Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Å lede seg selv Stavanger Bliss Janne Haaland Matlary.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Å lede seg selv Stavanger Bliss Janne Haaland Matlary."— Utskrift av presentasjonen:

1 Å lede seg selv Stavanger Bliss Janne Haaland Matlary

2 Telos •Hensikten med eget liv; å lede det •Hensikten med privatlivet •Hensikten med borgerlivet •Hensikten med næringslivet.... •’Eudamonia’ – gresk ord for å realisere seg selv, lykke er lik å nå idealer

3 Virtu •’Virtu’ samme ord som ’viril’, betyr sterk, mandig •Men på norsk heter det ’dyd’ og gir gale assosiasjoner •Antikken: Dyd vs. Last, trene seg i dyd gjennom ’askese’, rett og slett ’trening’ •Mennesket er potensiale (kraft), det velger selv hva det skal bli til

4 Gresk praksis •Etikk betyr riktig praksis, altså handling i konkrete situasjoner •Kan etikk læres? (ikke på etikkseminarer..)’ •Aristoteles: ”mennesket er et rasjonelt vesen, det kan resonnere” – •Ratio inkluderer etisk evne: Sokratisk metode

5 Politikk, økonomi, privatliv •’Zoon politikoon’ – mennesket er sosialt skapt, realiserer seg selv kun i polis- sfæren •’oikonomos’ er husholdning, privatsfæren •Privatliv er mangelfullt uten sosialt aspekt •Økonomien/privatlivet mangelfull i seg selv •Tre deler av ens liv som skal realiseres for at man blir fullt menneske

6 Kardinaldydene •Iustitia - rettferdighet •Prudentia – kløkt, visdom •Temperantia – måtehold, selv-disiplin •Fortitudo – mot, styrke, djervhet •Disse er kompasset, styringen må foregå ut fra alle fire

7 Lastene •Grådighet •Lyst •Misunnelse •Lathet •Unnfallenhet •Egoisme •Selvopptatthet, etc. Etc.

8 Stoisismen •Romernes risikosamfunn – selv-disiplin en viktig dyd, likeledes kløkt og mot til riktig tid, men fremfor alt å være uavhengig av samfunnet og sterk •’Detachment’ – uberoende av omgivelsene, ble særdeles viktig •Senecas skjebne •I dag: vi er altfor avhengige av medieinnflytelse og andres opinion -

9 Vi lever i risikosamfunnet •Nye risiki: globaliseringen betyr eksponering for konkurranse og muligheter •Norske normer gjelder ikke lenger •Ledere må agere internasjonalt, men kan det ofte ikke •Hvor skal kompasset nå komme fra? Kan vi stole på oss selv?

10 Oppøve skjønn •Omdømmerisiko •Må regne med angrep på eget omdømme •Jobbrisiko – må regne med omstilling, ev. Ingen jobb •Innsyn fra media, andre: et konstant fenomen •Lederen må ha indre styrke og karakter, samt ’detachment’ for å beholde kjernen

11 Påstander •Norske ledere er motivert av pengebegjær, og fanges av denne lasten •For hva er ’telos’ i dette? Mer konsum eller et edlere formål`? Hensikten bestemmer om dette er en dyd eller last •Norske ledere neglisjerer polis-sfæren og er derfor ’amputerte’ som mennesker •Det samme gjelder privatsfæren/familien

12 Forholdet mellom livets aspekter •Næringslivslederen er borger og privatmenneske; de tre aspekter har et bestemt forhold til hverandre •En dydig næringslivsleder motiveres også av samfunnsansvar •En dydig person tenker på hele livsløpet: ’memento mori’ det eneste sikre •Likskjorten har ingen lommer

13 Konkret: Hvordan? •Integritet betyr at deler blir til et nytt hele, dvs. At mennesket er helt, selvrealisert •Telos: en bedrift skal primært tjene penger, deretter andre formål •Og en familie skal primært ta seg av mennesket uten bytteforhold, stedet man elskes uten betingelser •Og borgeren skal bry seg om det felles

14 Gjenoppdage kjernefunksjonen •Dydene trengs for å realisere seg i alle livets aspekter •Det er lett å erkjenne rett fra galt, vanskelig å implementere: •”A little virtue does not hurt you, but vice is nice” •Øve seg på selvanalyse, la seg inspirere av tradisjonen – les Sokrates’ dialoger, Seneca, Augustin


Laste ned ppt "Å lede seg selv Stavanger Bliss Janne Haaland Matlary."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google