Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© 2003 Ontopia AS Emnekart Norge 2003 Emnekart 2003 Hva er emnekart? Hva brukes emnekart til? Hva gjør emnekart til noe spesielt?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© 2003 Ontopia AS Emnekart Norge 2003 Emnekart 2003 Hva er emnekart? Hva brukes emnekart til? Hva gjør emnekart til noe spesielt?"— Utskrift av presentasjonen:

1 http://www.ontopia.net/ © 2003 Ontopia AS Emnekart Norge 2003 Emnekart 2003 Hva er emnekart? Hva brukes emnekart til? Hva gjør emnekart til noe spesielt? Steve Pepper, daglig leder, Ontopia Convenor SC34/WG3, Editor XML Topic Maps

2 http://www.ontopia.net/ © 2003 Ontopia AS Emnekart Norge 2003 Introduksjon Steve Pepper –Leder av Norges delegasjon til ISO SC34 –Formann i SC34/WG3 –Redaktør av XML Topic Maps 1.0 spesifikasjonen (XTM) –Adm. direktør i “IT-myggen Ontopia” Ontopia –Ett av de fremste emnekartselskaper i verden –Norsk bedrift med hovedkontor i Oslo –Leverandør av emnekart-programvare –Samarbeidspartner for konsulenter som vil benytte emnekart

3 http://www.ontopia.net/ © 2003 Ontopia AS Emnekart Norge 2003 Tre enkle spørsmål Hva er emnekart? Hva kan emnekart brukes til? Hva gjør emnekart til noe spesielt?

4 http://www.ontopia.net/ © 2003 Ontopia AS Emnekart Norge 2003 Management Summary

5 http://www.ontopia.net/ © 2003 Ontopia AS Emnekart Norge 2003 En ny, internasjonal standard for –GJENFINNING, –GJENBRUK og –SAMMENKOBLING av informasjon og kunnskap  ISO 13250:2003 – Topic Maps Hva er emnekart? … FASIT

6 http://www.ontopia.net/ © 2003 Ontopia AS Emnekart Norge 2003 Hva kan emnekart brukes til? … FASIT 1.Strukturering av portaler –Emnekart-drevne nettsteder 2.Bygging av intranettløsninger for kunnskapsforvaltning –Kunnskapsbaser / Knowledge Management / e-Læring 3.Sammenkobling av informasjonssystemer –Enterprise Information Integration m.m.m.

7 http://www.ontopia.net/ © 2003 Ontopia AS Emnekart Norge 2003 Hva gjør emnekart til noe spesielt? … FASIT En unik kombinasjon av egenskaper: 1.En enkel men fleksibel datamodell som dekker nær sagt alt 2.Egnet for både mennesker og datamaskiner 3.Muligheten til å flette sammen vilkårlige emnekart 4.En skalerbar løsning på “identitetsproblemet” 5.Status som ISO standard

8 http://www.ontopia.net/ © 2003 Ontopia AS Emnekart Norge 2003 Slutt på Management Summary

9 http://www.ontopia.net/ © 2003 Ontopia AS Emnekart Norge 2003 1. Hva er emnekart? Hvor i all verden skal man begynne?

10 http://www.ontopia.net/ © 2003 Ontopia AS Emnekart Norge 2003 Emnekart – korte karakteristikker En ny metode for organisering, gjenfinning og navigering av informasjonsressurser En metode for samlokalisering av all viten om et gitt tema En teknologi som understøtter emneportaler og tema-basert organisering av kunnskap Et felles rammeverk for taksonomier, tesauri og ontologier Den første internasjonale standard for kunnskapsforvaltning En kunnskapsteknologi som er optimalisert til bruk i informasjonshåndtering Stikkordregistre på steroider

11 http://www.ontopia.net/ © 2003 Ontopia AS Emnekart Norge 2003 Stikkordregistre på steroider? Et emnekart kan betraktes som en slags stikkordregister –Bortsett fra at det er mye kraftigere Stikkordregistre brukes til å gjøre det enklere å finne informasjon –Det er også mye av hensikten med emnekart Et stikkordregister er som et kart over innholdet i boka –Uten et register ville de fleste bøker være vesentlig mindre verdt Emnekart kan forstås med utgangspunkt i stikkordregistre –De grunnleggende begrep er bare blitt utvidet til bruk med digitalt innhold Cavalleria Rusticana, 71, 203-204 Mascagni, Pietro Cavalleria Rusticana, 71, 203-204 Rustic Chivalry, see Cavalleria Rusticana singers, 39-52 See also individual names baritone, 46 bass, 46-47 soprano, 41-42, 337 tenor, 44-45

