Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

02.07.2014Arne Vagle Gand Rotary1 tanker og ideer for det neste Rotary året Er du medlem i en Rotary klubb? eller er du en Rotarianer?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "02.07.2014Arne Vagle Gand Rotary1 tanker og ideer for det neste Rotary året Er du medlem i en Rotary klubb? eller er du en Rotarianer?"— Utskrift av presentasjonen:

1 02.07.2014Arne Vagle Gand Rotary1 tanker og ideer for det neste Rotary året Er du medlem i en Rotary klubb? eller er du en Rotarianer?

2 02.07.2014Arne Vagle Gand Rotary2 Rotary medlemmer/Rotarianere Hvem er de? ► Medlemmene skal utgjøre et tverrsnitt innenfor privat og offentlig næringsliv ► Menn og kvinner som gjennom frivillig innsats arbeider for å høyne livskvaliteten på hjemsted og i verden ► Er medlemmer av en politisk- og religiøs nøytral organisasjon ► Er åpne for alle kulturer, etniske grupper og tro

3 02.07.2014Arne Vagle Gand Rotary3 Hovedmål  Gand Rotary Klubb skal være en veldrevet, inkluderende og engasjert rotaryklubb med bred aktivitet som favner alle medlemmers interesse gjennom prosjekter, programmer og samfunnsengasjement i tråd med Rotarys ånd og profil.  Gand Rotary Klubb skal gjennom humanitær aktivitet på ulike innsatsområder leve opp til Rotarys motto om å gagne andre (”Service above self”)  Gand Rotary Klubb skal som fundament for all virksomhet ha en kvalitet i klubbens indre liv som fremmer trivsel og motiverer til deltagelse. .....

4 02.07.2014Arne Vagle Gand Rotary4  Å lære våre medmennesker å kjenne.  Å stille høye etiske krav til oss selv i yrke og samfunnsliv, og vise respekt og forståelse for alt nyttig arbeid.  Å søke og virkeliggjøre Rotarys idealer i vårt privatliv, yrkesliv og som samfunnsborgere.  Å arbeide for internasjonal forståelse og fred gjennom vennskap over landegrenser mellom mennesker fra alle yrker. En Rotarianer har som mål: har som mål:

5 02.07.2014Arne Vagle Gand Rotary5 4-SPØRSMÅLSPRØVEN ”4-SPØRSMÅLSPRØVEN” Om saker en rotarianer tenker, sier og gjør 1.Er det sannhet? 2.Er det rettferdig overfor alle det angår? 3.Vil det skape forståelse og bedre vennskap? 4.Vil det være til beste for alle det angår?

6 02.07.2014Arne Vagle Gand Rotary6 Tjenesteområdene Tjenesteområdene ”De fire avenyer”  Klubbtjeneste  Samfunnstjeneste  Yrkestjeneste  Internasjonal tjeneste ”Å lære våre medmennesker å kjenne og bygge vennskap” ”Å søke og virkeliggjøre Rotarys idealer i vårt privatliv, yrkesliv og som samfunnsborgere” ”Å arbeide for internasjonal forståelse og fred gjennom vennskap over landegrenser mellom mennesker fra forskjellige yrker” ”Å stille høye etisk krav til oss selv i yrke og samfunnsliv, og å vise respekt og forståelse for alt nyttig arbeid”

7 02.07.2014Arne Vagle Gand Rotary7 ”Utarbeide og gjennomføre samfunnsnyttige prosjekter lokalt, nasjonal og internasjonalt” Samfunnstjenesten Samfunnstjenesten dreier seg om: Den omfatter aktiviteter som: • Samfunnsarbeid • Ungdomsarbeid • Støtte til vanskeligstilte • Miljøvern • Prosjekter Vann, sult, helse Yrkesmesser PolioPlus

8 02.07.2014Arne Vagle Gand Rotary8 Yrkestjenesten  Yrkestjenesten den opprinnelige og grunnleggende idé i Rotary  Kontakt over yrkesgrensene og høyning av den etiske standard var det Paul Harris søkte. Nobelprisvinneren Thomas Mann: ”Den åndelige grunnvoll i Rotary – hva er det annet enn det samlede forbilde av frihet, dannelse, menneskelig vennlighet, toleranse, hjelpsomhet og medfølelse som er kjernen av medmenneskelighet og folkeskikk i sin mest opphøyde form?”

