Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rotary Klubb Velkommen til informasjon om

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rotary Klubb Velkommen til informasjon om"— Utskrift av presentasjonen:

1 ......... Rotary Klubb Velkommen til informasjon om
Bilde av klubbens banner/vimpel Velkommen til informasjon om Rotary Klubb "Rotaryskolen i D2250"

2 En verdensomspennende organisasjon
ROTARY. Hva er det? medlemmer klubber 165 land En verdensomspennende organisasjon "Rotaryskolen i D2250"

3 ROTARY Rotary International Rotarys motto: Rotary Norden Rotary Norge
Distrikt 2250 Årets motto: Rotary Klubb Klubb- vimpel "Rotaryskolen i D2250"

4 Rotaryåret 2013 - 2014 04.04.2017 "Rotaryskolen i D2250"
Sett inn bilde av presidenten Ron Button Verdenspresident Tove Kayser Guvernør D-2250 NN Klubbpresident "Rotaryskolen i D2250"

5 "Rotaryskolen i D2250"

6 Rotary’s historie Paul Percy Harris Advokat Chicago, USA
Fikk idéen til en klubb med mennesker fra forskjellige yrker Gjenskape vennskap blant forretningsfolk Grunnlagt 23. februar 1905. Døde 1947 "Rotaryskolen i D2250"

7 Rotary’s historie Ledere fra forskjellige foretak møtes regelmessig
Treffes i kameratslig ånd for å lære hverandre å kjenne Støtte hverandre i hederlig virksomhet En representant for hver bransje eller yrke Treffes hver uke på hverandres arbeidssted "Rotaryskolen i D2250"

8 Rotary’s historie forts.
Begynte med 4 En nordamerikaner, en tysk, en svensk og en irlandsk Med ulike yrker: En skredder, en gruveingeniør, en kullhandler og en advokat Ulike religioner: Protestantisk, romersk-katolsk og jødisk tro Felles for alle: Innflyttere med behov for et vennskapelig miljø, gjensidig inspirasjon og støtte. "Rotaryskolen i D2250"

9 Rotary’s historie En representant fra hvert yrke
Treffes hver uke etter tur på hverandres arbeidssted Derfor kom navnet ROTARY Lære hverandres yrker Lære hverandre å kjenne Utveksle erfaringer Fremme vidsyn Øke forståelse og respekt Motto: ”Service above self” ”Å gagne andre” "Rotaryskolen i D2250"

10 Utbredelsen av Rotary ..startet i Midtvesten, i Chicago, Illinois, USA, og spredte seg raskt både innenfor USA og til andre land "Rotaryskolen i D2250"

11 Rotarys formål er å gagne andre
Dette målet søker vi å nå gjennom: Å utvikle vennskap som grunnlag for å gagne andre Å stille høye etiske krav i vårt yrkesliv, vise respekt for alt nyttig arbeid og bruke hver enkelt rotarianers yrke som mulighet til å gagne samfunnet Å gagne andre i privatliv, yrke og samfunn Å arbeide for internasjonal forståelse, samhold og fred gjennom verdensomspennende fellesskap av personer fra forskjellige yrker forent i idealet om å gagne andre "Rotaryskolen i D2250"

12 Rotarys Etiske Lover Rotary’s Etiske Lover
vedtatt i 1915 viser Rotary’s lederskap i å bekjempe korrupsjon og unfair praksis i forretningslivet gjennom mange år "Rotaryskolen i D2250"

13 Yrkesklassifisering Du er ditt yrkes representant i Rotary -
Klassifiseringsbasert medlemskap var et av Rotary’s suksessrike kjennetegn og dannet grunnlaget for en svært sterk vekst de første årene Du er ditt yrkes representant i Rotary - og Rotary’s representant i ditt yrke "Rotaryskolen i D2250"

14 The Rotary Foundation (TRF) ”Rotaryfondet”
”Ingen kan si hva Rotary vil bli i fremtiden, men en ting er sikkert: Hva Rotary blir i fremtiden er av- hengig av hva rotarianere gjør i dag” Arch Klumph "Rotaryskolen i D2250"

