Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Miljøfyrtårn Nasjonal sertifiseringsordning med basis i HMS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Miljøfyrtårn Nasjonal sertifiseringsordning med basis i HMS."— Utskrift av presentasjonen:

1 Miljøfyrtårn Nasjonal sertifiseringsordning med basis i HMS

2 Starten Tor Jusnæs i HANSEN & JUSTNÆS AS –“Jeg har noen miljøsvin på skogen, hva gjør jeg nå ? “ –“Når jeg har “ryddet opp” vil jeg ha et synlig bevis på dette !” MILJØFYRTÅRN - SERTIFIKATET

3 Historikk 1996: LA-21 prosjekt i Kristiansand kommune 1997: Miljøfyrtårn markedsføres på Landsbasis 1999: Tilskudd fra SFT – muliggjør videre satsing 2000: Etablert som Nasjonalt program. Støttes av MD 2000-2002: Programmet høster stor anerkjennelse både nasjonalt og internasjonalt 2003: Anerkjent som nasjonal miljøsertifiseringsordning 2004: Nasjonal stiftelse 2007: Skal drives uten driftsstøtte

4 Aktørar Kommunene Sertifisering, oppfølging av verksemder, marknadsføring Konsulentar Miljøanalyse - pådrivar marknadsføring Verksemder Tiltak før sertifisering og vedikehald av system Miljøfyrtårnkontoret Utvikling og drift. Vegleiing og kurs. Nasjonal markedsføring. Styret i Stiftelsen Miløfyrtårn: NHO, LO, Bedriftsforbundet, HSH, KS, kommunar

5 Miljøfyrtårn og HMS HMS-systemet Miljøfyrtårn Avfall Energi Innkjøp

6 Miljøfyrtårn er miljøstyring ISO 14 001 –Store verksemder –Minstekrav - Lova –Resertifisering kvart år –Krav til stadig forbetring –Ca 750 Miljøfyrtårn –Minstekrav - Bransjekrav –Små og mellomstore verksemder –Miljørapport –Resertifisering kvart 3. år –Nesten 3000

7 Sertifiseringsstigen Miljøprestasjon OmfattandeEnkel EMAS/ ISO14001 Miljøfyrtårn HMS, Internkontroll Yterligare miljøforbetringar

8 Kva er miljøstyring Eit konsernovergripande redskap for å hjelpa verksemder til å arbeide meir systematisk med miljøforbedringar Mål: realistisk måloppnåing og kontinuerlig forbetring Forventa resultat: redusert belasting på miljøet, driftskostnadar og sjukefråvær Når målsettingene er oppnådd, set ein nye målsettingar for å bli enda bedre Sertifisering – tredjeparts bevis på måloppnåelse

9 Praktiske konsekvensar Ressurs- og energibruk: –bruke mindre og følge opp bruken Miljøhensyn ved innkjøp: –sette miljøkrav og påvirke leverandører HMS: –fokus på arbeidsmiljø, inneklima og nærvær Avfall: –Kildesortering og minimering av avfall Resultat: auka trivsel, bedre økonomi og bedre miljø

10 Avfallsminsking

11 Miljøfyrtårn i Bergen

12 Miljøfyrtårn i Norge

13 Miljøstyring i Bergen Bystyret vedtok 19.11.2007 å innføre miljøstyring i heile organisasjonen. –Miljøfyrtårn –ISO 1400, –Grønt flagg Dette skal bidra til at miljøhensyn systematisk blir ivaretatt og rapportert gjennom kommunens sitt ledelses- og rapporteringsverktøy - balansert målstyring. Kva trur vi blir resultatet 7 av 10 ansatte i Bergen kommune vil arbeide for å miljøsertifisere egen avdeling (opinion 2005)

14 Resultat Rådhuset miljøfyrtårn 17.desember 20 skular som er blitt grønt flagg

15 Visjon ”Når resultat i fellseskap!”

16 Ytterligare informasjon www.miljofyrtarn.no www.bergen.kommune.no www.hordaland.no Andre informative nettsteder: www.ecolabel.no www.idebanken.no www.gronnhverdag.no


Laste ned ppt "Miljøfyrtårn Nasjonal sertifiseringsordning med basis i HMS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google