Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fø FFFF NNNN SSSS SSSS 1 Fra forelesningene om involveringspedagogikk Et utviklingsarbeid Philip Dammen Manuset er under arbeid.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fø FFFF NNNN SSSS SSSS 1 Fra forelesningene om involveringspedagogikk Et utviklingsarbeid Philip Dammen Manuset er under arbeid."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fø FFFF NNNN SSSS SSSS 1 Fra forelesningene om involveringspedagogikk Et utviklingsarbeid Philip Dammen Manuset er under arbeid

2 Fø FFFF NNNN SSSS SSSS 2 Kilder: Involveringspedagogikk, Ingjald Nissen Realitesterapi, Glaser

3 Fø FFFF NNNN SSSS SSSS 3 Involverings- pedagogikk Fø FFFF NNNN SSSS

4 FFFF NNNN SSSS SSSS 4 l Utfyllende lesning –”Realitetsterapi” av William Glaser –"Involveringspedagogikk" av Ingjald Nissen. –”Skolen uten tapere” av John Holt – ”Kreativitet i undervisningen” ved/Oddbjørn Indrebø –”Gunn Imsen” Elevens verden –”Musikkpedagogisk teori, kap om kreativitet, av Even Ruud –”Snakk med oss lærer, av Thomas Gordon”

5 Fø FFFF NNNN SSSS SSSS 5 l Manuset er grunnlag for forelesningene om involveringspedagogikk.

6 Fø FFFF NNNN SSSS SSSS 6 Innhold 7. Selvverdsbehov 7. Selvverdsbehov 16. God undervisning 16. God undervisning 2. De basale behov 2. De basale behov 8 Identitet 8 Identitet 12. Nivåsenkning 12. Nivåsenkning 17. Barnets vekst 17. Barnets vekst 3. Målet 3. Målet 9 Prinsipper 9 Prinsipper 13. Sosial ansvarlighet 13. Sosial ansvarlighet 4. Involvering 4. Involvering 1. Bakgrunn 1. Bakgrunn 14. Sosial ansvarlighet 2 14. Sosial ansvarlighet 2 5. Sikkerhetsbehovet 5. Sikkerhetsbehovet 11. Involvering 11. Involvering 15. Tenkningens betydning 15. Tenkningens betydning 6. Sosiale behov 6. Sosiale behov 18. Former for intelligens 18. Former for intelligens 19. Hukommelse 19. Hukommelse 25 De svake elvene 25 De svake elvene 21, Konvergent tenkning. 21, Konvergent tenkning. 26. Begrepsdannelse 26. Begrepsdannelse 22. Divergent tenkning 22. Divergent tenkning 23. Kritikk mot skolen: 23. Kritikk mot skolen: 20. Evaluerende tenkning 20. Evaluerende tenkning 24 Relevans 24 Relevans 27. Relevant undervisning 27. Relevant undervisning 28 1.Introduksjon 10. Tiltak med lav verdi 10. Tiltak med lav verdi

7 Fø FFFF NNNN SSSS SSSS 7 50. 37. Planen videre 37. Planen videre 46. 31. Verdimøter 31. Verdimøter 38. Forpliktelser 38. Forpliktelser 42. 47. 32. Spørsmål til elevene 32. Spørsmål til elevene 39. Ingen straff 39. Ingen straff 43. 33. Problemløsende møtet 33. Problemløsende møtet 40. Avtalen settes i verk 40. Avtalen settes i verk 44.. 34. Forutsetninger 34. Forutsetninger 41. Sluttkommentar 41. Sluttkommentar 45. 36. Problemløsende møte 36. Problemløsende møte 48. 49. 55. 51. 56. 52. 53. 50. 54. 57 58. 30. Planleggingsmøte 30. Planleggingsmøte 29. klassemøter 29. klassemøter Innhold forts.

8 Fø FFFF NNNN SSSS SSSS 8 64. 72. 59. 65. 68. 73. 60. 69. 61. 66. 70 62. 67 71. 63. 74. 75. 81. 77. 82. 78 79. 76. 80. 83 84. 85.

9 Fø FFFF NNNN SSSS SSSS 9 FFFF NNNN SSSS b1. Utgangspunktet:

10 Fø FFFF NNNN SSSS SSSS 10 l Involveringspedagogikk er en vekstpsykologi om det sunne selvrealiserende menneskets behov.

11 Fø FFFF NNNN SSSS SSSS 11 l Involveringspedagogikk handler om kommunikasjon og konfliktløsning

12 Fø FFFF NNNN SSSS SSSS 12 l Involveringspedagogikk er en måte å løse konflikter på.

13 Fø FFFF NNNN SSSS SSSS 13 l Metoden er utarbeidet til bruk i skolen, men deler av den kan også brukes i det daglige liv.

