Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Innebygde funksjoner for å behandle strenger, datoer og matriser (Kapittel 6)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Innebygde funksjoner for å behandle strenger, datoer og matriser (Kapittel 6)"— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Innebygde funksjoner for å behandle strenger, datoer og matriser (Kapittel 6)

2 2 Mål ● Gjennomgå deler av de mest brukte funksjonene relatert til – Strenger – Matriser – Datoer ● Lære å slå opp og finne frem i PHP manualen ● Forstå hvordan du kan beskytte deg mot XSS (Cross Site Scripting)

3 3 Innebygde funksjoner ● PHP har totalt 5000 innebygde funksjoner fordelt på ca. 80 tillegg (extensions) ● Antall tilgjengelige funksjoner avhenger av hvor mange tillegg som er installert ● Alle funksjoner som presenteres her er endel av basisfunksjonaliteten og er tilgjengelig i alle installasjoner av PHP

4 4 Hvorfor innebygde funksjoner? ● Gjennbruk av mest vanlig funksjonalitet – Du trenger ingen tredjeparts kode eller rammeverk for å programmere PHP da det finnes innebygde funksjoner for å løse de fleste oppgaver ● Hastighet – Alle innebygde funksjoner er skrevet i C, kompilert til maskinkode og vil derfor kjøres raskere enn PHP-kode – De er i tillegg vel etablert og optimalisert for rask eksekvering

5 5 Strengbehandling ● Manipulasjon og informasjon om strenger som f.eks: – Finne lengden av en streng – Hente ut deler av en streng – Fjerne deler av en streng

6 6 Lengden av en streng ● strlen() returnerer lengden av en streng

7 7 Hente ut deler av en streng string substr(string string, int start[, int length]) ● substr() brukes for å hente ut deler av en streng ● Du kan også bruke krøllparanteser eller klammeparanteser for å hente ut ett tegn

8 8 Eksempel med negativ start verdi ● Dersom start-verdien er negativ vil substr() returnere det n'te tegnet

9 9 Eksempel med negativ lengde ● Dersom lengde-verdien er negativ vil substr() fjerne det antall tegn fra slutten av strengen

10 10 Endre til små bokstaver string strtolower(string string) ● strtolower() brukes til å gjøre alle bokstaver i en streng små

11 11 Endre til store bokstaver string strtoupper(string string) ● strtoupper() brukes til å gjøre alle bokstaver i en streng store

12 12 Stor forbokstav string ucfirst(string str) ● En egen funksjon ucfirst() kan brukes til å gi en streng stor forbokstav

13 13 Fjerne blanke tegn string trim(string str [,string charlist]) ● trim() kan brukes for å fjerne ulike tegn fra en streng ● ltrim() fjerner blanke tegn fra begynnelsen av en streng ● rtrim() fjerner blanke tegn fra slutten av en streng

14 14 Bytt ut en del av en streng mixed str_replace(mixed search, mixed replace, mixed subject [,int &count]) ● str_replace() bytter ut alle forekomster av en søkestreng med en erstatningsstreng Hello Moon!

15 15 XSS (Cross Site Scripting) ● Stol aldri på klient-data, brukeren kan skrive hva han vil (f.eks: javascript) ● To forskjellige løsninger for å bøte på problematikken: – Filtrere ut og fjerne eventuelle HTML tagger på vei inn – Kode om input streng til HTML entiteter slik at nettleseren ikke tolker taggene som tagger

16 16 Fjern HTML og PHP tagger string strip_tags(string str [,string allowable_tags]) ● strip_tags() fjerner HTML tagger fra en streng ● Tillatte tagger kan sendes med som andre argument Noe tekst. Noe mer tekst

17 17 Konverter til HTML entiteter ● Konvertere spesielle HTML tegn til HTML entiteter kan gjøres med htmlentities() ● Det fører til at nettleseren <p>En paragraf</p>

18 18 Matrisefunksjoner

19 19 Ofte brukte matrisefunksjoner ● array_unshift() / array_shift() – Legger til og trekker fra et element på begynnelsen av en matrise ● array_push() / array_pop() – Legger til og trekker fra et element på slutten av en matrise ● array_rand() – Returnerer en eller flere tilfeldige elementer fra en matrise

20 20 Ofte brukte matrisefunksjoner ● count() – Retunerer antall elementer i en matrise ● shuffle() – Blander elementene i en matrise i en tilfeldig rekkefølge ● array_keys() – Returnerer alle nøkkelverdiene til matrisen

21 21 Ofte brukte matrisefunksjoner ● sort() – Sorterer verdiene i en matrise i stigende rekkefølge ● implode() / explode() – Konvertering til streng fra matrise og omvendt ● in_array() – Sjekker om en verdi eksisterer i matrisen ● is_array() – Sjekker om en variabel er en matrise

22 22 Datofunksjoner ● Datoer representeres med et tidsstempel – Antall sekunder fra 1.januar 1970 (Unix timestamp) ● Formattering av dato gjøres alltid på et tidsstempel ● Validering av dato

23 23 Formattering av dato/tid string date(string format[, int timestamp]) ● date() returnerer en ferdig formatert datostreng basert på en formatteringsstreng ● Et tidsstempel kan brukes for å sette tiden som skal formateres

24 24 Hva er tiden akkurat nå? int time(void) ● time() returnerer antall sekunder siden 1.januar 1970 (Unix timestamp) Resultat: 1139343907 Resultat: 08.02.2006 08:30:00

25 25 Opprett et tidsstempel int mktime([int hour[, int minute[, int second[, int month [, int day[, int year[, int is_dst]]]]]]]) ● mktime() brukes til for å lage et tidsstempel basert på argumentlisten 01.01.1998

26 26 Hent dato og tidsinformasjon array getdate([int timestamp]) ● getdate() returnerer en assosiativ matrise med all datoinformasjon om tidsstempelet Array ( [seconds] => 30 [minutes] => 58 [hours] => 8 [mday] => 17 [wday] => 3 [mon] => 2 [year] => 2006 [yday] => 39 [weekday] => Wednesday [month] => February [0] => 1139385510 )

27 27 Sjekk gyldigheten av en dato bool checkdate(int month, int day, int year) ● checkdate() returnerer sann dersom argumentene representerer en gyldig dato (det taes høyde for skuddår) bool(true) bool(false) bool(true)

28 28 Gjør om tekst til tidspunkt int strtotime(string time[, int now]) ● strtotime() konverterer en engelsk tekstlig beskrivelse av dato og tid til et tidsstempel

29 29 PHP Manual Referanser ● Strengbehandling – Webprogrammering (LO113A)ttp://no.php.net/manual/en/ref.strings.php Webprogrammering (LO113A)ttp://no.php.net/manual/en/ref.strings.php ● Matrisefunksjoner – Webprogrammering (LO113A)ttp://no.php.net/manual/en/ref.array.php Webprogrammering (LO113A)ttp://no.php.net/manual/en/ref.array.php ● Datofunksjoner – Webprogrammering (LO113A)ttp://no.php.net/manual/en/ref.datetime.p hp Webprogrammering (LO113A)ttp://no.php.net/manual/en/ref.datetime.p hp


Laste ned ppt "1 Innebygde funksjoner for å behandle strenger, datoer og matriser (Kapittel 6)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google