Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

10.07.2014"Rotaryskolen i D2250"1 Velkommen til informasjon om......... Rotary Klubb Bilde av klubbens banner/vimpel.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "10.07.2014"Rotaryskolen i D2250"1 Velkommen til informasjon om......... Rotary Klubb Bilde av klubbens banner/vimpel."— Utskrift av presentasjonen:

1 10.07.2014"Rotaryskolen i D2250"1 Velkommen til informasjon om......... Rotary Klubb Bilde av klubbens banner/vimpel

2 10.07.2014"Rotaryskolen i D2250"2 ROTARY. Hva er det? 1 223 400 medlemmer 1 223 400 medlemmer 34 300 klubber 34 300 klubber 165 land 165 land En verdensomspennende organisasjon

3 10.07.2014"Rotaryskolen i D2250"3 ROTARY Rotary InternationalRotarys motto: Distrikt 2250 Rotary Norge........... Rotary Klubb Årets motto: Rotary Norden Klubb- vimpel

4 10.07.2014"Rotaryskolen i D2250"4 Rotaryåret 2013 - 2014 Tove Kayser Guvernør D-2250 NN Klubbpresident Ron Button Verdenspresident Sett inn bilde av presidenten

5 10.07.2014"Rotaryskolen i D2250"5

6 10.07.2014"Rotaryskolen i D2250"6 Rotary’s historie  Paul Percy Harris  Advokat  Chicago, USA  Fikk idéen til en klubb med mennesker fra forskjellige yrker  Gjenskape vennskap blant forretningsfolk  Grunnlagt 23. februar 1905.  Døde 1947

7 10.07.2014"Rotaryskolen i D2250"7 Rotary’s historie  Ledere fra forskjellige foretak møtes regelmessig  Treffes i kameratslig ånd for å lære hverandre å kjenne  Støtte hverandre i hederlig virksomhet  En representant for hver bransje eller yrke  Treffes hver uke på hverandres arbeidssted

8 10.07.2014"Rotaryskolen i D2250"8 Rotary’s historie Rotary’s historie forts.  Begynte med 4 En nordamerikaner, en tysk, en svensk og en irlandsk  Med ulike yrker: En skredder, en gruveingeniør, en kullhandler og en advokat  Ulike religioner: Protestantisk, romersk-katolsk og jødisk tro  Felles for alle: Innflyttere med behov for et vennskapelig miljø, gjensidig inspirasjon og støtte.

9 10.07.2014"Rotaryskolen i D2250"9 Rotary’s historie  En representant fra hvert yrke  Treffes hver uke etter tur på hverandres arbeidssted  Derfor kom navnet ROTARY  Lære hverandres yrker  Lære hverandre å kjenne  Utveksle erfaringer  Fremme vidsyn  Øke forståelse og respekt  Motto: ”Service above self” ”Å gagne andre”

10 10.07.2014"Rotaryskolen i D2250"10 Utbredelsen av Rotary..startet i Midtvesten, i Chicago, Illinois, USA, og spredte seg raskt både innenfor USA og til andre land

11 10.07.2014"Rotaryskolen i D2250"11 Rotarys formål er å gagne andre Dette målet søker vi å nå gjennom: Å utvikle vennskap som grunnlag for å gagne andre Å stille høye etiske krav i vårt yrkesliv, vise respekt for alt nyttig arbeid og bruke hver enkelt rotarianers yrke som mulighet til å gagne samfunnet Å gagne andre i privatliv, yrke og samfunn Å arbeide for internasjonal forståelse, samhold og fred gjennom verdensomspennende fellesskap av personer fra forskjellige yrker forent i idealet om å gagne andre

12 10.07.2014"Rotaryskolen i D2250"12 Rotary’s Etiske Lover vedtatt i 1915 viser Rotary’s lederskap i å bekjempe korrupsjon og unfair praksis i forretningslivet gjennom mange år Rotarys Etiske Lover

13 10.07.2014"Rotaryskolen i D2250"13 Du er ditt yrkes representant i Rotary - og Rotary’s representant i ditt yrke Yrkesklassifisering Klassifiseringsbasert medlemskap var et av Rotary’s suksessrike kjennetegn og dannet grunnlaget for en svært sterk vekst de første årene

14 10.07.2014"Rotaryskolen i D2250"14 The Rotary Foundation (TRF) ”Rotaryfondet” ”Ingen kan si hva Rotary vil bli i fremtiden, men en ting er sikkert: Hva Rotary blir i fremtiden er av- hengig av hva rotarianere gjør i dag” Arch Klumph