14 Fø FFFF NNNN SSSS SSSS 14 l Involveringspedagogikken hevder at:

15 Fø FFFF NNNN SSSS SSSS 15 l Mennesket er unikt og skapende,

16 Fø FFFF NNNN SSSS SSSS 16 l Mennesket er sosialt og selvrealiserende.

17 Fø FFFF NNNN SSSS SSSS 17 l Det kan tenke rasjonelt og være ansvarlig for sine egne handlinger.

18 Fø FFFF NNNN SSSS SSSS 18 B0 Historisk og filosofisk bakgrunn B0 Historisk og filosofisk bakgrunn

19 Fø FFFF NNNN SSSS SSSS 19 l Abraham Maslow, Charlotte Buhler og Carl Rogers dannet den humanistiske skolen i psykologien.

20 Fø FFFF NNNN SSSS SSSS 20 l De humanistiske skolen er en reaksjon på behaviorismen og psykoanalysen.

21 Fø FFFF NNNN SSSS SSSS 21 l Deres utgangspunkt er at man burde studere det sunne mennesket.

22 Fø FFFF NNNN SSSS SSSS 22 l Og terapeuten burde være et varmt menneske, ikke en kjølig fagperson.

23 Fø FFFF NNNN SSSS SSSS 23 l William Glaser hevder at psykiske sykdommer ikke finnes.

24 Fø FFFF NNNN SSSS SSSS 24 l Psykiske lidelser er resultat av uansvarlig atferd og manglende evne til å tilfredsstille sine basale behov.

25 Fø FFFF NNNN SSSS SSSS 25 B2 De basale behov

26 Fø FFFF NNNN SSSS SSSS 26 Målet med all undervisning er å tilfredsstille de basale behov l De basale behov er:

27 Fø FFFF NNNN SSSS SSSS 27 l Behovet for sikkerhet

28 Fø FFFF NNNN SSSS SSSS 28 l Behovet for anerkjennelse

29 Fø FFFF NNNN SSSS SSSS 29 l Behovet for selvverd.

30 Fø FFFF NNNN SSSS SSSS 30 l Dette er medfødte behov, men evnen til å tilfredsstille disse behov er ikke medfødt.

31 Fø FFFF NNNN SSSS SSSS 31 l Om barn lykkes - vil henge sammen med skolens evne til å tilfredsstille barnas basale behov.

32 Fø FFFF NNNN SSSS SSSS 32 l De viktigste mål er å lære elevene eller andre å tilfredsstille sine basale behov.

33 Fø FFFF NNNN SSSS SSSS 33 l Løsningen ble realitetsterapi

34 Fø FFFF NNNN SSSS SSSS 34 l Realitetsterapi er en tilnærming som innebærer at man umiddelbart konfronterer klienten med følgene av hans atferd.

35 Fø FFFF NNNN SSSS SSSS 35 l Realitetsterapi er også kjennetegnet ved klienten må ta ansvar for sine handlinger og rette opp eventuell uansvarlig atferd selv.

36 Fø FFFF NNNN SSSS SSSS 36 l Siden W. Glaser mente at terapi var et uheldig ord kalte han det involveringspedagogikk.

37 Fø FFFF NNNN SSSS SSSS 37 B3 Målet

38 Fø FFFF NNNN SSSS SSSS 38 l Et av de viktigste mål med involveringspedagogikk er å lære elevene å tilfredsstille sine behov

39 Fø FFFF NNNN SSSS SSSS 39 l Dette er en oppgave for hver nye generasjon.

40 Fø FFFF NNNN SSSS SSSS 40 l Dette forutsetter kontakt med voksne. Evne til å dekke egne behov læres ved at voksne tar vare på egne og elevens behov samtidig.

41 Fø FFFF NNNN SSSS SSSS 41 b4 Involvering

42 Fø FFFF NNNN SSSS SSSS 42 l Involvering fra den voksne er et av de mest sentrale begreper i denne sammenheng.

43 Fø FFFF NNNN SSSS SSSS 43 l Involvering betyr et vedvarende, gjensidig følelsesmessig forhold mellom to eller flere mennesker.

44 Fø FFFF NNNN SSSS SSSS 44 l Et trekk ved skolens og samfunnets utvikling er at denne involvering både minker kvantitativt og kvalitativt.

45 Fø FFFF NNNN SSSS SSSS 45 B5 Sikkerhetsbehovet B5 Sikkerhetsbehovet

46 Fø FFFF NNNN SSSS SSSS 46 l Sikkerhetsbehovet gjør at barnet er avhengig av minst en stabil voksen som beskytter det.

47 Fø FFFF NNNN SSSS SSSS 47 l Men barn har også behov for strukturer og grenser med de voksne som de sterkeste.

48 Fø FFFF NNNN SSSS SSSS 48 l Dette er forskjellige fra grenser der barnet ikke får velge.

49 Fø FFFF NNNN SSSS SSSS 49 l Barns evne til å velge hva det vil gjøre forutsetter sikkerhet i tilværelsen.


Laste ned ppt "Fø FFFF NNNN SSSS SSSS 1 Fra forelesningene om involveringspedagogikk Et utviklingsarbeid Philip Dammen Manuset er under arbeid."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google