Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fortrinn Agder-Telemark?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fortrinn Agder-Telemark?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fortrinn Agder-Telemark?
Rammer Kompetanse Utdanningsløp/ nettverk Fortrinn Agder-Telemark? – en ramme for strategiske satsinger i vår region innen utdanning, forskning og næringsliv? RSA-møte, Kristiansand 26/ , Tone Jøran Oredalen

2 Bærekraft –på hvilket nivå – og hvordan?
bærekraftig utvikling (sustainable development) defineres som «en utvikling som imøtekommer behovene til dagens generasjon uten å redusere mulighetene for kommende generasjoner til å dekke sine behov» Brundtlandskommisjonen 1987. Globalt – Nasjonalt/Regionalt – Lokalt Mål må konkretiseres og operasjonaliseres - Inngå i basis i utdanningsløpene

3 Behov i regionen? Hvor har vi fortrinn – hvor kan vi bli best nasjonalt/internasjonalt?

4 Kompetanse, utdanning og forskning
Klima Terrestrisk økologi Akvatisk (ferskvann) økologi Akvatisk (marin) økologi Miljøforvaltning Miljø og helse Genetikk og molekylærbiologi Funksjonell økologi Naturfagsdidaktikk HiT, UiA Miljøteknologi Fornybar energi Biogass CO2-fangst Avfall; Energi og andre ressurser Bioenergi Miljøovervåking Information- and communication technology Bygg, materialer, livssyklus Kulturutvikling, Natur-Kulturarv, Verdensarv Språk, kommunikasjon Bærekraft miljø & klima Verktøy: modellering/simulering, Innovasjon, entreprenørskap Innovasjon Produktutvikling Kommersialisering, markedsføring environmental and sustainable development Development studies Miljøøkonomi Sustainability management Utdanningsprogrammer, E-læring (utvekslling internt, eksternt, internasjonalt/bistand) Miljø og helse Katastrofer /Migrasjon/ Beredskap 3 dept. inngår i CIEM – Centre for Emergency Management=> CE?

5 Bygninger og bæredygtighed, miljø og klima
Undervisningstilbud: BYG212-G Energieffektive bygninger – økologisk byggeri, LCA etc. BYG400-G High performance materials BYG401-G Life-cycle assessment of constructions Samarbejde: Statens vegvesen. Carbon footprint of road infrastructure, 1 PhD Elkem, Sintef Byggforsk, Unicon m.fl. Sustainable concrete, (kvalitet & aske) Husbanken, BGM arkitekter, ENOVA m.fl. Energieffektive bygninger

6 Energi og bæredygtighed, miljø og klima
Undervisningstilbud Bachelor i ingeniørfag – fornybar energi Master – fornybar energi PhD – spesialisering i fornybar energi Samarbejde Bioenergi 1 PhD (+1 nærings-PhD 2014) HiT, AaU, FH Stralsund, AU, ACL Engineering, Eyde-nettverket, Elkem, NIVA, TEG (Spildvarme) 2 PhD (+postdoc 2014). TeamTec, SINTEF, TEGMA, DLR, ESA, Thermogen, UiO, NTNU, UiS, SINTEF, IFE, FFI m.fl. Solceller. 5 PhD . Elkem Solar AS, Teknova, AaU, AU, Agder Energi og Eltek Valere, H. Ulm. Smart Grid. 1 PhD. Electricity Usage in Smart Village Skarpnes” Agder energi, Teknova og Eltek. Vindkraft: NORCOWE (Norwegian Centre for Offshore Wind Energy, FME)

7 Energi og Bærekraft, miljø og klima
Undervisningstilbud Bærekraft, miljø og klima, med fokus på energi, er en liten men voksende del av alle fagtilbudene, mest på master og PhD nivå, spesielt *: Bachelor Byggdesign Plan og infrastruktur Elkraftteknikk Informatikk og automatisering Maskinteknisk design Gass- og energiteknologi Informatikk, bachelor Master Energy and Environmental Technology * Process Technology Systems and Control Engineering PhD Process, Energy and Automation Engineering Elements of hydro power system