15 10.07.2014"Rotaryskolen i D2250"15 Rotasjonsprinsippet Alle verv (internasjonal, nasjonalt og lokalt) roterer hvert år. Rotaryåret går fra 1/7 – 30/6. Klassifikasjonsprinsippet Enhver rotarianer har en yrkesklassifikasjon. Rotarianeren representerer dette yrket/bransjen i Rotary og representerer Rotary i yrket/bransjen. Komitéarbeid Alle medlemmer i en klubb skal delta i arbeidet i en komité. Møteplikt/møterett Alle klubber plikter å holde ett møte pr uke (unntatt helligdager/fridager), og enhver rotarianer plikter å delta på møtene. Krav: 50% fremmøte pr halvår Rotarianeren har møterett i hvilken som helst klubb i verden Prinsipper

16 10.07.2014"Rotaryskolen i D2250"16 4-SPØRSMÅLSPRØVEN ”4-SPØRSMÅLSPRØVEN” Om saker vi tenker, sier og gjør 1.Er det sannhet? 2.Er det rettferdig overfor alle det angår? 3.Vil det skape forståelse og bedre vennskap? 4.Vil det være til beste for alle det angår?

17 10.07.2014"Rotaryskolen i D2250"17 Emblemet Første emblem fikk organisasjonen i 1905. Nåværende emblem med 24 tenner, 6 eker og kilespor stammer fra 1923. Emblemet skulle symbolisere ”Arbeid, ikke hvile”. Rotaryhjulet som jakkemerke identifiserer rotarianere i hele verden

18 10.07.2014"Rotaryskolen i D2250"18 Rotary milepæler 1905Første Rotaryklubb stiftet i Chicago 1905Første Rotaryklubb stiftet i Chicago 1910 Første Rotary Convention 1910 Første Rotary Convention 1910Første klubb utenfor USA i Canada 1910Første klubb utenfor USA i Canada 1917Rotary Foundation etableres 1917Rotary Foundation etableres 1932”4-spørsmåls-prøven” formulert 1932”4-spørsmåls-prøven” formulert 194549 Rotarianere er med å utvikle FN’s charter 194549 Rotarianere er med å utvikle FN’s charter 1947 Paul Harris dør 1947 Paul Harris dør 1965Matching Grant & GSE 1965Matching Grant & GSE 1985”Polio Pluss” startes RYLA arr. i Norge for første gang 1985”Polio Pluss” startes RYLA arr. i Norge for første gang 1989Rotary åpnes for kvinner 1989Rotary åpnes for kvinner 1990 Første klubb i tidl Sovjet Unionen 1990 Første klubb i tidl Sovjet Unionen 2001Klubb 30.000 etablert 2001Klubb 30.000 etablert 2005Rotary’s 100 års jubileum 2005Rotary’s 100 års jubileum............ Rotary Klubb stiftet............... DU blir rotarianer i.......

19 10.07.2014"Rotaryskolen i D2250"19 Rotary’s historie i Norge  Kom til Norge juni 1922  Først Kristiania Rotary Klubb  Så Stavanger & Bergen 1924  Første Rotary Distrikt i 1927  Norge høyest rotarianer tetthet  7 distrikter  338 klubber med ca. 13.700 medlemmer  H.M.Kong Harald æresguvernør

20 10.07.2014"Rotaryskolen i D2250"20 Rotary NORGE  6 Distrikter  338 Klubber  13 700 Medlemmer H.M. Kong Harald V Æresguvernør - Paul Harris Fellow

21 10.07.2014"Rotaryskolen i D2250"21 D2275 Nordmøre, Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms, Finnmark Svalbard. D2250 Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane D2290 Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder D2305 Hedmark Oppland Sunnmøre Romsdal Eda, Sverige D2310 Oslo Asker og Bærum Buskerud D2260 Østfold Akershus Ørje/Töcksfors, Sverige

22 10.07.2014"Rotaryskolen i D2250"22 D2250 51 klubber ca 2000 medlemmer

23 10.07.2014"Rotaryskolen i D2250"23 Tjenesteområdene ”De fem avenyer” Klubbtjeneste Ungdomstjeneste Internasjonal tjeneste Samfunnstjeneste Yrkestjeneste Å søke å virkeliggjøre Rotarys idealer i vårt privatliv, yrkesliv og som samfunnsborger Å stille høye etiske krav til oss selv, i yrke og samfunnsliv, og vise respekt og forståelse for alt nyttig arbeid. Å arbeide for internasjonal forståelse og fred gjennom vennskap over lande- grensene mellom mennesker fra alle yrker. Rotarys ungdomssatsing, RYLA, Ungdoms-utveksling, Rotaract m.m. Å lære våre medmennesker å kjenne

