Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Institute of Marine Research Flødevigen Marine Research Station 27.03.01 Flødevigen Flødevigen bilde Flødevigen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Institute of Marine Research Flødevigen Marine Research Station 27.03.01 Flødevigen Flødevigen bilde Flødevigen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Institute of Marine Research Flødevigen Marine Research Station 27.03.01 Flødevigen Flødevigen bilde Flødevigen

2 Institute of Marine Research Flødevigen Marine Research Station 27.03.01 Tittel Industrifisk i Nordsjøen -Problemer -Muligheter Title Begrepsavklaring Dagens tilstand i bestandene Utvikling i tobisfisket

3 Institute of Marine Research Flødevigen Marine Research Station 27.03.01 Utvikling Utvikling i en årsklasse av fisk 1 Alder Biomasse Vekstoverfiske Rekrutteringsoverfiske Rekrutteringsvariabilitet

4 Institute of Marine Research Flødevigen Marine Research Station 27.03.01 Øyepålfangster Øyepållandinger

5 Institute of Marine Research Flødevigen Marine Research Station 27.03.01 Øyepål Norge

6 Institute of Marine Research Flødevigen Marine Research Station 27.03.01 Øyepål rekruttering

7 Institute of Marine Research Flødevigen Marine Research Station 27.03.01 Trålstasjoner IBTS

8 Institute of Marine Research Flødevigen Marine Research Station 27.03.01 Resultater 1 IBTS

9 Institute of Marine Research Flødevigen Marine Research Station 27.03.01 Resultater 2 IBTS

10 Institute of Marine Research Flødevigen Marine Research Station 27.03.01 Gytebestand øyepål

11 Institute of Marine Research Flødevigen Marine Research Station 27.03.01 Landinger tobis Tobis landinger X

12 Institute of Marine Research Flødevigen Marine Research Station 27.03.01 Rekruttering tobis Landinger pr 26.4.04 Norge: 3600 tonn Danmark: 17000 tonn

13 Institute of Marine Research Flødevigen Marine Research Station 27.03.01 Leanja tokt

14 Institute of Marine Research Flødevigen Marine Research Station 27.03.01 Leanja tokt

15 Institute of Marine Research Flødevigen Marine Research Station 27.03.01 Gytebestand tobis..

16 Institute of Marine Research Flødevigen Marine Research Station 27.03.01 Landinger av tobis første halvdel av 2000

17 Institute of Marine Research Flødevigen Marine Research Station 27.03.01 Landinger tobis 2. halvår Tobis høst årsklasser Landinger av tobis i 2. halvdel av året (snitt 1983-2001)

18 Institute of Marine Research Flødevigen Marine Research Station 27.03.01 Historiske landinger tobis 2. halvår Tobis høst landinger Landinger av 0-gruppe tobis i nordlig område 2. halvår

19 Institute of Marine Research Flødevigen Marine Research Station 27.03.01 Rekrutteringsoverfiske Tobis høst landinger Rekrutteringsoverfiske Tobis beskattes i løpet av to sesonger Tobis gyter som 2-åring Omfattende yngelfiske – lite gytefisk Uten yngelfisk – økt gytebestand

20 Institute of Marine Research Flødevigen Marine Research Station 27.03.01 Vekstoverfisk Tobis høst landinger Vekstoverfiske Muligheter til økt utbytte ved endret beskatning Enkelte år kan utbytte nesten dobles Stopp i yngelfisket Oppstart om våren etter at tobisen er blitt feit Konklusjon: Beskatning i perioden 15. april til 1. juli.

21 Institute of Marine Research Flødevigen Marine Research Station 27.03.01 EU tiltak i relasjon til estimert styrke av 2003-årgangen Fritt fiske Fiskeinnsats som i 2003 Stopp i fisket


Laste ned ppt "Institute of Marine Research Flødevigen Marine Research Station 27.03.01 Flødevigen Flødevigen bilde Flødevigen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google