Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Trøndelags Europakontor Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken Magnus Kjøraas, koordinator 30. oktober 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Trøndelags Europakontor Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken Magnus Kjøraas, koordinator 30. oktober 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Trøndelags Europakontor Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken Magnus Kjøraas, koordinator 30. oktober 2010

2 Disposisjon 1.Historisk bakgrunnsbilde 2.EU-institusjonene og EUs utfordringer 3.Hvorfor regionskontor? 4.Trøndelags Europakontor 5.Arbeidsoppgaver

3 Europa etter 2VK til 1989

4 Etter 1989: Nasjonenes Europa

5 Regionenes Europa

6 EU-institusjonene

7 Europakommisjonen Formål: ivareta fellesskapsinteressene Hovedoppgaver: initiativ i lov-prosessen og implementering 27 kommissærer – en fra hvert land Ledet av president José Manuel Barroso ”byråkratene” – ca. 30 000 ansatte

8 Europaparlamentet Formål: ivareta borgernes interesser I stadig større grad; lovgiver og kontrollfunksjoner Arbeid basert på politisk tilhørighet, ikke nasjonal tilhørighet 785 direkte valgte representanter ”politikerne”

9 Rådet til den europeiske unionen (ministerrådet) Formål: ivareta medlemsstatenes interesser Lovgiver 9 ulike faglige sammensetninger Roterende formannskap (6 mnd) ”diplomatene”

10 EUs utfordringer Lisboa-traktaten – institusjonelle utfordringer Finansiell og økonomisk utstabilitet Migrasjon Miljø/klima Energi og forsyningssikkerhet Utvidelse

11 Hvorfor regionskontor i Brussel ?

12 Regionskomiteen, Kommisjonens høringsorgan i regionale saker. Rammevilkår for europeisk regionalpolitikk lages i Brussel. Mye utviklingskompetanse i kommisjonen for EUs lov- og regelutforming. Et stort internasjonalt miljø. Strategiske norske miljø ift EØS-avtalen

13 Norske regionskontor i Brussel 1993: Stavanger-regionen 2001: Trøndelag 2003: Nord-Norge, Vest-Norge, Oslo-regionen 2005: Sørlandet Ulik regional prioritering => ulike regionskontor Men; ”hele” regions-Norge i Brussel.

14 Trøndelags Europakontor Mid-Norway European Office

15 Historikk, Trøndelags Europakontor 2001-2002, prøveprosjekt 2003, avslutning, prøveprosjekt 2004, prosjekt forlenget til 2008 2005, prosjektet legges ned 2006, foreningen Trøndelags Europakontor opprettes, permanent representasjon

16 Medlemmer 2010 Trondheim Kommune Steinkjer Kommune Høgskolen i Nord-Trøndelag Høgskolen i Sør-Trøndelag SpareBank1 SMN Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Bioforsk Midt-Norge Nord-Trøndelag Fylkeskommune Sør-Trøndelag Fylkeskommune NTNU SINTEF

17 Regionale og lokale myndigheter Næringsliv FoU Europakontoret har blitt et bredt samarbeid for internasjonalisering i Trøndelag mellom privat sektor, FoU- institusjoner og offentlig sektor i regionen. Trippel-helix samarbeid REGIONAL UTVIKLING REGIONAL UTVIKLING

18 Mid-Scandinavia Trøndelags Europakontor og Midt-Sveriges Europakontor er samlokalisert i Brussel siden 2001 Dette styrker begge kontor i Brussel, samt gir muligheter til samarbeid rundt europeiske spørsmål både hjemme og ute

19 Oppbygning Kontoret i Brussel –Daglig leder –Traineer –Praktikanter fra NTNU Europakunnskap Hjemmeapparat –Koordinator, Trøndelag –Styret –Ressursgruppe Samarbeidspartnere Fylkeskommuner, kommuner, Innovasjon Norge, Handelskammeret, vekstselskap, næringsforeninger, skoler, regionråd, næringsklynger, enkeltbedrifter, ungdomsarbeidere,

20 Arbeidsoppgaver

21 Mål for driften ”Den europeiske dimensjon” Regional utvikling i internasjonal kontekst Kompetanseheving i EU/EØS-spørsmål for trøndersk samfunns- og næringsliv

22 Arbeidsoppgaver Informasjon om EU og EØS Prosjekt og program Studiebesøk ”We are in Brussels to listen and learn, to talk and teach”

23 Oppdrag, privat og offentlig Hva er EUs politikk på mitt område? –Nåværende, kommende direktiv, tidsperspektiv, EØS-relevans, osv. Hvilke regioner/land er sterke/svake innen mitt område? –Markedsinfo via regionskontor, Brussel-nettverk, EU-institusjoner etc. Hvilke fora skal vi søke å finne partnere/informasjon i ? –Messer, utstillinger,nettverk i BXL, handelskammer i regionene etc. Finnes det finansieringsmulighet for utviklingsprosjekt ? –EU-programmer, kompetansepartnere, kunnskapsklynger etc. Hvem kan hjelpe oss videre? –Internasjonale, nasjonale og regionale kontakter, lokal kunnskap

24 Kurs og kompetansevirksomhet Trøndelags Europakontor har siden oppstarten i 2001 arrangert studieopphold for over 1000 personer fra Trøndelag.

25 Eksempel på EU-program Aktiv Ungdom Livslang læring 7. rammeprogram for forskning og utvikling Competitiveness and Innovation framework programme (CIP) –Entrepreneurship and Innovation Programme (EIP) –Information Communication Technologies Policy support Programme (ICT PSP) –Intelligent Energy Europe (IEE)

26 Virksomhetsplan 2010 1:Energi, klima og miljø 2:FoU, akademia og næringsliv 3:Mat 4: Ungdom

27

28

29 Takk for oppmerksomheten! www.mid-norway.no


Laste ned ppt "Trøndelags Europakontor Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken Magnus Kjøraas, koordinator 30. oktober 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google