Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utgangspunkt - den didaktiske trekanten (i kontekst) Generelt:underviserenden lærende kunnskapsinnholdet Skole:lærerelevfag Prosesser:undervisninglæring.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utgangspunkt - den didaktiske trekanten (i kontekst) Generelt:underviserenden lærende kunnskapsinnholdet Skole:lærerelevfag Prosesser:undervisninglæring."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utgangspunkt - den didaktiske trekanten (i kontekst) Generelt:underviserenden lærende kunnskapsinnholdet Skole:lærerelevfag Prosesser:undervisninglæring fagutvikling Undervisningskontekst i tid og rom konkret generell klassen samfunnet NivåerEksempelMest typisk praksisnivå skole/bedrift (prosess, ofte rent mentalt, ”overveielser”) metanivålærerutdanning, (et gitt, beskrevet innhold, ”pensa”) FoU-nivå prosjekter(produksjon av ny kunnskap, ”forskning”) Fagdidaktikk… forstått somtermbegrepfenomen definertvidtsnevert

2 Skolen og didaktisering (bred oppfatning = ”overveielser”) Kan fremme: AFL, PBL, tilpasset opplæring, mapper (refleksjonsnotat), krav om lokale læreplaner, vekt på danning, vekt på språkets betydning for læring (…) Kan hemme: Nasjonale prøver og vekt på internasjonal testing, nasjonalt gitte, kort beskrevne, direkte testbare læreplanmål (...) Norsk stereotypi med fokus på hva, hvordan og hvorfor og didaktisk relasjonsmodell Savnet av en ’dansk’ diskusjon om: fagfaglighet, elevfaglighet og lærerfaglighet Lærerutdanning/faglitteratur/læreplaner Treff på Google ( NB! termer) den norske fagdidaktikk 55000 den danske fagdidaktik 15000 den svenske ämnesdidaktik 34000 den tyske fachdidaktik (ca.)2 mill. norskfagets didaktikk 9! norskdidaktikk 10000 danskfagets didaktik 2300 danskdidaktik 6-700 svenskdidaktik 5-600 svenskämnets didaktik 1600 svenska med didaktisk inriktning 5000

3 Fagdidaktikk i lærerutdanning i Norge Fagdidaktikk står (relativt) sterkt, bl.a. fordi - fagdidaktikk ble obligatorisk for 30-40 år siden - NAVF(=NFR) opprettet flere forskningsprogrammer med vekt på skolefag - felles lov for universiteter og høgskoler (nye karriereveier) - høgskoler har rett og plikt til forskning (i praksis individuell FoU-ressurs) - hyppige reformer (på ulike nivåer) har bidratt til å ’didaktisere’ fagene - pedagogikkfaget og pedagogisk forskning har vist liten interesse for innholdet (m.a.o. også en relativt svak allmenndidaktisk tradisjon) - flere høgskoler og noen fakulteter har prioritert fagdidaktikk som felt/fagområde - myndighetene har knesatt prinsippet om forskningsbasert undervisning (boomerang-effekt - undervisningsbasert forskning?) Fagdidaktikk er likevel en skjør plante, bl.a. fordi - generasjonen som drev frem fagutviklingen nå går fra borde (arvefølgen ikke klar) - pedagogikk styrkes i ny lærerutdanning og fagdidaktikk tar/får mindre ansvar - ved sammenslåing av universiteter og høgskoler vil svake fag og utdanninger tape - fagfagene er fortsatt sterke og rekrutterer direkte til (fagdidaktiske) stillinger - feltet har, med ett unntak (?), ikke egne (nasjonale) doktorgradsprogrammer - viften av (relevante og mer forlokkende) kunnskapsområder øker (konkurranse) - obligatorisk 5-årig lærerutdanning (mastergrad) lar vente på seg - fagdidaktikkene kan akademiseres og miste kontakten med fagmetodikk/praksis

4 FoU-nivået NB! Først et problem: Fagdidaktikk et markant registrerings- og kategoriseringsproblem: (NOKUTS evalueringspanel kritisk ang. datagrunnlaget for forskning i lærerutdanning) Problemer med registranter for FoU: BIBSYS, FRIDA, NORDFORSK, NFR Eksempel:Samfunnsvitenskap Pedagogikk Spesiell pedagogikk Fagdidaktikk Matematikkdidaktikk Universitetsforlaget (eksempel) Pedagogikk: Barnehage- og småskolepedagogikk Fagdidaktikk Generell pedagogikk Spesialpedagogikk Eksempel, klassifisering av boka Språk, kommunikasjon og didaktikk) Bokkilden:Kommunikasjonsstudier; Norsk språk; Undervisningsmetodikk Libris: Fagbøker: Pedagogikk/psykologi; Generell pedagogikk Tjøme bibliotek:Undervisning; Norsk språk Bokklubben: Undervisningsmetodikk; Kommunikasjonsstudier; Norsk språk Fagbokforlaget:???

