Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forelesning 6: Aristoteles’ Praktiske Filosofi Narve Strand.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forelesning 6: Aristoteles’ Praktiske Filosofi Narve Strand."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forelesning 6: Aristoteles’ Praktiske Filosofi Narve Strand

2 Mennesket To vesensdefinisjoner: (1) Mennesket = logisk dyr (2) Mennesket = politisk dyr

3 Fra Sokrates & Platon Dygdslæra. (1) Menneskenatur må formes (2) Formål: Dyktighet, fungere godt (3) Rasjonell aktivitet, tilstand = målet (4) Kun de rasjonelle = lykkelig

4 Mot Sokrates & Platon Rasjonell handling ikke basis teori (1) Ikke innsikt evige former (2) Ikke ufeilbarlige definisjoner (3) Ikke formale bevis Viljesvakhet

5 Middelvei mellom verdirelativisme og absolutt sannhet og rettferdighet?

6 DisiplinKunnskapstype theoriaepisteme (sikker viten) praxisfronesis (skjønn, praktisk visdom) poiesistechne (kunst og/eller tekninsk kunnen)

7 Oppnår Dygd? Trene opp evne → Tilstand (nødvendig) Lykke i handling, aktivt liv (tilstrekkelig)

8 Hva trenger vi for å være lykkelig? Ikke bare dyktighet Eller rasjonalitet, ekspertise Også vennskap og yttre goder!

9 Samværsformer Mennesket et sosialt dyr (utfoldelse, ikke selvtilstrekkelig) Samværsformer bygd på vennskap Basalt: familie, husstand (hierarkisk).

10 Staten Høyeste samværsform (vennskap) Frihet, likhet, overtalelse (ikke-hierarkisk) Aktivt borgerskap → Fullverdig menneske

11 Kvinnen? Ikke fullt ut rasjonell → ikke helt menneskelig Skapt for å underordnes mannen Kvinnens sanne dygd: føde barn; holde kjeft! (Sofokles)

12 Rettferdighet = Likevekt; gjengjeldelse To former: aritmetisk (rettsstat) og geometrisk (dygdsetikk)

13 Mellom Platon og Aten Kritikk Platon: (1) Assimilerer praktiske til teoretiske (2) Assimilerer stat til familie/husholdning

14 Følge Platon: (1) Helst ekspertvelde, (2) Atensk demokrati = urettferdig, defekt (3) Kompromissløsning: ”Blandet” konstitusjon

15 Konklusjon Aristoteles helt klart elitist og anti- demokratisk, men ikke anti-politisk agenda som Sokrates og Platon.


Laste ned ppt "Forelesning 6: Aristoteles’ Praktiske Filosofi Narve Strand."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google