12 http://www.ontopia.net/ © 2003 Ontopia AS Emnekart Norge 2003 Informasjonslaget og kunnskapslaget Tenk på en 2-lagsmodell: –Informasjonslaget et sett av informasjonsressurser (nederst), og –Kunnskapslaget en “kunnskapsvev” (øverst) Dette tilsvarer hvordan en bok består av innhold og register kunnskapslaget informasjonslaget (register) (innhold)

13 http://www.ontopia.net/ © 2003 Ontopia AS Emnekart Norge 2003 (1) Informasjonslaget Det nederste laget består av innhold –vanligvis digitalt, men trenger ikke være det –kan være i et hvilket som helst format: Word, HTML, XML, PDF –kan være tekst, grafikk, video, lyd, osv. Dere er alle produsenter; tenk på deres eget innhold Dette tilsvarer innholdet i boka informasjonslaget

14 http://www.ontopia.net/ © 2003 Ontopia AS Emnekart Norge 2003 (2) Kunnskapslaget Det øvre laget består av emner og assosiasjoner –Emner representerer de ulike temaer som informasjonen omhandler Tilsvarer listen over emner i et stikkordregister (men gruppert i klasser) –Assosiasjoner representerer koblinger mellom temaer Tilsvarer “se også” referanser i et stikkordregister (men gruppert i klasser) kunnskapslaget komponerte født i komponerte Puccini Tosca Lucca Madame Butterfly

15 http://www.ontopia.net/ © 2003 Ontopia AS Emnekart Norge 2003 Forekomster kobler sammen lagene Disse to lagene er koblet sammen –Forekomster peker til informasjon som er relevant for et gitt emne –Referansene tilsvarer sidetallene i et stikkordregister (men gruppert i klasser) Puccini Tosca Lucca komponerte født i komponerte Madame Butterfly kunnskapslaget informasjonslaget

16 http://www.ontopia.net/ © 2003 Ontopia AS Emnekart Norge 2003 Oppsummering av TAO-modellen En informasjonsmengde –kan være hva som helst Et kunnskapslag kunnskapslaget informasjonslaget Assosiasjoner (Associations) –uttrykker koblinger mellom emner komponerte født i komponerte Forekomster (Occurrences) –pekere til informasjon som er relevant for emnet Emner (Topics) –dekker informasjonens emneområde Puccini Tosca Lucca Madame Butterfly Nota Bene: –Emnekartet ligger i et eget lag som er utenfor informasjonsressursene = The TAO of Topic Maps

17 http://www.ontopia.net/ © 2003 Ontopia AS Emnekart Norge 2003 Omnigator – En gratis browser for emnekart Verdens mest populære emnekart- verktøy Se en demo på Ontopias stand i pausen! Last den ned fra Ontopias nettsted Lær om emnekart – Lag ditt eget!

18 http://www.ontopia.net/ © 2003 Ontopia AS Emnekart Norge 2003 Oppsummering så langt Noe er nytt og noe er gammelt Etablerte, velprøvde og fungerende idéer er tatt fra ulike felt: –stikkordregister, glossar, tesaurus –bibliografiske prinsipper (f.eks. samlokalisering) –til og med formell logikk og kunstig intelligence Disse er smidd sammen til en helhetlig modell Denne modellen har en formell beskrivelse Den har en utvekslingssyntaks Og det er en internasjonal standard –standardprogramvare –utveksling mellom systemer –sammenknytting av systemer Men det kommer selvfølgelig mer …

19 http://www.ontopia.net/ © 2003 Ontopia AS Emnekart Norge 2003 Andre vesentlige egenskaper Emnekart har mange andre egenskaper –Vi kan ikke gå inn på alle nå –Vi nøyer oss med tre av dem Automatisert sammenfletting av vilkårlige emnekart –Emnekart kan kobles sammen automatisk –Det som gjør dette mulig er temaidentitet og “published subjects” Innebygget støtte for kontekstavhengighet –Kunnskap er ikke absolutt. Den har også et subjektivt element –Emnekart bruker perspektiv (“scope”) til å håndterer dette Kraftige søkegrensesnitt –Den formelle strukturen egner seg for formelle spørrespråk –Topic Maps Query Language (TMQL) –Se en demo hos Ontopia

