Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pedagogisk-psykologisk tjeneste PPT Nord-Trøndelag

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pedagogisk-psykologisk tjeneste PPT Nord-Trøndelag"— Utskrift av presentasjonen:

1 Pedagogisk-psykologisk tjeneste PPT Nord-Trøndelag
Verdal kommune PPT Helsesenteret 7650 Verdal PPT Inderøy, Leksvik, Mosvik IKS Vennaliveien Inderøy PPT for videregående opplæring, Inderøy videregående skole Vennaliveien 11, 7670 Inderøy PPT for videregående opplæring, Steinkjer videregående skole Pb 2112 Bedriftspostkntr., 7708 Steinkjer Mære, Steinkjer og Leksvik vgs Steinkjer kommune PPT Serviceboks 2530 Rådhuset, 7729 Steinkjer Verran kommune PPT Liaveien Malm Verran kommune PPT for Namsosregionen Familiens Hus Carl Gulbransons gt Namsos Namsos, Overhalla, Fosnes, Flatanger, Namdalseid og Olav Duun vgs Indre Namdal BV og PPT Postboks Grong Grong, Høylandet, Lierne, Namsskogan, Snåsa, Røyrvik og Grong vgs PPT for Ytre Namdal 7970 Kolvereid Nærøy, Vikna, Leka, Ytre Namdal vgs og Val vgs Rune Martinsen Rune Marthinsen- , Tlf.: Siri Solberg Westerdahl- Tlf.: Mette Foseid Brattgjerd - Tlf.: Andreas Dahlum - Tlf.: Silje Skevik – Tlf.: Kenneth Arntzen Tlf.: Hilde Holmquist – Tlf.: Åse Kristiansen - Tlf.: Tove Nyborg Oddveig Regine Amdal – tlf.: / Heidi Volden – Tlf.: Vigdis Tinbod – Tlf.: et tilbud gir råd skal hjelpe November2012 Her alt e mulig - uansett

2 Pedagogisk – psykologisk tjeneste Pedagogisk – psykologisk tjeneste
Alle kommuner og fylkeskommuner skal ha en pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). I Nord-Trøndelag har vi ulike organiseringer: Kommunal/interkommunal, fylkeskommunal, eller en gjennomgående tjeneste som jobber med barn og unge i førskolealder, grunnskole, videregående opplæring og med voksne. Ansatte i PPT har taushetsplikt Tiltak blir utarbeidet i samarbeid med barnehage, skole, elev og foreldre/foresatte. Hvordan komme i kontakt? PPT er et tilbud Det vanligste er at elever og lærlinger/lærekandidater får kontakt gjennom rådgiver, lærer eller faglig leder. Foreldre til barn i førskolealder og til elever i grunnskolen og elever i videregående skole kan også ta direkte kontakt. Tjenesten er gratis! PPT er et tilbud både for opplæringsetaten og barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov i førskolealder, skole og læreforhold i bedrift (lærekandidat/lærlinger). PPT gir råd Kontaktpersoner Meråker kommune PPT 7530 Meråker Stjørdal kommune PPT Rådhuset, 7501 Stjørdal Stjørdal, Frosta, Ole Vig vgs, Meråker vgs og Aglo vgs PPT for videregående opplæring, Levanger videregående skole Kirkegata 1, 7600 Levanger Levanger kommune PPT Rådhuset, Postboks 130, 7600 Levanger PPT for videregående opplæring, Verdal videregående skole Stiklestad alle Verdal Rita Govasmark – Tlf.: Turid Skumsvoll Tlf.: – Olav Hallset - Tlf.: Bjørg Holmen - Tlf.: Anne Lisbeth Gjøvikli Tlf.: /462, Tone Marie Næss Tlf.: /409 PPT gir råd og veiledning om problemer av både personlig, sosial og faglig karakter. PPT skal hjelpe PPT skal hjelpe barnehagen og skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringa bedre til rette for førskolebarn og elever med særskilte behov. PPT er sakkyndig instans PPT er sakkyndig instans ved behov for spesialpedagogisk hjelp, spesialundervisning, inntak til særskilt prioritert Vg1, søknad om rett til to ekstra år i videregående opplæring, søknad om tegnspråkopplæring, punktskriftopplæring,lærekandidater med mer.


Laste ned ppt "Pedagogisk-psykologisk tjeneste PPT Nord-Trøndelag"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google