Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan jobbe smidig i prosjekter med fast- eller målpris

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan jobbe smidig i prosjekter med fast- eller målpris"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan jobbe smidig i prosjekter med fast- eller målpris
Ole Kværnø Sjefskonsulent Java EE arkitekt, prosess mentor & ekspert på brukskvalitet Smidig2009, 22/ © 2009 Ole Kværnø, Kantega AS 1

2 Hvorfor velger kunder fastpris?
Alle vet at man ikke greier å spesifisere et nytt system godt nok til at en leverandør greier å lage det man virkelig trenger. Hvorfor velger kunder likevel fastpris? Offentlig sektor => anbudskonkurranse Kunden ønsker å overlate mest mulig risiko til leverandør. Ved timepris / Scrum tar kunde all risiko! © 2009 Ole Kværnø, Kantega AS 2

3 Prosjekttrianglet Kvalitet? Fastpris Ferdigdato Kvalitet
© 2009 Ole Kværnø, Kantega AS 3

4 Kundens behovsbeskrivelse
Kravspesifikasjon med MoSCoW-prioritering? Fokus på visjon, effektmål, interessenter, brukergrupper og forretningsprosesser (som de er, og som de ønskes i fremtiden). Bør ha minst mulig føringer mht design og løsning forøvrig. IT-strategi? Ønsket teknisk plattform? Driftsmiljø/driftspartner? © 2009 Ole Kværnø, Kantega AS 4

5 Leverandørens løsningsbeskrivelse
Dokumenter overordnet teknisk løsning i form av Software Architecture Document (SAD) Glem User Stories / Features! Bruk use case (og scenarier) for å sikre at omfang blir tydeliggjort, og at alle aktører og deres mål identifiseres tidlig. Har du/kunden stilt de riktige spørsmålene? Dokumenter ikke-funksjonelle krav (URPS+)! Tatt høyde for modningsprosess hos kunde/sluttbrukere mht nye funksjonelle krav? © 2009 Ole Kværnø, Kantega AS 5

6 Kontrakten Fallgrube #1: Å ikke sette seg grundig inn i kontrakten, f.eks. om denne åpner for akseptanse av delleveranser før endelig akseptansetest og godkjenning. Statens standardavtale om utvikling av programvare (SSA-U) Systemutviklingsavtalen m Smidig tilpasning, konsept/høringsutkast fra 10/ PS2000 PS2000 lagd vha. Smidig veileder © 2009 Ole Kværnø, Kantega AS 6

7 Hvorfor Smidig? Endringer er gratis på ikke påbegynt funksjonalitet
Endring av prioritet er gratis ved uendret total. Ny funksjonalitet kan legges inn underveis, så lenge funksjonalitet av tilsvarende størrelse tas ut. ”Exchange Request” vs ”Change Request” :33 © 2009 Ole Kværnø, Kantega AS 7

8 Forutsetning for Smidig: Tillit og forpliktelse fra kunden
Produkteier skal prioritere alle behov/krav, sørge for avklaringer etc. 100% allokert? Produkteier har tilstrekkelig ansvar og myndighet til å kunne gi tilbakemelding og avklare detaljer. Kunden sørger for at representative slutt-brukere får sette av tilstrekkelig tid til å følge prosjektet aktivt underveis. :33 © 2009 Ole Kværnø, Kantega AS 8

9 Scrum = Grow software Risikoliste? Product Vision Sprint Goal
Definition of Done ”Unworkable” Product Backlog Bugs, Business Conditions & Requirements Standards, Conventions, Guidelines Team capabilities Sprint Review Meeting Sprint Retrospective Meeting Sprint Planning Meeting :33 © 2009 Ole Kværnø, Kantega AS 9

10 Jobb vertikalt og horisontalt
Sprint 0 Sprint 1 Sprint 2 Intermediate artifacts Potentially shippable product increment «Kode ++» Dev/Test/Prod «Environment» :33 © 2009 Ole Kværnø, Kantega AS 10

11 Papirprototyping og wire frames
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer Adipiscing elit, sed diam nonummy nibh Euismod tincidunt ut laoreet dolore magna :33 © 2009 Ole Kværnø, Kantega AS 11

12 MAL Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliqua erat volutpat. Ut wisi enim. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer Adipiscing elit, sed diam nonummy nibh Euismod tincidunt ut laoreet dolore magna :33 © 2009 Ole Kværnø, Kantega AS 12

13 Elefant Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliqua erat volutpat. Ut wisi enim. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer Adipiscing elit, sed diam nonummy nibh Euismod tincidunt ut laoreet dolore magna :33 © 2009 Ole Kværnø, Kantega AS 13

14 Eple Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliqua erat volutpat. Ut wisi enim. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer Adipiscing elit, sed diam nonummy nibh Euismod tincidunt ut laoreet dolore magna :33 © 2009 Ole Kværnø, Kantega AS 14

15 Alan Cooper’s agile & fragile faser
Big idea Design Engineering Construction What is the vision? What is the form & behaviour How will we build it? Build it! Correctness Correctness Correctness Efficiency Insight Humans Technology Productivity Introspection Colloboration Colloboration Flow Iterate Iterate & increment Iterate & increment Increment :33 © 2009 Ole Kværnø, Kantega AS 15


Laste ned ppt "Hvordan jobbe smidig i prosjekter med fast- eller målpris"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google