Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© 2009 Ole Kværnø, Kantega AS 1 Hvordan jobbe smidig i prosjekter med fast- eller målpris Ole Kværnø Sjefskonsulent Java EE arkitekt, prosess mentor &

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© 2009 Ole Kværnø, Kantega AS 1 Hvordan jobbe smidig i prosjekter med fast- eller målpris Ole Kværnø Sjefskonsulent Java EE arkitekt, prosess mentor &"— Utskrift av presentasjonen:

1 © 2009 Ole Kværnø, Kantega AS 1 Hvordan jobbe smidig i prosjekter med fast- eller målpris Ole Kværnø Sjefskonsulent Java EE arkitekt, prosess mentor & ekspert på brukskvalitet ole.kvarno@kantega.no Smidig2009, 22/10-2009

2 © 2009 Ole Kværnø, Kantega AS 2 Hvorfor velger kunder fastpris?  Offentlig sektor => anbudskonkurranse  Kunden ønsker å overlate mest mulig risiko til leverandør. Ved timepris / Scrum tar kunde all risiko! Alle vet at man ikke greier å spesifisere et nytt system godt nok til at en leverandør greier å lage det man virkelig trenger. Hvorfor velger kunder likevel fastpris?

3 © 2009 Ole Kværnø, Kantega AS 3 Prosjekttrianglet Kvalitet? Kvalitet Ferdigdato Fastpris

4 © 2009 Ole Kværnø, Kantega AS 4 Kundens behovsbeskrivelse Kravspesifikasjon med MoSCoW-prioritering? Fokus på visjon, effektmål, interessenter, brukergrupper og forretningsprosesser (som de er, og som de ønskes i fremtiden). Bør ha minst mulig føringer mht design og løsning forøvrig.  IT-strategi?  Ønsket teknisk plattform?  Driftsmiljø/driftspartner?

5 © 2009 Ole Kværnø, Kantega AS 5 Leverandørens løsningsbeskrivelse Dokumenter overordnet teknisk løsning i form av Software Architecture Document (SAD) Glem User Stories / Features! Bruk use case (og scenarier) for å sikre at omfang blir tydeliggjort, og at alle aktører og deres mål identifiseres tidlig. Har du/kunden stilt de riktige spørsmålene? Dokumenter ikke-funksjonelle krav (URPS+)! Tatt høyde for modningsprosess hos kunde/sluttbrukere mht nye funksjonelle krav?

6 © 2009 Ole Kværnø, Kantega AS 6 Kontrakten  Statens standardavtale om utvikling av programvare (SSA-U)  Systemutviklingsavtalen m Smidig tilpasning, konsept/høringsutkast fra 10/10-2007  PS2000  PS2000 lagd vha. Smidig veileder Fallgrube #1: Å ikke sette seg grundig inn i kontrakten, f.eks. om denne åpner for akseptanse av delleveranser før endelig akseptansetest og godkjenning.

7 © 2009 Ole Kværnø, Kantega AS 7 16.07.2014 08:30 Hvorfor Smidig? Endringer er gratis på ikke påbegynt funksjonalitet Endring av prioritet er gratis ved uendret total. Ny funksjonalitet kan legges inn underveis, så lenge funksjonalitet av tilsvarende størrelse tas ut. ”Exchange Request” vs ”Change Request”

8 © 2009 Ole Kværnø, Kantega AS 8 16.07.2014 08:30 Forutsetning for Smidig: Tillit og forpliktelse fra kunden Produkteier skal prioritere alle behov/krav, sørge for avklaringer etc. 100% allokert? Produkteier har tilstrekkelig ansvar og myndighet til å kunne gi tilbakemelding og avklare detaljer. Kunden sørger for at representative slutt- brukere får sette av tilstrekkelig tid til å følge prosjektet aktivt underveis.

9 © 2009 Ole Kværnø, Kantega AS 9 16.07.2014 08:30 Scrum = Grow software Sprint Review Meeting Sprint Retrospective Meeting Sprint Planning Meeting Risikoliste? Product Vision Sprint Goal ”Unworkable” Product Backlog Bugs, Business Conditions & Requirements Standards, Conventions, Guidelines Team capabilities Definition of Done

10 © 2009 Ole Kværnø, Kantega AS 10 16.07.2014 08:30 Jobb vertikalt og horisontalt Intermediate artifacts Potentially shippable product increment «Kode ++» Dev/Test/Prod «Environment» Sprint 0Sprint 2Sprint 1

11 © 2009 Ole Kværnø, Kantega AS 11 16.07.2014 08:30 Papirprototyping og wire frames Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer Adipiscing elit, sed diam nonummy nibh Euismod tincidunt ut laoreet dolore magna Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer Adipiscing elit, sed diam nonummy nibh Euismod tincidunt ut laoreet dolore magna

12 © 2009 Ole Kværnø, Kantega AS 12 16.07.2014 08:30 MAL Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer Adipiscing elit, sed diam nonummy nibh Euismod tincidunt ut laoreet dolore magna Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer Adipiscing elit, sed diam nonummy nibh Euismod tincidunt ut laoreet dolore magna Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliqua erat volutpat. Ut wisi enim.

13 © 2009 Ole Kværnø, Kantega AS 13 16.07.2014 08:30 Elefant Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer Adipiscing elit, sed diam nonummy nibh Euismod tincidunt ut laoreet dolore magna Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer Adipiscing elit, sed diam nonummy nibh Euismod tincidunt ut laoreet dolore magna Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliqua erat volutpat. Ut wisi enim.

14 © 2009 Ole Kværnø, Kantega AS 14 16.07.2014 08:30 Eple Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer Adipiscing elit, sed diam nonummy nibh Euismod tincidunt ut laoreet dolore magna Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer Adipiscing elit, sed diam nonummy nibh Euismod tincidunt ut laoreet dolore magna Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliqua erat volutpat. Ut wisi enim.

15 © 2009 Ole Kværnø, Kantega AS 15 16.07.2014 08:30 Alan Cooper’s agile & fragile faser DesignBig ideaConstructionEngineering What is the form & behaviour What is the vision? Build it!How will we build it? Correctness EfficiencyCorrectness HumansInsightProductivityTechnology ColloborationIntrospectionFlowColloboration Iterate & increment IterateIncrementIterate & increment


Laste ned ppt "© 2009 Ole Kværnø, Kantega AS 1 Hvordan jobbe smidig i prosjekter med fast- eller målpris Ole Kværnø Sjefskonsulent Java EE arkitekt, prosess mentor &"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google