24 10.07.2014"Rotaryskolen i D2250"24 Klubbtjenesten Klubbtjenesten dreier seg om: ”Å lære våre medmennesker å kjenne og bygge vennskap” Den omfatter aktiviteter som:  Klassifikasjon  Medlemskapsarbeid  Programutvikling  Opplysnings- og referatarbeid  Kameratskapsaktiviteter og samarbeid  Fest- og sosiale aktiviteter

25 10.07.2014"Rotaryskolen i D2250"25 Samfunnstjenesten Samfunnstjenesten dreier seg om: Den omfatter aktiviteter som: Samfunnsarbeid Ungdomsarbeid Støtte til vanskeligstilte Miljøvern Prosjekter Vann, sult, helse Yrkesmesser PolioPlus «Å søke å virkeliggjøre Rotarys idealer i vårt privatliv, yrkesliv og som samfunnsborger»

26 10.07.2014"Rotaryskolen i D2250"26 Yrkestjenesten Yrkestjenesten dreier seg om  Yrkestjenesten den opprinnelige og grunnleggende idé i Rotary  Kontakt over yrkesgrensene og høyning av den etiske standard var det Paul Harris søkte. Nobelprisvinneren Thomas Mann: ”Den åndelige grunnvoll i Rotary – hva er det annet enn det samlede forbilde av frihet, dannelse, menneskelig vennlighet, toleranse, hjelpsomhet og medfølelse som er kjernen av medmenneskelighet og folkeskikk i sin mest opphøyde form?” «Å stille høye etiske krav til oss selv, i yrke og samfunnsliv, og vise respekt og forståelse for alt nyttig arbeid»

27 10.07.2014"Rotaryskolen i D2250"27 Internasjonal tjeneste Internasjonal tjeneste dreier seg om : ”Å arbeide for internasjonal forståelse og fred gjennom vennskap over landegrenser mellom mennesker fra forskjellige yrker” Den omfatter aktiviteter som:  Rotary Foundation  Vennskapsarbeid  Arena for ”nye landsmenn”  Rotarys Fellowships  Internasjonale hjelpe- prosjekter innen utdanning helse, utdanning, vann, sult  m.m.

28 10.07.2014"Rotaryskolen i D2250"28 Ungdomstjeneste Ungdomstjeneste dreier seg om : ”Å arbeide for internasjonal forståelse og fred gjennom vennskap over landegrenser mellom unge mennesker med ulik bakgrunn” Den omfatter aktiviteter som:  Ungdomsutveksling  GSE-utveksling  Round trips  RYLA  Rotaract  Handicamp  Utdanningsstipend  m.m. Utvekslingsstudenter fra D-2250

29 10.07.2014"Rotaryskolen i D2250"29 Rotary medlemmer/Rotarianere Hvem er de? ► Medlemmene skal utgjøre et tverrsnitt innenfor privat og offentlig næringsliv ► Menn og kvinner som gjennom frivillig innsats arbeider for å høyne livskvaliteten på hjemsted og i verden ► edlemmer av en politisk- og religiøs nøytral organisasjon ► Er m edlemmer av en politisk- og religiøs nøytral organisasjon ► Er åpne for alle kulturer, etniske grupper og tro

30 10.07.2014"Rotaryskolen i D2250"30 Rotary i dag  1 223 400 medlemmer  34 300 Rotary klubber  165 land  Kvinner ble medlemmer først i 1989.  Den kategori i Rotary som vokser hurtigst.  Ca. 2.000 kvinnelige klubbpresidenter  Vårt distrikt hadde sin første kvinnelige Guvernør i 2006/07.

31 10.07.2014"Rotaryskolen i D2250"31 INTERACT: For ungdom mellom 14 og 18 år Dvs Ungdomsskolen og Videregående skole Motto:”Moro med mening” 7172 klubber, 165 000 medlemmer i 108 land I 1998 var det en Interact-klubb i Lillesand, men den er nå lagt ned ROTARACT: For unge mennesker mellom 18 og 30 år. Motto: ”Bygge vennskap gjennom tjeneste” 6554 klubber, 150 000 medlemmer i 146 land Klubber i vårt distrikt: Grenland RTC, Larvik RTC INNER WHEEL: For kvinner som er relatert til rotarianere (kone, datter, svigerdatter etc) Motto: Stort sett det samme som Rotary 98 klubber, 2200 medlemmer i Norge 103 000 medlemmer internasjonalt i 100 land.

32 INFORMASJON INFORMASJON Klubben: www........NN.........rotary.no 10.07.2014"Rotaryskolen i D2250"32 Rotary Norge: www.rotary.no Rotary International: www.rotary.orgwww.rotary.org Klubb- vimpel Distrikt 2250: www.rotary.no/d2250


Laste ned ppt "10.07.2014"Rotaryskolen i D2250"1 Velkommen til informasjon om......... Rotary Klubb Bilde av klubbens banner/vimpel."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google