Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Folketrygdfondets rolle som kapitalforvalter

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Folketrygdfondets rolle som kapitalforvalter"— Utskrift av presentasjonen:

1 Folketrygdfondets rolle som kapitalforvalter
Børs og Bacalao 26. februar 2014 Olaug Svarva

2 Vi skal forvalte folkets sparemidler
med god avkastning innenfor fastsatte risikorammer på ansvarlig måte langsiktig

3 159 MRD 4700 MRD 150 selskaper 8000 selskaper
FORVALTES AV FOLKETRYGDFONDET “Lukket fond” FORVALTES AV NORGES BANK “Handlingsregelen” 159 MRD 150 selskaper 4700 MRD 8000 selskaper

4 Viktig aktør på Oslo Børs
4,5 prosent av aksjemarkedet 9,9 prosent av hovedindeksen Vel 3 prosent av obligasjonsmarkedet Høyeste eierandel i et selskap: 10,8 prosent

5 Vi bidrar til utviklingen i norsk næringsliv
Kapital God eierskapsutøvelse Kjøreregler i markedene Stabilisering i markedene

6 Aktiv forvaltning Risikobærende evne Langsiktighet
Motsykliske investeringer Godt rammeverk Ansvarlig investeringspraksis Profesjonell forvaltning

7 Motsykliske investeringer
Rebalanserer tilbake til fast fordeling ved gitte avvik Min/maks aksjer 50/70% Min/maks renter 30/50%

8 Regel ga milliardgevinst
"En overraskende enkel regel har skaffet en av børsens største investorer supergevinst. Folketrygdfondet har tjent milliarder på å holde seg til en fast fordeling mellom aksjer og obligasjoner i sin forvaltning." Dagens Næringsliv, 21. august 2013

9 Slik velger vi selskapene
Kvantitativt Kvalitativt Verdier som kan vare og utvikle seg positivt over tid

10 Hvordan prøver vi å skape meravkastning?
Overvekte kvalitetsselskaper som tilfredsstiller våre investeringskriterier Undervekte selskaper med for høye forventninger høy selskapsmessig usikkerhet: Prising, kapitalstruktur, ledelse, drift, strategi, etc. Identifisere trendskift i forretningssykler/rammebetingelser Agere motsyklisk høste tidsvarierende risikopremier tilby likviditet i restruktureringssituasjoner hvor forventet avkastning er god

11 Ansvarlig investeringspraksis:
Hvorfor informasjon om ESG er finansielt relevant: Hvordan selskaper håndterer vesentlige ESG-spørsmål har betydning for verdiutvikling. God rapportering bidrar til riktigere prising Selskaper som er 'gode' på ESG vil tiltrekke seg investorer og oppnå lavere kapitalkostnader. Hva vi er opptatt av: Finansiell risiko Forretningsmessige muligheter Konkurransemessige fortrinn

12 Selskaper vi er eiere i Eierandel inntil 15% Snitt 5%

13 Vår rolle som eier Sakene: Styrevalg Kapitalstruktur og strategi
Godtgjørelse Verdier og styringsprinsipper Rapportering og kommunikasjon Arenaene: Dialog Generalforsamlinger Valgkomiteer og bedriftsforsamlinger

14 God avkastning over tid
Høy meravkastning over tid, og spesielt siden finanskrisen Mer nøkterne avkastningsforventninger på sikt

15 Aksjemarkedet siste 5 år

16 Hva er normalnivå for lange renter?

17 Kredittspreader har gått kraftig inn

18 Lave sentralbankrenter lenge

19 Det sykliske bildet nå: forsiktig oppsving?
Verden: Moderat akselerasjon i oppsvinget Kina: Vekst og strukturell rebalansering USA: Moderat selvdrevet vekst, robust privat sektor ØMU: Lysner, men lav inflasjon, gjelds-nedbygging, kredittskvis, pol-usikkerhet Norge: Vekstavmatning Men: Får som regel nye sjokk og momenter som vil utfordre oss. Årsvekst i reelt BNP (prosent, indikative anslag) 2013 2014 2015 Kina 7-8 6-8 6-7 USA 2 2-3 3 ØMU 1-2 Fastlands-Norge Verden 4

20 Hvilke faktorer er det markedet fokuserer på?
Moderat økonomisk vekst globalt Redusert nedsiderisiko Lavt rentenivå og lav inflasjon i OECD Oljepris mellom dollar per fat Avtagende vekst i investeringer i oljesektoren Råvareprisene er preget av for høy kapasitet ift veksten Forventer vekst i inntjeningen i selskapene i 2014 og 2015 Risikopremien kan ytterligere reduseres i 2014 og 2015 Aksjer forventes å gi høyere avkastning i forhold til andre aktivaklasser

21 Sentrale temaer og risikofaktorer
Kinas reformer, mer marked, mindre ubalanser Endringer hos Federal Reserve, lederskap og rentenormalisering Fortsatt spenning i Europa, bankunion og andre knuter Væromslaget i Norge, mer traurig hverdag? Veksten i økonomien kommer ikke Inntjeningen blir lavere enn ventet

22 Vi skaper verdier for fellesskapet


Laste ned ppt "Folketrygdfondets rolle som kapitalforvalter"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google