Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

GRANTS TRF STØTTEDE PROSJEKTER! Rotary Foundation Seminar - Distrikt 2310 Thor Hægh Eiksmarka Rotary Klubb.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "GRANTS TRF STØTTEDE PROSJEKTER! Rotary Foundation Seminar - Distrikt 2310 Thor Hægh Eiksmarka Rotary Klubb."— Utskrift av presentasjonen:

1 GRANTS TRF STØTTEDE PROSJEKTER! Rotary Foundation Seminar - Distrikt 2310 Thor Hægh Eiksmarka Rotary Klubb

2 STØTTE FRA TRF Matching Grant Egen søknad til TRF – Internasjonalt prosjekt Minimum søknad 5000$ fra TRF + egenandel Innenfor prioriterte områder Må ha internasjonal klubb som partner District Simplified Grant Søknad til Distriktet – Både lokalt og internasjonalt Humanitært rettet Kort tid fra søknad til bevilgning Formelle krav til rapportering Thor Hægh, ERK 2

3 Matching grants Må rettes mot humanitære forhold Må være bærekraftig Må dekke et reelt behov lokalt Rotary må være direkte involvert Må matches av 2 land (host / international) 1:1 match for DDF og 1 :2 match for klubb Se www.rotary.org og www.matchggrant.org 3 Thor Hægh, ERK

4 Prioriterte områder Fred og konfliktløsning Sykdoms forebygging Vann og sanitær Skole og undervisning Helsetiltak for mødre og barn Økonomisk og samfunnsmessig utvikling Thor Hægh, ERK 4

5 District Simplified Grant Humanitært rettet Korttidsprosjekt Må ikke være påbegynt Prosjekt involvering av rotarianere prioriteres Godkjennelse av distriktets TRF komité Rapportering til TRF Thor Hægh, ERK 5

6 MG - Prosjekter GJENNOMFØRTE Vannrense prosjekt Kisheney, Eiksmarka RK Inventar og utstyr til Gamalakhe Development Center, Sandvika RK+ Kolsås RK Utstyr til yrkesskole Tsiblisi, Majorstua RK+ Oslo RK I SØKNADSPROSESS Innkjøp av øyekirurgisk Utstyr i India, Grorud RK Thor Hægh, ERK 6

7 Eiksmarka RK - Kisheney, Uganda Bygging og igangsetting av vannrenseanlegg Thor Hægh, ERK 7 Søknad sendt TRF des. 2008 Finansiering:  Eiksmarka RK 30.050 USD  Distrikt 9.500 USD  Busheney RC 500 USD  TRF 24.750 USD Sum 64.800 USD ========== Kjøp og montering av utstyr, opplæring og prøvedrift Søknad godkjent mai 2009 Senere installert solcelle panel og planlegger nå ny tappestasjon ved skole/helsesenter Prosjektet formelt avsluttet i 2010

8 Sandvika RK – Gamalahke D.C, Syd-Afrika Søknad om støtte til innkjøp av utstyr Søknad om Matching Grant sendt 14. mars 2008 Finnansiering:  Sandvika Rotary Klubb NOK 110.000  Kolsås Rotary Klubb NOK 20.000.  Distrikt 2310 USD 10.000.  Hibiscus Coast RC USD 100,  Matching Grant USD 55.550 SUM NOK 411.000 =========== Søknaden ble godkjent av TRF mai. 2008. Barnehagen med 40 barn spesielt fra HIV-Aids rammede familier og 3 ansatte, i drift fra mai 2009 Opplæring i søm, m.m. Prosjektet formelt avsluttet i jan. 2011, men støtte fra klubben fortsetter bl.a. med innkjøp av symaskiner og håndverk utstyr Thor Hægh, ERK 8

9 Majorstuen RK - Bishkek, Kyrgyzstan Innkjøp av utstyr til yrkeskole for barnehjemsbarn Thor Hægh, ERK 9 Finansiering:  Majorstua: RK 6.000 USD  Oslo RK 16.000 USD  Distrikt 8.000 USD  Bishkek RC 1.000 USD  TRF 19.500 USD Sum 50.500 USD ========== Søknad godkjent av TRF 16 sept. 2009. Søknad sendt TRF juli 2009 Opplæring til frisører, snekkere og bakere Prosjektet vil avsluttes i år som MG prosjekt, men støttes vider av klubbene

