøen, spesielt tydelig på Egersund banken.  Utsortering sei ”Kanten” 80 -96%  Utsortering sei ”Egersund banken”60 – 80%, Størrelsesavhengig!!!

11 Livet i havet – vårt felles ansvar Ren kolmule fangst. Seien er i all hovedsak sortert ut

12 Livet i havet – vårt felles ansvar 12 – tonn sei et hal, oppsamlingspose Ombordtaking av utsortert sei. Hvert løft på ca 1200 kg

13 Livet i havet – vårt felles ansvar Sei fra oppsamlingspose montert over fiskeutslipp på undersiden

14 Livet i havet – vårt felles ansvar Bestemmelser om stengte felt for fiske etter kolmule og regler om bruk av sorteringsrist  Færøyene  Island  Annet:  Internasjonale forsøk for å finne frem til bruk av mer selektive redskaper.

15 Livet i havet – vårt felles ansvar

16

17 Eksempler på gjeldende tiltak for å bedre beskatningsmønsteret for bunnfisk i Nordsjøen

18 Livet i havet – vårt felles ansvar Hvilke vurderinger skal legges til grunn for fremtidige tiltak for å bedre beskatningsmønsteret for bunnfisk i Nordsjøen?  Norge-EU samarbeidet.  Evt. tiltak i Norges økonomiske sone på kort og lengre sikt.  Dybdegrenser.  Åpning og stenging av felt.  Periodevis åpning/stenging av enkelte fiskerier.  Bruk av sorteringsrist.  Eventuell tillatelse til å benytte oppsamlingspose ved bruk av sorteringsrist.

19 Livet i havet – vårt felles ansvar TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!!!


Laste ned ppt "Livet i havet – vårt felles ansvar Bruk av sorteringsrist i fisket med småmasket trål i Nordsjøen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google