9 02.07.2014Arne Vagle Gand Rotary9 Internasjonal tjeneste Internasjonal tjeneste dreier seg om : ”Å arbeide for internasjonal forståelse og fred gjennom vennskap over landegrenser mellom mennesker fra forskjellige yrker” Den omfatter aktiviteter som:  Ungdomsutveksling  GSE-utveksling  Round trips  Rotary Foundation  Vennskapsarbeid  Arena for ”nye landsmenn” Utvekslingsstudenter fra D-2250

10 02.07.2014Arne Vagle Gand Rotary10

11 02.07.2014Arne Vagle Gand Rotary11 Medlems- skap Kommuni- kasjonService The Rotary Foundation TRF Gand Rotary Klubb MEDLEMMENE Admini- strasjon Ressurs- gruppen

12 02.07.2014Arne Vagle Gand Rotary12 Klubbtjeneste Yrkestjeneste Samfunnstjeneste Internasjonal tjeneste Adm komité Kommunikasjon komité Medlemskaps komité Service komité The Rotary Foundation TRF STYRET (matriseorganisring)… Komitéene har MEDLEMMER, Tjenestene har OPPDRAG PROSJEKTER = Oppdrag + medlemmer Tjenester - Komitéer - Prosjekter

13 02.07.2014Arne Vagle Gand Rotary13 AdmKomite’Komm-unikasjonMedlem-skapService-TRF Klubb-tjeneste  Registrering  Fremmøte  Program  3-års plan  Referater  Internt ”blad”  Kvartalsbrev  Rotary Norden  3-års plan  Medlemsutvikling  Beholde medl  3-års plan  Kam.skaps arbeid  Møteforberedelse  3-års plan  Skaffe midler  Annual giving  3-års plan Yrkes-tjeneste  Plassering av gjester  RYLA  Rotaryskolen  Intercity arbeid  Klassifikasjon  Fadderoppgaver  Nye medlemmer  Yrkesveiledning  Funks.h i arb.livet  Innvandrere  Mentorprogram  GSE Samfunn-tjeneste  Info int/eks om prosjektene  Innvandrere integrasjon  Eldre medl. transport  Hum.prosjekter lokale nasjonale  Handycamp Inter- nasjonal tjeneste  Vennskaps- klubber  Info int/eks om prosjektene  Medlemmer fra internasjonale miljøet  Hum.prosjekter Internasjonale  GSE  Ungdomsutv  Roundtripp Komitéene har medlemmer Tjenestene har oppdrag (Eksempel på oppsett)

14 Intercity aktivitet  Hva er særpreget for Sandnes, hva kan vi som Rotarianer engasjere oss i? –Mottakssenteret på Dale –Mange nye Sandnesere  Arrangement i kulturhuset  Festen i Vitensenteret – felles fest  Felles møte. 02.07.2014Arne Vagle Gand Rotary14

15 Aktiviteter i Gand Rotary  Natteravn virksomhet  Byprestene  Polyo – individuell innsamling  Vårt engasjement i Madagaskar, 3 år  Shelter boksen – aktuelt med en til?  Paul Harris  Ny tur?. 02.07.2014Arne Vagle Gand Rotary15

16 TRF The Rotary Fundation  Polyo  Shelterboksen  Ungdomsutveksling –Hvert tredje år, sammen med andre klubber?  Kandidater til andre Rotary arrangementer  Eget møte om TRF. 02.07.2014Arne Vagle Gand Rotary16

17 Klubb møtene  3 minutter  Spille på egne krefter –Invitere medlemmer til å bidra med egne foredrag  Utvida møte hver første mandag i måneden, suksess eller fiasko?  Som før?. 02.07.2014Arne Vagle Gand Rotary17

18 Program  Ego foredrag,  Intercitymøte  Gode foredragsholdere  Spise & Prate – møter, hjemmemøter  Bedriftsbesøk  Sosiale aktiviteter  Årsmøte. 02.07.2014Arne Vagle Gand Rotary18

19 Hjemmesidene  Bruke dem mer aktivt internt i klubben  Legge ut møteprogrammer  Invitasjon per e-post før hvert møte som før  Legge ut pressentasjoner fra møter som har vært  Mer info fra de ulike komiteene / styret  Shelterboks  Litt om historien til Gand – ressursgruppa? 02.07.2014Arne Vagle Gand Rotary19

