Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

The Rotary Foundation of Rotary International Regionvise seminar D2310 Høst 2011 Sverre Øverland (Om TRF og Annual Giving, Rotary Peace Fellowships) Anne.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "The Rotary Foundation of Rotary International Regionvise seminar D2310 Høst 2011 Sverre Øverland (Om TRF og Annual Giving, Rotary Peace Fellowships) Anne."— Utskrift av presentasjonen:

1 The Rotary Foundation of Rotary International Regionvise seminar D2310 Høst 2011 Sverre Øverland (Om TRF og Annual Giving, Rotary Peace Fellowships) Anne Torsvik (End Polio Now) Thor Hægh (Grant – eksempel, Future Vision Plan)

2 Formål Formidle kunnskap om og forståelse for The Rotary Foundation og hvor viktig den er for at vi rotarianere skal kunne leve opp til vårt motto om å GAGNE ANDRE Det dreier seg om: – Å gjøre bedre det vi alt gjør bra – Selv om vi har noen null klubber som bør kunne gjøre litt mer for at det skal bli bra 15.07.2014Sverre Øverland2

3 Gjennomføring Hvorfor – Om TRF/De mange gode grunner til å bidra Hvordan – fungerer…… – bidrar vi …. – benytter vi oss av….. 15.07.2014Sverre Øverland3

4 Rotarys formål Fremme og styrke viljen til å gagne andre som grunnlag for all vår virksomhet, og spesielt viljen til å: 1.Utvikle vennskap som grunnlag for å gagne andre 2.Stille høye etiske krav i vårt yrkesliv, vise respekt for alt nyttig arbeid og bruke den enkelte rotarianers yrke som mulighet til å gagne samfunnet 3.Gagne andre i privatliv, yrke og samfunnsliv 4.Arbeide for internasjonal forståelse, samhold og fred gjennom et verdensomspennende fellesskap av personer fra forskjellige yrker forenet i idealet om å gagne andre 15.07.20144Sverre Øverland

5 Å gagne andre Vår egenart som rotarianere er vårt vennskap i klubben på tvers av forskjellige yrker Vi bidrar med vår kompetanse, tid og med økonomi til Klubbens indre liv Lokale prosjekter Internasjonale prosjekter The Rotary Foundation Bidra til Benytte seg av (prosjekter) Sverre Øverland15.07.20145

6 Fra starten i 1905 Yrkesetikk Service og sosialt engasjement Rotary Founder Paul Harris 15.07.20146Sverre Øverland

7 Noen av de første prosjektene 1907 – Sanitæranlegg i Chicago 1912 – 4000 USD til veiprosjekt 1913 – julegaver til 15000 mennesker ”in need” - Julebussen 1916 – kurs i etikk for ”office boys” - RYLA 1916- leir for funksjonshemmede – Handicamp 1917- sko til flyktninger – Klær til Bulgaria 15.07.20147Sverre Øverland

8 TRF - De lange linjer 1916-17 - Arch Klumpf, RI president – Entusiasme og engasjement ikke nok for å nå Rotarys mål om internasjonal forståelse og fred i verden. Det måtte et økonomisk fundament til. Et fond ble opprettet 1928 – The Rotary Foundation - en stiftelse – Selvstendig status i forhold Rotary International – Regulert av lover om stiftelser i staten Illinois USA 1947 - En ny giv i etter Paul Harris død – Fram til i dag – en enorm utvikling 2010 – 3 års utprøving av en ”Future Vision Plan” 2013 - full implementering av FVP 15.07.20148Sverre Øeverland

9 The Future Vision Plan(FVP) Som nå hvordan å bidra til The Rotary Foundation Endringer hvordan prosjekter skal planlegges og gjennomføres 15.07.2014Sverre Øverland9

10 The Rotary Foundation Formål Å gjøre Rotarianere i stand til å fremme forståelse, goodwill og fred i verden gjennom å bidra til bedre helse, gi støtte til utdanning og lindre fattigdom MOTTO DOING GOOD IN THE WORLD

11 TRF – noen nøkkeltall fra 2009 - 2010 Samlede utbetalinger 226 600 000 USD (ca 1.3 mrd kr) (Awards and Expensis) Generell administrasjon : 2,3% Til utvikling av fondene : 7,3% ( Fund development ) Kilde: Annual Report 2009-10 15.07.2014 Sverre Øverland 11

12 www.charitynavigator.www.charitynavigator.org : 10 of the Best Charities Everyone’s Heard Of TRF – Rangerer pt som nr 7 blant de 10 beste - merket **** Vurdering Disse 10 hjelpeorganisasjoner arbeider over hele landet (USA) og verden. De er store komplekse organisasjoner med budsjett på over 100 mill USD, og minst 65 mill USD i egenkapital. De er anerkjente merkenavn bl. a. på grunn av den meget gode økonomistyring, ingen enkel oppgave tatt i betraktning omfanget og størrelsen på deres virksomhet. Givere kan føle seg trygge på at disse USA registrerte institusjoner anvender de gaver de mottar på en meget god måte. 15.07.2014 12Sverre Øverland