8 Energi og Bærekraft, miljø og klima
2. CO2 Capture Energi og Bærekraft, miljø og klima focus on post combustion technology modelling of CO2 post combustion, using Hysys and Fluent as well as in-house made Matlab-based models several ongoing projects in cooperation with industry and other academic institutions modern laboratory facilities with advanced equipment amine waste handling both by biological treatment and incinceration

9 3. Environmental Biotechnology
Applied activities Biogas research Monitoring: Samples, sensors, etc. related to bioreactors, biogas and water treatment processes Biofouling monitoring and control Ecology of treatment processes Pollution control Fundamental research Biofilm Suspended and fixed biological aggregates Transport phenomena, chemistry, biology, ecology, mathematical modeling of processes Biogas from manure in full scale pilot process

10 4. Gas Explosions and Technical Safety
Flame propagation in homogeneous and inhomogeneous fuel-air mixtures Pressure record from CO2 BLEVE DDT / Transition to detonations Hydrogen safety CO2 BLEVE (Boiling liquid expanding vapour explosion) Dispersion and ignition of gas clouds Shock waves from various types of explosions Supersonic compressible flow High speed filming and digital image processing Accident investigation Development of test methods, models and software Experimental and engineering support to industrial development programs

11 5. Grupper som har noe FoU på Energi … og/eller støttefunksjoner for aktivitetene 1-4
Powder Science and Technology Industrial Flow Processes Industrial Application of Electromagnetics Industrial Automation Methods Industrial Automation Applications Hydropower Control and Optimization Detaljert informasjon på Simulation of cooling circuit of spark-ignition internal combustion engine

12 Naturvidenskab og bæredygtighed, miljø og klima
Undervisningstilbud Biologi, bachelor – økologisk retning Samarbejde Center for marin økologi. Havforskningsinstituttet, Senter for økologisk og evolusjonær syntese, Nordic Centre for Research on Marine Ecosystems and Resources under Climate Change (NorMER). Krypsiv. FMAA, FMVA m.fl. Flåttaktivitet i Norge og Europa. Norges Veterinærhøgskole (NVH) og Sørlandet Sykehus (SSHF). HiT-UiA projekter finansieret af samarbejdsmidler: Bevilliget. Klimaeffekter på snøforhold og økosystemer i fjellet Vil fjelltopper være mulige levesteder for karplanter i et framtidig stadig varmere klima? Kuldetoleranse hos flått  Variasjon i lavbiomassen i ulike naturtyper og geografiske regioner Utvikling av søknad om Joint Master (HiT/UiA), tid til søknad om nasjonal forskerskole innen vann (NFR)

13 Natur-, Helse- og Miljøvernfag Bachelor Forurensning
Økologi og bæredyktighet, miljø og klima Master Natur-, Helse- og Miljøvernfag PhD Økologi Bachelor Forurensning og Miljø Bachelor Økologi og Naturressurser Alpine Ecology & E.M. Terrestrisk FoU Akvatisk FoU

14 Økonomi og bærekraft, miljø og klima
Grunnstudier: Markedsføring og ledelse Opplevelsesbasert reiseliv Programmering og multimedia Utviklingsstudier Økonomi og administrasjon - siviløkonom Master: Industriell økonomi og teknologiledelse – sivilingeniør (5-årig) Development management Innovasjon og kunnskapsutvikling PhD: International Management

15 Økonomi og bærekraft, miljø og klima
Grunnstudier: Turisme og ledelse Internasjonal markedsføring Innovasjon og entreprenørskap Informatikk Informasjonssystemer Master: Økonomi og administrasjon – siviløkonom (søknad sendt NOKUT) PhD: Kultur, Økologi, Teknologi

16 Fortrinnsområder/kompetansebank - eksempler
fiske Oppdrett/foredling, Skagerak Materialer/ materialstrøm Friluftsliv/ Reiseliv/ opplevelse bygg Vann Ferskt+marint renseteknologi Alternative energikilder Alternative energikilderc eksport Energi CO2-fangst overvåking Prosessteknologi modellering Avfall innovasjon miljøøkonomi IT og kommunikasjonsteknologi entreprenørskap Risiko og sårbarhetsanalyser markedsføring Økonomi Klynger Nettverk utviklingsstudier livsløpsanalyser CIEM – Centre for Emergency Management

17


Laste ned ppt "Fortrinn Agder-Telemark?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google