Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

– en ramme for strategiske satsinger i vår region innen utdanning, forskning og næringsliv? • Rammer • Kompetanse • Utdanningsløp/ nettverk • Fortrinn.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "– en ramme for strategiske satsinger i vår region innen utdanning, forskning og næringsliv? • Rammer • Kompetanse • Utdanningsløp/ nettverk • Fortrinn."— Utskrift av presentasjonen:

1 – en ramme for strategiske satsinger i vår region innen utdanning, forskning og næringsliv? • Rammer • Kompetanse • Utdanningsløp/ nettverk • Fortrinn Agder-Telemark? RSA-møte, Kristiansand 26/11-2013, Tone Jøran Oredalen

2 2 Bærekraft –på hvilket nivå – og hvordan? bærekraftig utvikling (sustainable development) defineres som «en utvikling som imøtekommer behovene til dagens generasjon uten å redusere mulighetene for kommende generasjoner til å dekke sine behov» Brundtlandskommisjonen 1987. Globalt – Nasjonalt/Regionalt – Lokalt Mål må konkretiseres og operasjonaliseres - Inngå i basis i utdanningsløpene

3 3 Behov i regionen? Hvor har vi fortrinn – hvor kan vi bli best nasjonalt/internasjonalt?

4 4 Klima Terrestrisk økologi Akvatisk (ferskvann) økologi Akvatisk (marin) økologi Miljøforvaltning Miljø og helse Genetikk og molekylærbiologi Funksjonell økologi Naturfagsdidaktikk Kulturutvikling, Natur- Kulturarv, Verdensarv Språk, kommunikasjon Miljø og helse Katastrofer /Migrasjon/ Beredskap Innovasjon Produktutvikling Kommersialisering, markedsføring environmental and sustainable development Development studies Miljøøkonomi Sustainability management 3 dept. inngår i CIEM – Centre for Emergency Management=> CE? Utdanningsprogrammer, E-læring (utvekslling internt, eksternt, internasjonalt/bistand) Kompetanse, utdanning og forskning Bærekraft miljø & klima Verktøy: modellering/simulering, Innovasjon, entreprenørskap HiT, UiA Miljøteknologi Fornybar energi Biogass CO2-fangst Avfall; Energi og andre ressurser Bioenergi Miljøovervåking Information- and communication technology Bygg, materialer, livssyklus

5 Bygninger og bæredygtighed, miljø og klima Undervisningstilbud: • BYG212-G Energieffektive bygninger – økologisk byggeri, LCA etc. • BYG400-G High performance materials • BYG401-G Life-cycle assessment of constructions Samarbejde: • Statens vegvesen. Carbon footprint of road infrastructure, 1 PhD • Elkem, Sintef Byggforsk, Unicon m.fl. Sustainable concrete, (kvalitet & aske) • Husbanken, BGM arkitekter, ENOVA m.fl. Energieffektive bygninger

6 Energi og bæredygtighed, miljø og klima Undervisningstilbud • Bachelor i ingeniørfag – fornybar energi • Master – fornybar energi • PhD – spesialisering i fornybar energi Samarbejde • Bioenergi 1 PhD (+1 nærings-PhD 2014) HiT, AaU, FH Stralsund, AU, ACL Engineering, Eyde-nettverket, Elkem, NIVA, • TEG (Spildvarme) 2 PhD (+postdoc 2014). TeamTec, SINTEF, TEGMA, DLR, ESA, Thermogen, UiO, NTNU, UiS, SINTEF, IFE, FFI m.fl. • Solceller. 5 PhD. Elkem Solar AS, Teknova, AaU, AU, Agder Energi og Eltek Valere, H. Ulm. • Smart Grid. 1 PhD. Electricity Usage in Smart Village Skarpnes” Agder energi, Teknova og Eltek. • Vindkraft: NORCOWE (Norwegian Centre for Offshore Wind Energy, FME)

7 Energi og Bærekraft, miljø og klima Undervisningstilbud Bærekraft, miljø og klima, med fokus på energi, er en liten men voksende del av alle fagtilbudene, mest på master og PhD nivå, spesielt *: • Bachelor • Byggdesign Byggdesign • Plan og infrastruktur Plan og infrastruktur • Elkraftteknikk Elkraftteknikk • Informatikk og automatisering Informatikk og automatisering • Maskinteknisk design Maskinteknisk design • Gass- og energiteknologi Gass- og energiteknologi • Informatikk, bachelor Informatikk, bachelor • Master • Energy and Environmental Technology * Energy and Environmental Technology • Process Technology Process Technology • Systems and Control Engineering Systems and Control Engineering • PhD • Process, Energy and Automation Engineering Process, Energy and Automation Engineering Elements of hydro power system

