Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Webprogrammering Arrays.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Webprogrammering Arrays."— Utskrift av presentasjonen:

1 Webprogrammering Arrays

2 Array / Tabell / Matrise
En variabel av type Array En tabell med ulike verdier Bruker løkker for å manipulere tabellen Mye brukt til å lagre ulike verdier

3 Array (tabell/liste) <?php Husk at arrayet starter med indeks 0
$liste = array(1,3,2,5,6); ?> Husk at arrayet starter med indeks 0 1 2 3 4 5 6

4 Array Husk firkant-parenteser <?php $liste = array(1,3,2,5,6);
echo $liste[1]." "; echo $liste[2]." "; echo $liste[3]." "; ?> Husk at arrayet starter med indeks 0 1 2 3 4 5 6 3 2 5

5 Array, for-løkke for å vise
$tabell = array(1,3,2,5,6); for ($i=0;$i<5;$i++) { echo "$tabell[$i] "; } Husk at arrayet starter med indeks 0 1 2 3 4 5 6

6 Array, finne lengden. $tabell = array(1,3,2,5,6);
for ($i=0;$i<count($tabell);$i++) { echo "$tabell[$i] "; } 1 2 3 4 5 6

7 En ny løkketype ved arrays
<?php $tabell = array(1,3,2,5,6); foreach($tabell as $verdi) { echo "$verdi "; } ?> Her defineres variablene som kan brukes inne i løkka. Dette for å hente informasjonen fra array’et.

8 En ny løkketype ved arrays
Her defineres variablene som kan brukes inne i løkka. Dette for å hente informasjonen fra array’et. <?php $tabell = array(1,3,2,5,6); foreach($tabell as $indeks => $verdi) { echo "$indeks -> $verdi <br/>"; } ?> 0 -> 1 1 -> 3 2 -> 2 3 -> 5 4 -> 6

9 Array, blandede typer $tabell = array("Ola",23, "Per",22, "Kari",19);
for ($i=0;$i<count($tabell);$i+=2) { echo $tabell[$i]. " er ".$tabell[$i+1]. " år <br/>"; } 1 2 3 4 5 Ola 23 Per 22 Kari 19 Ola er 23 år Per er 22 år Kari er 19 år

10 Array, sette inn flere sist
$tabell = array("Ola",23); $tabell[ ] = "Per"; $tabell[ ] = 22; $tabell[ ] = "Kari"; $tabell[ ] = 19; 1 2 3 Ola 23 Per 22 1 2 3 4 Ola 23 Per 22 Kari 1 Ola 23 1 2 3 4 5 Ola 23 Per 22 Kari 19 1 2 Ola 23 Per

11 Array, slette $tabell = array("Ola",23, "Per",22, "Kari",19);
Unset($tabell[2]); Unset($tabell[3]); $tabell = array_values($tabell); 1 2 3 4 5 Ola 23 Kari 19 1 2 3 4 5 Ola 23 22 Kari 19 1 2 3 4 5 Ola 23 Per 22 Kari 19 1 2 3 Ola 23 Kari 19

12 Arrays, metode 1 <?php $liste = array(1,3,"hei",4.5,"du");
echo $liste[1]." "; echo $liste[2]." "; echo $liste[3]." "; ?> Husk at arrayet starter med indeks 0 1 2 3 4 hei 4.5 du 3 hei 4.5

13 Array, metode 2 <?php $liste = array("fornavn"=>"Ole", "etternavn"=>"Olsen", "alder"=>"21"); echo $liste["fornavn"]." "; echo $liste["etternavn"]." "; echo $liste["alder"]." år "; ?> Kalles assosiative arrays (matriser). Veldig mye brukt! fornavn etternavn alder Ole Olsen 21 Ole Olsen 21 år

14 Løkker ved arrays <?php $liste = array("fornavn"=>"Ole",
"etternavn"=>"Olsen", "alder"=>"21"); foreach($liste as $tittel => $person) { echo "$tittel er $person <br/>"; } ?> Her defineres variablene som kan brukes inne i løkka. Dette for å hente informasjonen fra array’et. fornavn er Ole etternavn er Olsen alder er 21

15 Arrays, funksjonen sort
<?php $tabell = array (1,-2,5,34,-45,100); sort ($tabell); echo "Nå er tabellen sortert : <br/>"; print_r ($tabell); ?> Skriver ut array uten for-løkke! Nå er tabellen sortert : Array ( [0] => -45 [1] => -2 [2] => 1 [3] => 5 [4] => 34 [5] => 100 )

16 Array, andre sorteringer
rsort ($tabell); Sorterer i synkende rekkefølge (de største først) asort ($tabell); Sorterer assosiative arrays, på verdi ksort ($tabell); Sorterer assosiative arrays, på nøkkel arsort ($tabell); Sorterer assosiative arrays, på verdi synkende krsort ($tabell); Sorterer assosiative arrays, på nøkkel synkende Brød => 20 Smør => 15 Melk => 10 Før sort Melk => 10 Smør => 15 Brød => 20 Etter asort Brød => 20 Melk => 10 Smør => 15 Etter ksort Brød => 20 Smør => 15 Melk => 10 Etter arsort Smør =>15 Melk => 10 Brød => 20 Etter krsort

17 Arrays, andre funksjoner
Legger verdiene i tabellen ut i en streng med : i mellom $tekst = implode(" : ",$tabell); $ny_tabell = explode(" ",$navn); Kapper opp teksten med ” ” i mellom og legger disse i en tabell count ($tabell); Teller antall i array’et (fra 1) $sum_tabell=array_sum($tabell); If (in_array("Ole",$tabell)) { } + ca. 50 andre …

18 Mulitidimensjonale arrays
$matrise = array("Oslo"=>array ("Innbyggere"=> , "Studenter"=>50000), "Trondheim"=>array ("Innbyggere"=> , "Studenter"=>20000) ); Oslo Trondheim Innbyggere Studenter 50.000 20.000

19 Mulitidimensjonale arrays
echo " Antall innbyggere i Oslo : "; echo $matise["Oslo"]["Innbyggere"]; echo ”<br/> Antall studenter i Trondheim : "; echo $matise["Trondheim"][”Studenter"]; ?> Horisontalt Vertikalt Oslo Trondheim Innbyggere Studenter 50.000 20.000 Antall innbyggere i Oslo : Antall innbyggere i Trondheim : 20000

20 ”Populering” av arrays
$test = range(1,5); 1 2 3 4 5


Laste ned ppt "Webprogrammering Arrays."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google