Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MIF breddefotball Presentasjon for nye lag. Lagsorganisering 2014 Rekrutt lag A-lag Elite 19 lag Elite 16 lag G9 Team G19 Team G15\16 MIF FFU Team G14.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MIF breddefotball Presentasjon for nye lag. Lagsorganisering 2014 Rekrutt lag A-lag Elite 19 lag Elite 16 lag G9 Team G19 Team G15\16 MIF FFU Team G14."— Utskrift av presentasjonen:

1 MIF breddefotball Presentasjon for nye lag

2 Lagsorganisering 2014 Rekrutt lag A-lag Elite 19 lag Elite 16 lag G9 Team G19 Team G15\16 MIF FFU Team G14 G12 G11 Team G13 G10 G8 G7 Jentelag Fun lag

3 Om MIF Breddefotball • Hvem er vi ? • Ca 280 aktive spillere! • Til sammen ca 25 lag. • Ca 60 frivillige ledere og trenere • Hovedinntektskilden er aktivitetsavgift og dugnader fra barnas foreldre • Den største underavdelinga i MIF

4 Organisasjonsmodell • MIF Fotball bredde styret • Daglig leder • Sportslige ledere • Sportslig utvalg • Dommerkontakt • Lagledere • Trenere • Øvrig lagsapparat • Cupstyre

5 Ledelse • Styreleder: Toni Molin • Nestleder\barnefotballansva rlig: Stian Nedberg • Markedsansvarlig: ? • Dugnad: Stian Nedberg • Materiell: Kjetil Bjerkeset • Styremedlem: Genga Ramanathan • Daglig leder: Kjetil A. Bergh (50%) • Sportslig leder 11`er fotball: Jann Rindsem • Sportslig leder jenter: Mariah C. Karlsen • Trenerutvikler barnefotball: Jørn Olsen

6

7 Våre verdier • Lagånd ”Alle skal med uavhengig av ferdighetsnivå og sosiale forutsetninger” • Innsats ”Vi verdsetter innsats i forhold til de forutsetninger som finnes i hvert enkelt barn” • Kameratskap ”Barna og voksne skal ta vare på hverandre”

8 Sosiale og administrative mål • Involvere mange foresatte i diverse roller tilknyttet MIF Fotball. • Være en positiv samfunnsaktør i samarbeide med kommune, skole og SFO. • Legge til rette for videreutvikling av klubbens anlegg og garderobefasiliteter

9 Sportslige mål • Gi et bredt tilbud til så mange som mulig. Det vil si, både de som vil spille mye fotball og til de som ikke vil spille fullt så mye fotball. • Gi spillerne en følelse av mestring, læring og det aller viktigste, glede og kameratskap! • Beholde så mange som mulig, lengst mulig i aktivitet. • Utvikle spillere med ferdigheter som kan steget inn i MIF TF.

10 Frivillighet og dugnad • All aktivitet i barnefotball baserer seg på frivillighet og dugnad hos de foresatte. • Foreldregruppa som støtteapparat. • Lagleder, trener, dugnadsansvarlig, styremedlemmer. • Cup og salgsdugnader.

11 Arbeidsfordeling rundt laget Trenerteam (kontraktsfestet) - Utarbeide årsplan - Detaljert treningsopplegg - Opplegg og ledelse av spillermøter - Skriftlig info om terminliste/cuper - Informasjon om treningsopplegg - Mottak av forfall til kamper og treninger - Laguttak, innkalling, lede kampen - Taktikk, info til spillerne - Oppvarming - Avklare treningstider med sp leder - Oppvarmingsutstyr baller/vester/kjegler - Fremskaffe utstyr til trening - Registrering i S2S - Rydding etter kamp\trening(delegere til spillere).Jo flere med i støtteapparatet – mindre å gjør for hver enkelt, mer moro! Støtteapparat -Melde inn oppdatert lagliste til klubben -Gi beskjed om spillere slutter eller nye kommer til. -Påmelding til cuper -Omberammelse av kamper -Ansvar for dommer/betaling/drikke -Fylle ut dommerkort i FIKS -Ta i mot motstander og dommer på hjemmekamper -Ordne treningskamper -Matchballer -Skader -Ansvar for legekoffert -Innkjøp av utstyr – kontakt med ansv. I styret -Organisere MIF hallcup (1 cup pr lag) -Info på lagets hjemmeside - Rydding etter kamp\trening - Føring av spillerkonto (økonomi)

12 Individuell utvikling – spilleren i fokus • En gruppe, men differensiering i gruppa. • Spillere har forskjellige lyst, motivasjon, interesse og ferdighet. • Alle skal ha utvikling, spill og tren med de på ditt nivå. • Utvikling hos spilleren, viktigere enn å vinne kampen!

