Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nordområdesatsingen og forvaltningssamarbeidet med Russland Geir Hønneland, forskningsleder Fiskebåtredernes forbunds representantskapsmøte Oslo, 2. februar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nordområdesatsingen og forvaltningssamarbeidet med Russland Geir Hønneland, forskningsleder Fiskebåtredernes forbunds representantskapsmøte Oslo, 2. februar."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nordområdesatsingen og forvaltningssamarbeidet med Russland Geir Hønneland, forskningsleder Fiskebåtredernes forbunds representantskapsmøte Oslo, 2. februar 2011

2

3  «nordområdepolitikk»  erfaringer fra 35 års forvaltningssamarbeid med Russland  i etterkant av delelinjeavtalen

4 Hva er «nordområdepolitikk»?  tradisjonelt brukt om utenrikspolitikk i våre nordlige nærområder  fram til slutten av 1980-tallet: sikkerhetspolitikk, fiskeriforvaltning  1990-tallet: Barentssamarbeid, russlandspolitikk, nærområdepolitikk (BEAR, miljøforvaltning, atomsikkerhet, helse)  fra rundt 2004–2005: «den nye nordområdepolitikken»; nå med innenrikspolitiske og sirkumpolare dimensjoner

5 Ulike «lag» i nordområdepolitikken  arven fra den kalde krigen (nordområdene som storpolitisk arena)  arven fra 1990-tallet (nordområdene som arena for institusjonelt samarbeid med Russland)  arven fra 2000-tallet (nordområdene som ny geopolitisk arena; de norske nordområdene som kunnskapsarena og som arena for bred nasjonal satsning)

6 Ulikt «eierskap» til nordområdesatsningen (NB: karikert!)  «de kalde krigerne»  «petrooptimistene»  «fjällrävenmiljøet»  «barentspraktikerne»  «ordføreropprøret»

7 Fiskeriforvaltning  Den norsk-sovjetiske fiskerikommisjonen etablert i 1975/-76  norsk-russisk samarbeid om: – forskning (siden 1950-tallet) – regulering (siden 1976) – kontroll (siden 1993)  viktigste prinsipper: – fire fiskeslag definert som felles norsk-russiske – fordeles etter faste fordelingsnøkler (de viktigste fiskeslagene deles 50–50)

8 Fiskeriforvaltning  1990-tallet: betydelig utvidelse av samarbeidet, godt samarbeid, Norge i førersetet  siden 2000: mer uenighet (om kvotenivå og overfiske), men kreativitet (ny handlingsregel) og stort sett fortsatt godt samarbeidsklima  viktig arena i Norges samarbeid med Russland, betydelig «samarbeidserfaring», kompromisskultur!

9 Delelinjen

10  typisk kompromissløsning  stor oppmerksomhet og allmenn begeistring (med få unntak) i Norge  en viss oppmerksomhet i Russland, misnøye i fiskerikretsene i Murmansk  videreføring av russisk «kald fred»-diskurs (mistanke om skjult norsk agenda)


Laste ned ppt "Nordområdesatsingen og forvaltningssamarbeidet med Russland Geir Hønneland, forskningsleder Fiskebåtredernes forbunds representantskapsmøte Oslo, 2. februar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google