Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Her alt e mulig - uansett Pedagogisk- psykologisk tjeneste PPT Nord-Trøndelag et tilbud gir råd skal hjelpe Pedagogisk –psykologisk tjeneste: Verdal kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Her alt e mulig - uansett Pedagogisk- psykologisk tjeneste PPT Nord-Trøndelag et tilbud gir råd skal hjelpe Pedagogisk –psykologisk tjeneste: Verdal kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Her alt e mulig - uansett Pedagogisk- psykologisk tjeneste PPT Nord-Trøndelag et tilbud gir råd skal hjelpe Pedagogisk –psykologisk tjeneste: Verdal kommune PPT Helsesenteret 7650 Verdal PPT Inderøy, Leksvik, Mosvik IKS Vennaliveien 37 7670 Inderøy PPT for videregående opplæring, Inderøy videregående skole Vennaliveien 11, 7670 Inderøy PPT for videregående opplæring, Steinkjer videregående skole Pb 2112 Bedriftspostkntr., 7708 Steinkjer Mære, Steinkjer og Leksvik vgs Steinkjer kommune PPT Serviceboks 2530 Rådhuset, 7729 Steinkjer Verran kommune PPT Liaveien 1 7790 Malm Verran kommune PPT for Namsosregionen Familiens Hus Carl Gulbransons gt. 7801 Namsos Namsos, Overhalla, Fosnes, Flatanger, Namdalseid og Olav Duun vgs Indre Namdal BV og PPT Postboks 162 7871 Grong Grong, Høylandet, Lierne, Namsskogan, Snåsa, Røyrvik og Grong vgs PPT for Ytre Namdal 7970 Kolvereid Nærøy, Vikna, Leka, Ytre Namdal vgs og Val vgs Rune Martinsen Rune Marthinsen- Rune Marthinsen-, Tlf.: 74048240 ppt@verdal.kommune.no Siri Solberg Westerdahl- Tlf.: 74124260 siri.solberg.westerdahl@inderoy.kommune.no Mette Foseid Brattgjerd - Tlf.: 74124040 mette-foseid.brattgjerd@ntfk.no Andreas Dahlum - Tlf.: 74121731 andreas.dahlum@ntfk.no Silje Skevik – Tlf.: 74121731 silje.skevik@ntfk.no Kenneth Arntzen Tlf.: 74169307 ppt@steinkjer.kommune.no Kenneth.arntzen@steinkjer.kommune.no Hilde Holmquist – Tlf.: 98253475 ppt@verran.kommune.no Åse Kristiansen - Tlf.: 74217250 Ase.kristiansen@namsos.kommune.no Tove Nyborg Tove.nyborg@namsos.kommune.no Oddveig Regine Amdal – tlf.: 74312170 / 41441644 oddveig.regine.amdal@grong.kommune.no Heidi Volden – Tlf.: 74396030 ppt@naroy.kommune.no heidi-f.volden@naroy.kommune.no Vigdis Tinbod – Tlf.: 74696030 Vigdis.tinbod@naroy.kommune.no November2012

2 Pedagogisk – psykologisk tjeneste PPT er et tilbud PPT er et tilbud både for opplæringsetaten og barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov i førskolealder, skole og læreforhold i bedrift (lærekandidat/lærlinger). PPT gir råd PPT gir råd og veiledning om problemer av både personlig, sosial og faglig karakter. Ansatte i PPT har taushetsplikt Tiltak blir utarbeidet i samarbeid med barnehage, skole, elev og foreldre/foresatte. Hvordan komme i kontakt? Det vanligste er at elever og lærlinger/lærekandidater får kontakt gjennom rådgiver, lærer eller faglig leder. Foreldre til barn i førskolealder og til elever i grunnskolen og elever i videregående skole kan også ta direkte kontakt. Tjenesten er gratis! PPT skal hjelpe PPT skal hjelpe barnehagen og skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringa bedre til rette for førskolebarn og elever med særskilte behov. PPT er sakkyndig instans PPT er sakkyndig instans ved behov for spesialpedagogisk hjelp, spesialundervisning, inntak til særskilt prioritert Vg1, søknad om rett til to ekstra år i videregående opplæring, søknad om tegnspråkopplæring, punktskriftopplæring,lærekandidater med mer. Meråker kommune PPT 7530 Meråker Stjørdal kommune PPT Rådhuset, 7501 Stjørdal Stjørdal, Frosta, Ole Vig vgs, Meråker vgs og Aglo vgs PPT for videregående opplæring, Levanger videregående skole Kirkegata 1, 7600 Levanger Levanger kommune PPT Rådhuset, Postboks 130, 7600 Levanger PPT for videregående opplæring, Verdal videregående skole Stiklestad alle 8 7654 Verdal Rita Govasmark – Tlf.: 90204215 rita.govasmark@meraker.kommune.no Turid Skumsvoll - 48281222 Tlf.: 74833600 – 74833612 turid.skumsvoll@stjordal.kommune.no turid.pedersen@stjordal.kommune.no frode.lauvsnes@stjordal.kommune.no kirsti.ostgard@stjordal.kommune.no Olav Hallset - Tlf.: 74086000 olav.hallset@ntfk.no Bjørg Holmen - Tlf.: 74052652 bjorg.holmen@levanger.kommune.no Anne Lisbeth Gjøvikli Tlf.: 74044000/462, 90982990 anne-lisbeth.gjovikli@ntfk.no Tone Marie Næss Tlf.: 74044000/409 tone-marie.nass@ntfk.no Kontaktpersoner Alle kommuner og fylkeskommuner skal ha en pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). I Nord- Trøndelag har vi ulike organiseringer: Kommunal/interkommunal, fylkeskommunal, eller en gjennomgående tjeneste som jobber med barn og unge i førskolealder, grunnskole, videregående opplæring og med voksne.


Laste ned ppt "Her alt e mulig - uansett Pedagogisk- psykologisk tjeneste PPT Nord-Trøndelag et tilbud gir råd skal hjelpe Pedagogisk –psykologisk tjeneste: Verdal kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google