Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Elementer av en utviklingsprosess Johannes Brodwall.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Elementer av en utviklingsprosess Johannes Brodwall."— Utskrift av presentasjonen:

1 Elementer av en utviklingsprosess Johannes Brodwall

2 Hva inngår i prosessbeskrivelsen •Trygghet: Prosjektegenskaper •Enhetlighet: Standard-artifakter •Effektivitet: Prosessbeskrivelse •Andre muligheter: –Prosjektsammensetning –Faglig koordinering

3 Prosjektegenskaper •Hyppige leveranser •Tett kommunikasjon –I prosjektgruppen –Mellom prosjektet og sponsor •Reflektert forbedring: Prosjektet eier prosessen •Personlig trygghet •Fokus: Personer og prosjekter •Tilgang til domeneeksperter •Tilstrekkelig teknisk miljø

4 Kritiske (påkrevde) artefakter Mandat Krav Test Program vare “Leverans e” Risiko- strategi Fremdrifts plan Domene- modell Ekstern dokumentasjon “Brukerm odell” Prosjekt- standarder Støtteartefakter “prosjektmotor” Arkitektur- beskrivelse?

5 Kort beskrivelse •Alle artefakter bør revideres ved hver leveranse •Mandat: –Hvem betaler (sponsor), hvem er interessentene (brukere og andre)? –Hva er det overordnede målet? Hva er budskjettmessige begresninger? –Hva er viktige prioriteringer, og hva kan ofres? •Krav: –Se “User Stories Applied” –Funksjonelle krav: INVEST •Individuelle: Hver krav skal kunne implementeres individuelt •Negosjerbare: •Verdifulle for sponsor eller bruker •Estimerbare (+/- 50% per krav, +/- 20 % for totaliteten av krav) •Små: Typisk ikke over noen ukeverk per krav •Testbare –Ikke-funksjonelle krav: Setter begrensninger for resten av systemet. Må være testbare! –Kravene bør ikke ta mer enn noen dager å komme fram til. De bør gjennomgåes ved hver iterasjon –Formålet med kravdokumentet er ikke å spesifisere systemet, kun å ha grunnlag for estimater og planlegging •Test: Bør være automatiske. Spesifiserer kravene i detalj •Programvare: Tilfredstiller krav ved å passere tester. •Ekstern dokumentasjon: SLA, driftsmanual, brukermanual •Leveranse: Bør være rimelig hyppige •Plan: Alle krav i prioritert rekkefølge, oppdateres med framdrift •Risikostrategi: Risikoliste, plan for hver risiko, generell risikoplan (se “Slack”…) •Domenemodell: –Modell: 12 : a system of postulates, data, and inferences presented as a mathematical description of an entity or state of affairs –Formål er å gi utvikling, test og sponsor en felles begrepsforståelse –Se “Domain Driven Design” •Prosjektstandarder: –SCCS –Kodestandard •Brukermodell: Roller, Persona, Narratives/Goal (Cooper, Lockwood, Constantine)

6 Prosessbeskrivelse •Scrum –Daglige møter –Faglig koordinering (Scrum-of-Scrums) –Iterasjoner og leveranser – arbeid per iterasjon –Framdrift via earned-value charts •Kvalitetsforbedring – hvordan? •Leveranseprosess –Leveransetest –Produksjonssetting

7 Arbeidsform •Release starter –Releasemøte: Mandat, brukermodell og krav revideres, plan revideres –Iterasjon starter •Iterasjonsmøte: Krav revideres, velges ut, risikostrategi revideres •Kontinuelig: Oppdater software, tester, dokumentasjon •Etter behov: Oppdater Standarder, risikoliste, domenemodell •Iterasjonsavslutning: Demo, Plan oppdateres, domenemodell revideres –Release: Demonstrasjon og eventuell installasjon av programvare. Plan revideres

8 Arbeid U04 revidert: •Beskriv alle artefakter •Beskriv arbeidsprosessen per artefakt •Beskriv arbeidsprosessen per steg i iterativ utvikling •Beskriv sertifiseringskrav •Beskriv kvalitetskrav i utviklingsprosessen (hvem er ansvarlig for hvilken testing?) Hint: det er minst 3 testere: Teknisk test, funksjonell test (plus lasttest og stresstest) og produksjonstest •CM? http://www.cmbok.com/, http://www.scmpatterns.com/book/SCMPatterns- RefCard.pdfhttp://www.cmbok.com/ http://www.scmpatterns.com/book/SCMPatterns- RefCard.pdf

9 •"The creation of genuinly new software has far more in common with developing a new theory of physics than it does with producing cars or watches on an assembly line" - Bollinger http://www.idiom.com/~zilla/Work/Softesti m/kcsest. pdf


Laste ned ppt "Elementer av en utviklingsprosess Johannes Brodwall."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google