Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tema: inhabilitet Faglig Forum for Formannskapssekretærer i Sandnes mandag 8. juni 2009 Advokat Rune Kanne.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tema: inhabilitet Faglig Forum for Formannskapssekretærer i Sandnes mandag 8. juni 2009 Advokat Rune Kanne."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tema: inhabilitet Faglig Forum for Formannskapssekretærer i Sandnes mandag 8. juni 2009 Advokat Rune Kanne

2 Hva er inhabilitet? Inhabilitet vil si at det foreligger omstendigheter som er egnet til å svekke tilliten til tjenestemannens upartiskhet Hvorfor har en bestemmelser om inhabilitet? –Objektiv/upartisk saksbehandling –Sikre kommunens tillit

3 Når gjelder inhabilitetsreglene? Når gjelder inhabilitetsbestemmelsene –Alle saker som skal eller forventes å skulle munne ut i en avgjørelse Hvem ”rammes” av reglene om inhabilitet –Alle som opptrer på vegne av kommunen dvs både fast ansatte, midlertidig ansatte og politikere

4 Når er en person inhabil? En person er inhabil når: –Vedkommende rammes av et av forholdene som er nevnt i fvl. § 6, første ledd. (automatisk inhabilitet) –Eller det foreligger andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet, se fvl. § 6, annet ledd.

5 Automatisk inhabil § 6, 1.ledd Eksempler på automatisk inhabilitet etter 1. ledd, hvis noen av disse er part i saken –For nært slektskap el. svogerskap –Ektefelle –Forlovelse/ samboer –Verge/ fullmektig –Ledende stilling –Styremedlem

6 Særegne forhold Eksempler på andre særegne forhold etter fvl. § 6 annet ledd som medfører inhabilitet: –Sterkt vennskap el. fiendeskap –Avhengighetsforhold –Konkurranseforhold –Politisk standpunkt –Flere forhold til sammen

7 Inhabilitetssmitte/ Kurante saker Inhabilitetssmitte (avledet inhabilitet) –Etter § 6 tredje ledd kan inhabilitet hos en overordnet føre til at en underordnet heller ikke kan treffe avgjørelse i saken. Det oppstår ikke inhabilitet i kurante saker

8 Hvem avgjør om noen er inhabile? –Hovedregelen er tjenestemannen selv avgjør om inhabil –Hvis politiker avgjør det politiske organet

9 Hva skjer hvis en person er inhabil? Virkningen av inhabilitet –- ”ut av saken” Kommuneloven § 40 nr 3 Husk redningsplanke fvl. § 41 –Et enkeltvedtak er likevel gyldig dersom feilen ikke har hatt betydning for innholdet i vedtaket


Laste ned ppt "Tema: inhabilitet Faglig Forum for Formannskapssekretærer i Sandnes mandag 8. juni 2009 Advokat Rune Kanne."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google