Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Merete Aagesen Silje Oksavik Guro Maaø Nilssen Ketil Lønnum

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Merete Aagesen Silje Oksavik Guro Maaø Nilssen Ketil Lønnum"— Utskrift av presentasjonen:

1 Merete Aagesen Silje Oksavik Guro Maaø Nilssen Ketil Lønnum
Praksisgruppe 8 Merete Aagesen Silje Oksavik Guro Maaø Nilssen Ketil Lønnum

2 Datakunnskap Tvang Motvilje Interaktiv Mer data inn i skolen Historie vs. teknologi Ukjent Redd for å lære noe nytt Ny reform Ny og usikker fremtid

3 Hvordan brukes IKT på 5. trinn i hverdagen og på skolen?

4 Vårt utgangspunkt L-97 Spørreundersøkelse Øvingslærer Guri Olsen
Gunn Imsen, Elevens verden

5 Utdrag fra L-97 Elevene skal trene seg i å samtale om, samle og tolke data Bli kjent med databaser Gjøre erfaringer med å systematisere og presentere data ved hjelp av tabeller og enkle diagrammer, spesielt søylediagrammer

6 Spørreundersøkelse 10 jenter og 7 gutter Alle har PC hjemme
Både gutter og jenter bruker sjelden data Ingen sitter over 2 timer av gangen Samtlige av elevene bruker PC til spill Nesten alle bruker internett Skolearbeid: 0 gutter, 7 jenter

7 Halvparten av hvert kjønn hører på musikk
Elvene har tilgang til PC på skolen Alle –2 oppfatter de lærer å bruke data på skolen

8 Samtale med øvingslærer
Elevene: Alle har PC hjemme Viser stor interesse for bruk av IKT Bruker PC til å finne informasjon ved prosjekter Øvingslærer: Begrenset kunnskap, ønsker å utvide IKT brukes lite i undervisningen (Ved respons i norsk) Har matteprogrammer på skole-PC

9 Skolen: Lite i virksomhetsplanen om IKT Dataplan under utarbeidelse i kommunen

10 Teori Bruk av IKT i en kreativ og skapende sammenheng åpner opp for nye muligheter for læring Særlig bør det nevnes at datastøttet undervisning er et tjenlig hjelpemiddel i spesialundervisningen, spesielt for elever med fysisk funksjonshemming eller med skrivevansker Det kan tenkes at gutter har større fordel av datastøttet læring enn jenter, fordi de er bedre kjent med mediet gjennom sin erfaring med spill

11 TIMMS-prosjektet: (Third International Mathematics and Science Study) Tyder på at det ikke blir noen bedre prestasjoner hos elevene om de bruker IT i undervisningen

12 Sitater Vi stilte elevene spørsmål om de synes dataundervisning er viktig. Her er noen av svarene:

13 ”Ja. Fordi når vi blir stor, kan vi bruke data og da blir alt lettere
”Ja, fordi at når vi skal skrive E-post og når vi blir eldre og skal bruke Pcen til skolearbeid. Internett er også veldig viktig for eksempel når jeg skal få meg jobb.” ”Ja jeg synes det på grunn av skrive historie og lære mye og lagre minner og skrive brev.” ”Ja, jeg synes det er viktig fordi at vi må lære å håndtere data, min mor jobber med data og det er viktig for henne og må lære tusen program og da får hun mere lønn – svaret er JA! ”Nei det er bedre å skrive med hånd fordi det er vanskelig å finne bokstavene!

14 SPØRSMÅL TIL DISKUSJON
På hvilket klassetrinn bør IKT komme inn i skolen? Hva bør elevene lære i IKT?

15 God helg!


Laste ned ppt "Merete Aagesen Silje Oksavik Guro Maaø Nilssen Ketil Lønnum"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google