20 Nye medlemmer  Fortsette rekrutering av nye medlemmer  Fadderordning  Følge opp nye medlemmer  Få inn igjen gamle medlemmer. 02.07.2014Arne Vagle Gand Rotary20

21 Mentor ordning  Få til en «kultur» i klubben hvor en kan spille på de mange ulike ressursene medlemmene innehar  Speed dating kan være et eksempel på dette. 02.07.2014Arne Vagle Gand Rotary21

22 Styret i Gand Rotary 2011/12   PresidentArne Vagle   Innkom. Pres.Martin Kvalbein   AdminHans Jelsa   Rotary Found. Maiken Ims   SekretærBezad Mohajed   KassererInger Høiland   KommunikasjonAlfred Nordgård   MedlemJarluf Bore   ServiceKarl Erland   Past President Aud Inger Haugland   ArkivarErling Simonsen 02.07.2014Arne Vagle Gand Rotary22

23 Administrasjonskomitéen   LEDER Hans Jelsa   Jan A. Bekkeheien   Trine Lise Bjørvik   Asbjørn Skjerpe   Erik Johan Sæbø   Wenche Torsteinsbø   Arne Vagle   Helge Wiig   Dag Henrik Ås   ReflektantThor Magne Seland   ReflektantEllen Fjermestad-Svendsen 02.07.2014Arne Vagle Gand Rotary23

24 Kommunikasjonskomitéen   LEDERAlfred Nordgård   Per Fjogstad   Endre Fuglestad   Bezad Mohajed   Åmund Myklebost   Erling Simonsen   Kaare Stangeland   ReflektantAnette Watne   ReflektantReidar Seland 02.07.2014Arne Vagle Gand Rotary24

25 Medlemskapskomitéen   LEDERJarluf Bore   Egil Berge   Aksel Gilje-Sørnes   Dag Halvorsen   Anna Siri Høiland   Martin Kvalbein   Arne Norheim   Ingrid Roth   Martha Ulvund   Jostein Vagle   ReflektantBjarte Bersagel 02.07.2014Arne Vagle Gand Rotary25

26 RotaryFoundation Rotary Foundation   LEDERMaiken Ims   Aud Inger Haugland   Arne Hove   Inger Høiland   Asbjørn Nordbø   Jens Thordal   Jan Arvid Øvestad   ReflektantAnne Karin Tjørhom 02.07.2014Arne Vagle Gand Rotary26

27 Servicekomitéen   LEDERKarl Erland   Jan Erik Bergsrønning   Ola Borsheim   Einar Christophersen   Inge Forus   Inglen Haugland   Hans Georg Jelsa   Åsmund Sægrov   Ola Andr. Tanche-Larsen   ReflektantHans-Øyvind Sagen   ReflektantLeif Sirevåg 02.07.2014Arne Vagle Gand Rotary27

28 Ressursgruppa “Ressursgruppa”   Leif Bjaanes   Einar Ikdahl   Idar J. Kristiansen   Hans Lima   Helge Ollestad   Otto Ottesen   Sverre Skjæveland   Sverre Vagle Utfordringer: Gand Rotary sin historie - hjemmesiden 02.07.2014Arne Vagle Gand Rotary28

29 02.07.2014Arne Vagle Gand Rotary29 Verdt å legge merke til: Rotary er ikke ment å være et ”folkeakademi”, der vi sitter avslappet og tilbakelent og lar oss underholde av foredrag. Rotary er en yrkesbasert og tjenesteytende organisasjon Der formålet er å gagne andre

30 Gand Rotary  Bli med å bli en Rotarianer  Bli med å få til en klubb me er stolte av og trives i  Klubben blir det vi lager den til  «Fokuser på det me vil ha meir av – så får me meir av det». 02.07.2014Arne Vagle Gand Rotary30

31 Takk for oppmerksomheten 02.07.2014Arne Vagle Gand Rotary31


Laste ned ppt "02.07.2014Arne Vagle Gand Rotary1 tanker og ideer for det neste Rotary året Er du medlem i en Rotary klubb? eller er du en Rotarianer?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google