Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Opplæring: Pasientsignal

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Opplæring: Pasientsignal"— Utskrift av presentasjonen:

1 Opplæring: Pasientsignal
Sammenheng og brukerveiledning Dato Versjon Forfatter Godkjent av Endringer utført 1.0 André S. Mathiesen Tore Jo Nilsen Opprettet 1.2 Lettere formattering 1.3 Oppdatert 1.4 Oppdatert for rompanel 2.0 Jostein Myre Oppdatert for Fase II

2 Hva er Pasientsignal? Pasientsignal (anrop/hasteanrop) utløses ved en pasientsammenheng for å tilkalle/alarmere helsepersonell Pasientsignalanlegget består av ulike trekkontakter, og trykknapper som anropspanel, rompanel, vaktromsapparat osv. Pasientsignalanlegget er tilkoplet ulike IKT-komponenter som Pasientsignalapplikasjon* på sengetuns-PC, Telefoni*, og Pasientterminal* for å sikre en effektiv og presis tilkalling/alarmering av helsepersonell, som igjen kommer pasienten til gode *Se eget opplæringsmateriell for tilhørende IKT-komponent

3 Hva finner jeg i dokumentet?
Hva er sammenhengen? Hvordan utløses et pasientsignal? Hva skjer etter at et pasientsignal er utløst? Ved pasientsignal, hvordan blir man tilkalt? Hvordan avvises et mottatt pasientsignal? Hvordan avstille et pasientsignal? Hvordan utløses et hasteanrop? Hva skjer ved hasteanrop-alarmering? Hvordan avstilles et hasteanrop? Hvor finner jeg mer informasjon? MERK: De anvendte bildene/figurene vil kunne fravike det som vises på de ulike IKT-komponentene

4 Utløser pasientsignal
Hva er sammenhengen? Utløser pasientsignal Sendes/vises Tilkaller/alarmerer Tilhørende Pasient Anropspanel Våtsone Rompanel Pasientpanel PC på sengetun Telefon Helsepersonell Vaktromsapparat Pasientterminal På PC’en går et program 24-7 med tilgang til pasientsignalsoversikt, bemanningsplan, og pasientregistrering, kalt Pasientsignal- applikasjon* Registrert i Bemannings- plan i Pasientsignal- applikasjon* *Se eget opplæringsmateriell for Pasientsignalapplikasjon

5 Hvordan utløses et pasientsignal på rom?
Pasientsignal (Anrop) utløses ved ett av følgende: Trekke i snoren på anropspanel* Trykke på signalknapp på pasientterminalen Trykke på rød knapp på rompanel Lysdiode Trekksnor Anropspanel Display Lysdioder Trykknapper Rompanel Pasientterminal *MERK: Rød napp på anropspanelet utløser hasteanrop og ikke vanlig anrop

6 Hvordan utløses et pasientsignal på bad? (1/2)
Pasientsignal (anrop) på bad med eget anropspanel, men felles rompanel med sengerom utløses ved følgende: Trekke i snor* Lysdiode Trekksnor Anropspanel (Våtsone) *MERK: Rød napp på anropspanelet utløser hasteanrop og ikke vanlig anrop

7 Hvordan utløses et pasientsignal på bad? (2/2)
Pasientsignal (anrop) på bad med eget anropspanel og rompanel utløses ved ett av følgende: Trekke i snor på anropspanel* Trykke på rød knapp på rompanel Lysdiode Trekksnor Anropspanel (Våtsone) Display Lysdioder Trykknapper Rompanel *MERK: Rød napp på anropspanelet utløser hasteanrop og ikke vanlig anrop

8 Hva skjer etter at et pasientsignal er utløst?
Nummer og sted* Etter at et pasientsignal (anrop) er utløst skjer følgende samtidig: Lysdioder tennes inne på rommet. På vaktromsapparat avgis lydsignal. Display viser nummer- og stedsangivelse Eks: Seng 205 På sengetuns-PC, markerer Visning** med rødt hvor signalet kommer i fra Dedikert pleiepersonell registrert i Bemanningsplan** tilkalles på Telefon 1 2 Pasient på Seng 205 har utløst et anrop 3 *Nummer og sted vil vises på rompanelenes display i naborommene som er tilstedemarkert **Se eget opplæringsmateriell for Pasientsignalapplikasjon Telefon

9 Ved pasientsignal (anrop), hvordan blir man tilkalt?
1 Pleiepersonell registrert i Bemanningsplan* for aktuelle sengetun, vil bli tilkalt på trådløs telefon Følgende vil skje: Melding vises med lydsignal Velg OK** Tilkallingen legges i Arbeidsliste, som er pleiepersonellets liste over bekreftete tilkallinger på trådløs IP telefon Pleiepersonell har 2 min. på seg for å tilstedemarkere seg på rommet, ellers videresendes meldingen til neste registrerte pleiepersonell Type tilkalling Respons- alternativ 2 3 *Se eget opplæringsmateriell for Pasientsignal applikasjon **Ved ingen respons innen 15 sekunder, vil melding videresendes til neste person registrert i Bemanningsplan