13 TRF - satsingsområder I 2009-10 var bidragene fordelt slik:  End Polio Now - 63%  Humanitære program – 23%  Utdannings- og kulturelle programmer – 13% Kilde: Annual Report 2009-10 15.07.2014Sverre Øverland13

14 ROTARYS SATSNINGSOMRÅDER - nå og i Future Vision Plan - Fredsarbeid og konfliktløsning Sykdoms forebygging og behandling Vann og sanitære forhold Grunnutdanning og leseferdighet Helsetiltak for mødre og barn Økonomisk- og samfunnsmessig utvikling + End Polio Now +

15 Rotary – skaffer rent drikkevann.

16 Rotary – forbedrer sanitære forhold

17 Rotary bekjemper analfabetisme Holmenkollen RK fikk i fjor høst kr 15.000 fra DSG til skolemøbler til en skole i Cirabon i Indonesia. Sammen med penger fra klubben og lokale innkjøp gav som resultat pulter til 150 barn

18 Thor Hægh, ERK. Rent vann er en av basisressursene vi mennesker trenger. Prosjektet vil senke barnedødeligheten i det området vi støtter, og generelt bidra til bedre helse for befolkningen. Prosjektet var overkommelig økonomisk, var konkret og engasjerende, og tilfredsstilte betingelsene til et Matching Grant prosjekt. EIKSMARKA ROTARY MATCHING GRANT VANNPROSJEKT I UGANDA

19 Fredsarbreid og konfliktløsning Utdannings- og kulturelle program Fremmer internasjonal forståelse ved å bringe sammen mennesker fra forskjellige land og kulturer Group Study Exchange (GSE) FVP - Vocational Training Team Rotary Centers for International Studies in peace and conflict resolution - to år til en master grad – Sverre Øverland, Kolsås RK Ambassadorial Scholarship – Margareth Danielsen, Vestheim RK 15.07.201419Sverre Øverland

20 Hvorfor TRF/ resultatene! Hvordan:  fungerer…. / benytte oss av….  bidra til…. TRF 15.07.2014Sverre Øverland20

21 TRF’s fire fond - nå og under Future Vision Plan

22 Tilbakeføring til distriktene tre år etter at bidragene er gitt gjennom SHARE-systemet Finansiering av Marching Grant Avkastning fra fondet Distriktets DDF-midler 50% Verdensfondet 50% Finansiering av TRFs Matching Grant- og andre program Bidrag fra klubber og rotarianere Sverre Øverland

23 Hvordan forstå APF/Share* 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2007 2008 50% World Fund 50% District Designated Funds (DDF) Matching Grants Group Study Exchange (GSE) Health, Hunger and Humanity Grants (3-H) Rotary Peace Centers Matching Grants District Simplified Grants 20% of DDF Rotary Peace Fellowships. PolioPlus *Avkastning dekker TRF administrative utgifter. Sverre Øverland USD 52964

24 ” The Annual Program Fund”(APF) ”District Designatet Fund”(DDF) Innbetaling fra D2310 til APF i 2008-09: USD 52.985 Tilbake i 2011/12 fra APF som DDF: USD 26.482 + DDF fra tidligere år USD 16.900 = til disposisjon 2011/12: USD 43.382 Av disse: USD 38.182 til Matching Grant USD 5.200 til Distrikt Simplified Grants (Forenklet prosjektstøtte) 15.07.201424Sverre Øverland

25 Matching Grant D2310 kan i 2011-12 støtte med USD 43.382 TRF bidrar med 50% av klubbens bidrag og 100% av distriktets bidrag Ett eksempel: Klubb har kr 50.000 – TRF bidrar med kr 25.000 Distrikt bidrar kr 90.000 – TRF bidrar med kr 90.000 = kr 255.000 Krav til samarbeid med klubb i mottaker land (host) Søknadsskjema samt retningslinjer finnes på: www.rotary.orgwww.rotary.org Leder av Grant komiteen D2310 og kontakt : Thor Hægh 15.07.201425Sverre Øverland

26 District Simplified Grant D2310 til fordeling i 2011/12 USD 5.200 Forenklet prosjektstøtte - klubber søker distriktet (som avgjør) om støtte til enklere prosjekt lokalt eller internasjonalt Prosjektet skal være gjennomført og rapportert innen 1. juli 2011 Kunngjort i juni Søknadsfrist 1. oktober 2011 5 søknader kom inn Nordstrand, Eiksmarka og Groruddalen RK har fått innvilget 15.07.201426Sverre Øverland

27 Hvordan kan vi bidra? Annual Program Fund og End Polio Now Den enkelte klubb – evt. i samarbeid mellom andre klubber: – Prosjekter hvor bare fantasien og energien setter begrensninger ( kulturkvelder, konserter, inter-citymøter, utflukter i nærmiljøet, utlodninger, og loppemarked mv.) Den enkelte klubb. – Som del av den årlige kontingent og/eller ”faste” inntekter 15.07.201427Sverre Øverland

