Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norwegian Institute of International Affairs Norsk Utenrikspolitisk Institutt Kurs i internasjonal politikk Oslo, Fanehallen, 26. november 2010 Dr. Nina.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norwegian Institute of International Affairs Norsk Utenrikspolitisk Institutt Kurs i internasjonal politikk Oslo, Fanehallen, 26. november 2010 Dr. Nina."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norwegian Institute of International Affairs Norsk Utenrikspolitisk Institutt Kurs i internasjonal politikk Oslo, Fanehallen, 26. november 2010 Dr. Nina Græger (NUPI): “NORGE MELLOM NATO, USA OG EU”

2 Norwegian Institute of International Affairs Norsk Utenrikspolitisk Institutt Eksterne rammebetingelser NATO-medlemskap (1949-) EU: Politisk utenforskap, øk.medlemskap+ USA nærmeste allierte Russland sentral i fiendebildet FN og folkeretten viktig

3 Norwegian Institute of International Affairs Norsk Utenrikspolitisk Institutt Nasjonale rammebetingelser Historie (f.eks.”Aldri mer 9. april”) Politisk kultur (u.pol. konsensus) Utenrikspolitisk tradisjon (fred, bistand) Forsvarstradisjon (territorium, nasjonen) Geografi (geopolitikk - maktpolitisk lesning av geografi)

4 Norwegian Institute of International Affairs Norsk Utenrikspolitisk Institutt NATOs rolle og relevans post-1990 (I) Nytt, sammensatt trusselhetsbilde –1991: Intra-statlige konflikter (1995: Bosnia) –1999: Kosovo-krigen og ”out of area” –9/11: kamp mot internasjonal terrorisme NATO: Fra regional til global leverandør av sikkerhet (?)

5 Norwegian Institute of International Affairs Norsk Utenrikspolitisk Institutt NATOs rolle og relevans (II) Sikkerhetsfellesskap - konsensus og felles visjon ”Koalisjoner av villige” (OEF, Irak) Skiftende forhold til Russland Nasjonale begrensninger på bruk av styrker (”caveats”) NATO ”à la carte” - svekket sikkerhetspolitisk aktør?

6 Norwegian Institute of International Affairs Norsk Utenrikspolitisk Institutt EU - ny sikkerhetspolitisk aktør European security and defence policy siden 1999 Sivil og militær krisehåndtering Styrking av institusjoner med Lisboa- traktaten Global og regional sikkerhetsaktør ”Myk makt” eller konkurrent til NATO?

7 Norwegian Institute of International Affairs Norsk Utenrikspolitisk Institutt USA og europeisk sikkerhetspolitikk NATO viktigste arena for transatlantisk samarbeid –USAs interesse essensiell –Atlantisk orientering i ’nye’ europeiske land EU ny transatlantisk arena? –EU-USA relasjonen i utvikling: samarbeid om anti-terror politikk, bred agenda

8 Norwegian Institute of International Affairs Norsk Utenrikspolitisk Institutt Nye eksterne rammebetingelser Fra uni-polært til multi-polært system Nye stormakter, BRICS, ”ny” geopolitikk Kamp om posisjoner og ressurser? Sikkerhetspolitiske konsekvenser for Norge?

9 Norwegian Institute of International Affairs Norsk Utenrikspolitisk Institutt N orge i en multipolær verden Nordområdene ny ”hot spot”? NATO begrenset rolle i nord –”Det internasjonale samfunn er Norges første forsvarslinje” (St meld 15, 2008-09) Nærområdeinitiativet (2008) NATOs nye strategiske konsept og norske interesser (Lisboa-toppmøtet 2010)

10 Norwegian Institute of International Affairs Norsk Utenrikspolitisk Institutt Norge i skvis? NATOs (og USAs) krav om militære styrkebidrag NATO ”à la carte”? Felles visjon? USAs strategiske fokus: Asia, BRICS, finanskrise EU som ny sikkerhetsaktør –Mer bilateralt samarbeid EU-USA? Russlands utenrikspolitikk og rolle


Laste ned ppt "Norwegian Institute of International Affairs Norsk Utenrikspolitisk Institutt Kurs i internasjonal politikk Oslo, Fanehallen, 26. november 2010 Dr. Nina."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google