10 District Simlified Grant 2 prosjekter gjennomført i 2010 5 Søknader i 2011 Thor Hægh, ERK 10

11 ”The Child is Innocent”, Gulu Uganda Hovin RK i samarbeid med Bryn RK og Østensjø RK Bevilget: kr 21.000 fra distriktet Prosjekt :Finansiere skolegang for 30 elever i Gulu, i nordlige del av Uganda i samarbeid med Gulu RK og den ideelle organisasjonen ”The Child is Innocent”. Representanter fra de norske klubbene vil for egen kostnad reise ned og delta i utvelgelsen av elevene. Prosjektet var godkjent av distriktet som et Matching Grant prosjekt. Totalbeløp for prosjektet er kr 142.000 til dekning av skolegang (kostskoler) Prosjektet er avsluttet og rapportert sept. 2011 Thor Hægh, ERK 11

12 Skolepulter – Cirebon, Indonesia Søker: Holmenkollen RK Bevilget: 15.000 Prosjekt : Innkjøp av skolepulter til elever i Cirebon, Indonesia i samarbeid med Cirebon RK. Prosjektet var godkjent som Matching Grant prosjekt av distriktet. Totalbeløp for prosjektet er: ca kr 75.000 Resultat: 280 sett av skolemøbler for barn ved 13 skoler i regionen, bestående av 280 bord og560 stoler. Result 4.079 barn ved 13 skoler Prosjektet er rapportert sept. 2011, men fortsetter for klubbens egen finansiering Thor Hægh, ERK 12

13 PROSJEKT FASER GENERELT Forprosjekt Søknadsfase Gjennomføring Sluttrapportering 13 Thor Hægh, ERK

14 BEHANDLING AV MG-SØKNAD Søknadsbeløp kan være fra 5.000$ til 150.000$ (Søknader fra 2013 vil min. beløp være 15.000). Omsøkt beløp > 25.000$ behandles kun på styrets (Trustee) møte i oktober og må være mottatt i august Søknader med omsøkt beløp < 25.000$ behandles fortløpende fra 1.juli til 31 mars med evt. godkjennelse fra 1. august Det tar ca 6 uker fra mottatt søknad til svar fra TRF. Hvis mangler sendes søknaden i retur Hvis kun uklarheter, vil dette påpekes, men søknaden registreres Videre behandling, først når uklarheter er ryddet av veien. Ved godkjennelse, kan prosjektet startes, ikke før!!! Det tar ca 6 uker fra godkjennelse til overføring av beløp 14 Thor Hægh, ERK

15 SØKNADS FASE Følgende må foreligge før søknad skjema fylles ut: Detaljert prosjektplan med kostnads- og tidsangivelser Forhåndsavtale med lokal klubb Avtale med evt. utførende organisasjon Intern og ekstern organisering, samt finansieringsplan Klarering fra distriktet 15 Thor Hægh, ERK

16 MGP - Søknaden 16 Thor Hægh, ERK

17 MGP - Søknaden 17 Thor Hægh, ERK

18 MGP - Søknaden 18 Thor Hægh, ERK

19 Søknad Simplified Grant D 2310 – The Rotary Foundation DISTRICT SIMPLIFIED GRANT (DSG) – SØKNAD OM MIDLER FOR 2011 – 2012 Rotaryklubb: PROSJEKTANSVARLIG (3 medlemmer av klubben) (Leder): PROSJEKTETS NAVN og en kort beskrivelse (hva-hvor-når-for hvem) – evt som vedlegg HVA SKAL MEDLEMMER AV KLUBBEN GJØRE I PROSJEKTET? HVA ER VIRKNINGEN AV PROSJEKTET I NÆRMILJØET DER DET GJENNOMFØRES? SAMARBEIDER KLUBBEN MED ANDRE ORGANISASJONER OM PROSJEKTET? ØKONOMI Kostnader (spesifiser) Inntekter (spesifiser, og sett DSG-beløpet på egen linje) Revidert regnskap vil bli krevd ved sluttrappporten. Opprett egen bankkonto for prosjektet, og legg kontoutskrift ved sluttrapporten. FREMDRIFTSPLAN Når blir prosjektet påbegynt? Når skal det være fullført? Sted/dato ______________________________________ _________________________________ PresidentPProsjektleder Søknaden med vedlegg sendes til TRF-komiteen D2310 v/ Sverre Øverland mail til: sverre.overland@online.no Thor Hægh, ERK 19

20 Thor Hægh, ERK 20


Laste ned ppt "GRANTS TRF STØTTEDE PROSJEKTER! Rotary Foundation Seminar - Distrikt 2310 Thor Hægh Eiksmarka Rotary Klubb."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google