Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Støttemuligheter og internasjonalt samarbeid Sturla Bjerkaker Voksenopplæringsforbundet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Støttemuligheter og internasjonalt samarbeid Sturla Bjerkaker Voksenopplæringsforbundet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Støttemuligheter og internasjonalt samarbeid Sturla Bjerkaker Voksenopplæringsforbundet sb@vofo.no

2 Støttemuligheter og internasjonalt samarbeid Nasjonale støttemuligheter Nordiske støttemuligheter Europeiske støttemuligheter Andre støttemuligheter Annet samarbeid

3 Støttemuligheter og internasjonalt samarbeid Nasjonale støttemuligheter Navn på støtteordning: Tilskudd til opplysningsarbeid for fred - UD Målsetting: Målet med tilskuddet er å fremme forståelse for betydningen av internasjonalt samarbeid for fred i samsvar med FNs målsettinger Målgruppe: Frivillige organisasjoner og ikke-kommersielle aktører Tilskuddet dekker: f.eks. seminarer, foredrag, video/radioproduksjoner, brosjyrer, kampanjer og webprosjekter Eget søknadsskjema http://odin.dep.no/filarkiv/234929/Infotiltaksoknadsskjema.doc

4 Støttemuligheter og internasjonalt samarbeid Nasjonale støttemuligheter Navn på støtteordning: Tilskudd til informasjon om europeisk samarbeid UD Målsetting: Målet med tilskuddet er å stimulere til debatt i Norge om sentrale europapolitiske spørsmål samt å oppmuntre ikke-offentlige aktører til nettverksbygging i Europa Målgruppe: Frivillige organisasjoner og ikke-kommersielle aktører Tilskuddet dekker: f.eks. seminarer, foredrag, video/radioproduksjoner, brosjyrer, kampanjer, webprosjekter og reisevirksomhet Eget søknadsskjema http://odin.dep.no/filarkiv/234929/Infotiltaksoknadsskjema.doc

5 Støttemuligheter og internasjonalt samarbeid Nordiske støttemuligheter Navn på støtteordning: Nordplus Voksen – mobilitetsprosjekter Norges forskningsråd Målsetting: Formålet er å skape samarbeid, utvikling og fornyelse innenfor alle områder av voksnes læring på tvers av landegrenser og sektorer Målgruppe: Alle typer organisasjoner, institusjoner, foreninger m.m. som arbeider med voksnes læring Tilskuddet dekker: Støtte til instruktører og deltakere i voksenopplæring mellom organisasjoner i Norden Eget søknadsskjema http://www.forskningsradet.no/nordplus

6 Støttemuligheter og internasjonalt samarbeid Nordiske støttemuligheter Navn på støtteordning: Nordplus Voksen - samarbeid innenfor voksenopplæring - Norges forskningsråd Målsetting : Å skape samarbeid, utvikling og fornyelse innenfor alle områder av voksnes læring på tvers av landegrenser og sektorer Målgruppe: Alle typer organisasjoner, institusjoner, foreninger m.m. som arbeider med voksnes læring Tilskuddet dekker: Forberedende besøk, etterutdannings-, studie- el. undervisningsopphold Eget søknadsskjema http://www.forskningsradet.no/nordplus

7 Støttemuligheter og internasjonalt samarbeid Nordiske støttemuligheter Navn på støtteordning: Nordplus Nabo - Norges forskningsråd Målsetting : Målsettingen er å utvikle nettverkssamarbeid mellom utdanningsinstitusjoner, forskningsinstitusjoner og frivillige organisasjoner med opplæring/livslang læring som formål Målgruppe: Institusjoner i Norden, Baltikum og Nordvest-Russland Tilskuddet dekker: Etablering av tilslutning til eller forlengelse av nettverk; primært i form av dekning av reise- og oppholdskostnader Eget søknadsskjema http://www.forskningsradet.no/nordplus

8 Støttemuligheter og internasjonalt samarbeid Nordiske støttemuligheter Navn på støtteordning: Nordplus Språk - Norges forskningsråd Målsetting : At det nordiske språkfellesskapet skal bestå og styrkes og at det nordiske samarbeidet også i framtiden i hovedsak skal kunne foregå på nordiske språk. Målgruppe: Institusjoner, organisasjoner, nettverk og enkeltpersoner Tilskuddet dekker: Kursvirksomhet, konferanser, forskningsprosjekter, undersøkelser, publikasjoner, ordboks- og terminologiarbeid, utvikling og utgivelse av læremidler og undervisningsmateriell, språkteknologiske prosjekter, etablering av nettverk mellom aktører på språkområdet og Folkeopplysningsarbeid Eget søknadsskjema http://www.forskningsradet.no/nordplus

9 Støttemuligheter og internasjonalt samarbeid Europeiske støttemuligheter Navn på støtteordning : Grundtvig prosjekt - SIU Målsetting: Grundtvig gir støtte til tverrnasjonalt samarbeid mellom institusjonar som legg til rette for vaksne si læring Målgruppe: Institusjonar som legg til rette for vaksne si læring Tilskuddet dekker : Grundtvig 2 og 3 dekker bare reelle utgifter. Grundtvig 1 og 4 dekker også lønn Eget søknadsskjema http://siu.no/vev.nsf/O/SOKRATES-Grundtvig-Soknad+og+rapportering

10 Støttemuligheter og internasjonalt samarbeid Europeiske støttemuligheter Navn på støtteordning: Leonardo da Vinci – 5 forskjellige prosjekter - TI (Teknologisk Institutt) Målsetting: Å gjøre Europa mer konkurransedyktig gjennom å heve kompetansen i offentlige og private virksomheter Målgruppe: Et bredt partnerskap av organisasjoner, institusjoner og bedrifter, og minst 3 land må være representert Tilskuddet dekker: Reisekostnader, opphold, forberedelse, og forsikring Eget søknadsskjema http://www.teknologisk.no/eway/default0.asp?e=0&pid=211

11 Støttemuligheter og internasjonalt samarbeid Regionale og andre støttemuligheter Navn på støtteordning: Lokale fond og stiftelser som gir støtte til personer og prosjekter i lokalmiljøet/regionen. Målgrupper: Spesifiserte grupper/personer (eks. blinde, musikalsk begavede, utdanningsstipend innenfor bestemte yrker osv.) Tilskuddet dekker: Faste beløp Søknadsskjema: Vanligvis ikke noe eget søknadsskjema.

12 Støttemuligheter og internasjonalt samarbeid Noen internasjonale knutepunkter NVL – Nordisk Nettverk for Voksnes Læring Nordisk Råd/Nordisk Ministerråd EU/EFTA EAEA – European Association for Education of Adults ESREA – Europeisk forskningsnettverk for voksens læring UNESCO – UIE (UNESCO Institute of Education, Hamburg) OECD – Education at a Glance, Thematic Review ICAE – Internatuional Council for Adult Education


Laste ned ppt "Støttemuligheter og internasjonalt samarbeid Sturla Bjerkaker Voksenopplæringsforbundet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google