13 Trenerutvikling • Gratis trenerkurs for trener. • Interne kurs og oppfølging. • Trenerutvikler. • Sportsplan. • Trenerforeningen.

14 Trenings\kampfasiliteter • Vassenga • Mjøndalshallen • Vikåsen KG • Mjøndalen stadion Dette betaler vi leie for å bruke.

15 Økonomi og dugnad • Breddefotball og toppfotball har separat økonomi. • Årlig driftsbudsjett på ca 2,4 mill for MIF BF styret. • Våre største utgifter. Baneleie til trening\kamp, personal, utstyr til lagene og seriepåmelding. • Lagsøkonomi 11`er styres via MIF`s foretningsfører.. • Våre største inntekter: Aktivitetsavgift, dugnadsprosjekter og arrangementer. • Fokus på å ha en sunn økonomi, men samtidig ha mulighet til å lage et godt sportslig tilbud. • Krav til likviditet. • Cupdugnad, dorulldugnad(alternativt egenandel) og kalenderdugnad

16 Aktivitetsavgifter (pr år) • 11`er fotball gutt 5000,- • 11`er fotball jenter 3200,- • 7`er fotball 2300,- • 5`er fotball 2100,- I tillegg - Toalettpapirdugnad. Selge papir for kr 2000,- eller betale egenandel på kr 1000,- - Alle spillere får ved sesongslutt 3 MIF kalendere som de kan selge med egen fortjeneste. - Cupdugnad

17 Hva dekker aktivitetsavgiften? • Treningstid 10 måneder i året • Utstyr til laget og trenere • Deltagelse på 2 eksterne cuper(fri deltagelse på MIF bendit cup og høstcup) • Seriepåmelding • Dommere • Trenerkurs, utdanning

18 Våre arrangementer • MIF hallcup 11`er vinter • MIF Bendit cup vår • MIF hallcup 5/7`er høst • MIF\Tine fotballskole Disse arrangementene generer netto inntekter på ca 500 000 pr år! Og vi har det veldig moro 

19 Marked og Sponsorer • Ca 180 000 i sponsorbudsjett. Hovedsponsor Kiwi og Trelleborg. • Payback avtaler med Intersport, Uno-x, Frende og Glassenteret. Vi ønsker å øke denne potten, men trenger hjelp!

20 Utstyr • Bindene avtale med Umbro. • Alle lag får det de trenger av utstyr. • Alle lag skal ha en ball pr spiller. • Trenere og lagledere får gratis klubbtøy!

21 Deltagerkontrakt • MIF breddefotball opererer med en deltagerkontrakt. Denne må signeres før man kan delta i aktivitet for klubben. • Hensikten med denne er å opplyse om klubbens verdier, samt å gjøre deltager oppmerksom på hva som kreves av dugnad og økonomi for å delta i MIF breddefotball.

22 Trening og kamper • Treningstid i MIF hallen. Søndager kl 15.30-16.30. Sammen med J08. nb. Noen søndager utgår pga arrangement i hallen • Utetreninger på Vassenga i fra mai. To treninger pr uke og kampkveld ca hver annen uke. Kampene settes opp av Buskerud fotballkrets. • 5`er fotball

23 Påmelding • Spillere melder seg på via hjemmesiden til 2007 kullet, • Seriepåmelding 15 februar til Buskerud fotballkrets


Laste ned ppt "MIF breddefotball Presentasjon for nye lag. Lagsorganisering 2014 Rekrutt lag A-lag Elite 19 lag Elite 16 lag G9 Team G19 Team G15\16 MIF FFU Team G14."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google