Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presidentenes forberedelser og planlegging av Rotaryåret Forelesning av Ole-Ludvik Kleven.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presidentenes forberedelser og planlegging av Rotaryåret Forelesning av Ole-Ludvik Kleven."— Utskrift av presentasjonen:

1 Presidentenes forberedelser og planlegging av Rotaryåret Forelesning av Ole-Ludvik Kleven

2 Gratulere som klubbpresidenter 2010-2011 Dere går et opplevelsesrikt rotaryår i møte Nå er utfordringen å forvalte tilliten fra klubben på en god måte Presidentenes forberedelser og planlegging av Rotaryåret

3 Som President er DU Klubbens viktigste drivkraft

4 Presidentenes forberedelser og planlegging av Rotaryåret Presidentrollen gir deg store s t y r i n g s- o g p å v i r k n i n g s m u l i g h e t e r - rekrutteringen - klubbmiljøet - programtilbudet - relasjoner til lokalsamfunnet - omdømmebygging - samarbeidet i klubben og området - klubbøkonomien Hvordan ønsker du å påvirke og utvikle klubben i ditt presidentår ?

5 Presidentenes forberedelser og planlegging av Rotaryåret Presidentrollen til disposisjon i 1 2 m å n e d e r Rotasjonsprinsippet innebærer at -tiden du har til rådighet er begrenset -et vellykket rotaryår er avhengig av at mål og planer er ferdige før det gamle rotaryåret ebber ut -viktig å komme i gang !

6 Presidentenes forberedelser og planlegging av Rotaryåret Rotary forventer å kunne disponere noe av din tid Hvor mye og hvilken tid skal du sette av til Rotary ? Behovene er individuelle – et brukbart anslag kan være Under forberedelsesperioden 1-2 timer pr uke Under gjennomføringsperioden3-4 timer pr uke

7 Presidentenes forberedelser og planlegging av Rotaryåret Dette var litt om presidentrollen Nå litt om arbeidsoppgaver frem til presidentskiftet

8 Presidentenes forberedelser og planlegging av Rotaryåret Klubbens rammebetingelser muligheter og begrensninger Klubbens humankapital Økonomiske forhold Møtelokaler og serveringsforhold – fremmer de klubbmiljøet ? Distriktets støttefunksjoner – se håndboka

9 Presidentenes forberedelser og planlegging av Rotaryåret Klubbens organisering O p p r e t t e l s e a v k o m i t è e r - velg komitèmedlemmer – ta vare på kontinuiteten - velg en komitèleder du har tillit til vil levere et resultat i samsvar med arbeidsmålene - fastlegg komitèens mål i samarbeid med komitèleder - pålegg komitèen å skrive møtereferater som du får kopi av

10 Presidentenes forberedelser og planlegging av Rotaryåret Klubbens p l a n e r o g m å l Et viktig styringsverktøy gjennom presidentåret Bruk god tid – samarbeid med styre og klubb – besvar dokumentet som forutsatt

11 Presidentenes forberedelser og planlegging av Rotaryåret Prosjekter v u r d è r f ø l g e n d e - klubbprosjektene videreføres på samme måte som siste år ? - ønskelig med endringer ? – hvilke ? – konsekvenser ? - nye prosjekter aktuelt ?

12 Presidentenes forberedelser og planlegging av Rotaryåret Budsjett – regnskap - budsjett- og regnskapsmøte med klubbkasserer - påse at klubbudsjettet dekker alle aktiviteter som er ført opp i klubbens planer og mål - påse at du har budsjettreserver Rotaryskolen – ”Budsjett, regnskap og økonomi for presidenter ”

13 Presidentenes forberedelser og planlegging av Rotaryåret Kommende møter Distriktet President Elect Training Seminar19. mars Distriktssamlingen20. mars Seminar medlemsrekruttering Akershus 25. august Østfold26. august Seminar internasjonalt arbeid Akershus 01.september Østfold02.september Distriktskonferansen11.og 12. september Vi ser frem til å møte deg igjen

14 Presidentenes forberedelser og planlegging av Rotaryåret Kommende møter forts. Klubben Innkommende presidents møteinnen 30.april Presidentskifte ultimo juni velegnet for opptak og utdeling av PHF Presidentens møte inkl. årsmøteinnen 31.august Valgmøteinnen 15. oktober Julemøte medio desember velegnet for opptak og utdeling av PHF

15 Presidentenes forberedelser og planlegging av Rotaryåret Kommende møter forts. Klubben Legg til etter behov og ønske t.eks.: Jubileumsarrangementer -velegnet møte for utdeling av PHF Guvernørbesøk-dato i Guvernørens håndbok - velegnet møte for opptak og utdeling av PHF Intercitymøter - gjør programavtale med øvrige klubber i området senest 3 mnd før møtet Tradisjonsarrangementer-teateraften, adventkonsert, torskeaften,møljekveld mv Husk å gi beskjed til programkomiteen om dine valg !

16 Presidentenes forberedelser og planlegging av Rotaryåret A r k i v k j e d e l i g m e n n y t t i g - Klubbrelaterte saker - Distriktsrelaterte saker - Rotaryorganisasjonen - Diverse

17 Presidentenes forberedelser og planlegging av Rotaryåret Viktige bekjentskaper i presidentåret -klubbvedtektene -årboka side 34-127 -guvernørens håndbok – ha den med på rotarymøtene Forelesningen fortsetter på PETS 19. mars 2010 Tema: Gjennomføringen av presidentåret


Laste ned ppt "Presidentenes forberedelser og planlegging av Rotaryåret Forelesning av Ole-Ludvik Kleven."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google