Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Polarisering, generelt: I en elektromagnetisk bølge er en elektrisk feltvektor og en magnetisk feltvektor som svinger. Polariseringen bestemmer hvilken.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Polarisering, generelt: I en elektromagnetisk bølge er en elektrisk feltvektor og en magnetisk feltvektor som svinger. Polariseringen bestemmer hvilken."— Utskrift av presentasjonen:

1 Polarisering, generelt: I en elektromagnetisk bølge er en elektrisk feltvektor og en magnetisk feltvektor som svinger. Polariseringen bestemmer hvilken retning den elektriske vektoren svinger. Planpolarisering/lineær polarisering: Feltvektoren svinger i et plan. Utbredelsesretning: Langs positiv x-akse. Den elektriske feltvektoren svinger langs z-aksen i x-z planet. Eksempel: Radiobølger fra dipol eller piskantenner. Lysbølger etter å ha passert en polarisator.

2 Lys. Vanlig lys er upolarisert. Feltvektoren kan da svinge i alle retninger i et plan som er vinkelrett på lysstrålen. En polarisator slipper gjennom den komponenten som har retning langs polarisatorens akse. Polarisatorakse I tegningen kommer lyset med retning ut av arket (mot deg). Den røde komponenten av feltvektoren slipper igjennom polarisatoren, den grønne gjør det ikke. lys Før polarisator Etter polarisator Polarisatorakse POLARISATOR Animasjon: Virkning av en polarisator her Virkning av en polarisator her

3 Det skjer en delvis polarisering når lys blir reflektert (snø, vann) Reflekterende flate lys Størst horisontalkomponent Sirkulær polarisering.  AnimasjonAnimasjon 1 AnimasjonAnimasjon 2 Desom bølgens frekvens er f, vil feltvektoren rotere med vinkelhastighet  = 2  f. Animasjon: Virkning av polarisator her Virkning av polarisator her


Laste ned ppt "Polarisering, generelt: I en elektromagnetisk bølge er en elektrisk feltvektor og en magnetisk feltvektor som svinger. Polariseringen bestemmer hvilken."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google