Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mosjøen 4.mai 09 Kjell Amundsen 1 Kommunikasjon og Sosial kompetanse Dialogkonferanse Mosjøen 4.5.09 Kjell Amundsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mosjøen 4.mai 09 Kjell Amundsen 1 Kommunikasjon og Sosial kompetanse Dialogkonferanse Mosjøen 4.5.09 Kjell Amundsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mosjøen 4.mai 09 Kjell Amundsen 1 Kommunikasjon og Sosial kompetanse Dialogkonferanse Mosjøen 4.5.09 Kjell Amundsen

2 Dialogkonferanse Mosjøen 4.mai 09 Kjell Amundsen Voksne for Barn - i livets overgangsfaser

3 Hvem er Voksne for Barn? Voksne for Barn er opptatt av att barn og unges interesser synliggjøres og at barn og unges psykiske helse ivaretas. Vi er en frivillig, ideell medlemsorganisasjon som arbeider for at alle barn og unge i Norge skal få en oppvekst preget av trygghet og trivsel. Voksne for Barn har tilbud for: Barn og unge Foreldre og omsorgspersoner Alle som jobber med barn og unge Voksne for Barn, Stortorvet 10, 0155 Oslo, Tlf: 23 10 06 10, vfb@vfb.no, www.vfb.novfb@vfb.no

4 Zippys venner Undervisningsprogram beregnet på 5 til 8-åringer. Målet med programmet er å lære barna å mestre hverdagsproblemer, identifisere og snakke om følelser og utforske måter å håndtere dem på. Voksne for Barns tiltak og tilbud:

5 Røtter og Vinger” er et tiltak fra organisasjonen Voksne for Barn som setter ungdomstiden og voksenrollen på dagsorden. I tillegg til foredrag til lærere og foreldre om temaet, tilbyr vi nå nettversjonen av Røtter og Vinger på Voksne for Barn sine nettsider, www.vfb.no.www.vfb.no Aktuelle tema med spørsmål for refleksjon og diskusjon. Motivere foreldre til selv å danne lokale foreldrenettverk og samtalegrupper/likemannsgrupper. Her kan foreldre møtes for å diskutere og utveksle erfaringer.

6 Dialogkonferanse Mosjøen 4.mai 09 Kjell Amundsen Arena – opplæring av talspersoner for barn og unge Brukere har rett til innflytelse ved utvikling av tjenestetilbud. Barn og unge er en stor brukergruppe av offentlige tjenester. Likevel kan det være vanskelig for unge brukere å bli hørt og nå fram med sine synspunkter. Derfor har VfB etablert et nettverk av talspersoner. Talspersonene skal ivareta barn og unges rett til å delta og uttrykke sin mening i saker som angår dem, enten direkte eller gjennom talspersonene.

7 Bekymringstelefonen Voksne for Barn (810 03 940) Bekymringstelefonen er et tilbud til foreldre og omsorgspersoner som har behov for råd og veiledning i forhold til barn og unge, spesielt i forhold som angår deres psykiske helse. Bekymringstelefonen betjenes av kvalifiserte fagpersoner, som også svarer på henvendelser på e-post bekymring@vfb.nobekymring@vfb.no

8 Dialogkonferanse Mosjøen 4.mai 09 Kjell Amundsen Ta barn på alvor! Voksne for Barn, Stortorvet 10, 0155 Oslo, Tlf: 23 10 06 10, vfb@vfb.no,www.vfb.novfb@vfb.no

9 Dialogkonferanse Mosjøen 4.5.09 Kjell Amundsen Fyglemodellen Tilpasset undervisning Sosial kompetanse Samarbeid skole – heim Positiv læring

10 Dialogkonferanse Mosjøen 4.5.09 Kjell Amundsen Samarbeid heim - skole Foreldrene – den største ressursen Den utfordrende samtalen Foreldremøter/temakvelder

11 Dialogkonferanse Mosjøen 4.5.09 Kjell Amundsen Positiv læring Verdsette Anerkjenne Fremtidsbilde

12 Dialogkonferanse Mosjøen 4.5.09 Kjell Amundsen Det vil helst gå godt !


Laste ned ppt "Mosjøen 4.mai 09 Kjell Amundsen 1 Kommunikasjon og Sosial kompetanse Dialogkonferanse Mosjøen 4.5.09 Kjell Amundsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google