Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eksempel på SQL ”SQL-setninger” har en struktur som likner på ”naturlig språk”, med ”verb, subjekter og adjektiver”. SQL-setningene begynner alltid med.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eksempel på SQL ”SQL-setninger” har en struktur som likner på ”naturlig språk”, med ”verb, subjekter og adjektiver”. SQL-setningene begynner alltid med."— Utskrift av presentasjonen:

1 Eksempel på SQL ”SQL-setninger” har en struktur som likner på ”naturlig språk”, med ”verb, subjekter og adjektiver”. SQL-setningene begynner alltid med et verb. CREATE TABLE Ordre ( Id INT NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, Vare VARCHAR(10), Antall INT(5) ) ; INSERT INTO Ordre VALUES (0,'Epler',12) ; SELECT Antall FROM Ordre WHERE Vare LIKE 'Epler' ; DROP TABLE Ordre ; Selv uten særlig kjennskap til SQL, er det mulig å forstå en del av hva som foregår her. I første setning opprettes en tabell med navnet "Ordre". ”Ordre”-tabellen skal inneholde tre kolonner (felt) med navnene "Id", "Vare" og "Antall" med henholdsvis datatypene INT, VARCHAR og INT (angir bl.a. om det er tekst eller et ”matematisk” tall – i motsetning til f.eks. et postnummer, som skal lagres i de forskjellige feltene. Mer her). I setning 2 blir det lagt inn en ordre i tabellen. Legg merke til tekster er er omsluttet av enkle anførselstegn. Setning 3 skriver ut alle eple-ordre samt antallet epler den enkelte ordre inneholder, linje for linje (dersom det finnes mer enn en eple-ordre). I siste setning slettes ”Ordre”-tabellen.

2 INSERT, UPDATE, DELETE INSERT INTO tabell (felter) VALUES (verdier) INSERT INTO bileiere VALUES (0,‘Jan‘,’Hansen’,’1473’); UPDATE tabell SET betingelse WHERE betingelse UPDATE bileiere SET fornavn=’Marie' WHERE fornavn=’Maria’; DELETE FROM tabell (felt) WHERE betingelse DELETE FROM bileiere WHERE etternavn=‘Seim’;

3 Se ett eller flere felt i en tabell Se sortert utvalg
SELECT Se alle data i en tabell. SELECT * FROM bileiere ; Se ett eller flere felt i en tabell SELECT etternavn, postnr FROM bileiere ; Se sortert utvalg SELECT * FROM bileiere ORDER BY etternavn ; Se gruppert utvalg av en tabell SELECT * FROM bileiere GROUP BY fornavn ; Se de 3 første postene i en tabell, sortert SELECT * FROM bileiere ORDER BY etternavn LIMIT 0,3 ; Se verdier fra ett felt (= SELECT biltype FROM biler GROUP BY biltype) SELECT DISTINCT biltype FROM biler ; Søk etter en del av en tekst SELECT fornavn, etternavn, biltype FROM biler, bileiere WHERE biltype LIKE ’t%’ ;

4 SELECT fra flere tabeller
SELECT fornavn, etternavn, biltype FROM bileiere, biler WHERE eier_id=bileier_id; bileier_id er primærnøkkel i tabellen bileiere, og er også fremmednøkkel i tabellen biler, der feltet kalles eier_id. Dersom man hadde valgt å gi fremmednøkkelfeltet i biler identisk navn med primærnøkkelfeltet i bileiere (altså kalt begge felt for eier_id), måtte man ha benyttet følgende SQL-setning: SELECT fornavn, etternavn, biltype FROM bileiere, biler WHERE bileiere.eier_id=biler.eier_id;

5 Tommelfingerregler for tabeller og felt
primærnøkkelfelt skal defineres som: tinyint (dersom autoincrement er valgt, hvis ikke varchar), unsigned (=ikke-negativ), not NULL og autoincrement (dvs automatisk justering av id-feltet fra startverdi 1 og oppover for hver ny post som settes inn i tabellen)


Laste ned ppt "Eksempel på SQL ”SQL-setninger” har en struktur som likner på ”naturlig språk”, med ”verb, subjekter og adjektiver”. SQL-setningene begynner alltid med."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google