Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"1 Velkommen til informasjon om......... Rotary Klubb Bilde av klubbens banner/vimpel.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"1 Velkommen til informasjon om......... Rotary Klubb Bilde av klubbens banner/vimpel."— Utskrift av presentasjonen:

1 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"1 Velkommen til informasjon om......... Rotary Klubb Bilde av klubbens banner/vimpel

2 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"2 ROTARYKLUBB. ROTARYKLUBB. Hva er det? Komité Rotary Klubb MEDLEMMENE Komité

3 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"3......... ROTARY KLUBB  Charterdato..........  Charterklubb...................  Første kvinnelige medlem i.......... .... medlemmer (... kvinner og... menn)  Møte tid:.......dag kl........ -........  Sted:...................................... Bilde fra charterfersten Klubb- vimpel

4 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"4 Bilde av møtelokalet Kart Klubb- vimpel

5 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"5  Å lære våre medmennesker å kjenne.  Å stille høye etiske krav til oss selv i yrke og samfunnsliv, og vise respekt og forståelse for alt nyttig arbeid.  Å søke og virkeliggjøre Rotarys idealer i vårt privatliv, yrkesliv og som samfunnsborgere.  Å arbeide for internasjonal forståelse og fred gjennom vennskap over landegrenser mellom mennesker fra alle yrker. Formål Klubb- vimpel

6 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"6 Medlems- utviklig og kameratskap Kommuni- kasjon og opplæring Service- prosjekter The Rotary Foundation TRF......... Rotary Klubb MEDLEMMENE Møte- programmer ??? Klubb- vimpel

7 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"7.......... ROTARY KLUBB AKTIVITETER:   Sett inn aktiviteter/prosjekter som klubben har gjennomført og/eller driver med  ..... Klubb- vimpel

8 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"8.............. ROTARY KLUBB UTVEKSLINGSSTUDENTER: ....(årstall)...:.........(Navn på student)..... til.....(land )...... ...... ..... Klubb- vimpel

9 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"9........ ROTARY KLUBB FOREDRAGSHOLDERE: .....  …. .... BEDRIFTSBESØK:.......... (Sett inn eksempler) Møteprogram Klubb- vimpel

10 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"10............ RKs komitéstruktur Styret Medlemsutvikling og kameratskap Kommunikasjon og opplæring The Rotary Foundation (TRF) Serviceprosjekter Møte- programmer ?? Klubb- vimpel

11 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"11 Styret........... Rotary Klubb skal være en veldrevet, inkluderende og engasjert rotaryklubb med bred aktivitet som favner alle medlemmers interesse................................... president Bilde av årets president Klubb- vimpel

12 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"12 Hovedmål ........ Rotary Klubb skal være en veldrevet, inkluderende og engasjert rotaryklubb med bred aktivitet som favner alle medlemmers interesse gjennom prosjekter, programmer og samfunnsengasjement i tråd med Rotarys ånd og profil. ........ Rotary Klubb skal gjennom humanitær aktivitet på ulike innsatsområder leve opp til Rotarys motto om å gagne andre (”Service above self”) ........ Rotary Klubb skal som fundament for all virksomhet ha en kvalitet i klubbens indre liv som fremmer trivsel og motiverer til deltagelse. ..... Klubb- vimpel

13 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"13 Tjenesteområdene ”De fem avenyer” Klubbtjeneste Nye generasjoner Internasjonal tjeneste Samfunnstjeneste Yrkestjeneste Å søke å virkeliggjøre Rotarys idealer i vårt privatliv, yrkesliv og som samfunnsborger Å stille høye etiske krav til oss selv, i yrke og samfunnsliv, og vise respekt og forståelse for alt nyttig arbeid. Å arbeide for internasjonal forståelse og fred gjennom vennskap over lande- grensene mellom mennesker fra alle yrker. Rotarys ungdomssatsing, RYLA, Ungdoms-utveksling, Rotaract m.m. Å lære våre medmennesker å kjenne

14 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"14 Klubbtjeneste Yrkestjeneste Samfunnstjeneste Internasjonal tjeneste Styret Kommunikasjon og opplæring Medlemskaps- utvikling og opplæring Serviceprosjekt The Rotary Foundation TRF STYRET (matriseorganisring)… Komitéene har MEDLEMMER, Tjenestene har OPPDRAG PROSJEKTER = Oppdrag + medlemmer Tjenester - Komitéer - Prosjekter Nye generasjoner

15 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"15 Styret Komm/ Oppl. Medl/Kam.Service-Prosj.TRF Klubb-tjeneste  Registrering  Fremmøte  Program  3-års plan  Referater  Internt ”blad”  Kvartalsbrev  Rotary Norden  3-års plan  Medlemsutvikling  Beholde medl  3-års plan  Kam.skaps arbeid  Møteforberedelse  3-års plan  Skaffe midler  Annual giving  3-års plan Yrkes-tjeneste  Plassering av gjester  RYLA  Rotaryskolen  Intercity arbeid  Klassifikasjon  Fadderoppgaver  Nye medlemmer  Yrkesveiledning  Funks.h i arb.livet  Innvandrere  Mentorprogram  GSE Samfunn-tjeneste  Info int/eks om prosjektene  Innvandrere integrasjon  Eldre medl. transport  Hum.prosjekter lokale nasjonale  Handycamp Inter- nasjonal tjeneste  Vennskaps- klubber  Info int/eks om prosjektene  Medlemmer fra internasjonale miljøet  Hum.prosjekter Internasjonale  GSE  Ungdomsutv  Roundtripp Komitéene har medlemmer Tjenestene har oppdrag (Eksempel på oppsett) + Ny generasjon (5. tjenestegren)

16 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"16 Verdt å legge merke til: Rotary er ikke ment å være et ”folkeakademi”, der vi sitter avslappet og tilbakelent og lar oss underholde av foredrag. Rotary er en yrkesbasert og tjenesteytende organisasjon Der formålet er å gagne andre

17 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"17 INFORMASJON INFORMASJON   www...................no   Månedsbrev Distrikt 2250: www.rotary.no/d2250 Rotary iVest Rotary Norge: www.rotary.no Rotary Norden Rotary International: www.rotary.org Om............. RK: Om Rotary: Klubb- vimpel


Laste ned ppt "18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"1 Velkommen til informasjon om......... Rotary Klubb Bilde av klubbens banner/vimpel."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google