28 Hvordan kan vi bidra? Den enkelte rotarianer ”Every Rotarian Every Year” – en oppfordring til oss alle om å bidra med USD 100 til Annual Program Fund Hvordan www.rotary.org - i toppmenyen ”Contribute” her får du vite hvordan du registrer deg og betaler inn direkte ved bruk av ditt kredittkort – gir status som ”Sustaining member” www.rotary.org Avtalegiro Innbetaling en gang i året 15.07.2014Sverre Øverland28

29 Klubber og medlemmer med avtalegiro Pr 30. juni 2011 188 rotarianere, 30 klubber Utgjør ca 38 % av distriktets totale bidrag til Annual Program Fund Ambisjon 100 USD = 600 kr fra hver rotarianer i D2310 = KR 1.440.000 Med avtalegiro - 28% reduksjon i skatt utgjør kr 403.000 15.07.201429Sverr Øverland Hvordan bli flere: www.rotary.no – Toppmeny: Rotaryfondet og du finner oppskriften på høyre side

30 Avtalegiro - som bidrag til TRF Trekk en gang pr måned Minimum Kr 50 (dvs kr 36) pr måned – kr 600 (dvs 432 kr) pr år Alternativt innbetaling en gang pr år 15.07.201430Sverre Øverland

31 Bruke av nettbank for å betale inn penger til The Rotary Foundation: Fra Konto: Kontonr 11 siffer, ……………. Rotaryklubb no..………… Mottaker: Konto nr: 6021.07.19736 Rotary International, Europe office Witikonerstrasse 15 8032 ZURICH Switzerland Beløp:............ Oppdragsdato........... Melding: The Rotary Foundation - Annual Giving eller -PolioPlus,201?- 201? Club no. …….... ………… Rotary Club. (Prikkede linjer viser hvor klubb nummer og navn, og beløp skal settes inn) 15.07.2014Sverre Øverland31

32 Bidrag til Annual Program Fund D2310 i 2010 – 2011 Samlet bidrag USD 51.348 – tilsvarer 21,46 USD pr medlem Økning på US$ 3,45 pr medlem i forhold til forrige år. 10 på topp: 1.Hønefoss Øst RK US$ 111.92 pr medlem 2.Grorud ” 86.92 ” 3. Nesbyen RK ” 66.98 ” 4. Lier RK ” 62.54 ” 5. Hønefoss RK ” 61.60 ” 6. Gol RK ” 57.73 ” 7. Hurum RK ” 52.66 ” 8. Eiksmarka RK ” 51.93 ” 9. Groruddalen RK ” 49.52 ” 10.Holmenkollen RK ” 47.01 ” 13 klubber bidro ikke (0-klubber) mot 17 klubber i 2009-10 15.07.2014 32 Sverre Øverland

33 TRF – organisering Ledes av 13 ”trustees” – Evanston – med støtte fra profesjonelle forvaltere Hvert distrikt – en Rotary Foundation komité med leder som velges for 3 år Hver klubb - en Rotary Foundation komité /ansvarlig – og en president som engasjerer seg!

34 TRF komiteens oppgaver Utvikle mål for å oppnå klubbens Foundation mål for kommende år. Utdanne og trene klubbens medlemmer om Foundation. Stimulere og legge til rette for deltakelse i Foundation programmer. Følge opp at din klubb og medlemmer bidra til The Rotary Foundation 15.07.2014Sverre Øverland34

35 TRF komiteen D2310 med under komiteer Sverre Øverland, TRF komiteen D2310 inkl. Annual Giving og Rotary Center for International Studies – sverre.overland@online.no Anne Torsvik, ”END POLIO NOW” komiteen – annetors@online.no Thor Hægh, ”Grant” komiteen – thorhaegh@yahoo.no Margareth Danielsen, Ambassadorial Scolarship – margareth.danielsen@bi.no (Lars Kleivan, Group Study Exchange (GSE)) 15.07.2014 Sverre Øverland 35

36 Rotary Foundation Dokumentasjon www.rotary.org -www.rotary.org - Toppmeny - Financials (viktig å skille mellom RI og TRF)Toppmeny - Financials (viktig å skille mellom RI og TRF) økerute - Søkerute - Annual Report 2009-10 (2010 – 2011 kommer i desember) www.charitynavigator.org www.polioeradication.org Global Polio Eradication initiative www.rotary.org/futurevision 15.07.201436Sverre Øverland

37 Doing good in the world 15.07.2014Sverre Øverland37

38 Our world --- not as it is, but as it could be… Takk


Laste ned ppt "The Rotary Foundation of Rotary International Regionvise seminar D2310 Høst 2011 Sverre Øverland (Om TRF og Annual Giving, Rotary Peace Fellowships) Anne."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google