Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Opplæring: Pasientsignal Sammenheng og brukerveiledning DatoVersjonForfatterGodkjent avEndringer utført 28.05.051.0André S. MathiesenTore Jo NilsenOpprettet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Opplæring: Pasientsignal Sammenheng og brukerveiledning DatoVersjonForfatterGodkjent avEndringer utført 28.05.051.0André S. MathiesenTore Jo NilsenOpprettet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Opplæring: Pasientsignal Sammenheng og brukerveiledning DatoVersjonForfatterGodkjent avEndringer utført 28.05.051.0André S. MathiesenTore Jo NilsenOpprettet 18.08.051.2André S. MathiesenTore Jo NilsenLettere formattering 17.10.051.3André S. MathiesenTore Jo NilsenOppdatert 30.01.061.4André S. MathiesenTore Jo NilsenOppdatert for rompanel 22.01.092.0Jostein MyreOppdatert for Fase II

2 2 Hva er Pasientsignal? Pasientsignal (anrop/hasteanrop) utløses ved en pasientsammenheng for å tilkalle/alarmere helsepersonell Pasientsignalanlegget består av ulike trekkontakter, og trykknapper som anropspanel, rompanel, vaktromsapparat osv. Pasientsignalanlegget er tilkoplet ulike IKT-komponenter som Pasientsignalapplikasjon* på sengetuns-PC, Telefoni*, og Pasientterminal* for å sikre en effektiv og presis tilkalling/alarmering av helsepersonell, som igjen kommer pasienten til gode *Se eget opplæringsmateriell for tilhørende IKT-komponent

3 3 Hva finner jeg i dokumentet? 1.Hva er sammenhengen?Hva er sammenhengen? 2.Hvordan utløses et pasientsignal?Hvordan utløses et pasientsignal? 3.Hva skjer etter at et pasientsignal er utløst?Hva skjer etter at et pasientsignal er utløst? 4.Ved pasientsignal, hvordan blir man tilkalt?Ved pasientsignal, hvordan blir man tilkalt? 5.Hvordan avvises et mottatt pasientsignal?Hvordan avvises et mottatt pasientsignal? 6.Hvordan avstille et pasientsignal?Hvordan avstille et pasientsignal? 7.Hvordan utløses et hasteanrop?Hvordan utløses et hasteanrop? 8.Hva skjer ved hasteanrop-alarmering?Hva skjer ved hasteanrop-alarmering? 9.Hvordan avstilles et hasteanrop?Hvordan avstilles et hasteanrop? 10.Hvor finner jeg mer informasjon?Hvor finner jeg mer informasjon? MERK: De anvendte bildene/figurene vil kunne fravike det som vises på de ulike IKT-komponentene

4 4 Hva er sammenhengen? *Se eget opplæringsmateriell for Pasientsignalapplikasjon Tilkaller/alarmererUtløser pasientsignal Pasient PC på sengetun På PC’en går et program 24-7 med tilgang til pasientsignalsoversikt, bemanningsplan, og pasientregistrering, kalt Pasientsignal- applikasjon* Sendes/vises Registrert i Bemannings- plan i Pasientsignal- applikasjon* Helsepersonell Telefon Vaktromsapparat Rompanel Tilhørende Pasientterminal Anropspanel Våtsone Pasientpanel

5 5 Pasientsignal (Anrop) utløses ved ett av følgende: 1.Trekke i snoren på anropspanel* 2.Trykke på signalknapp på pasientterminalen 3.Trykke på rød knapp på rompanel Hvordan utløses et pasientsignal på rom? *MERK: Rød napp på anropspanelet utløser hasteanrop og ikke vanlig anrop Pasientterminal Anropspanel Lysdiode Trekksnor Rompanel Lysdioder Display Trykknapper

6 6 Hvordan utløses et pasientsignal på bad? (1/2) Pasientsignal (anrop) på bad med eget anropspanel, men felles rompanel med sengerom utløses ved følgende: 1.Trekke i snor* Anropspanel (Våtsone) Lysdiode Trekksnor *MERK: Rød napp på anropspanelet utløser hasteanrop og ikke vanlig anrop

7 7 Pasientsignal (anrop) på bad med eget anropspanel og rompanel utløses ved ett av følgende: 1.Trekke i snor på anropspanel* 2.Trykke på rød knapp på rompanel Hvordan utløses et pasientsignal på bad? (2/2) Anropspanel (Våtsone) Lysdiode Trekksnor Rompanel Lysdioder Display Trykknapper *MERK: Rød napp på anropspanelet utløser hasteanrop og ikke vanlig anrop

8 8 1 Nummer og sted* Etter at et pasientsignal (anrop) er utløst skjer følgende samtidig: 1.Lysdioder tennes inne på rommet. På vaktromsapparat avgis lydsignal. Display viser nummer- og stedsangivelse Eks: Seng 205 2.På sengetuns-PC, markerer Visning** med rødt hvor signalet kommer i fra 3.Dedikert pleiepersonell registrert i Bemanningsplan** tilkalles på Telefon Hva skjer etter at et pasientsignal er utløst? *Nummer og sted vil vises på rompanelenes display i naborommene som er tilstedemarkert **Se eget opplæringsmateriell for Pasientsignalapplikasjon Telefon 3 Pasient på Seng 205 har utløst et anrop 2

