Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MIF breddefotball Presentasjon for nye lag. Våre verdier Lagånd ”Alle skal med uavhengig av ferdighetsnivå og sosiale forutsetninger” Innsats ”Vi verdsetter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MIF breddefotball Presentasjon for nye lag. Våre verdier Lagånd ”Alle skal med uavhengig av ferdighetsnivå og sosiale forutsetninger” Innsats ”Vi verdsetter."— Utskrift av presentasjonen:

1 MIF breddefotball Presentasjon for nye lag

2 Våre verdier Lagånd ”Alle skal med uavhengig av ferdighetsnivå og sosiale forutsetninger” Innsats ”Vi verdsetter innsats i forhold til de forutsetninger som finnes i hvert enkelt barn” Kameratskap ”Barna og voksne skal ta vare på hverandre”

3

4 Om MIF Breddefotball Hvem er vi ? Ca 280 aktive spillere! Til sammen ca 25 lag. Ca 120 frivillige ledere og trenere Hovedinntektskilden er aktivitetsavgift og dugnader fra barnas foreldre Den største underavdelinga i MIF

5 Organisasjonsmodell MIF Fotball bredde styret Daglig leder Sportslige ledere Sportslig utvalg Dommerkontakt Lagledere Trenere Øvrig lagsapparat Cupstyre

6 Ledelse Styreleder: Toni Molin Nestleder: Lars Lenes Johansen Økonomi: Rune Fleischer Markedsansvarlig: Stian Nedberg Dugnad: Stian Nedberg Fair Play\Web ansvarlig: Toni Molin Materiell: Kjetil Bjerkeset Styremedlem: Genga Ramanathan Daglig leder: Kjetil A. Bergh (50%) Sportslig leder 11`er fotball: Bob Stokka Trenerutvikler barnefotball: Rolf Hansen Spillerutvikler: Jørn Olsen Dommerkontakt: Jonny Moen

7 Lagsorganisering 2013 MIF Toppfotball Rekrutt lag A-lag MIF Breddefotball Elite 19 lag Elite 16 lag G9 Team G19 Team G15\16 MIF FFU Team G14 G12 J14 G11 Team G13 G10J11? G8 G7

8 Vi ønsker å tilrettelegge for! At barna skal være fysisk aktive ved å bedrive idrett, men at skole alltid må gå foran. At barna selv skal velge hvilken idrett de vil bedrive. At de som velger fotball, får ett tilrettelagt tilbud utifra ambisjoner.

9 Sosiale og administrative mål Involvere mange foresatte i diverse roller tilknyttet MIF Fotball. Være en positiv samfunnsaktør i samarbeide med kommune, skole og SFO. Legge til rette for videreutvikling av klubbens anlegg og garderobefasiliteter

10 Frivillighet og dugnad All aktivitet baserer seg på frivillighet og dugnad hos de foresatte. Foreldregruppa som støtteapparat. Lagleder, trener, dugnadsansvarlig, styremedlemmer. Cup og salgsdugnader.

11 Arbeidsfordeling rundt laget Trenerteam (kontraktsfestet) - Utarbeide årsplan - Detaljert treningsopplegg - Opplegg og ledelse av spillermøter - Skriftlig info om terminliste/cuper - Informasjon om treningsopplegg - Mottak av forfall til kamper og treninger - Laguttak, innkalling, lede kampen - Taktikk, info til spillerne - Oppvarming - Avklare treningstider med sp leder - Oppvarmingsutstyr baller/vester/kjegler - Fremskaffe utstyr til trening - Registrering i S2S - Rydding etter kamp\trening(delegere til spillere).Jo flere med i støtteapparatet – mindre å gjør for hver enkelt, mer moro! Støtteapparat -Melde inn oppdatert lagliste til klubben -Gi beskjed om spillere slutter eller nye kommer til. -Påmelding til cuper -Omberammelse av kamper -Ansvar for dommer/betaling/drikke -Fylle ut dommerkort i FIKS -Ta i mot motstander og dommer på hjemmekamper -Ordne treningskamper -Matchballer -Skader -Ansvar for legekoffert -Innkjøp av utstyr – kontakt med ansv. I styret -Organisere MIF hallcup (1 cup pr lag) -Info på lagets hjemmeside - Rydding etter kamp\trening - Føring av spillerkonto (økonomi)

12 Sportslige mål Gi et bredt tilbud til så mange som mulig. Det vil si, både de som vil spille mye fotball og til de som ikke vil spille fullt så mye fotball. Gi spillerne en følelse av mestring, læring og det aller viktigste, glede og kameratskap! Beholde så mange som mulig, lengst mulig i aktivitet. Utvikle spillere med ferdigheter som kan steget inn i MIF TF.