10 Hvordan avvises et mottatt pasientsignal?
1 Pleiepersonell registrert i Bemanningsplan* for aktuelle sengetun, vil bli tilkalt på trådløs telefon. Følgende vil skje: Melding vises og det avgis et lydsignal Velg Avvis Tilkallingen videresendes automatisk til neste ressurs registrert i Bemanningsplanen inntil den er bekreftet Signalet vil også automatisk sendes videre til neste ressurs dersom personell ikke foretar seg noe innen 15 sek. 2 3 *Se eget opplæringsmateriell for Pasientsignalapplikasjon

11 Hvordan avstille et pasientsignal?
1 Grønn blinking Følgende skjer: Pleiepersonell trykker grønn knapp på tilstedepanel Følgende vises i Visning på Pasientsignalapplikasjon Bekreftet tilkalling fjernes fra Arbeidsliste på telefon til aktuelle pleiepersonell Pleiepersonell trykker igjen på grønn knapp og pasientsignalet avstilles Nummer og sted* 4 Viser tilstedemarkert(e) rom 2 3 Telefon *Nummer og sted vil vises på rompanelenes display i naborommene som er tilstedemarkert MERK: Det er ikke nødvendig at samme pleiepersonell som har mottatt og bekreftet pasientsignalet og går til rom for tilstedemarkering.

12 Hvordan utløses et hasteanrop? (1/3)
Alarmering ved hasteanrop skjer kun i de tilfeller der pleiepersonell ser at behovet for assistanse er nødvendig Hasteanrop utløses ved: Trykk på den røde knappen på anropspanelet Trykk på rød knapp på rompanel, om rom ikke er tilstedemarkert trykkes og holdes rød knapp inne i 2 sekunder. Trykk en gang Trykk, evt. trykk og hold i 2 sek. dersom rom ikke er tilstedemarkert Anropspanel Rompanel

13 Hvordan utløses et hasteanrop? (2/3)
På BAD med eget anropspanel og rompanel utløses hasteanrop ved: Trykk på den røde knappen på anropspanelet Trykk på rød knapp på rompanel, om rom ikke er tilstedemarkert trykkes og holdes rød knapp inne i 2 sekunder. Trykk en gang Trykk, evt. trykk og hold i 2 sek. dersom rom ikke er tilstedemarkert Anropspanel Rompanel

14 Hvordan utløses et hasteanrop? (3/3)
På BAD med eget anropspanel, men felles tilstedepanel med sengerom utløses hasteanrop ved: Trykk på den røde knappen på anropspanelet Trykk en gang Anropspanel

15 Hva skjer ved hasteanrop-alarmering? (1/3)
Ved hasteanrop vil følgende vil skje samtidig: Alarmen indikeres ved et akutt hastig lydsignal med mindre enn ett sekunds intervall mellom hvert signal Røde tall for romnr. og stedsangivelse vil blinke hurtig på vaktromsapparatet og samtlige av tunets tilstedemarkerte rompaneler. Dette anropet har prioritet. Ved flere utløste hasteanrop vil røde tall og tekster rullere på vaktromsapparatets og rompanelenes display På tilhørende rompanelet i rommet der det ble trykket, vil det blinke både grønt og rødt dioder

16 Hva skjer ved hasteanrop-alarmering? (2/3)
4 Hasteanropsmelding vises på samtlige av pleiepersonellets trådløse IP telefoner tilknyttet aktuelle sengetun Hasteanropsmelding kan ikke avvises, kun bekreftes for deretter å legges øverst på Arbeidsliste Type tilkalling Respons- alternativ Melding (Hasteanrop) 5 Arbeidsliste med hasteanrop

17 Hva skjer ved hasteanrop-alarmering? (3/3)
Følgende indikeres i Visning i Pasientsignalapplikasjon på sengetuns-PC Hasteanropsmarkering 6

18 Hvordan avstilles et hasteanrop?
Følgende skjer: Pleiepersonell trykker på grønn knapp for tilstedemarkering på aktuellt rom Alle visninger på tilstedemarkerte rompanel indikerer tilstedemarkering Hasteanropsmarkering i Visning på Pasientsignalapplikasjon på sengetuns-PC indikerer nå tilstedemarkering Oppføringen i Arbeidsliste på pleiepersonellets trådløse IP telefoner forsvinner Pleiepersonell trykker igjen på grønn knapp for avstilling/nullstilling Alle visninger på tilstedemarkerte rompanel og i Visning på Pasientsignalapplikasjonen forsvinner

19 Hvor finner jeg mer informasjon?
Se opplæringsmateriell for følgende IKT-komponenter: Telefoni Alarmering Pasientterminal Nettsider på Kilden og St. Olavs Hospital Ofte Stilte Spørsmål (OSS) Brukermanual Kontakt superbruker og/eller brukerstøtte


Laste ned ppt "Opplæring: Pasientsignal"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google