Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Knight, Kap.35 Polarisering, generelt:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Knight, Kap.35 Polarisering, generelt:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Knight, Kap.35 Polarisering, generelt:
I en elektromagnetisk bølge er en elektrisk feltvektor og en magnetisk feltvektor som svinger. Polariseringen bestemmer hvilken retning den elektriske vektoren svinger. Planpolarisering/lineær polarisering: Feltvektoren svinger i et plan. Utbredelsesretning: Langs positiv x-akse. Den elektriske feltvektoren svinger langs z-aksen i x-z planet. Eksempel: Radiobølger fra dipol eller piskantenner. Lysbølger etter å ha passert en polarisator.

2 En polarisator slipper gjennom den komponenten som har
Lys. Vanlig lys er upolarisert. Feltvektoren kan da svinge i alle retninger i et plan som er vinkelrett på lysstrålen. En polarisator slipper gjennom den komponenten som har retning langs polarisatorens akse. Polarisatorakse I tegningen kommer lyset med retning ut av arket (mot deg). Den røde komponenten av feltvektoren slipper igjennom polarisatoren, den grønne gjør det ikke. POLARISATOR lys Polarisatorakse Animasjon: Virkning av en polarisator her Før polarisator Etter polarisator

3 Det skjer en delvis polarisering når lys blir reflektert (snø, vann)
Størst horisontalkomponent lys Reflekterende flate Animasjon: Virkning av polarisator her Sirkulær polarisering. w Desom bølgens frekvens er f, vil feltvektoren rotere med vinkelhastighet w = 2 p f. Animasjon 1 Animasjon 2


Laste ned ppt "Knight, Kap.35 Polarisering, generelt:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google