5 Fagbokforlaget Stikkord: Almennlærerutdanning Backlist Barn og ungdom Biografi Debatt Den grønne strafferettsserien Dokumentar Eksamenshefter Eksamenshefter Etikk og religion Fakta Filosofi og vitenskapsteori Fotokunst Førskolelærerutdanning Grunnskole Helsefag Helse og sosialfag, medisin Historie Humanistiske fag IKT Jus Klassiker Kommentarutgaver Krim Kulturfag Kulturrådet Lyrikk Markedsføring og reiseliv Matematikk og statistikk Mediefag Medisin Naturvitenskap og teknikk Norges Lover Noveller Offentlige publikasjoner Organisasjon og ledelse Pedagogikk Personlig økonomi Praktisk-estetiske fag Praktisk-estetiske fag Psykologi Realfag Reggio Emilia Regnskap Reise Rekvisita Rettsinformatikk Roman Samfunnsfag Samfunnsviten skapeligmetode Samfunnsøkonomi Sjøvett Skjønnlitteratur Sosialantropologi Sosialfag Sosiologi Spesialpedagogikk Språk og litteratur Statsvitenskap/offentlig adm. Strategi Tegneserie Teknisk fagskole Videregående skole Vin og mat Økonomi og administrasjon Økonomisk historie Økonomistyring

6 Forskningsprogrammer i NFR - Kunnskapsutvikling i profesjonsutdanning og profesjonsutøving (KUPP) - Kunnskap, utdanning og læring (KUL) - Strategiske høgskoleprosjekter (SHP) - Program for praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning (PraksisFoU) Herunder nasjonal forskerskole for lærerutdanning - Utdanning 2020 (starter 2009) I NFRs oversikt er kun følgende 7 kategorisert som fagdidaktikk: (Fagdidaktikk gir 70 treff internt i NFRs søkeregister, fagdidaktisk 37) Elever som forskere i naturfagErik Knain2007 - 2011 Læringssamtalen i matematikkfagets praksisMarit Johnsen Høines2007 - 2011 Drama and Creative Aesthetic Learning Aud Berggraf Sæbø2007 - 2010 Strategies to Strengthen the Teaching- and Learning Processes Teaching about religious diversity in schools Geir Skeie2006 - 2010 Lesing av fagtekster som grunnleggende Bente Aamotsbakken2006 - 2010 ferdighet i fagene Utvikling av motivasjon og selv-regulert læring Bodil Stokke Olaussen2006 - 2007 i fagene lesing og skriving Teaching Better MathematicsAnne Berit Fuglestad2006 - 2010

7 Politiske dokumenter Lærerutdanningsmeldinger St.meld. nr. 16 (2001-2002) Kvalitetsreformen Om ny lærerutdanning Mangfoldig - krevende - relevant St.meld. nr. 11 (2008-2009) Læreren Rollen og utdanningen Læreplaner 1992, 1998, 2004, 2010 (?) Forskningsmeldinger St.meld. nr. 20 (2004-2005) Vilje til forskning St.meld. nr. 30 (2008-2009)Klima for forskning Studier og doktorgradsprogrammer Masterstudier (med eksplisitt kobling til ulike fags didaktikk/fagdidaktikk) Flerfaglige Enfaglige Doktorgradsprogram (i Utdanningsvitenskap ved LUI/HIO) (søknad)

8 Fagdidaktikk i bevegelse? Som nye kunnskapsområder: dental didactics, internet didactics, university didactics, didactics for museum operators, didactics of informatics, translation didactics, didactics in science and engineering, vocational didactics, EM categorical didactics (EM = Emergency Medicine), digital didactics, didactics of law (…) Som økt fordypning/profesjonalisering/formalisering/utdanning: emne, grunnfag, mellomfag, mastergrad, doktorgrad, doktorgradsprogram Som økt selvbevissthet (markant) og økt kritisk selvinnsikt (ikke så markant) Som ’bindestreksfenomen’: flerfaglighet, tverrfaglighet

9 Fagdidaktikken i en utvidet begrepsmessig kontekst Praksis: Øvingslærerne avgjørende for forholdet pedagogikk og fagdidaktikk Markant forskjell mellom GSK og VGS Ny lærerutdanning: Pedagogikk tar tilbake sitt tapte terreng. Blir obligatorisk for de to nye veiene til lærerutdanning for 1-10. Hovedproblem: Profesjonsbegrepets svake tilknytning til fag og innhold FOU:En historisk utviklingslinje: pedagogisk forskning, skoleforskning, utdanningsforskning Tilsvarende: pedagogikk, fagdidaktikk, utdanningsvitenskap utdanningsvitenskaper (Educational Sciences) Fagdidaktikk som fenomen i Norge: Minus- nesten ikke kjent og forstått som begrep i allmennheten - svak forståelse/dels gale oppfatninger blant de som klassifiserer publikasjoner - lite kjennskap til og svak forståelse blant (lærer-)studenter - står ikke særlig sterkt i praksis (blant øvingslærere i GSK; bedre i VGS) - relativ svak konsensus om begrepet blant fagfolk i lærerutdanningene Pluss - sterkt voksende i omfang/utbredelse på meta- og FoU-nivå - økt profesjonalisering av feltet (ndg studier og FoU)


Laste ned ppt "Utgangspunkt - den didaktiske trekanten (i kontekst) Generelt:underviserenden lærende kunnskapsinnholdet Skole:lærerelevfag Prosesser:undervisninglæring."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google