Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Hjerte-Lunge Redning Introduksjonskurs. 2 Hjerte-Lunge Redning: Hjertestans Alarmere og starte basal HLR Stanstralle, stansteam og avansert HLR EK:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Hjerte-Lunge Redning Introduksjonskurs. 2 Hjerte-Lunge Redning: Hjertestans Alarmere og starte basal HLR Stanstralle, stansteam og avansert HLR EK:"— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Hjerte-Lunge Redning Introduksjonskurs

2 2 Hjerte-Lunge Redning: Hjertestans Alarmere og starte basal HLR Stanstralle, stansteam og avansert HLR EK: HLR-Retningslinjer

3 3 M Å L: Alle personer med hjertestans skal f å basal HLR ø yeblikkelig, senest innen 1 min Alle personer med hjertestans skal defibrilleres innen 3 min p å sengepost og innen 1. min p å PO/IVA og i akutt mottak. Sykepleiere i akuttmottak, anestesi og PO/intensiv kan AHLR.

4 4 Hvordan utf ø re HLR? Bevisstløs person, reagerer ikke. Tilkall hjelp! Ringesnor eller rope. Frie luftveier, kontroller pust. Pasienten puster ikke normalt - Hjertestans. Trykk AKUTTALARM (Stansteam) / Ring 113 Kompresjoner/Innblåsinger med ratio 30:2.

5 5 REAGERER IKKE + PUSTER IKKE = HJERTESTANS

6 6 Hvem gir HLR? DU!!! og dine kolleger.

7 7 Alarmer:

8 8 Akuttalarm på: 3. syd og nord 4. syd og nord

9 9 Trykk ned ca. 5 cm midt på brystkassen.

10 10 Hold frie luftveier! Innblåsing i 1 sekund til brystet hever seg.

11 11 Kompresjoner/innblåsninger i forhold 30/2:

12 12 Oppgaveinndeling ved hjertestans: 1. Hjelper nr. 1 - finner pasient livløs, alarmerer internt, konstaterer hjertestans og starter brystkompresjoner. 2. Hjelper nr. 2 - trykker Akutt-alarm, henter akutt-tralle og pasientpapirer. Bytter med nr. 1 annet hvert minutt. 3. Hjelper nr. 3 – starter innblåsninger.

13 13 Stanstralle

14 14 7 Stans-traller: 1. 4. Syd (Til post 4 Syd og Nord) 2. 3.Syd (Til post 3. Syd og Nord) 3. 2. Syd (Til post 2.Syd og 2. Nord) 4. 1. Syd 5. Akuttmottaket (Skal ikke flyttes) 6. Dagkirurgen (Radiologisk avd, operasjonsavd. og resepsjonen) 7. Intensiv (PO/Intensiv og evt. operasjonsavd.) 8. Med. poliklinikk (Med.Kir.Revma. og Ger.pol, samt bassenget) 9. SKE

15 15 Stans-traller: Hentes av postpersonalet p å dag og kveldstid. Hentes av sykepleier fra mottak om natten. Anestesisykepleier fyller opp trallene etter stans.

16 16 Psykiatriske avdelinger Start basal hjerte- lungeredning Varsle AMK – ring 113 Finnes det en hjertestarter (halvautomatisk defibrilator) på din avdeling? Møte ambulansen, og vis hvor pasienten er Holde på med HLR til ambulansepersonellet sier at de tar over

17 17 Stansteamet blir varslet via calling: Medisinsk sekund æ rvakt, bakvakt og turnusleger. Anestesilege Anestesisykepleier Kirurgisk prim æ rvakt og turnusleger. Nattoversykepleier

18 18 Når stansteamet kommer: Fortsett med B-HLR, ikke stopp før teamet sier at de tar over. Viktig med tydelige meldinger og svar!  Hvem er pasienten?  Hva skjedde?  Innlagt for....

19 19 Stansteam starter med avansert HLR (AHLR): Kobler til defibrillator mens kompresjoner p å g å r og defibrillerer s å snart som mulig, hvis n ø dvendig. Medisinsk vaktlege (sekund æ rvakt) er ansvarlig for å defibrillere. Anestesilege/sykepleier sikrer luftveier og ventilerer pasienten. Intubasjon ved f ø rste anledning, men defibrillering har prioritet. Legger inn venekanyler, starter IV-v æ ske og gir medikamenter i henhold til retningslinjer. Mest erfaren medisinsk lege har lederansvaret.

20 20 Etterbehandling p å Intensivavdeling: Pasienten sederes dersom han ikke v å kner etter 5-10min. Terapautisk hypotermi (Rask nedkj ø ling til 33 º C i 24t). Kalde IV-v æ sker, is og kalde omslag.

21 21 Øvelse gjør mester!


Laste ned ppt "1 Hjerte-Lunge Redning Introduksjonskurs. 2 Hjerte-Lunge Redning: Hjertestans Alarmere og starte basal HLR Stanstralle, stansteam og avansert HLR EK:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google