Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Smidig overtakelse - eller som å åpne en Pandoras krukke?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Smidig overtakelse - eller som å åpne en Pandoras krukke?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Smidig overtakelse - eller som å åpne en Pandoras krukke?
Primær målgruppe: Scrum-teammedlemmer som ikke kan begripe hvorfor interessentene maser så fælt om dokumentasjon – vi har da full kontroll over det vi lager! Sekundær målgruppe: øvrige som enten kjemper en evig kamp med scrumteamene om mer skriftlig materiell, eller folk som gjerne skulle ha laget mer skriftlig hvis de bare hadde hatt mer tid. Anne Kristine Næss, Seniorkonsulent Endringsledelse

2 Man kan håndtere det meste…
bare man er godt forberedt

3 Meg selv Jobber for tiden i Nordens største scrumbaserte IT-prosjekt, PERFORM-prosjektet i Statens Pensjonskasse (kilde: egen prosjektleder). Har ansvaret for innføring av leveransene inn mot forretningsområdene hos kunden. Sløyfes hvis tidspress

4 Produkteierens rolle i Scrum
Allvitende Velfungerende bindeledd mellom scrumteamene og mottakerne av leveransene Én person Prosjektet favner så bredt og er så komplekst at produkteierne sliter med: Det er svært mange behov som må løses Behovene kommer til å endre seg som følge av omfattende regelverksendringer Utallige tekniske avhengigheter fordi man bytter ut infrastruktur og saksbehandlingsløsninger samtidig Prosjektet teller neste 200 deltakere, med 16 Scrumteam Produkteierne sitter fulltid i prosjektet for å rekke alt, mister kontakten med ”grasrota”

5 Utfordring Hva når vi har:
Tre produkteiere på fulltid i prosjektet over flere år? Komplekse behov i konstant endring? 16 scrumteam som hele tiden trenger avklaringer? Mange tekniske avhengigheter? Et regelverk som ennå ikke er på plass? Prosjektet favner så bredt og er så komplekst at produkteierne sliter med: Det er svært mange behov som må løses Behovene kommer til å endre seg som følge av omfattende regelverksendringer Utallige tekniske avhengigheter fordi man bytter ut infrastruktur og saksbehandlingsløsninger samtidig Prosjektet teller neste 200 deltakere, med 16 Scrumteam Produkteierne sitter fulltid i prosjektet for å rekke alt, mister kontakten med ”grasrota”

6 Kritisk suksessfaktor: Forankring i egen organisasjon
Noen synes kanskje dette likner på situasjonen til Full City utenfor Langesund? Organisasjonen må kunne stole på produkteieren sin Produkteieren må ha ryggdekning for sine prioriteringer Nye behov må snappes opp av produkteieren og tas med i den store vurderingen – samtidig unngå scope creep Det må etableres fora i linjen hvor produkteieren kan drøfte før prioriteringene foretas, slik at ikke systemutviklingsløpet forsinkes

7 Myten om Pandoras krukke
Eva Prima Pandora, Maleri av Jean Cousin den eldre, ca 1540 Kilde: Wikipedia og Encyclopaedia Britannica

8 Unngå overraskelser Hvordan skaffer vi oss innsikt i innholdet så tidlig som mulig? Kan vi unngå ubehagelige overraskelser? Hvordan kan vi omsette et potensial til de facto gevinster? Sløyfes hvis de neste foilene dekker dette godt nok

9 Leveransen sett fra Scrumteamets ståsted
Forretn. verdi Funksjo-nalitet Teknisk løsning Arbeidspakke A xyz xyz xyz xyz Arbeidspakke B mvg brs lcs ars Både målskiva og innholdet i leveransen er godt synlig for teamet Arbeidspakke C sty xyz æøå

10 Scrum-teamene ..vet godt hva de lager og hvorfor
..har nok dokumentasjon til eget bruk ..ønsker ikke å dokumentere for andre ..eller gode intensjoner forsvinner i dragsuget

11 Sett fra linjeledernes og systembrukernes ståsted:
Gevinster Funksj-onalitet Teknisk løsning Sett fra linjeledernes og systembrukernes ståsted: ? Utydelige mål og ingen innsikt i leveransen gjør at også produkteieren og den organisasjonen hun representerer blir utydelige

12 Mottakerne av leveransen
.. får lite info før produksjonssetting ..rekker ikke planlegge gevinster og forebygge skader ..får ikke iverksatt de tiltakene de trenger ..opplever leveransen som en fossefallsleveranse

13 Produkteieren ..sliter med å holde seg oppdatert på status
..har ikke kunnskap om alle bruksmønstre og behov i linja ..har ikke tid å innfri alles forventninger ..hindrer eksplosjoner heller enn å planlegge godt

14 Hva ”pleier” man å dokumentere i Scrum?
Brukerhistorier Testscenarier Gevinstvurderinger Som … Kan jeg… Slik at… Kø-element Beskrivelse Status xxx Legg inn verdier i feltet.. OK yyy Systemet skal returnere… zzz Du skal ikke kunne redigere… Forretningsverdi Ressursbruk = ”Pakkseddel” for leveransen

15 Hva skjer med ”dokumentasjonen” etter hver utviklingssyklus…
Forretningsverdi Ressursbruk xyz Forretningsverdi Ressursbruk xyz xyz xyz Forretningsverdi Ressursbruk Gamle, utilgjengelige mapper og/eller applikasjoner for spesielt interesserte

16 Hjelp produkteieren! Husk at dere i Scrum-teamet har forfinet løsningen. Skriv/samle dokumentasjon som en naturlig del av hver iterasjon/sprint. Bygg kontroll av dokumentasjon inn i iterasjonsavslutningen. Lag enkle maler, og tenk gjenbruk. Eller jobb i et dokumentasjonsverktøy fra starten: Ikke engang Produkteieren kjenner alle gevinstmulighetene som kan ha dukket opp Behov man trodde var til stede kan vise seg å være løst uten systemstøtte Fallgruber som avdekkes tidlig, kan ofte løses manuelt hvis man får tid til å planlegge og iverksette tiltak Fokus på gevinstmuligheter og eventuelle negative effekter F.eks PS2000-kontraktenes kontrollpunkter (fra ”smidig-tillegget”) egner seg godt for dette

17 Takk for meg!


Laste ned ppt "Smidig overtakelse - eller som å åpne en Pandoras krukke?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google