15 Prinsipper Rotasjonsprinsippet Klassifikasjonsprinsippet Komitéarbeid
Alle verv (internasjonal, nasjonalt og lokalt) roterer hvert år. Rotaryåret går fra 1/7 – 30/6. Klassifikasjonsprinsippet Enhver rotarianer har en yrkesklassifikasjon. Rotarianeren representerer dette yrket/bransjen i Rotary og representerer Rotary i yrket/bransjen. Komitéarbeid Alle medlemmer i en klubb skal delta i arbeidet i en komité. Møteplikt/møterett Alle klubber plikter å holde ett møte pr uke (unntatt helligdager/fridager), og enhver rotarianer plikter å delta på møtene. Krav: 50% fremmøte pr halvår Rotarianeren har møterett i hvilken som helst klubb i verden "Rotaryskolen i D2250"

16 Om saker vi tenker, sier og gjør
”4-SPØRSMÅLSPRØVEN” Om saker vi tenker, sier og gjør Er det sannhet? Er det rettferdig overfor alle det angår? Vil det skape forståelse og bedre vennskap? Vil det være til beste for alle det angår? "Rotaryskolen i D2250"

17 Emblemet Første emblem fikk organisasjonen i Nåværende emblem med 24 tenner, 6 eker og kilespor stammer fra Emblemet skulle symbolisere ”Arbeid, ikke hvile”. Rotaryhjulet som jakkemerke identifiserer rotarianere i hele verden "Rotaryskolen i D2250"

18 Rotary milepæler 1905 Første Rotaryklubb stiftet i Chicago
1910 Første Rotary Convention 1910 Første klubb utenfor USA i Canada 1917 Rotary Foundation etableres 1932 ”4-spørsmåls-prøven” formulert Rotarianere er med å utvikle FN’s charter 1947 Paul Harris dør 1965 Matching Grant & GSE 1985 ”Polio Pluss” startes RYLA arr. i Norge for første gang 1989 Rotary åpnes for kvinner 1990 Første klubb i tidl Sovjet Unionen 2001 Klubb etablert 2005 Rotary’s 100 års jubileum Rotary Klubb stiftet DU blir rotarianer i "Rotaryskolen i D2250"

19 Rotary’s historie i Norge
Kom til Norge juni 1922 Først Kristiania Rotary Klubb Så Stavanger & Bergen 1924 Første Rotary Distrikt i 1927 Norge høyest rotarianer tetthet 7 distrikter 338 klubber med ca medlemmer H.M.Kong Harald æresguvernør "Rotaryskolen i D2250"

20 Æresguvernør - Paul Harris Fellow
Rotary NORGE 6 Distrikter 338 Klubber Medlemmer H.M. Kong Harald V Æresguvernør - Paul Harris Fellow "Rotaryskolen i D2250"

21 D2305 Hedmark Oppland Sunnmøre Romsdal Eda, Sverige
D2275 Nordmøre, Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms, Finnmark Svalbard. D2305 Hedmark Oppland Sunnmøre Romsdal Eda, Sverige D2310 Oslo Asker og Bærum Buskerud D2250 Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane D2260 Østfold Akershus Ørje/Töcksfors, Sverige D2290 Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder "Rotaryskolen i D2250"

22 D2250 51 klubber ca 2000 medlemmer "Rotaryskolen i D2250"

23 Tjenesteområdene ”De fem avenyer”
Klubbtjeneste Å lære våre medmennesker å kjenne Å stille høye etiske krav til oss selv, i yrke og samfunnsliv, og vise respekt og forståelse for alt nyttig arbeid. Yrkestjeneste Samfunnstjeneste Å søke å virkeliggjøre Rotarys idealer i vårt privatliv, yrkesliv og som samfunnsborger Å arbeide for internasjonal forståelse og fred gjennom vennskap over lande-grensene mellom mennesker fra alle yrker. Internasjonal tjeneste Ungdomstjeneste Rotarys ungdomssatsing, RYLA, Ungdoms-utveksling, Rotaract m.m. "Rotaryskolen i D2250"

