Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

tanker og ideer for det neste Rotary året

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "tanker og ideer for det neste Rotary året"— Utskrift av presentasjonen:

1 tanker og ideer for det neste Rotary året
Er du medlem i en Rotary klubb? eller er du en Rotarianer? tanker og ideer for det neste Rotary året Arne Vagle Gand Rotary

2 Rotary medlemmer/Rotarianere Hvem er de?
► Menn og kvinner som gjennom frivillig innsats arbeider for å høyne livskvaliteten på hjemsted og i verden ► Medlemmene skal utgjøre et tverrsnitt innenfor privat og offentlig næringsliv ► Er medlemmer av en politisk- og religiøs nøytral organisasjon ► Er åpne for alle kulturer, etniske grupper og tro Arne Vagle Gand Rotary

3 Hovedmål Gand Rotary Klubb skal være en veldrevet, inkluderende og engasjert rotaryklubb med bred aktivitet som favner alle medlemmers interesse gjennom prosjekter, programmer og samfunnsengasjement i tråd med Rotarys ånd og profil. Gand Rotary Klubb skal gjennom humanitær aktivitet på ulike innsatsområder leve opp til Rotarys motto om å gagne andre (”Service above self”) Gand Rotary Klubb skal som fundament for all virksomhet ha en kvalitet i klubbens indre liv som fremmer trivsel og motiverer til deltagelse. ..... Arne Vagle Gand Rotary

4 En Rotarianer har som mål:
Å lære våre medmennesker å kjenne. Å stille høye etiske krav til oss selv i yrke og samfunnsliv, og vise respekt og forståelse for alt nyttig arbeid. Å søke og virkeliggjøre Rotarys idealer i vårt privatliv, yrkesliv og som samfunnsborgere. Å arbeide for internasjonal forståelse og fred gjennom vennskap over landegrenser mellom mennesker fra alle yrker. Arne Vagle Gand Rotary

5 Om saker en rotarianer tenker, sier og gjør
”4-SPØRSMÅLSPRØVEN” Om saker en rotarianer tenker, sier og gjør Er det sannhet? Er det rettferdig overfor alle det angår? Vil det skape forståelse og bedre vennskap? Vil det være til beste for alle det angår? Arne Vagle Gand Rotary

6 Tjenesteområdene ”De fire avenyer”
Klubbtjeneste Samfunnstjeneste Yrkestjeneste Internasjonal tjeneste ”Å lære våre medmennesker å kjenne og bygge vennskap” ”Å søke og virkeliggjøre Rotarys idealer i vårt privatliv, yrkesliv og som samfunnsborgere” ”Å stille høye etisk krav til oss selv i yrke og samfunnsliv, og å vise respekt og forståelse for alt nyttig arbeid” ”Å arbeide for internasjonal forståelse og fred gjennom vennskap over landegrenser mellom mennesker fra forskjellige yrker” Arne Vagle Gand Rotary

7 Den omfatter aktiviteter som:
Samfunnstjenesten dreier seg om: ”Utarbeide og gjennomføre samfunnsnyttige prosjekter lokalt, nasjonal og internasjonalt” Vann, sult, helse Den omfatter aktiviteter som: Samfunnsarbeid Ungdomsarbeid Støtte til vanskeligstilte Miljøvern Prosjekter PolioPlus Yrkesmesser Arne Vagle Gand Rotary

8 Yrkestjenesten Yrkestjenesten den opprinnelige og grunnleggende idé i Rotary Kontakt over yrkesgrensene og høyning av den etiske standard var det Paul Harris søkte. Nobelprisvinneren Thomas Mann: ”Den åndelige grunnvoll i Rotary – hva er det annet enn det samlede forbilde av frihet, dannelse, menneskelig vennlighet, toleranse, hjelpsomhet og medfølelse som er kjernen av medmenneskelighet og folkeskikk i sin mest opphøyde form?” Arne Vagle Gand Rotary

9 Internasjonal tjeneste dreier seg om:
”Å arbeide for internasjonal forståelse og fred gjennom vennskap over landegrenser mellom mennesker fra forskjellige yrker” Den omfatter aktiviteter som: Ungdomsutveksling GSE-utveksling Round trips Rotary Foundation Vennskapsarbeid Arena for ”nye landsmenn” Utvekslingsstudenter fra D-2250 Arne Vagle Gand Rotary

10 Arne Vagle Gand Rotary

11 Gand Rotary Klubb MEDLEMMENE Medlems- skap Kommuni- kasjon Service
The Rotary Foundation TRF Admini- strasjon Ressurs- gruppen MEDLEMMENE Arne Vagle Gand Rotary

12 The Rotary Foundation TRF
Tjenester - Komitéer - Prosjekter Adm komité Kommunikasjon komité Medlemskaps komité Service The Rotary Foundation TRF STYRET (matriseorganisring)… Klubbtjeneste Yrkestjeneste Samfunnstjeneste Internasjonal tjeneste Komitéene har MEDLEMMER, Tjenestene har OPPDRAG PROSJEKTER = Oppdrag + medlemmer Arne Vagle Gand Rotary

13 Komitéene har medlemmer Tjenestene har oppdrag
Adm Komite’ Komm- unikasjon Medlem- skap Service- TRF Klubb- tjeneste Registrering Fremmøte Program 3-års plan Referater Internt ”blad” Kvartalsbrev Rotary Norden Medlemsutvikling Beholde medl Kam.skaps arbeid Møteforberedelse Skaffe midler Annual giving Yrkes- Plassering av gjester RYLA Rotaryskolen Intercity arbeid Klassifikasjon Fadderoppgaver Nye medlemmer Yrkesveiledning Funks.h i arb.livet Innvandrere Mentorprogram GSE Samfunn- Info int/eks om prosjektene Innvandrere integrasjon Eldre medl. transport Hum.prosjekter lokale nasjonale Handycamp Inter-nasjonal Vennskaps- klubber Medlemmer fra internasjonale miljøet Hum.prosjekter Internasjonale Ungdomsutv Roundtripp (Eksempel på oppsett) Arne Vagle Gand Rotary

