Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hjerte-Lunge Redning Introduksjonskurs.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hjerte-Lunge Redning Introduksjonskurs."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hjerte-Lunge Redning Introduksjonskurs

2 Hjerte-Lunge Redning:
Hjertestans Alarmere og starte basal HLR Stanstralle, stansteam og avansert HLR EK: HLR-Retningslinjer

3 MÅL: Alle personer med hjertestans skal få basal HLR øyeblikkelig, senest innen 1 min Alle personer med hjertestans skal defibrilleres innen 3 min på sengepost og innen 1. min på PO/IVA og i akutt mottak. Sykepleiere i akuttmottak, anestesi og PO/intensiv kan AHLR.

4 Hvordan utføre HLR? Bevisstløs person, reagerer ikke.
Tilkall hjelp! Ringesnor eller rope. Frie luftveier, kontroller pust. Pasienten puster ikke normalt - Hjertestans. Trykk AKUTTALARM (Stansteam) / Ring 113 Kompresjoner/Innblåsinger med ratio 30:2.

5 REAGERER IKKE + PUSTER IKKE
= HJERTESTANS

6 Hvem gir HLR? DU!!! og dine kolleger.

7 Alarmer:

8 Akuttalarm på: 3. syd og nord 4. syd og nord

9 Trykk ned ca. 5 cm midt på brystkassen.

10 Hold frie luftveier! Innblåsing i 1 sekund til brystet hever seg.

11 Kompresjoner/innblåsninger i forhold 30/2:

12 Oppgaveinndeling ved hjertestans:
Hjelper nr. 1 - finner pasient livløs, alarmerer internt, konstaterer hjertestans og starter brystkompresjoner. Hjelper nr. 2 - trykker Akutt-alarm, henter akutt-tralle og pasientpapirer. Bytter med nr. 1 annet hvert minutt. Hjelper nr. 3 – starter innblåsninger.

13 Stanstralle

14 7 Stans-traller: 4. Syd (Til post 4 Syd og Nord)
Akuttmottaket (Skal ikke flyttes) Dagkirurgen (Radiologisk avd, operasjonsavd. og resepsjonen) Intensiv (PO/Intensiv og evt. operasjonsavd.) Med. poliklinikk (Med.Kir.Revma. og Ger.pol, samt bassenget) SKE

15 Stans-traller: Hentes av postpersonalet på dag og kveldstid.
Hentes av sykepleier fra mottak om natten. Anestesisykepleier fyller opp trallene etter stans.

16 Psykiatriske avdelinger
Start basal hjerte- lungeredning Varsle AMK – ring 113 Finnes det en hjertestarter (halvautomatisk defibrilator) på din avdeling? Møte ambulansen, og vis hvor pasienten er Holde på med HLR til ambulansepersonellet sier at de tar over

17 Stansteamet blir varslet via calling:
Medisinsk sekundærvakt, bakvakt og turnusleger. Anestesilege Anestesisykepleier Kirurgisk primærvakt og turnusleger. Nattoversykepleier

18 Når stansteamet kommer:
Fortsett med B-HLR, ikke stopp før teamet sier at de tar over. Viktig med tydelige meldinger og svar! Hvem er pasienten? Hva skjedde? Innlagt for....

19 Stansteam starter med avansert HLR (AHLR):
Kobler til defibrillator mens kompresjoner pågår og defibrillerer så snart som mulig, hvis nødvendig. Medisinsk vaktlege (sekundærvakt) er ansvarlig for å defibrillere. Anestesilege/sykepleier sikrer luftveier og ventilerer pasienten. Intubasjon ved første anledning, men defibrillering har prioritet. Legger inn venekanyler, starter IV-væske og gir medikamenter i henhold til retningslinjer. Mest erfaren medisinsk lege har lederansvaret.

20 Etterbehandling på Intensivavdeling:
Pasienten sederes dersom han ikke våkner etter 5-10min. Terapautisk hypotermi (Rask nedkjøling til 33ºC i 24t). Kalde IV-væsker, is og kalde omslag.

21 Øvelse gjør mester!


Laste ned ppt "Hjerte-Lunge Redning Introduksjonskurs."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google