20 http://www.ontopia.net/ © 2003 Ontopia AS Emnekart Norge 2003 Hva perspektiv brukes til Ulike verdensanskuelser –Virkelighetens verden er tvetydig; kunnskap har en subjektiv dimensjon –Med perspektiv er det mulig å uttrykke flere motstridende syn på samme tid Kontekstavhengig viten –Kunnskap kan være gyldig kun i en bestemt kontekst, og ikke ellers –Perspektiv gjør det mulig å uttrykke kontekstavhengig gyldighet Skreddersøm av informasjon og kunnskap –Ulike brukere har ulike behov for kunnskap –Med perspektiv kan man ta hensyn til alder, utdannelsesnivå, språk, teknisk ferdighet, sikkerhetsklarering, osv. og gi skreddersy informasjonen etter konsumentens behov navn forekomst assosiasjonsrolle navn forekomst assosiasjonsrolle navn T T forekomst assosiasjonsrolle navn T Filtrering v.h.a. perspektiv

21 http://www.ontopia.net/ © 2003 Ontopia AS Emnekart Norge 2003 Hvordan sammenfletting virker To emnekart kan flettes sammen automatisk –Når to emnekart flettes sammen, blir emner som representerer det samme temaet slått sammen til ett emne (samlokaliseringsprinsippet). –Og når to emner blir slått sammen, får det nye emnet summen av alle egenskaper til de to opprinnelige emner. Slik blir all viten om temaet tilgjengelig fra ett sted (igjen: samlokaliseringsprinsippet). name occurrence association role T name occurrence association role T name A second topic “about” the same subject Slå sammen de to emnene name occurrence association role T name Slå sammen de to emnene......og det nye emnet har summen av alle egenskapene til de to opprinnelige

22 http://www.ontopia.net/ © 2003 Ontopia AS Emnekart Norge 2003 Hva sammenfletting brukes til Integrering av informasjon, integrering av portaler –Informasjon som ligger i ulike systemer kan knyttes sammen slik at brukeren får enhetlig tilgang til alt – uavhengig av hvor eller hvordan det er lagret Kunnskapsdeling på tvers av organisasjoner –Kunnskap som blir registrert i én del av organisasjonen kan gjøres tilgjengelig for hele organisasjonen –Kunnskapsforvaltning må ikke lenger sentraliseres for at kunnskap skal kunne deles Kunnskapsdeling mellom organisasjoner –Informasjon og kunnskap kan deles mellom organisasjoner

23 http://www.ontopia.net/ © 2003 Ontopia AS Emnekart Norge 2003 Sammenfletting forutsetter identifikatorer Emnekart benytter Published Subjects –En metode for definering av identifikatorer basert på URLer –Slike identifikatorer utgjør “koplingspunkter” for informasjon og kunnskap –Eks: http://psi.kulturnett.no/litteratur/forfattere/ibsen Hvem som helst kan definere en published subject –Det krever ingen “høyere instans” eller autoritet –Det er både demokratisk og ubyråkratisk –Publisering er svært enkel –Akseptanse er basert på tillit til utgiveren “Survival of the most trusted” En darwinistisk prosess leder frem mot stabile identifikatorer med stor utbredelse –Vil føre til større og større samspill mellom applikasjoner Published Subjects kan fungere som en “semantic superhighway” –Vil kunne underbygge den såkalte Semantic Web –Vil kunne danne grunnlaget for en åpen og demokratisk nasjonal kunnskapsbase

24 http://www.ontopia.net/ © 2003 Ontopia AS Emnekart Norge 2003 Eksempel på en published subject

25 http://www.ontopia.net/ © 2003 Ontopia AS Emnekart Norge 2003 Emnekart som kunnskapsbase informasjon kunnskap “virkelighet” emnekart SNL Skien kom- mune Cap Lex NBL Henrik Ibsen Hedda Gabler Skien Et dukkehjem A doll’s house skrev født i skrev Ibsen- senter Et dukkehjem Helmer Dr. Rank Fru Linde Krogstad Nora

26 http://www.ontopia.net/ © 2003 Ontopia AS Emnekart Norge 2003 2. Hva kan emnekart brukes til?

