Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kalsiumhydroksid. Hva er kalsiumhydroksid? Hvitt pulver og saltvann som blir en pasta Alkalisk pH: 12 Dissosierer til Ca 2+ og OH - i vann OH - virker.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kalsiumhydroksid. Hva er kalsiumhydroksid? Hvitt pulver og saltvann som blir en pasta Alkalisk pH: 12 Dissosierer til Ca 2+ og OH - i vann OH - virker."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kalsiumhydroksid

2 Hva er kalsiumhydroksid? Hvitt pulver og saltvann som blir en pasta Alkalisk pH: 12 Dissosierer til Ca 2+ og OH - i vann OH - virker antibakterielt og har vevsoppløsende effekt Fører til overfladisk nekrose inntil 1,5-2 mm i området under der det plasseres

3 Egenskaper Antibakteriell effekt – Direkte relatert til pH-verdien – Ionene vil delvis påvirke proteinene i bakteriens cellemembran og delvis absorbere CO 2 – Mest skadelig overfor anaerobe bakterier – Langvarig effekt – Fysisk ”blokkade” av rotkanalen kan hindre akkumulering av eksudat i rotkanalen og dermed hindre potensielle næringsstoffer å nå inn – In vitro studier har vist at blod og serum senker pHen og dermed den antibakterielle effekten

4 Egenskaper Effekter på vitalt vev – Lokal nekrose innen ca 1 time pga kjemisk skade fra hydroksyl + trykket fra appliseringen – Ved nekrose starter invasjon av inflammasjonsceller som eliminerer de irriterende agens – Den alkaliske effekten på bløtvevet er kortvarig og etter ca 24 timer er pHen normalisert og muliggjør igjen celleproliferasjon og vekst – Reparasjonsprosessen inkl migrasjon og proliferasjon av mesenchymale celler og endotelceller  kollagendannelse etter 4-5 dager

5 Egenskaper – Mineralisering og hårdvevsdannelse starter etter 7 dager – Hårdvevsdannelsen er mineralisering av nydannet kollagen og muligens også av resterende nekrotisk vev – Odontoblastliknende celler i pulpa og cementoblastliknende celler ved rotens apex fører til dannelse av en barriere bestående av to lag

6 Egenskaper Effekter på nekrotisk vev – Oppløsende effekt – Vevet sveller i kontakt med medikamentet og dermed vil dette lettere kunne fjernes ved irrigasjon

7 Klinisk bruk Foring av dype pulpanære områder/dype kaviteter (teksjon) Partiell pulpotomi Nekrosebehandling (innlegg appliseres med lentulonål i ferdiginstrumenterte kanaler ved behandling av infisert pulpa): -Eliminere bakterier -Indusere hardvevsdannelse -Indusere periapikal tilheling -Stanse ekstern inflammatorisk rotresorpsjon -Cervikal rotfraktur (spontanfraktur) Sealer

8 Litteraturhenvisning Textbook of endodontology (Bergenholtz, Hørsted-Bindslev, Reit) 2003 http://www.odont.uio.no/semesterboker/Fell es/prosjektoppgaver/H99/Haugeto_Kjendlie.p df http://www.odont.uio.no/semesterboker/Fell es/prosjektoppgaver/H99/Haugeto_Kjendlie.p df www.uio-endo.no


Laste ned ppt "Kalsiumhydroksid. Hva er kalsiumhydroksid? Hvitt pulver og saltvann som blir en pasta Alkalisk pH: 12 Dissosierer til Ca 2+ og OH - i vann OH - virker."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google