Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HALLINGDAL FLÅ KOMMUNE 3539 Flå Jordbruksforvaltninga Boplikt Tiltenkt effekt av boplikten -Eiendommen overføres til personer som ønsker å bosette seg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HALLINGDAL FLÅ KOMMUNE 3539 Flå Jordbruksforvaltninga Boplikt Tiltenkt effekt av boplikten -Eiendommen overføres til personer som ønsker å bosette seg."— Utskrift av presentasjonen:

1 HALLINGDAL FLÅ KOMMUNE 3539 Flå Jordbruksforvaltninga Boplikt Tiltenkt effekt av boplikten -Eiendommen overføres til personer som ønsker å bosette seg på eiendommen. -Dersom kjøper ikke vil eller kan bosette seg må han søke konsesjon. -I konsesjonsvurderingen skal bl.a. hensynet til bosetting vurderes. -Det kan finnes grunner til å dispensere fra boplikten

2 HALLINGDAL FLÅ KOMMUNE 3539 Flå Jordbruksforvaltninga Boplikt Konsesjonsloven §1 Formål Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern av landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet bl.a. for å tilgodese 1.Framtidige generasjoners behov 2.Landbruksnæringen 3.Behovet for utbyggingsgrunn 4.Hensynet til miljøet, almenne naturverninteresser og friluftsinteresser 5.Hensynet til bosetting

3 HALLINGDAL FLÅ KOMMUNE 3539 Flå Jordbruksforvaltninga Boplikt Konsesjonsloven §5 Bopliktens innhold … skal ta eiendommen som sin reelle bolig. Eiendommen er tatt som reell bolig hvis eieren er registrert bosatt på eiendommen... (folkeregisteret bosatt på eiendommen)

4 HALLINGDAL FLÅ KOMMUNE 3539 Flå Jordbruksforvaltninga Boplikt Odelsloven –nye grensene etter 01.07.2009; Enten mer enn 25 da fulldyrka og overflate dyrka jord. Eller mer enn 500 da produktiv skog. –En eiendom som overtas på odel har boplikt. Boplikten er personlig –Dersom kjøper ikke bosetter seg på eiendommen innen ett år må han/hun søke konsesjon. –Konsesjonssøknad behandles av teknisk utvalg etter innstilling fra jordbruksleder

5 HALLINGDAL FLÅ KOMMUNE 3539 Flå Jordbruksforvaltninga Boplikt Konsesjonsplikt –Gjelder omsetning på det åpne markedet –Nye grenser etter 01.07.2009; Enten mer enn 25 da fulldyrka og overflate dyrka jord. Eller mer enn 100 da totalt areal. –Boplikten vurderes i forbindelse med konsesjonsbehandling. Regelen vil være at det påligger boplikt på eiendommen dersom det tidligere har vært husvære på eiendommen (i praksis uavhengig av husenes standard). Boplikten kan være upersonlig –Konsesjonssøknad behandles av teknisk utvalg etter innstilling fra jordbruksleder

6 HALLINGDAL FLÅ KOMMUNE 3539 Flå Jordbruksforvaltninga Boplikt Sameier –Hver enkelt sameier har boplikt. Gjelder for overdragelser etter 01.07.2009 Gjelder også overdragelser av nye sameieandeler Forutsetter at det tidligere har vært husvære på eiendommen (i praksis uavhengig av husenes standard). –Et uttrykk for at sameier er en uønsket eieform

7 HALLINGDAL FLÅ KOMMUNE 3539 Flå Jordbruksforvaltninga Boplikt Hva innebærer 0-konsesjon ? –Etter 01.07.2009 er det ikke boplikt på en eiendom mindre enn; Enten 25 da fulldyrka og overflate dyrka jord. Eller 100 da totalt areal. –0-konsesjon innebærer at det for alle eiendommer mindre enn denne størrelsen behandles på samme måte som eiendommer for konsesjonsplikt. Dvs. at det må søkes konsesjon, og at bopliktspørsmålet vurderes i konsesjonsbehandlingen. Boplikten kan være upersonlig

8 HALLINGDAL FLÅ KOMMUNE 3539 Flå Jordbruksforvaltninga Boplikt Omsetning innen familien –Ikke boplikt for eiendommer mindre enn grensene i odelsloven, altså Enten 25 da eller mindre fulldyrka og overflate dyrka jord. Eller 500 da eller mindre produktiv skog. –Ved innføring av slektskapsunntaket vil en kunne kreve boplikt for eiendommer mindre enn; Enten 25 da fulldyrka og overflate dyrka jord. Eller 100 da totalt areal.

9 HALLINGDAL FLÅ KOMMUNE 3539 Flå Jordbruksforvaltninga Boplikt ≤ 25 dadyrka> 25 dadyrka≤ 25 dadyrka> 25 dadyrka Omsatt innen familienFritt Omsatt > 500 da prod skog BBKB ≤ 500 da prod skog IBBKVKB > 100 da total areal IBBKVKB ≤ 100 da total areal *IBB**KVKB B = BopliktIB = Ikke Boplikt KB = Konsesjon & Boplikt* Boplikt hvis slektskapsunntak KV = Konsesjon & Bopliktvurdering** pga. 0-konsesjon

10 HALLINGDAL FLÅ KOMMUNE 3539 Flå Jordbruksforvaltninga Boplikt ABCD Dyrka mark (daa) 56271810 Produktiv skog (daa) 4152768062 Annet areal (daa) 11721042814 Totalt areal (daa) 164340712686 Bopliktoppfølging (familieoverdragelser)

11 HALLINGDAL FLÅ KOMMUNE 3539 Flå Jordbruksforvaltninga Boplikt ABCD (solgt) E Dyrka mark (daa) 37101213 Produktiv skog (daa) 177163138164289 Annet areal (daa) 1069620752102 Totalt areal (daa) 286266355288407 Eiendommer som vurderes solgt på det åpne markedet

12 HALLINGDAL FLÅ KOMMUNE 3539 Flå Jordbruksforvaltninga Boplikt ABC Dyrka mark (daa) 23 18 Produktiv skog (daa) 333115128 Annet areal (daa) 11517171 Totalt areal (daa) 471155319 Eiendommer med overdragelse innen familien –Alle får bosetting

13 HALLINGDAL FLÅ KOMMUNE 3539 Flå Jordbruksforvaltninga Boplikt A (utleid) BC (utleid) D (tilflyttes) E (utleid) Dyrka mark (daa) 927283019 Produktiv skog (daa) 384711928961170 Annet areal (daa) 2639626252235 Totalt areal (daa) 49113794611781424 Eiendommer ”uten” bosetting


Laste ned ppt "HALLINGDAL FLÅ KOMMUNE 3539 Flå Jordbruksforvaltninga Boplikt Tiltenkt effekt av boplikten -Eiendommen overføres til personer som ønsker å bosette seg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google