8 2. CO 2 Capture • focus on post combustion technology • modelling of CO 2 post combustion, using Hysys and Fluent as well as in- house made Matlab-based models • several ongoing projects in cooperation with industry and other academic institutions • modern laboratory facilities with advanced equipment • amine waste handling both by biological treatment and incinceration http://home.hit.no/~larst/co2lab/organization.htm Energi og Bærekraft, miljø og klima

9 3. Environmental Biotechnology Applied activities • Biogas research http://eng.tel-tek.no/Energy/Biogashttp://eng.tel-tek.no/Energy/Biogas • Monitoring: Samples, sensors, etc. related to bioreactors, biogas and water treatment processesbiogaswater treatment • Biofouling monitoring and control • Ecology of treatment processes • Pollution control Fundamental research • Biofilm • Suspended and fixed biological aggregates • Transport phenomena, chemistry, biology, ecology, mathematical modeling of processes Biogas from manure in full scale pilot process

10 4. Gas Explosions and Technical Safety • Flame propagation in homogeneous and inhomogeneous fuel-air mixtures • Pressure record from CO2 BLEVE • DDT / Transition to detonations • Hydrogen safety • CO2 BLEVE (Boiling liquid expanding vapour explosion) • Dispersion and ignition of gas clouds • Shock waves from various types of explosions • Supersonic compressible flow • High speed filming and digital image processing • Accident investigation • Development of test methods, models and software • Experimental and engineering support to industrial development programs

11 5. Grupper som har noe FoU på Energi … og/eller støttefunksjoner for aktivitetene 1-4 • Powder Science and Technology • Industrial Flow Processes • Industrial Application of Electromagnetics • Industrial Automation Methods • Industrial Automation Applications • Hydropower Control and Optimization Detaljert informasjon på http://www.hit.no/nor/HiT/Forskning/Forskningsakti viteter/Technology-and-Engineering Simulation of cooling circuit of spark-ignition internal combustion engine

12 Undervisningstilbud • Biologi, bachelor – økologisk retning Samarbejde • Center for marin økologi. Havforskningsinstituttet, Senter for økologisk og evolusjonær syntese, Nordic Centre for Research on Marine Ecosystems and Resources under Climate Change (NorMER). • Krypsiv. FMAA, FMVA m.fl. • Flåttaktivitet i Norge og Europa. Norges Veterinærhøgskole (NVH) og Sørlandet Sykehus (SSHF). Naturvidenskab og bæredygtighed, miljø og klima HiT-UiA projekter finansieret af samarbejdsmidler: Bevilliget. Klimaeffekter på snøforhold og økosystemer i fjellet Vil fjelltopper være mulige levesteder for karplanter i et framtidig stadig varmere klima? Kuldetoleranse hos flått Variasjon i lavbiomassen i ulike naturtyper og geografiske regioner Utvikling av søknad om Joint Master (HiT/UiA), tid til søknad om nasjonal forskerskole innen vann (NFR)

13 13 Økologi og bæredyktighet, miljø og klima Terrestrisk FoU Akvatisk FoU

14 Økonomi og bærekraft, miljø og klima Grunnstudier: • Markedsføring og ledelse • Opplevelsesbasert reiseliv • Programmering og multimedia • Utviklingsstudier • Økonomi og administrasjon - siviløkonom Master: • Industriell økonomi og teknologiledelse – sivilingeniør (5-årig) • Development management • Innovasjon og kunnskapsutvikling PhD: • International Management

15 Økonomi og bærekraft, miljø og klima Grunnstudier: • Turisme og ledelse • Internasjonal markedsføring • Innovasjon og entreprenørskap • Informatikk • Informasjonssystemer Master: •Økonomi og administrasjon – siviløkonom (søknad sendt NOKUT) PhD: •Kultur, Økologi, Teknologi

16 16 Fortrinnsområder/kompetansebank - eksempler Vann Ferskt+marint Økonomi Energi Oppdrett/foredling, Skagerak fiske Friluftsliv/ Reiseliv/ opplevelse renseteknologi eksport bygg Materialer/ materialstrøm Alternative energikilderc Prosessteknologi overvåking modellering innovasjon Avfall miljøøkonomi Klynger Nettverk utviklingsstudier entreprenørskap markedsføring livsløpsanalyser IT og kommunikasjonsteknologi Alternative energikilder CO2-fangst Risiko og sårbarhetsanalyser CIEM – Centre for Emergency Management

17 17


Laste ned ppt "– en ramme for strategiske satsinger i vår region innen utdanning, forskning og næringsliv? • Rammer • Kompetanse • Utdanningsløp/ nettverk • Fortrinn."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google