9 9 Ved pasientsignal (anrop), hvordan blir man tilkalt? Pleiepersonell registrert i Bemanningsplan* for aktuelle sengetun, vil bli tilkalt på trådløs telefon Følgende vil skje: 1.Melding vises med lydsignal 2.Velg OK** 3.Tilkallingen legges i Arbeidsliste, som er pleiepersonellets liste over bekreftete tilkallinger på trådløs IP telefon 4.Pleiepersonell har 2 min. på seg for å tilstedemarkere seg på rommet, ellers videresendes meldingen til neste registrerte pleiepersonell *Se eget opplæringsmateriell for Pasientsignal applikasjon **Ved ingen respons innen 15 sekunder, vil melding videresendes til neste person registrert i Bemanningsplan 2 3 1 Type tilkalling Respons- alternativ

10 10 Hvordan avvises et mottatt pasientsignal? Pleiepersonell registrert i Bemanningsplan* for aktuelle sengetun, vil bli tilkalt på trådløs telefon. Følgende vil skje: 1.Melding vises og det avgis et lydsignal 2.Velg Avvis 3.Tilkallingen videresendes automatisk til neste ressurs registrert i Bemanningsplanen inntil den er bekreftet 4.Signalet vil også automatisk sendes videre til neste ressurs dersom personell ikke foretar seg noe innen 15 sek. 1 2 *Se eget opplæringsmateriell for Pasientsignalapplikasjon 3

11 11 Hvordan avstille et pasientsignal? Følgende skjer: 1.Pleiepersonell trykker grønn knapp på tilstedepanel 2.Følgende vises i Visning på Pasientsignalapplikasjon 3.Bekreftet tilkalling fjernes fra Arbeidsliste på telefon til aktuelle pleiepersonell 4.Pleiepersonell trykker igjen på grønn knapp og pasientsignalet avstilles *Nummer og sted vil vises på rompanelenes display i naborommene som er tilstedemarkert MERK: Det er ikke nødvendig at samme pleiepersonell som har mottatt og bekreftet pasientsignalet og går til rom for tilstedemarkering. 1 Grønn blinking Telefon 3 2 Viser tilstedemarkert(e) rom 4 Nummer og sted*

12 12 Hvordan utløses et hasteanrop? (1/3) Alarmering ved hasteanrop skjer kun i de tilfeller der pleiepersonell ser at behovet for assistanse er nødvendig Hasteanrop utløses ved: 1.Trykk på den røde knappen på anropspanelet 2.Trykk på rød knapp på rompanel, om rom ikke er tilstedemarkert trykkes og holdes rød knapp inne i 2 sekunder. AnropspanelRompanel Trykk, evt. trykk og hold i 2 sek. dersom rom ikke er tilstedemarkert Trykk en gang

13 13 Hvordan utløses et hasteanrop? (2/3) På BAD med eget anropspanel og rompanel utløses hasteanrop ved: 1.Trykk på den røde knappen på anropspanelet 2.Trykk på rød knapp på rompanel, om rom ikke er tilstedemarkert trykkes og holdes rød knapp inne i 2 sekunder. AnropspanelRompanel Trykk, evt. trykk og hold i 2 sek. dersom rom ikke er tilstedemarkert Trykk en gang

14 14 Hvordan utløses et hasteanrop? (3/3) På BAD med eget anropspanel, men felles tilstedepanel med sengerom utløses hasteanrop ved: 1.Trykk på den røde knappen på anropspanelet Anropspanel Trykk en gang

15 15 Hva skjer ved hasteanrop-alarmering? (1/3) Ved hasteanrop vil følgende vil skje samtidig: 1.Alarmen indikeres ved et akutt hastig lydsignal med mindre enn ett sekunds intervall mellom hvert signal 2.Røde tall for romnr. og stedsangivelse vil blinke hurtig på vaktromsapparatet og samtlige av tunets tilstedemarkerte rompaneler. Dette anropet har prioritet. Ved flere utløste hasteanrop vil røde tall og tekster rullere på vaktromsapparatets og rompanelenes display 3.På tilhørende rompanelet i rommet der det ble trykket, vil det blinke både grønt og rødt dioder

16 16 Hva skjer ved hasteanrop-alarmering? (2/3) 4.Hasteanropsmelding vises på samtlige av pleiepersonellets trådløse IP telefoner tilknyttet aktuelle sengetun 5.Hasteanropsmelding kan ikke avvises, kun bekreftes for deretter å legges øverst på Arbeidsliste 5 4 Type tilkalling Respons- alternativ Melding (Hasteanrop) Arbeidsliste med hasteanrop

17 17 Hva skjer ved hasteanrop-alarmering? (3/3) 6.Følgende indikeres i Visning i Pasientsignalapplikasjon på sengetuns-PC 6 Hasteanropsmarkering

18 18 Hvordan avstilles et hasteanrop? Følgende skjer: 1.Pleiepersonell trykker på grønn knapp for tilstedemarkering på aktuellt rom 2.Alle visninger på tilstedemarkerte rompanel indikerer tilstedemarkering 3.Hasteanropsmarkering i Visning på Pasientsignalapplikasjon på sengetuns-PC indikerer nå tilstedemarkering 4.Oppføringen i Arbeidsliste på pleiepersonellets trådløse IP telefoner forsvinner 5.Pleiepersonell trykker igjen på grønn knapp for avstilling/nullstilling 6.Alle visninger på tilstedemarkerte rompanel og i Visning på Pasientsignalapplikasjonen forsvinner

19 19 Hvor finner jeg mer informasjon? Se opplæringsmateriell for følgende IKT-komponenter: –Telefoni –Alarmering –Pasientterminal Nettsider på Kilden og St. Olavs Hospital –Ofte Stilte Spørsmål (OSS) –Brukermanual Kontakt superbruker og/eller brukerstøtte


Laste ned ppt "Opplæring: Pasientsignal Sammenheng og brukerveiledning DatoVersjonForfatterGodkjent avEndringer utført 28.05.051.0André S. MathiesenTore Jo NilsenOpprettet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google