24 Klubbtjenesten dreier seg om:
”Å lære våre medmennesker å kjenne og bygge vennskap” Den omfatter aktiviteter som: Klassifikasjon Medlemskapsarbeid Programutvikling Opplysnings- og referatarbeid Kameratskapsaktiviteter og samarbeid Fest- og sosiale aktiviteter "Rotaryskolen i D2250"

25 Den omfatter aktiviteter som:
Samfunnstjenesten dreier seg om: «Å søke å virkeliggjøre Rotarys idealer i vårt privatliv, yrkesliv og som samfunnsborger» Vann, sult, helse Den omfatter aktiviteter som: Samfunnsarbeid Ungdomsarbeid Støtte til vanskeligstilte Miljøvern Prosjekter PolioPlus Yrkesmesser "Rotaryskolen i D2250"

26 Yrkestjenesten dreier seg om
«Å stille høye etiske krav til oss selv, i yrke og samfunnsliv, og vise respekt og forståelse for alt nyttig arbeid» Yrkestjenesten den opprinnelige og grunnleggende idé i Rotary Kontakt over yrkesgrensene og høyning av den etiske standard var det Paul Harris søkte. Nobelprisvinneren Thomas Mann: ”Den åndelige grunnvoll i Rotary – hva er det annet enn det samlede forbilde av frihet, dannelse, menneskelig vennlighet, toleranse, hjelpsomhet og medfølelse som er kjernen av medmenneskelighet og folkeskikk i sin mest opphøyde form?” "Rotaryskolen i D2250"

27 Internasjonal tjeneste dreier seg om:
”Å arbeide for internasjonal forståelse og fred gjennom vennskap over landegrenser mellom mennesker fra forskjellige yrker” Den omfatter aktiviteter som: Rotary Foundation Vennskapsarbeid Arena for ”nye landsmenn” Rotarys Fellowships Internasjonale hjelpe- prosjekter innen utdanning helse, utdanning, vann, sult m.m. "Rotaryskolen i D2250"

28 Ungdomstjeneste dreier seg om:
”Å arbeide for internasjonal forståelse og fred gjennom vennskap over landegrenser mellom unge mennesker med ulik bakgrunn” Den omfatter aktiviteter som: Ungdomsutveksling GSE-utveksling Round trips RYLA Rotaract Handicamp Utdanningsstipend m.m. Utvekslingsstudenter fra D-2250 "Rotaryskolen i D2250"

29 Rotary medlemmer/Rotarianere Hvem er de?
► Menn og kvinner som gjennom frivillig innsats arbeider for å høyne livskvaliteten på hjemsted og i verden ► Medlemmene skal utgjøre et tverrsnitt innenfor privat og offentlig næringsliv ► Er medlemmer av en politisk- og religiøs nøytral organisasjon ► Er åpne for alle kulturer, etniske grupper og tro "Rotaryskolen i D2250"

30 Rotary i dag 1 223 400 medlemmer 34 300 Rotary klubber 165 land
Kvinner ble medlemmer først i 1989. Den kategori i Rotary som vokser hurtigst. Ca kvinnelige klubbpresidenter Vårt distrikt hadde sin første kvinnelige Guvernør i 2006/07. "Rotaryskolen i D2250"

31 INTERACT: ROTARACT: INNER WHEEL:
For ungdom mellom 14 og 18 år Dvs Ungdomsskolen og Videregående skole Motto:”Moro med mening” 7172 klubber, medlemmer i 108 land I 1998 var det en Interact-klubb i Lillesand, men den er nå lagt ned ROTARACT: For unge mennesker mellom 18 og 30 år. Motto: ”Bygge vennskap gjennom tjeneste” 6554 klubber, medlemmer i 146 land Klubber i vårt distrikt: Grenland RTC, Larvik RTC INNER WHEEL: For kvinner som er relatert til rotarianere (kone, datter, svigerdatter etc) Motto: Stort sett det samme som Rotary 98 klubber, 2200 medlemmer i Norge medlemmer internasjonalt i 100 land. "Rotaryskolen i D2250"

32 INFORMASJON Klubben: www........NN.........rotary.no
Klubb- vimpel Klubben: Distrikt 2250: Rotary Norge: Rotary International: "Rotaryskolen i D2250"


Laste ned ppt "Rotary Klubb Velkommen til informasjon om"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google