27 http://www.ontopia.net/ © 2003 Ontopia AS Emnekart Norge 2003 Bredden er meget stor … 1.Strukturering av portaler (emnekart-drevne nettsteder) –Eks: Forbrukerportalen, hoyre.no, Skatteetaten.no 2.Intranett-basert kunnskapsforvaltning –Eks: Dokumentasjon av forretningsprosesser (Shell) –Eks: Kunnskapsbase for IKT-drift (USIT) 3.Begrepsbasert læring i skolen –Eks: BrainBank 4.Distribuert nasjonal kunnskapsbase –Eks: Kulturnett 5.Beskrivelse av sikkerhetsklassifiseringsregler –Eks: US Department of Energy 6.Sammenkobling av informasjonssystemer –Eks: Borland Software: Integrasjon av Starbase produktlinje 7.…

28 http://www.ontopia.net/ © 2003 Ontopia AS Emnekart Norge 2003 Borland: Emnekart for integrering av applikasjoner StarTeam produkter benyttes i store programvareutviklingsprosjekter Produktsuiten består av –kildekode-database med versjonshåndtering –database for håndtering av bugs og features –database for definering og oppfølging av behov –systemer for testing av programvare –CRM system Flere av produktene er kommet til gjennom oppkjøp Det finnes ingen integrasjon mellom dem Denne situasjonen er meget vanlig i store organisasjoner…

29 http://www.ontopia.net/ © 2003 Ontopia AS Emnekart Norge 2003 Borland: Emnekart-basert løsning (Elmer) Elmer er et internt prosjekt i Borland for å utvikle den neste generasjonen av StarTeam og andre produkter Istedenfor å skrive om produktene på nytt, lager de et nytt integrasjonsverktøy – Elmer Elmer er en emnekart-server som integrerer informasjon fra de ulike produktene

30 http://www.ontopia.net/ © 2003 Ontopia AS Emnekart Norge 2003 Borland: Data eksempel Bug databaseSource repositoryRequirements DB T Elmer C++ class T Bug T Requirement caused by breaks

31 http://www.ontopia.net/ © 2003 Ontopia AS Emnekart Norge 2003 Borland: Elmer arkitektur Search/Query Service Harvester/ Listener Indexing Service Text Index WWW HTTP Request Indexable Document HTTP Request HTML, XML, etc. StarTeamCaliber-RMeXpressroom... Test DirectorOnyx Unified Information Space Topic Map Mapping Service HTTP Request XML HTTP Request MPX Listener Other Listeners Harvesters HTTP Request Result Set Elmer Client Application (e.g. StarPoint) HTTP Request HTML, RSS, Text, etc.

32 http://www.ontopia.net/ © 2003 Ontopia AS Emnekart Norge 2003 Borland: Hvorfor emnekart? Muliggjør integrering av informasjon uten å endre de eksisterende applikasjoner Meget fleksibel arkitektur –Web Services + Emnekart = Semantic Web Services Status som standard gir potensiale for synergier med annen informasjon senere

33 http://www.ontopia.net/ © 2003 Ontopia AS Emnekart Norge 2003 US DoE: Emnekart som kunnskapsbase Det amerikanske energidepartementet (DoE) har mange forskningslaboratorier –Arbeidsfeltet er både kjernekraft og atomvåpen Mye av informasjonen er svært sensitiv DoE vedlikeholder flere hundre dokumenter som gir anvisninger vedrørende sikkerhetsklassifisering Hvert dokumenter inneholder anvisninger som er strukturert i hierarkiske tabeller

34 http://www.ontopia.net/ © 2003 Ontopia AS Emnekart Norge 2003 US DoE: Classification Guides Generelle anvisninger blir utviklet av DoE sentralt Mer spesialiserte anvisninger blir utledet av disse av laboratorier og anlegg over hele USA Problemer: –Hvordan forvalte all denne informasjonen? –Hvordan sikre konsistensen og unngå hull? –Hvordan få vite når noe krever oppdatering?

