Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høgskolen i Oslo Webprogrammering Arrays. Array / Tabell / Matrise l En variabel av type Array l En tabell med ulike verdier l Bruker løkker for å manipulere.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høgskolen i Oslo Webprogrammering Arrays. Array / Tabell / Matrise l En variabel av type Array l En tabell med ulike verdier l Bruker løkker for å manipulere."— Utskrift av presentasjonen:

1 Høgskolen i Oslo Webprogrammering Arrays

2 Array / Tabell / Matrise l En variabel av type Array l En tabell med ulike verdier l Bruker løkker for å manipulere tabellen l Mye brukt til å lagre ulike verdier

3 Array (tabell/liste) Husk at arrayet starter med indeks 0 01234 13256

4 Array 3 2 5 Husk at arrayet starter med indeks 0 01234 13256 Husk firkant- parenteser

5 Array, for-løkke for å vise $tabell = array(1,3,2,5,6); for ($i=0;$i<5;$i++) { echo "$tabell[$i] "; } 1 3 2 5 6 Husk at arrayet starter med indeks 0 01234 13256

6 Array, finne lengden. $tabell = array(1,3,2,5,6); for ($i=0;$i { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.no/7/1990826/slides/slide_6.jpg", "name": "Array, finne lengden.", "description": "$tabell = array(1,3,2,5,6); for ($i=0;$i

7 En ny løkketype ved arrays Her defineres variablene som kan brukes inne i løkka. Dette for å hente informasjonen fra array’et. 1 3 2 5 6

8 En ny løkketype ved arrays $verdi) { echo "$indeks -> $verdi "; } ?> 0 -> 1 1 -> 3 2 -> 2 3 -> 5 4 -> 6 Her defineres variablene som kan brukes inne i løkka. Dette for å hente informasjonen fra array’et.

9 Array, blandede typer $tabell = array("Ola",23, "Per",22, "Kari",19); for ($i=0;$i { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.no/7/1990826/slides/slide_9.jpg", "name": "Array, blandede typer $tabell = array( Ola ,23, Per ,22, Kari ,19); for ($i=0;$i

10 Array, sette inn flere sist $tabell = array("Ola",23); $tabell[ ] = "Per"; $tabell[ ] = 22; $tabell[ ] = "Kari"; $tabell[ ] = 19; 012345 Ola23Per22Kari19 01 Ola23 012 Ola23Per 0123 Ola23Per22 01234 Ola23Per22Kari

11 Array, slette $tabell = array("Ola",23, "Per",22, "Kari",19); Unset($tabell[2]); Unset($tabell[3]); $tabell = array_values($tabell); 012345 Ola23Per22Kari19 0123 Ola23Kari19 012345 Ola2322Kari19 012345 Ola23Kari19

12 Arrays, metode 1 3 hei 4.5 Husk at arrayet starter med indeks 0 01234 13hei4.5du

13 Array, metode 2 "Ole", "etternavn"=>"Olsen", "alder"=>"21"); echo $liste["fornavn"]." "; echo $liste["etternavn"]." "; echo $liste["alder"]." år "; ?> Ole Olsen 21 år Kalles assosiative arrays (matriser). Veldig mye brukt! fornavnetternavnalder OleOlsen21

14 Løkker ved arrays "Ole", "etternavn"=>"Olsen", "alder"=>"21"); foreach($liste as $tittel => $person) { echo "$tittel er $person "; } ?> fornavn er Ole etternavn er Olsen alder er 21 Her defineres variablene som kan brukes inne i løkka. Dette for å hente informasjonen fra array’et.

15 Arrays, funksjonen sort Nå er tabellen sortert : Array ( [0] => -45 [1] => -2 [2] => 1 [3] => 5 [4] => 34 [5] => 100 ) Skriver ut array uten for-løkke!

16 Array, andre sorteringer rsort ($tabell); Sorterer i synkende rekkefølge (de største først) asort ($tabell); Sorterer assosiative arrays, på verdi ksort ($tabell); Sorterer assosiative arrays, på nøkkel arsort ($tabell); Sorterer assosiative arrays, på verdi synkende krsort ($tabell); Sorterer assosiative arrays, på nøkkel synkende Brød => 20 Smør => 15 Melk => 10 Før sort Melk => 10 Smør => 15 Brød => 20 Etter asort Brød => 20 Melk => 10 Smør => 15 Etter ksort Brød => 20 Smør => 15 Melk => 10 Etter arsort Smør =>15 Melk => 10 Brød => 20 Etter krsort

17 Arrays, andre funksjoner $sum_tabell=array_sum($tabell); count ($tabell); Teller antall i array’et (fra 1 ) $tekst = implode(" : ",$tabell); Legger verdiene i tabellen ut i en streng med : i mellom $ny_tabell = explode(" ",$navn); Kapper opp teksten med ” ” i mellom og legger disse i en tabell + ca. 50 andre … If (in_array("Ole",$tabell)) { }

18 Mulitidimensjonale arrays $matrise = array("Oslo"=>array ("Innbyggere"=> 500000, "Studenter"=>50000), "Trondheim"=>array ("Innbyggere"=> 150000, "Studenter"=>20000) ); OsloTrondheim Innbyggere500.000150.000 Studenter 50.00020.000

19 Mulitidimensjonale arrays echo " Antall innbyggere i Oslo : "; echo $matise["Oslo"]["Innbyggere"]; echo ” Antall studenter i Trondheim : "; echo $matise["Trondheim"][”Studenter"]; ?> Antall innbyggere i Oslo : 500000 Antall innbyggere i Trondheim : 20000 Horisontalt Vertikalt OsloTrondheim Innbyggere500.000150.000 Studenter 50.00020.000

20 ”Populering” av arrays l $test = range(1,5); 01234 12345


Laste ned ppt "Høgskolen i Oslo Webprogrammering Arrays. Array / Tabell / Matrise l En variabel av type Array l En tabell med ulike verdier l Bruker løkker for å manipulere."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google