Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Folketrygdfondets rolle som kapitalforvalter Børs og Bacalao 26. februar 2014 Olaug Svarva 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Folketrygdfondets rolle som kapitalforvalter Børs og Bacalao 26. februar 2014 Olaug Svarva 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Folketrygdfondets rolle som kapitalforvalter Børs og Bacalao 26. februar 2014 Olaug Svarva 1

2 Vi skal forvalte folkets sparemidler  med god avkastning  innenfor fastsatte risikorammer  på ansvarlig måte  langsiktig 2

3 159 MRD 150 selskaper 4700 MRD 8000 selskaper FORVALTES AV NORGES BANK “Handlingsregelen” FORVALTES AV FOLKETRYGDFONDET “Lukket fond” 3

4 Viktig aktør på Oslo Børs  4,5 prosent av aksjemarkedet  9,9 prosent av hovedindeksen  Vel 3 prosent av obligasjonsmarkedet Høyeste eierandel i et selskap:  10,8 prosent 4

5 Vi bidrar til utviklingen i norsk næringsliv  Kapital  God eierskapsutøvelse  Kjøreregler i markedene  Stabilisering i markedene 5

6 Aktiv forvaltning  Risikobærende evne  Langsiktighet  Motsykliske investeringer  Godt rammeverk  Ansvarlig investeringspraksis  Profesjonell forvaltning 6

7 Motsykliske investeringer  Rebalanserer tilbake til fast fordeling ved gitte avvik  Min/maks aksjer 50/70%  Min/maks renter 30/50% 7

8 Regel ga milliardgevinst "En overraskende enkel regel har skaffet en av børsens største investorer supergevinst. Folketrygdfondet har tjent milliarder på å holde seg til en fast fordeling mellom aksjer og obligasjoner i sin forvaltning." Dagens Næringsliv, 21. august 2013 8

9 Slik velger vi selskapene  Kvantitativt  Kvalitativt  Verdier som kan vare og utvikle seg positivt over tid 9

10 Hvordan prøver vi å skape meravkastning?  Overvekte kvalitetsselskaper –som tilfredsstiller våre investeringskriterier  Undervekte selskaper med for høye forventninger –høy selskapsmessig usikkerhet: Prising, kapitalstruktur, ledelse, drift, strategi, etc.  Identifisere trendskift –i forretningssykler/rammebetingelser  Agere motsyklisk –høste tidsvarierende risikopremier –tilby likviditet i restruktureringssituasjoner hvor forventet avkastning er god 10

11 Ansvarlig investeringspraksis:  Hvorfor informasjon om ESG er finansielt relevant: –Hvordan selskaper håndterer vesentlige ESG-spørsmål har betydning for verdiutvikling. –God rapportering bidrar til riktigere prising –Selskaper som er 'gode' på ESG vil tiltrekke seg investorer og oppnå lavere kapitalkostnader.  Hva vi er opptatt av: –Finansiell risiko –Forretningsmessige muligheter –Konkurransemessige fortrinn 11

12 Selskaper vi er eiere i Eierandel inntil 15% Snitt 5% 12

13 Vår rolle som eier Sakene:  Styrevalg  Kapitalstruktur og strategi  Godtgjørelse  Verdier og styringsprinsipper  Rapportering og kommunikasjon Arenaene:  Dialog  Generalforsamlinger  Valgkomiteer og bedriftsforsamlinger 13

14 God avkastning over tid  Høy meravkastning over tid, og spesielt siden finanskrisen  Mer nøkterne avkastningsforventninger på sikt 14

15 Aksjemarkedet siste 5 år 15

16 Hva er normalnivå for lange renter? 16

17 Kredittspreader har gått kraftig inn 17

18 Lave sentralbankrenter lenge 18

19 Det sykliske bildet nå: forsiktig oppsving?  Verden: Moderat akselerasjon i oppsvinget  Kina: Vekst og strukturell rebalansering  USA: Moderat selvdrevet vekst, robust privat sektor  ØMU: Lysner, men lav inflasjon, gjelds-nedbygging, kredittskvis, pol- usikkerhet  Norge: Vekstavmatning  Men: Får som regel nye sjokk og momenter som vil utfordre oss. 201320142015 Kina7-86-86-7 USA22-33 ØMU01-2 2 Fastlands-Norge 2 1-22 Verden344 Årsvekst i reelt BNP (prosent, indikative anslag) 19

20 Hvilke faktorer er det markedet fokuserer på?  Moderat økonomisk vekst globalt  Redusert nedsiderisiko  Lavt rentenivå og lav inflasjon i OECD  Oljepris mellom 90-120 dollar per fat  Avtagende vekst i investeringer i oljesektoren  Råvareprisene er preget av for høy kapasitet ift veksten  Forventer vekst i inntjeningen i selskapene i 2014 og 2015  Risikopremien kan ytterligere reduseres i 2014 og 2015  Aksjer forventes å gi høyere avkastning i forhold til andre aktivaklasser 20

21 Sentrale temaer og risikofaktorer  Kinas reformer, mer marked, mindre ubalanser  Endringer hos Federal Reserve, lederskap og rentenormalisering  Fortsatt spenning i Europa, bankunion og andre knuter  Væromslaget i Norge, mer traurig hverdag?  Veksten i økonomien kommer ikke  Inntjeningen blir lavere enn ventet 21

22 Vi skaper verdier for fellesskapet 22


Laste ned ppt "Folketrygdfondets rolle som kapitalforvalter Børs og Bacalao 26. februar 2014 Olaug Svarva 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google