Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eksempel på SQL  ”SQL-setninger” har en struktur som likner på ”naturlig språk”, med ”verb, subjekter og adjektiver”. SQL- setningene begynner alltid.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eksempel på SQL  ”SQL-setninger” har en struktur som likner på ”naturlig språk”, med ”verb, subjekter og adjektiver”. SQL- setningene begynner alltid."— Utskrift av presentasjonen:

1 Eksempel på SQL  ”SQL-setninger” har en struktur som likner på ”naturlig språk”, med ”verb, subjekter og adjektiver”. SQL- setningene begynner alltid med et verb. 1.CREATE TABLE Ordre ( Id INT NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, Vare VARCHAR(10), Antall INT(5) ) ; 2.INSERT INTO Ordre VALUES (0,'Epler',12) ; 3.SELECT Antall FROM Ordre WHERE Vare LIKE 'Epler' ; 4.DROP TABLE Ordre ; Selv uten særlig kjennskap til SQL, er det mulig å forstå en del av hva som foregår her. I første setning opprettes en tabell med navnet "Ordre". ”Ordre”- tabellen skal inneholde tre kolonner (felt) med navnene "Id", "Vare" og "Antall" med henholdsvis datatypene INT, VARCHAR og INT (angir bl.a. om det er tekst eller et ”matematisk” tall – i motsetning til f.eks. et postnummer, som skal lagres i de forskjellige feltene. Mer her). I setning 2 blir det lagt inn en ordre i tabellen. Legg merke til tekster er er omsluttet av enkle anførselstegn. Setning 3 skriver ut alle eple-ordre samt antallet epler den enkelte ordre inneholder, linje for linje (dersom det finnes mer enn en eple- ordre). I siste setning slettes ”Ordre”-tabellen.her

2 INSERT, UPDATE, DELETE  INSERT INTO tabell (felter) VALUES (verdier) INSERT INTO bileiere VALUES (0,‘Jan‘,’Hansen’,’1473’);  UPDATE tabell SET betingelse WHERE betingelse UPDATE bileiere SET fornavn=’Marie' WHERE fornavn=’Maria’;  DELETE FROM tabell (felt) WHERE betingelse DELETE FROM bileiere WHERE etternavn=‘Seim’;

3 SELECT  Se alle data i en tabell. SELECT * FROM bileiere ;  Se ett eller flere felt i en tabell SELECT etternavn, postnr FROM bileiere ;  Se sortert utvalg SELECT * FROM bileiere ORDER BY etternavn ;  Se gruppert utvalg av en tabell SELECT * FROM bileiere GROUP BY fornavn ;  Se de 3 første postene i en tabell, sortert SELECT * FROM bileiere ORDER BY etternavn LIMIT 0,3 ;  Se verdier fra ett felt (= SELECT biltype FROM biler GROUP BY biltype) SELECT DISTINCT biltype FROM biler ;  Søk etter en del av en tekst SELECT fornavn, etternavn, biltype FROM biler, bileiere WHERE biltype LIKE ’t%’ ;

4 SELECT fra flere tabeller  SELECT fornavn, etternavn, biltype FROM bileiere, biler WHERE eier_id=bileier_id; bileier_id er primærnøkkel i tabellen bileiere, og er også fremmednøkkel i tabellen biler, der feltet kalles eier_id. Dersom man hadde valgt å gi fremmednøkkelfeltet i biler identisk navn med primærnøkkelfeltet i bileiere (altså kalt begge felt for eier_id), måtte man ha benyttet følgende SQL-setning: SELECT fornavn, etternavn, biltype FROM bileiere, biler WHERE bileiere.eier_id=biler.eier_id;

5 Tommelfingerregler for tabeller og felt  primærnøkkelfelt skal defineres som: tinyint (dersom autoincrement er valgt, hvis ikke varchar), unsigned (=ikke-negativ), not NULL og autoincrement (dvs automatisk justering av id- feltet fra startverdi 1 og oppover for hver ny post som settes inn i tabellen)


Laste ned ppt "Eksempel på SQL  ”SQL-setninger” har en struktur som likner på ”naturlig språk”, med ”verb, subjekter og adjektiver”. SQL- setningene begynner alltid."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google