Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mål og prioriteringer for rekrutteringsarbeidet 2009-2010 Svein-Erik Dippner Klubb- og medlemsutvikling, D2260.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mål og prioriteringer for rekrutteringsarbeidet 2009-2010 Svein-Erik Dippner Klubb- og medlemsutvikling, D2260."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mål og prioriteringer for rekrutteringsarbeidet 2009-2010 Svein-Erik Dippner Klubb- og medlemsutvikling, D2260

2 Guvernørens mål for D2260 ved utgangen 2009 - 2010 Antall medlemmer økes til 2150 (fra 2109) Gjennomsnittsalderen reduseres til 61 år Kvinneandelen økes til 15% (fra ca. 13.2%) Ingen klubber uten kvinner Ingen klubber med mindre enn 25 medlemmer Mangfold i klubbene (yrke, alder, etnisk bakgrunn, livssyn, interesser,....) Medlemsrekruttering 26. og 27. august 2009svein-erik@dippner.netSlide nr. 2

3 Medlemsutvikling i D2260 sammenlignet med forrige år Medlemsrekruttering 26. og 27. august 2009svein-erik@dippner.netSlide nr. 3

4 Gjennomsnittsalder redusert til 61 år Nåværende medlemmer med høyere alder, er selvfølgelig fortsatt velkommen i klubbene! Gjennomsnittsalderen må reduseres ved å ta opp nye medlemmer med langt lavere alder. Erfaring tilsier at mange foreldre med unge barn vil ha vanskelig for å prioritere tid til Rotary, men... Rotary kan tilfredsstille behov for voksen tid. Medlemsrekruttering 26. og 27. august 2009svein-erik@dippner.netSlide nr. 4

5 Økt kvinneandel Får å øke kvinneandelen må klubbene se etter kvinnelige ledere generelt, men også fokuserer på typiske kvinneyrker og yrker hvor kvinner er overrepresentert Miljøet i klubbene må legges til rette for at alle skal trives og bli i klubbene Nye medlemmer bør få ansvar og oppgaver som engasjerer fra første dag. Medlemsrekruttering 26. og 27. august 2009svein-erik@dippner.netSlide nr. 5

6 Ingen klubber uten kvinner ved utgangen av rotaryåret Dette er en melding til de klubbene i vårt distrikt som ennå ikke har kvinner blant sine medlemmer: >> Gå aktivt inn for å rekruttere kvinner Medlemsrekruttering 26. og 27. august 2009svein-erik@dippner.netSlide nr. 6

7 Mangfold i klubbene Rotary var fra dets stiftelse en organisasjon med ressurspersoner fra forskjellige yrker. Medlemmene i en moderne rotaryklubb bør i dag speile samfunnet i klubbens geografiske område bl.a. med hensyn til yrker, alder, kjønn, etnisk bakgrunn og livssyn. I tillegg til å øke kvinneandelen må vi også rekruttere medlemmer med ”ikke-norsk” bakgrunn. Medlemsrekruttering 26. og 27. august 2009svein-erik@dippner.netSlide nr. 7

8 Vi må jobbe målrettet for å sikre medlemsutviklingen Vi må systematisere rekrutterings-arbeidet, bl.a. ved systemastisk gjennomgang av yrker i lokalområdet. Men også øke trivselen i klubbene (og gjennomføre andre tiltak) for å redusere utmelding av medlemmer. Medlemsrekruttering 26. og 27. august 2009svein-erik@dippner.netSlide nr. 8

9 Medlemsutvikling 26. og 27. august 2009svein-erik@dippner.net Et par idéer  Invitere med potensielle nye medlemmer som gjester på møtene (gjerne før de er invitert eller har gjort opp sin mening om medlemskap).  Fange opp ”fraflyttere” fra andre rotaryklubber når disse flytter inn i klubbens lokalområde.

10 Medlemsrekruttering 26. og 27. august 2009svein-erik@dippner.net Få nye medlemmer til å føle seg hjemme Dagens seminar dreier seg om medlems- rekruttering, men vi må ikke glemme at vi må gjøre en målrettet innsats også for å holde på eksisterende medlemmer. De nye medlemmene sitter løsest i stolen. Det er lettere å holde på eksisterende medlemmer enn å rekruttere nye! Slide nr. 10

11 Medlemsutvikling 26. og 27. august 2009svein-erik@dippner.net Få nye medlemmer til å føle seg hjemme  Blås liv i fadderordningen.  Motiver øvrige medlemmer til å kommunisere med de nye.  Sørg for engasjerende møter.

12 Medlemsutvikling 26. og 27. august 2009svein-erik@dippner.net Kandidater med tidligere bånd til Rotary  Tidligere deltagere på RYLA, GSE og andre hvis vei har krysset med Rotary. (Liste sendt til presidentene i juli i år.)  Andre relevante organisasjoner med øvre aldersgrense er  ROUND TABLE (bare menn/ maks 40 år)  LADIES CIRCLE (bare damer/ maks 45 år)

13 Medlemsutvikling 26. og 27. august 2009svein-erik@dippner.net Fokus – Fokus - Fokus  Hver enkelt klubbs ledelse må sette medlemsrekruttering i fokus dersom vi skal kunne lykkes i å nå våre mål.  Rekrutteringsarbeidet må settes i gang nå.  Bruk ”verktøykassen”, hvor det bl.a. ligger en presentasjon som er beregnet for potensielle medlemmer.

14 Medlemsrekruttering 26. og 27. august 2009svein-erik@dippner.net Klubb- og medlemsutvikling i D2260 (Word) Analyseskjema (Word) Registrering av potensielle medlemmer (Word) Eksempelbrev til potesielle medlemmer (Word) Info til potensielle medlemmer (PowerPoint) Fadderveiledning (Word) Slide nr. 14 Verktøykassen ligger på nettet (D2260) under Rotaryskolen

15 Medlemsrekruttering 26. og 27. august 2009svein-erik@dippner.net Mine prioriterte oppgaver i rotaryåret 2009-2010 Motivere klubbene (spesielt presidentene) til å fokusere på medlems-utvikling. Sørge for at ”rekrutteringsverktøykassen” er oppdatert og tilgjengelig for klubbene. Følge opp den enkelte klubbs planer og mål. Stille opp i klubbmøter etter behov. Slide nr. 15

16 Medlemsrekruttering 26. og 27. august 2009svein-erik@dippner.netSlide nr. 16


Laste ned ppt "Mål og prioriteringer for rekrutteringsarbeidet 2009-2010 Svein-Erik Dippner Klubb- og medlemsutvikling, D2260."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google