14 Arrangement i kulturhuset Festen i Vitensenteret – felles fest
Intercity aktivitet Hva er særpreget for Sandnes, hva kan vi som Rotarianer engasjere oss i? Mottakssenteret på Dale Mange nye Sandnesere Arrangement i kulturhuset Festen i Vitensenteret – felles fest Felles møte. Arne Vagle Gand Rotary

15 Aktiviteter i Gand Rotary
Natteravn virksomhet Byprestene Polyo – individuell innsamling Vårt engasjement i Madagaskar, 3 år Shelter boksen – aktuelt med en til? Paul Harris Ny tur?. Arne Vagle Gand Rotary

16 TRF The Rotary Fundation
Polyo Shelterboksen Ungdomsutveksling Hvert tredje år, sammen med andre klubber? Kandidater til andre Rotary arrangementer Eget møte om TRF. Arne Vagle Gand Rotary

17 Klubb møtene 3 minutter Spille på egne krefter
Invitere medlemmer til å bidra med egne foredrag Utvida møte hver første mandag i måneden, suksess eller fiasko? Som før?. Arne Vagle Gand Rotary

18 Program Ego foredrag, Intercitymøte Gode foredragsholdere
Spise & Prate – møter, hjemmemøter Bedriftsbesøk Sosiale aktiviteter Årsmøte. Arne Vagle Gand Rotary

19 Hjemmesidene Bruke dem mer aktivt internt i klubben
Legge ut møteprogrammer Invitasjon per e-post før hvert møte som før Legge ut pressentasjoner fra møter som har vært Mer info fra de ulike komiteene / styret Shelterboks Litt om historien til Gand – ressursgruppa? Arne Vagle Gand Rotary

20 Nye medlemmer Fortsette rekrutering av nye medlemmer Fadderordning
Følge opp nye medlemmer Få inn igjen gamle medlemmer. Arne Vagle Gand Rotary

21 Mentor ordning Få til en «kultur» i klubben hvor en kan spille på de mange ulike ressursene medlemmene innehar Speed dating kan være et eksempel på dette. Arne Vagle Gand Rotary

22 Styret i Gand Rotary 2011/12 President Arne Vagle
Innkom. Pres. Martin Kvalbein Admin Hans Jelsa Rotary Found. Maiken Ims Sekretær Bezad Mohajed Kasserer Inger Høiland Kommunikasjon Alfred Nordgård Medlem Jarluf Bore Service Karl Erland Past President Aud Inger Haugland Arkivar Erling Simonsen Arne Vagle Gand Rotary

23 Administrasjonskomitéen
LEDER Hans Jelsa Jan A. Bekkeheien Trine Lise Bjørvik Asbjørn Skjerpe Erik Johan Sæbø Wenche Torsteinsbø Arne Vagle Helge Wiig Dag Henrik Ås Reflektant Thor Magne Seland Reflektant Ellen Fjermestad-Svendsen Arne Vagle Gand Rotary

24 Kommunikasjonskomitéen
LEDER Alfred Nordgård Per Fjogstad Endre Fuglestad Bezad Mohajed Åmund Myklebost Erling Simonsen Kaare Stangeland Reflektant Anette Watne Reflektant Reidar Seland Arne Vagle Gand Rotary

25 Medlemskapskomitéen LEDER Jarluf Bore Egil Berge Aksel Gilje-Sørnes
Dag Halvorsen Anna Siri Høiland Martin Kvalbein Arne Norheim Ingrid Roth Martha Ulvund Jostein Vagle Reflektant Bjarte Bersagel Arne Vagle Gand Rotary

26 Rotary Foundation LEDER Maiken Ims Aud Inger Haugland Arne Hove
Inger Høiland Asbjørn Nordbø Jens Thordal Jan Arvid Øvestad Reflektant Anne Karin Tjørhom Arne Vagle Gand Rotary

27 Servicekomitéen LEDER Karl Erland Jan Erik Bergsrønning Ola Borsheim
Einar Christophersen Inge Forus Inglen Haugland Hans Georg Jelsa Åsmund Sægrov Ola Andr. Tanche-Larsen Reflektant Hans-Øyvind Sagen Reflektant Leif Sirevåg Arne Vagle Gand Rotary

28 “Ressursgruppa” Leif Bjaanes Einar Ikdahl Idar J. Kristiansen
Hans Lima Helge Ollestad Otto Ottesen Sverre Skjæveland Sverre Vagle Utfordringer: Gand Rotary sin historie - hjemmesiden Arne Vagle Gand Rotary

29 Verdt å legge merke til:
Rotary er ikke ment å være et ”folkeakademi”, der vi sitter avslappet og tilbakelent og lar oss underholde av foredrag. Rotary er en yrkesbasert og tjenesteytende organisasjon Der formålet er å gagne andre Arne Vagle Gand Rotary

30 Gand Rotary Bli med å bli en Rotarianer
Bli med å få til en klubb me er stolte av og trives i Klubben blir det vi lager den til «Fokuser på det me vil ha meir av – så får me meir av det». Arne Vagle Gand Rotary

31 Takk for oppmerksomheten
Arne Vagle Gand Rotary


Laste ned ppt "tanker og ideer for det neste Rotary året"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google