Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Katalogprosjektet Oppstartsmøte 13. mars 2003. Katalogprosjektet Oppstartsmøte 13. mars 2003 Hvor vil vi? Hva skal vi levere? Internasjonale forventinger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Katalogprosjektet Oppstartsmøte 13. mars 2003. Katalogprosjektet Oppstartsmøte 13. mars 2003 Hvor vil vi? Hva skal vi levere? Internasjonale forventinger."— Utskrift av presentasjonen:

1 Katalogprosjektet Oppstartsmøte 13. mars 2003

2 Katalogprosjektet Oppstartsmøte 13. mars 2003 Hvor vil vi? Hva skal vi levere? Internasjonale forventinger Utfordringene Hvis interesser skal bygges inn i spesifikasjonen? Noe å bygge på? Hvordan skal vi arbeide?

3 Hvor vil vi? Oppdatert katalog av alle landets utdanningstilbud......laget automatisk på grunnlag av institusjonenes egne administrative systemer Alle skal få tilgang til et verktøy for å produsere dataene, en billig måte å lagre dataene, og en entydig måte å hente dataene Legge grunnlag for nye tjenester: "Vi skreddersyr et opplæringstilbud for deg"

4 Hva skal vi levere? Spesifikasjon for metadatabeskrivelse av kursinformasjon Spesifikasjonen uttrykkes i en DTD og ev. også en RDF-binding En forslag til implementasjonsstrategi for ulike typer institusjoner (UH-institusjuoner, institusjoner innen Norsk forbund for fjernundervisning osv.) Implementasjonsstrategien skal bygge på en utredning av aktuell teknologi for lagring og utveksling av data En referanseinstallasjon som er basert på teknologi som i størst mulig grad er basert på Open Source programvare

5 Internasjonale forventinger Ikke gjort noe lignende i andre land? Kan legge en mal for en europeisk ECTS-katalog

6 Utfordringene Standardiseringsarbeid er avveining av interesser og forhandling Vi skal ikke lage en løsning for FS og MSTAS - men hele utdanningssektoren Unngå innelåsing i nasjonale eller verktøyspesifikke særløsninger Innsalg i UH-sektoren Innsalg i kurssektoren Hvor skal vi se etter internasjonale føringer for spesifikasjonsarbeidet?

7 Hvis interesser skal bygges inn i spesifikasjonen? Utdanningstilbyder Organiseringen av utdanningen Kurstilbyder Salg og administreringen av kursene Utdanningssøkende Studieønsker Sertifisering/kvalifikasjoner Knytte læringsinnhold til tilbudene Formidleren Forretningsopplysninger

8 Noe å bygge på? IEEE LOM IMS Learner Information Profile Learner Profile arbeidet i CEN/ISSS ECTS guidelines Norsk standard for utdanningsgruppering

9 Hvordan skal vi arbeide? Starte formidlingsarbeidet nå Prosjektets hjemmeside: www.estandard.no/katalog/ Formidle internasjonalt Mulig å bruke f.eks. CETIS-nettverket til å høre forslag Arbeidsgruppe bistår utrederen med informasjon fra sine sektorer og med vurdering av arbeidsdokumenter Ingen referansegruppe - men bred høring


Laste ned ppt "Katalogprosjektet Oppstartsmøte 13. mars 2003. Katalogprosjektet Oppstartsmøte 13. mars 2003 Hvor vil vi? Hva skal vi levere? Internasjonale forventinger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google