35 http://www.ontopia.net/ © 2003 Ontopia AS Emnekart Norge 2003 US DoE: Example Guidance Topic Hierarchy 110Fuel Systems 110.1Basic technology associated with fuel supply.U 110.1.1 Basic technology associating carburetors with fuel supply systems. CRD 110.1.2 Fact of Electronic Fuel Injection (EFI), no elaboration. U 110.1.2.1 Information revealing theory or technology of EFI. CRD 110.1.2.2 Identification of EFI as part of a specific engine or vehicle make or model. SRD 110.2 Fact that a specific engine or vehicle requires high octance fuel. SRD 110.3Capacity of fuel tank.U

36 http://www.ontopia.net/ © 2003 Ontopia AS Emnekart Norge 2003 US DoE: “Guidance Topic” som nexus Master topic Derived topic Guidance topic Parent topic Child topic Concept Responsible person Workflow state

37 http://www.ontopia.net/ © 2003 Ontopia AS Emnekart Norge 2003 US DoE: Kunnskapsbasen fôrer en inferensmotor Alle de kompliserte krysskoblinger og avhengigheter mellom ulike emner blir registrert i et emnekart Begrep kobles til regler av typen if-then-else Dette utgjør en kunnskapsbase som blir brukt av en inferensmotor Motoren “leser” tekst og anvender reglene –E-post blir automatisk filtrert dersom de inneholder klassifisert informasjon –Klassifisert innhold blir automatisk fjernet fra dokumenter ved publisering Var det noen som sa at emnekart skulle gjøre det lettere å finne informasjon?

38 http://www.ontopia.net/ © 2003 Ontopia AS Emnekart Norge 2003 US DoE: Hvorfor emnekart? Modellen er fleksibel nok til å uttrykke de komplekse reglene Status som ISO-standard garanterer stabilitet over lang tid

39 http://www.ontopia.net/ © 2003 Ontopia AS Emnekart Norge 2003 3. Hva gjør emnekart til noe spesielt?

40 http://www.ontopia.net/ © 2003 Ontopia AS Emnekart Norge 2003 En unik kombinasjon av egenskaper Enkel men fleksibel datamodell som dekker nær sagt alt –Gir en felles overbygning for andre informasjonsmodeller Egnet for både mennesker og datamaskiner –“Just enough” innebygd tolkning til at modellen blir lett å bruke for mennesker men likevel tilgjengelig for datamaskiner Muligheten til å flette sammen vilkårlige emnekart –Tillater distribuerte modeller for informasjon- og kunnskapsforvaltning En skalerbar løsning på “identitetsproblemet” –Gjør det mulig å automatisere sammenkobling Status som ISO standard –Stabilitet, leverandøruavhengighet, større utvalg av verktøy

41 http://www.ontopia.net/ © 2003 Ontopia AS Emnekart Norge 2003 Hva er emnekart? En ny, internasjonal standard for –GJENFINNING, –GJENBRUK og –SAMMENKOBLING av informasjon og kunnskap  ISO 13250:2003 –SAMMENKOBLING, –SAMMENKOBLING og –SAMMENKOBLING

42 http://www.ontopia.net/ © 2003 Ontopia AS Emnekart Norge 2003 Sammenkobling Informasjon organiseres rundt emner –Kobling fra emne til dokument Emner kobles sammen gjennom assosiasjoner –Kobling fra emne til emne Emner og assosiasjoner utgjør et kunnskapslag –Kobling mellom kunnskap og information Emner representerer temaer –Kobling fra emne til tema Emnekart kan flettes sammen –Kobling fra emnekart til emnekart –Kobling mellom ulike informasjonssystemer –Kobling mellom ulike kunnskapsbaser

43 http://www.ontopia.net/ © 2003 Ontopia AS Emnekart Norge 2003 Til slutt Cato d.e. pleide å avslutte alle sine taler i det romerske senatet med de berømte ordene “Cartago delenda est” Tillat meg å avslutte med disse ordene: Norges nasjonale kunnskapsbase må baseres på emnekart!


Laste ned ppt "© 2003 Ontopia AS Emnekart Norge 2003 Emnekart 2003 Hva er emnekart? Hva brukes emnekart til? Hva gjør emnekart til noe spesielt?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google