13 Individuell utvikling – spilleren i fokus En gruppe, men differensiering i gruppa. Spillere har forskjellige lyst, motivasjon, interesse og ferdighet. Alle skal ha utvikling, spill og tren med de på ditt nivå. Utvikling hos spilleren, viktigere enn å vinne kampen!

14 Trenerutvikling Gratis trenerkurs for trener. Interne kurs og oppfølging. Trenerutvikler. Sportsplan. Trenerforeningen.

15 Trenings\kampfasiliteter Vassenga Mjøndalshallen Vikåsen KG Mjøndalen stadion Dette betaler vi leie for å bruke.

16 Økonomi Breddefotball og toppfotball har separat økonomi. Årlig driftsbudsjett på ca 2,3 millioner for breddefotball styret. Våre største utgifter. Baneleie til trening\kamp, personal, utstyr til lagene og seriepåmelding Våre største inntekter: Aktivitetsavgift, dugnadsprosjekter og arrangementer. Fokus på å ha en sunn økonomi. Krav til likviditet.

17 Aktivitetsavgifter (pr år) 11`er fotball gutt 5000,- 11`er fotball jenter 3200,- 7`er fotball 2300,- 5`er fotball 2100,- (50 %rabatt år 1) 11`er fotball. 3000,- kr i akt avgift faktureres med betalingsfrist 31.03. De resterende 2000,- faktureres i juni. Det vil da være mulig å jobbe ned de siste 2000,- kronene ved dugnad eller sponsorpenger til laget. Laget selv må føre regnskap på dette og avstemmer med MIF før faktura på de siste 2000,- sendes ut. I tillegg så er det pålagte dugnader i regi av klubben. I tillegg - Toalettpapirdugnad. Selge papir for kr 2000,- eller betale egenandel på kr 1000,- - Alle spillere får ved sesongslutt 3 MIF kalendere som de kan selge med egen fortjeneste. - Alle 11`er lag arrangerer en cup vinterstid. Dugnadsbasert.

18 Marked og Sponsorer Ca 120 000 i sponsorbudsjett. Hovedsponsor Kiwi og Trelleborg. Payback avtaler med Intersport, Uno-x, Frende og Glassenteret. Vi ønsker å øke denne potten, men trenger hjelp!

19 Våre arrangementer MIF hallcup 11`er vinter MIF Bendit cup vår MIF hallcup 5/7`er høst MIF\Tine fotballskole Disse arrangementene generer netto inntekter på ca 350 000 pr år! Og vi har det veldig moro

20 Utstyr Bindene avtale med Umbro. Alle lag får det de trenger av utstyr. Alle lag skal ha en ball pr spiller. Trenere og lagledere får gratis klubbtøy!

21 Deltagerkontrakt MIF breddefotball opererer med en deltagerkontrakt. Denne må signeres før man kan delta i aktivitet for klubben. Hensikten med denne er å opplyse om klubbens verdier, samt å gjøre deltager oppmerksom på hva som kreves av dugnad og økonomi for å delta i MIF breddefotball.

22 Dette jobber vi med å utvikle Anlegg og garderobefasiliteter Trenerutvikling og rekruttering Våre arrangementer Sportslig innhold Rekruttering av nye styremedlemmer og ildsjeler Informasjon og dialog med de aktive og foresatte. Bl.a via hjemmeside, facebookside og nyhetsbrev Innbetalingssystem av aktivitetsavgifter

23 Trening Treningstid i MIF hallen. Søndager kl 15.00-16.00. Sammen med J14. nb. Noen søndager utgår pga arrangement i hallen. Oppstart søndag 10.02. Utetreninger på Vassenga i fra mai. To treninger pr uke og kampkveld ca hver annen uke. Kampene organiseres av Buskerud Fotballkrets.

24 Påmelding Spillere melder seg på via hjemmesiden til 2006 kullet, Seriepåmelding 15 februar til Buskerud fotballkrets


Laste ned ppt "MIF breddefotball Presentasjon for nye lag. Våre verdier Lagånd ”Alle skal med uavhengig av ferdighetsnivå og sosiale forutsetninger” Innsats ”Vi verdsetter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google