Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rotary International Distrikt 2290 DG Laila Lerum 2007/2008 PETS 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rotary International Distrikt 2290 DG Laila Lerum 2007/2008 PETS 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rotary International Distrikt 2290 DG Laila Lerum 2007/2008 PETS 2007

2 PricewaterhouseCoopers 16.mars 2007 Page 2 PETS DISTRIKTSGUVERNØRENS ANSVAR OG OPPGAVER: Guvernøren skal: Lede rotarydistriktet som RI’s representant og øverste embetsmann i distriktet Fremme RI’s formål, overvåke organiseringen av nye klubber og arbeide for et godt forhold klubbene imellom Avlegge alle klubber i sitt distrikt minst ett offisielt besøk i sitt år ved separat møte med styret og komiteformenn, samt holde et inspirerende foredrag på klubbmøtet. Sende ut et brev til klubbens president og sekretær hver måned

3 PricewaterhouseCoopers 16.mars 2007 Page 3 PETS Videre skal guvernøren: Gjøre en rekke oppgaver innen distriktets tjenestegrenskomiteer og da i særlig grad Rotary Fondet. Forberede og lede PETS ( president elect training seminar), distriktsamlingen samt distriktskonferansen. Guvernøren har ansvaret for å bygge opp en distriktsorganisasjon som kan sette han i stand til å bistå klubber og enkeltmedlemmer i arbeidet med å planlegge og gjennomføre prosjekter og tiltak innenfor Rotarys formålsrammer

4 PRESIDENTVERVET

5 PricewaterhouseCoopers 16.mars 2007 Page 5 PETS “Ledelse handler om å skape rammer for medarbeidernes kreative, intelligente og selvstendige handlingsrom på helhetens vegne…” “Ledelse handler om å skape rammer for medarbeidernes kreative, intelligente og selvstendige handlingsrom på helhetens vegne…” PricewaterhouseCoopers 5 Livergood

6 PricewaterhouseCoopers 16.mars 2007 Page 6 PETS Forutsetninger for at du skal bli en god PRESIDENT: At du virkelig definerer deg som leder/ president At du formidler i ord og handling Rotarys idealer At du har vilje og evne til å lære At du er tydelig og synlig At du prioriterer Rotary dette året

7 PricewaterhouseCoopers 16.mars 2007 Page 7 PETS Presidentrollen: Å være president er grunnleggende annerledes enn å være vanlig medlem eller styremedlem Kjernen i lederskap er resultatansvar En president er en som ikke skylder på andre Ledelse/ presidentskapet er et personlig prosjekt Det føles urimelig å bli stilt til ansvar når du ikke disponerer de nødvendige virkemidlene - men slik er lederskapets natur

8 PricewaterhouseCoopers 16.mars 2007 Page 8 PETS Dilemmaer i ledelse av klubben Å ha et nært forhold å holde passende avstand. Å kunne gå foran å holde seg i bakgrunnen. Å vise medlemmene tillit følge med. Å være tolerant vite hvor tingene skal stå. Å tenke på klubben distriktet/ helheten. Å kunne planlegge sin tid være fleksibel.

9 PricewaterhouseCoopers 16.mars 2007 Page 9 PETS Etasjane i ein velfungerande klubb 2007/2008: Felles plattform: Rotary Shares! System: Planer, rutiner, arbeidsmåter, klubbprogram Relasjoner Kreativitet Kameratskap Administrasjon, 3 min, rutiner, seremonier Prosjekter Service above self, Rotarys formål, Strategiplanen

10 PricewaterhouseCoopers 16.mars 2007 Page 10 PETS Sammenheng mellom strategi og handling: Strategi Kompetanse Felles verdier Personale Struktur Stil Systemer Kompetanse i hele organisasjonen Antall ansatte Individuell kompetanse Organisering Hvem gjør hva Fordeling av ansvar og myndighet Agenda Tidsbruk Symbolbruk Arbeidsprosesser Planleggingsprosesser Resultatoppfølgingsprosesser Lønnssystemer IKT-systemer Virksomhetens reelle verdigrunnlag Hva skal vi gjøre forskjellig fra i dag?

