Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Organisasjonsstrukturen i Rotary  Målsetting:  Å se på hvordan organisasjonen vår er bygget opp  Å se hvordan den fungerer i praksis.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Organisasjonsstrukturen i Rotary  Målsetting:  Å se på hvordan organisasjonen vår er bygget opp  Å se hvordan den fungerer i praksis."— Utskrift av presentasjonen:

1 Organisasjonsstrukturen i Rotary  Målsetting:  Å se på hvordan organisasjonen vår er bygget opp  Å se hvordan den fungerer i praksis

2 Organisasjonsstrukturen i Rotary - Rotary International består i prinsippet av en samling av Rotaryklubber som har akseptert å etterleve RI sitt lovgrunnlag Klubb AKlubb BKlubb ØKlubb Å Rotary International

3 ROTARY’S OPPBYGGING: KLUBBEN  Medlemskap i RI  Klubboffiserene:  Presidenten / Innkommende president / Avtroppende president / Sekretær / Kasserer  Fremmøte  50%-regelen  Klassifikasjoner  ”Speilbilde av lokalmiljøet”  Møtevirksomhet  Anledning til å kansellere inntil 4 ordinære møter  Medlemskap  Representant for sitt yrke i klubben / for RI utad

4  Rotary har 3 nivå:  Rotary International  Distriktet Multidistriktsaktiviteter er aktiviteter flere distrikt samarbeider om – som f. eks. NORFO  Klubben

5 ROTARY’S OPPBYGGING: DISTRIKTET  Guvernøren  DGN / DGE / DG / IPDG /PDG  Oppgaver / ansvar  Administrasjon  DLP – obligatorisk fra 30.06.02  Guvernørens månedsbrev  Distriktskomiteer RF / GSE / RYLA / Ungdomsutveksling /månedsbrev / medlemskapsutvikling / Distriktskonferanse etc.  Møtevirksomhet  Treningsseminar for distriktsledere (DTTS) / PETS / Distrikts-samling / Distriktskonferansen / TRF-seminar, Membership seminar m.fl.

6  Rotary’s styre  Board of Directors - 19 personer - Verdenspresidenten - Innkommende president - 17 RI Directors fra 17 av 34 zones

7  Distriktene i Norge hører til Zone 16 som består av 3 seksjoner; A: Island: 1360 Danmark, Færøyene: 1440 Danmark, Litauen: 1460 Danmark, Grønnland: 1470 Danmark: 1480 B:Belarus (Hviterussland), Ukraina, Polen: 2230 Sverige: 2360 og 2390 C:Norge: 2250, 2260, 2270, 2280, 2290, 2300, 2310

8  Distriktene i Norge Directors velges fra Zoner som følger: 2004 – 2006: Zone 15 2006 – 2008: Zone 16, seksjon B 2008 – 2010: Zone 15 2010 – 2012: Zone 16, seksjon C

9 Organisasjonsstrukturen i Rotary Sekretariatet i Rotary Sao Paulo Brasil New Dehli India Buenos Aires Argentina Seoul Korea Alcester RIBI Tokyo Japan Zürich Sveits Paramatta Australia Distriktskontorer Rotary One Center Hovedkvarter for RI Ed Futa Generalsekretær (Funk. 5 år)

10 Council on Legislation  Er organisasjonens øverste konstitusjonelle organ  Blir innkalt hvert 3. år (Skal møtes på nytt i Chicago i april 2010)  Består av 1 repr. fra hvert distrikt (ca. 530)  Går gjennom RI’s lover, vedtekter og vedtar resolusjoner som bl.a. gir retning til hvilken politikk organisasjonen skal føre  Etter hver COL kommer det ut ny, revidert utgave av Manual of Procedure (MOP)

11 Rotary Convention  Er Rotary International sitt årsmøte – og  Velger verdenspresident, Board of directors og distriktsguvernører  Kun delegater fra klubbene kan stemme  Er den største Rotarykongressen hvert år med 10. - 50.000 deltakere  Skal arrangeres i Montreal. Canada i 2010  Pre- og postconvention arrangement

12 Rotary Foundation  Etablert som en stiftelse (Trust) i 1983 i staten Illinois, USA  RF har fra 01. juli 2004 et styre på 15 medlemmer (Trustees). 4 skal være Past RI Presidents  Ledes i dag av Trustee Chair Glenn E. Estess Sr.  Trustees utpekes for 4 år av gangen av RI Presidenten med godkjennelse av RI Board

13 Organisasjonsstrukturen i Rotary - Board of Directors Leder: RIP / ink. RIP 17 medlemmer Hver sone annenhver periode SonekoordinatorerMultidistriktsorgan Distriktsrådet DG+DGN+IPDG+AG Assisterende DG Klubbpresidenten Distriktsguvernøren Ca. 530 distrikt Verdenspresident John Kenny Board of Thrustees, 15 medl. Leder Glenn E. Estess Sr. Ledelse Rotary Foundation Rotary Convention Årsmøte for Rotary Int. Hvert år Council on Legislation 1 repr. fra hvert distrikt Hvert 3. år


Laste ned ppt "Organisasjonsstrukturen i Rotary  Målsetting:  Å se på hvordan organisasjonen vår er bygget opp  Å se hvordan den fungerer i praksis."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google