Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Profilfag Tilpassa opplæring på Blindheim ungdomsskole.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Profilfag Tilpassa opplæring på Blindheim ungdomsskole."— Utskrift av presentasjonen:

1 Profilfag Tilpassa opplæring på Blindheim ungdomsskole

2 Tilpasset opplæring 25%-regelen i fag og timefordelingen Skoleeier kan omdisponere inntil 25% av timene som er fastsatt i det enkelte fag når det er grunn til å anta at dette vil kunne føre til bedre måloppnåelse i fagene samlet sett for den enkelte elev……… s31 i KL

3 Mål  At elevene skal ”lære mer”  Å skape større motivasjon for læring  Å styrke den enkelte elevs totale læringsutbytte.  Å gi elevene læringsoppgaver som får dem til å ”strekke seg”  Å gi den enkelte elev større mulighet til å påvirke skolegangen sin  Å trene elevene til å ta bevisste valg med tanke på seinere yrkesvalg.

4 Utgangspunktet Alle elevene har i utgangspunkt normal timeplan med fult timetall i alle fag. Elevene kan velge å følge opplegget i en av profilene i stede for ”skyggetimene” Timene som blir brukt til profilfagene, ligger innenfor 25%regelen og er beregnet over 3 år. Ingen elever vil da kunne ”velge vekk” mer enn 25% av et fag.

5 Fag og timefordeling

6 Regler for valg Eleven skall sammen med foreldrene søke om å få delta i en av profilene Kontaktlærer skal gi råd

7 Profilperiodene Hver profilperiode er på 11 uker à 6 timer Første periode i 8 klasse blir gjennomført med felles, obligatorisk opplegg for alle elevene –Arbeid med læringsstrategier og læringsstiler –IKT-kurs –Sosial kompetanse –Felles fagtimer

8 Realfagsprofil forslag til rammer 11*2 timer lærerstyrt matematikk på 2 nivå. 11*2 timer lærerstyrt praktisk naturfag 11*2 timer elevstyrt prosjekt/oppgave Profilen gjennomføres 3 ganger med ulikt fagliginnhold

9 Praktisk estetisk profil forslag til ramme 11*2 timer kor + orkester 11*2 timer periodens idrett(er) 11*2 timer praktisk K&H 11*2 elevstyrt prosjekt/oppgave kan ha hovedvekt på et av de 3 hovedemna Elevene deltar i 3 av opplegga.

10 Norsk og KRL(filosofi) 11*2 timer lærerstyrt med fokus på norsk litteratur. ”Inn i teksten”- metodikk. 11*2 timer lærerstyrt med fokus på filosofisk tilnærming til livssyn og etikk (KRL) 11*2 timer elevstyrt prosjekt/oppgave Det vil være naturlig at det er tematisk sammenheng mellom den lærerstyrte tida og den elevstyrte tida

11 Språk og samfunn 11*2 timer lærerstyrt språklæring med fokus på reell kommunikasjon 11*2 timer Kommunikasjonsprosjektet. E-twinning blir brukt til reell kommunikasjon på 1. eller 2. fremmedspråk Lærerstyrt samfunnsfagopplegg (knyttet til prosjektet)

12 Det ligner på valgfag - men Målet er større læring i de vanlige fagene Eleven og foreldrene gjør et aktivt valg – de må ikke velge Det skal være mulig å lære ”vanskeligere stoff”, men skal også gi mulighet for drill 2. fremmedspråk og språklig fordyning er blitt vanlige fag


Laste ned ppt "Profilfag Tilpassa opplæring på Blindheim ungdomsskole."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google