11 PricewaterhouseCoopers 16.mars 2007 Page 11 PETS Presidentens ansvar og oppgaver: Før 30/6-2007 Oppnevne komitéledere (i løpet av januar) Delta på PETS og Distriktssamling Oppmuntre komitéledere til å delta på Distriktssamlinger Holde styremøte for å forsikre seg om at klubbens komitéstruktur dekker behovet for rotaryåret Påbegynne arbeidet med klubbens mål. Assisterende guvernør behjelpelig. Sende over klubbens planer og mål til guvernøren innen 30/6-2007 Se ”Håndboken Veilede i arbeidet med klubbudsjettet og vurdere hvordan dette vil innvirke på planene for rotaryåret Gjennomgå status for løpende klubbprosjekter. Evaluer og beslutte hvilke aktiviter som skal gå videre Hold kontakt m/Guvernøren, Ass.guvernør Distriktet Bekreft Guvernørens klubbesøk innen 30/6-2007 Se ”Håndboken”

12 PricewaterhouseCoopers 16.mars 2007 Page 12 PETS Gjennomføring KLUBBMØTET, opplegg og gjennomføring. Rotarystoff på møtet. SAMSPILLET mellom styret og komiteene. Bruk av styre-medlemmer og komitéledere. Skap AKTIVITET. Bør alle komiteer ha et PROSJEKT? KLUBBENS INDRE LIV Medlemsutvikling, kameratskaps-arbeidet, fremmøte, ”runde dager”, sykdom blant medlemmene etc SOSIALE arrangementer, vedlikehold av tradisjoner, chartermøte, peisaftener, jul-, sommerfest, presidentskifte Deltakelse på PETS, Presidentmøter, Distriktskonferanser RI Convention, Salt Lake City ÅRSBERETNINGEN ”Det er lettere å vite hvordan en ting skal gjøres enn å gjøre den” Kinesisk ordtak

13 PricewaterhouseCoopers 16.mars 2007 Page 13 PETS Gjennomføring av klubbmøtene Norsk Rotary Årbok’s Artikkel XIII – ”Forretningsorden for møtene” Møtene åpnes (Noe som setter stemningen) Introduksjon av besøkende Fødselsdager siden sist Korrespondanse og annen informasjon fra RI og Distriktet Klubbsaker (”3-minuttere”) Foredrag eller annen form for program (Bør det være forberedt program hver uke? Eller kan vi kanskje bare snakke sammen?) Avslutning (Ord til ettertanke) Se ”Håndboken”

14 PricewaterhouseCoopers 16.mars 2007 Page 14 PETS Oppfølging av komiteene og styret Følge opp MÅL, KRAV, FORVENTNING Klubbsamråd (Club Assembley) DIALOG MED KOMITEENE Bruk av INCOMING og PAST PRESIDENT Hvordan SAMHANDLER du med SEKRETÆR og KASSERER Hvordan BRUKE RESSURSENE I DISTRIKTSORGANISASJONEN

15 PricewaterhouseCoopers 16.mars 2007 Page 15 PETS “Det er ved grensen til det som allerede er dyrket at nye marker kan vinnes” PricewaterhouseCoopers 15 Jan Carle

16 PricewaterhouseCoopers 16.mars 2007 Page 16 PETS Visjon Rotary i vekst – for å gagne andre Rotary – den ledende organisasjonen for samfunnsengasjerte ressurspersoner med ulik yrkesbakgrunn, som arbeider for å gagne andre.

17 PricewaterhouseCoopers 16.mars 2007 Page 17 PETS Motivasjon: ( fra boka: ”Derfor er de beste bedre”) Nøkkelen til suksess ligger i organisasjonens interne kultur, og i medlemmenes motivasjon og innsats

18 PricewaterhouseCoopers 16.mars 2007 Page 18 PETS Å motivere…. Motivere handler om MOT Om å tørre, eksponere seg, være modig, ta sjansen!

19 PricewaterhouseCoopers 16.mars 2007 Page 19 PETS Å motivere…. Motivere handler om IVER Brenne for noe, ha engasjement, begeistre, inspirere

20 PricewaterhouseCoopers 16.mars 2007 Page 20 PETS Å motivere…. Motivere handler om MOTIV Drivkraft, forventninger om resultat, belønning

21 PricewaterhouseCoopers 16.mars 2007 Page 21 PETS Mål Et mer aktivt Rotaryliv Gjennom: Engasjement Entusiasme Forpliktende holdning

22 PricewaterhouseCoopers 16.mars 2007 Page 22 PETS DISTRIKTSKONFERANSEN 2007 Mål for Distriktskonferansen ved KOMITELEDER Torkel Stene: Målsettinger: 1. Vi skal lage en av de beste konferansene. 2. Vi ønsker at så mange som mulig skal være med. 3. Vi ønsker å profilere byen vår. 4. Vi ønsker å gjøre omverdenen bedre kjent med Rotary. 5. Vi ønsker å gi hele klubben et løft i sitt engasjement. 6. Vi skal ikke bygge opp et større byråkrati enn nødvendig. 7. Vi skal bidra til å gjøre Lailas guvernørår til en suksess.


Laste ned ppt "Rotary International Distrikt 2290 DG Laila Lerum 2007/2008 PETS 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google