Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Jordbruksforvaltninga Boplikt

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Jordbruksforvaltninga Boplikt"— Utskrift av presentasjonen:

1 Jordbruksforvaltninga Boplikt
FLÅ KOMMUNE 3539 Flå Tiltenkt effekt av boplikten Eiendommen overføres til personer som ønsker å bosette seg på eiendommen. Dersom kjøper ikke vil eller kan bosette seg må han søke konsesjon. I konsesjonsvurderingen skal bl.a. hensynet til bosetting vurderes. Det kan finnes grunner til å dispensere fra boplikten HALLINGDAL

2 Jordbruksforvaltninga Boplikt
FLÅ KOMMUNE 3539 Flå Konsesjonsloven §1 Formål Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern av landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet bl.a. for å tilgodese Framtidige generasjoners behov Landbruksnæringen Behovet for utbyggingsgrunn Hensynet til miljøet, almenne naturverninteresser og friluftsinteresser Hensynet til bosetting HALLINGDAL

3 Jordbruksforvaltninga Boplikt
FLÅ KOMMUNE 3539 Flå Konsesjonsloven §5 Bopliktens innhold … skal ta eiendommen som sin reelle bolig. Eiendommen er tatt som reell bolig hvis eieren er registrert bosatt på eiendommen ... (folkeregisteret bosatt på eiendommen) HALLINGDAL

4 Jordbruksforvaltninga Boplikt
FLÅ KOMMUNE 3539 Flå Odelsloven nye grensene etter ; Enten mer enn 25 da fulldyrka og overflate dyrka jord. Eller mer enn 500 da produktiv skog. En eiendom som overtas på odel har boplikt. Boplikten er personlig Dersom kjøper ikke bosetter seg på eiendommen innen ett år må han/hun søke konsesjon. Konsesjonssøknad behandles av teknisk utvalg etter innstilling fra jordbruksleder HALLINGDAL

5 Jordbruksforvaltninga Boplikt
FLÅ KOMMUNE 3539 Flå Konsesjonsplikt Gjelder omsetning på det åpne markedet Nye grenser etter ; Enten mer enn 25 da fulldyrka og overflate dyrka jord. Eller mer enn 100 da totalt areal. Boplikten vurderes i forbindelse med konsesjonsbehandling. Regelen vil være at det påligger boplikt på eiendommen dersom det tidligere har vært husvære på eiendommen (i praksis uavhengig av husenes standard). Boplikten kan være upersonlig Konsesjonssøknad behandles av teknisk utvalg etter innstilling fra jordbruksleder HALLINGDAL

6 Jordbruksforvaltninga Boplikt
FLÅ KOMMUNE 3539 Flå Sameier Hver enkelt sameier har boplikt. Gjelder for overdragelser etter Gjelder også overdragelser av nye sameieandeler Forutsetter at det tidligere har vært husvære på eiendommen (i praksis uavhengig av husenes standard). Et uttrykk for at sameier er en uønsket eieform HALLINGDAL

7 Jordbruksforvaltninga Boplikt
FLÅ KOMMUNE 3539 Flå Hva innebærer 0-konsesjon ? Etter er det ikke boplikt på en eiendom mindre enn; Enten 25 da fulldyrka og overflate dyrka jord. Eller 100 da totalt areal. 0-konsesjon innebærer at det for alle eiendommer mindre enn denne størrelsen behandles på samme måte som eiendommer for konsesjonsplikt. Dvs. at det må søkes konsesjon, og at bopliktspørsmålet vurderes i konsesjonsbehandlingen. Boplikten kan være upersonlig HALLINGDAL

8 Jordbruksforvaltninga Boplikt
FLÅ KOMMUNE 3539 Flå Omsetning innen familien Ikke boplikt for eiendommer mindre enn grensene i odelsloven, altså Enten 25 da eller mindre fulldyrka og overflate dyrka jord. Eller 500 da eller mindre produktiv skog. Ved innføring av slektskapsunntaket vil en kunne kreve boplikt for eiendommer mindre enn; Enten 25 da fulldyrka og overflate dyrka jord. Eller 100 da totalt areal. HALLINGDAL

9 Jordbruksforvaltninga Boplikt
FLÅ KOMMUNE 3539 Flå ≤ 25 da dyrka > 25 da dyrka Omsatt innen familien Fritt Omsatt > 500 da prod skog B KB ≤ 500 da prod skog IB KV > 100 da total areal ≤ 100 da total areal *IB **KV B = Boplikt IB = Ikke Boplikt KB = Konsesjon & Boplikt * Boplikt hvis slektskapsunntak KV = Konsesjon & Bopliktvurdering ** pga. 0-konsesjon HALLINGDAL

10 Jordbruksforvaltninga Boplikt
FLÅ KOMMUNE 3539 Flå Bopliktoppfølging (familieoverdragelser) A B C D Dyrka mark (daa) 56 27 18 10 Produktiv skog (daa) 415 276 80 62 Annet areal (daa) 1172 104 28 14 Totalt areal (daa) 1643 407 126 86 HALLINGDAL

11 Jordbruksforvaltninga Boplikt
FLÅ KOMMUNE 3539 Flå Eiendommer som vurderes solgt på det åpne markedet A B C D (solgt) E Dyrka mark (daa) 3 7 10 12 13 Produktiv skog (daa) 177 163 138 164 289 Annet areal (daa) 106 96 207 52 102 Totalt areal (daa) 286 266 355 288 407 HALLINGDAL

12 Jordbruksforvaltninga Boplikt
FLÅ KOMMUNE 3539 Flå Eiendommer med overdragelse innen familien Alle får bosetting A B C Dyrka mark (daa) 23 18 Produktiv skog (daa) 333 115 128 Annet areal (daa) 17 171 Totalt areal (daa) 471 155 319 HALLINGDAL

13 Jordbruksforvaltninga Boplikt
FLÅ KOMMUNE 3539 Flå Eiendommer ”uten” bosetting A (utleid) B C D (tilflyttes) E Dyrka mark (daa) 9 27 28 30 19 Produktiv skog (daa) 38 471 192 896 1170 Annet areal (daa) 2 639 626 252 235 Totalt areal (daa) 49 1137 946 1178 1424 HALLINGDAL


Laste ned ppt "Jordbruksforvaltninga Boplikt"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google